Спонсорирано от:      Dreyfus Health Foundation

DHF, 205 East 64 Street, Suite 404

New York, NY 10021

E-mail: Postmaster@thf.org

http://www.thf.org

       Fax #  212-371-2776


Съдържание

 

НОВИНИ

PSBH IN BULGARIA: JANUARY - APRIL 1999

MEDLINE INFORMATION

-     Hormonal Replacement Therapy to Prevent Osteoporosis

-     Prostate Cancer Management

СЕМИНАР ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА РАБОТА ПО ПРОЕКТИ ОТ 3 МАРТ, 1999 ГОДИНА: ЗАВЪРШЕНИ ПРОЕКТИ И ПРОЕКТИ В ХОД

-     Следдипломна квалификация на медицинските  сестри, работили повече от три години в поликлиника

-     Подобряване на качеството на живот на болните с melanoma malignum чрез здравно-образователна програма и индивидуален подход за преодоляване страха от заболяването

-     Програма за профилактика на остеопорозата при жени от 45 до 55 години

-     Анкетна телефонна линия 37182 “Спин - консулт”

-     Подобряване на теоретическата и практическата подготовка на студентите в Медицински колеж - Плевен при обучение за работа с електрокардиограф

-     Въвеждане на ускорен метод за откриване на ревматоиден фактор в серуми на болни с ревматоиден артрит

-     Контрол на артериалното налягане при хипертоници в диспансерни условия

-     Оптимизиране работата на регистратурата на втора поликлиника чрез подобряване на информираността на гражданите

-     Подобряване на диагностиката при атипични пневмонии в Плевенски регион

-     Сестринска диагноза  и нейното прилагане от старшите медицински сестри и наставниците в ОРБ - гр. Велико Търново

-     Мониториране на астматично болни деца в домашни условия

-     Подобряване на грижите за децата, отглеждани в ДМД - гр. Плевен чрез въвеждане на топлинна обработка на бельото с апарат тип “Каландър”

-     Здравно-просветна програма за профилактика на туберкулозата при болни и техните семейства

-     Здравна профилактична програма за утвърждаване на стоматологични навици на децата в предучилищна възраст

-     Намаляване на кариозността и ортопедичните аномалии при деца в предучилищна възраст

-     Провеждане на здравно-образователна програма “Сексуално здраве” с учениците от деветите класове в училищата в гр. Ловеч

-     Професионално-образователна програма за повишаване на мотивацията на новоприетите студенти в медицински колеж - ВМИ - гр. Плевен

-     Намаляване на риска от трансмисивни инфекции сред медицинските сестри на II-ра хирургична клиника на УБ - гр. Стара Загора

-     Организиране на медицински контрол при раздаването на храната в Детска млечна кухня - гр. Белене

-     Оптимизиране на условията за адаптация на децата в детска ясла “Щастливо детство” в гр. Плевен

 

Новини

 

     Драги читатели,

     Много са събитията, случили се през четирите месеца на 1999 година. През тези месеци дейността по програмата “Решаване на проблеми за по-добро здраве” продължи и същевременно придоби нов облик. Календарът на дейностите по програмата:

 

1 март, 1999

    

     Международните фасилитатори мадам Шийла Куин (Председател на фондация “Международно сътрудничество в медицината”, Англия), г-н Ленин Грос (Финансов директор и координатор за Европа на Здравна фондация “Драйфус”, САЩ) посетиха детска ясла “Щастливо детство” в град Плевен и заедно с децата посрещнаха Баба Марта. В яслата е завършена работата по проект  Оптимизиране на условията за адаптация на децата в детска ясла”, разработен от Елисавета Бочева, медицинска сестра в яслата. На място бяха представени резултатите от работата по проекта. Присъстваха и родители, официални гости от община Плевен, местни фасилитатори и доц. Г. Грънчарова, Декан на факултета по Здравни грижи към ВМИ – Плевен. Благодарение на екипа, с който г-жа Елисавета Бочева реализира проекта, адаптационният период на новопостъпилите деца е съкратен с две седмици.

 

2 март, 1999

 

     Всички международни фасилитатори посетиха изложбата “Заедно срещу дрогата”. След като беше показана в София, изложбата бе в Плевен в продължение на два месеца и бе посетена от всички плевенски ученици от средния и горен курс. Изложбата е поредното мероприятие по Регионалната програма за превенция на наркоманиите сред подрастващите с координатор доц. Мария Александрова. Изложбата е организирана от РДВР – Плевен, Исторически музей – Плевен, Община Плевен, Фондация “Отворено общество”, Клуб “Отворено общество” – Плевен и Националната и регионална асоциации за превенция на наркоманиите. Голяма част от експонатите в плевенската са осигурени от доц. Мария Александрова. Изложбата дава възможност на подрастващите да научат повече за наркотиците. Помислено е и за родителите – конкретни съвети как да разпознаят, че детето им взема наркотици и най-важно – как да му помогнат да се избави от зависимостта си. По време на изложбата можеше да се купи и сборника “Наркомани разказват” (автор Галя Маринова), който заедно с покъртителните предсмъртни писма е един от най-въздействащите послания към младежите, родителите и цялото общество.

     Изложбата, собственост на историческия музей в Плевен, вече бе показана и в Севлиево и Ловеч. Предстои да бъде гостува и в Габрово, Велико Търново, Трявна. Желаещите да бъде тя показана и в други градове могат да се обърнат към Исторически музей в Плевен.

     В реализирането на програмата екипът има свой поддръжник в лицето на Община Плевен. Тя предостави база за Младежки превантивен център, където в приемлива за младежите обстановка ще се извършват всички мероприятия по превенция на наркоманиите.   

 

3 март,1999

 

     В Плевен се проведе семинар за проследяване на работата по проекти. Специален гост на семинара беше мадам Шийла Куин, председател на фондация “Международно сътрудничество в медицината” - Англия. В работата на семинара участваха и г-н Ленин О. Грос, финансов директор на Здравна фондация “Драйфус”, Ню Йорк, проф. Ян Соботка (Полша), г-н Махмуд Алкам (Център за следдипломна квалификация на медицински кадри, Амански университет, Йордания),  д-р Алекс Папилайя (Индонезия), г-н Кристофър Роуз, изпълнителен директор на фондация “Международно сътрудничество в медицината” (Англия) и сътрудниците на същата фондация г-ца Сара Трут и г-н Марк Роуз.   По време на семинара беше представена работата по почти всички проекти, разработени на семинарите през месец януари и ноември 1998, проведени с медицински сестри, обучаващи се във Факултета по здравни грижи към ВМИ – Плевен.

 

·    Необходимост от непрекъсната следдипломна квалификация на медицинските сестри, работещи в Първа поликлиника - гр. Плевен повече от 3 години - Евгения Димитрова

·    Подобряване на качеството на живот на болните с melanoma malignum чрез здравно-образователна програма и индивидуален подход за преодоляване страха от заболяването - Поля Живкова

·    Програма за профилактика на остеопорозата при жени от 45 до 55 години - Кети Георгиева

·    Здравно-образователна програма за болните от туберкулоза жители на с. Винище, община Монтана -  Петя Цветанова

·    Въвеждане на медицинско-образователна програма за обучение на болни от захарен диабет тип 2 във Втора поликлиника, гр. Плевен с цел повишаване качеството им на живот - Ваня Петрова

·    Анкетна телефонна линия 37182 “СПИН - консулт” - д-р Ирина Джикова

·    Подобряване на теоретическата и практическата подготовка на студентите в медицински колеж - Плевен при обучение за работа с електрокардиограф - Маргарита Тодорова

·    Въвеждане на ускорен метод за откриване на ревматоиден фактор в серуми на болни с ревматоиден артрит - Рени Цекова

·    Контрол на артериалното налягане при хипертоници в диспансерни условия - д-р Диана Неделчева (Плевен)

·    Подобряване на сестринските и общи грижи за инсултно болните от гр. Тетевен сред тяхното изписване от стационара - Красимира Дойнова

·    Подобряване качеството на преддипломния стаж по управление на здравните грижи чрез периодични тридневни курсове за старши сестри - наставници - д-р Мариела Камбурова

·    Изграждане на практически умения и навици за самостоятелна работа при студентите от специалност “медицински сестри” от I курс, Медицински колеж - Плевен - Цветана Ангелова

·    Оптимизиране работата на регистратурата на Втора поликлиника чрез подобряване на информацията на гражданите -  Венета Тошкова

·    Подобряване на диагностиката при атипични пневмонии в Плевенски регион - Павлина Глоговска

·    Подобряване на грижите за новородените чрез обособяване на сектор “Новородени” в гр. Мездра - Валентина Маринова

·    Повишаване на степента на удовлетвореност сред наставници и студенти от специалност “Здравни грижи” от пред-клиничния педагогически стаж чрез краткосрочни курсове за наставници - Макрета Драганова

·    СД и нейното прилагане от старшите медицински сестри и наставниците в ОРБ - гр. Велико Търново - Даниела Събева

·    Мониториране на астматично болни деца в домашни условия - проф. д-р Никола Мумджиев

·    Подобряване на грижите за децата, отглеждани в ДМД - гр. Плевен чрез въвеждане на топлинна обработка на бельото с апарат тип “Каландър” - Изабела Георгиева

·    Здравно-просветна програма за профилактика на туберкулозата при болни и техните семейства - Теодора Иванова, гр. Омуртаг

·    Здравна профилактична програма за утвърждаване на стоматологични навици на децата в предучилищна възраст - Петранка Начева

·    Необходимост от познание за сестринска диагноза - Мария Таскова

·    Промяна в учебната програма по учебна практика в Медицински колеж - Плевен - включване на кабинет “Семейно планиране и репродуктивно здраве”- Тонка Попова

·    Намаляване на кариозността и ортопедичните аномалии при деца в предучилищна възраст - Василка Русева

·    Необходимост от образователна програма за изграждане на комуникативни умения при въвеждане на нов метод за обгрижване на болните - Тинка Пенова

·    Организиране на дневен стационар като ефективна форма на обслужване на деца на територията на Детска консултативна поликлиника при ВМИ - Плевен - Даринка Крачунова

·    Подобряване обслужването на тежко болни пациентки в Акушерска клиника - гр. Плевен - Жени Божинова

·    Провеждане на здравно-образователна програма “Сексуално здраве” и ППБ  с учениците от деветите класове в училищата в гр. Ловеч - Диана Иванова

·    Професионално-образователна програма за подобряване на мотивацията на новоприетите студенти в Медицински колеж - ВМИ - гр. Плевен - Наташа Митрова

·    Намаляване на риска от трансмисивни инфекции сред медицинските сестри на II-ра Хирургична клиника на Университетска болница - гр. Стара Загора - д-р Валентин Стоянов, гл. м. с. Слава Русева

·    За повишаване на двигателната активност на студенти от ВМИ - гр. Плевен с наднормено тегло и/или понижена физическа дееспособност - д-р Станислав Витанов

·    Организиране на медицински контрол при раздаването на храната в Детска млечна кухня - гр. Белене - Росица Алексиева

·    Мероприятия за повишаване мотивацията у служителите на ВМИ - Плевен при провеждането на профилактични прегледи - Росица Димитрова

·    Създаване на денонощна телефонна линия за онкологично болни, обслужвана от медицински сестри в гр. Велико Търново - Здравка Радославова

·    Повишаване на познанията и интереса на студентите - медици от III курс по дисциплината “Промоция на здравето” - д-р Стела Георгиева

·    Оптимизиране на условията за адаптация на децата в детска ясла “Щастливо детство” в гр. Плевен - Елисавета Бочева

·    Предпазване от създаване на зависимост към наркотиците при  експериментиращите с тях млади хора (13-18 г.) в Плевенския регион - Павлина Жекова

·    Намаляване периода на временна нетрудоспособност при болни с фрактура на долната челюст чрез правилна лечебно-възпитателна програма в клиника “Лицево-челюстна хирургия и стоматологична хирургия” - Анелия Димитрова

·    Предотвратяване на увредите на слуха по време на стрелкови занятия сред офицери и войници от ШЗО - гр. Плевен - Лидия Енчева

·    Организиране на кабинет за функционална диагностика на деца със сърдечно-съдови заболявания към Детска поликлиника - ВМИ - Плевен - Надя Димитрова

 

4 - 6 март, 1999

 

     Проведе се семинар “Инициатива за по-добро здраве за Плевен. Негови гости бяха Кметът на Плевен г-н Румен Петков и Ректорът на ВМИ – Плевен доц. Кунчо Игнатов. С помощта на между-народните и българските фасилитатори участниците разработиха проекти по приоритетни за Плевен здравни проблеми: ранна диагностика на рака, профилактика на съдови болести, профилактика и лечение на социално значими белодробни болести, превенция на наркоманиите сред подрастващи, детско здраве, грижи за и интеграция на инвалидите в обществото, грижи за женското здраве, промоция на здравето, подобряване на качеството на подготовка на медицински кадри, оздравяване на околната среда, ранна диагностика и лечение на глаукомата, организиране на обща практика, подобряване на диагностичните процеси.

 

28 април, 1999

 

     В Русе се проведе среща с представители на местните власти и медицински специалисти за определяне на приоритетните за Русе здравни проблеми. В срещата участваха и г-н Йордан Борисов, Областен управител на Русенска област, и г-н Димитър Калчев, Кмет на Русе. В срещата участваха и координаторите на програмата “Решаване на проблеми за по-добро здраве” д-р Ян Соботка (Полша), г-жа Анна Питу и г-н Паул Флорея (Фондация Андреа”, Румъния) и г-жа Дагмара Бараневска (Полша).

     Г-н Ленин Грос представи Здравна фондация “Драйфус” и какви цели си поставя  програмата “Решаване на проблеми за по-добро здраве”, както и какви резултати са постигнати досега в България: 117 завършени/текущи проекта, и 12 регионални програми.

     След обсъждането бяха обобщени приоритетни за Русе здравни проблеми: мозъчно-съдови заболявания, замърсяване на околната среда и дихателни заболявания, детско здравеопазване, проблеми на старите хора, глаукома, катаракта, диабет, психосоциална реабилитация, наркомании, квалификация на лекарите, медицински осигуровки, проблеми по обслужването на болните на хемодиализа, чернодробни болести, травми, отравяния, остеопороза, ракови заболявания.

     Чрез индивидуални проекти участниците в бъдещ семинар “Инициатива за по-добро здраве за Русе” ще предложат свои решения на тези проблеми, решения, които могат да постигнат в сътрудничество с  колегите си и с подкрепата на цялата общност.

 

29 април, 1999

 

     Проведе се семинар за проследяване на работата по проектите по програма “Инициатива за по-добро здраве за Плевен”. Представено бе свършеното по проектите: определяне на целевите групи, организиране на екипи, проучване на литература по проблемите, изработване на материали за здравна просвета, определяне на входното ниво на целевите групи по параметрите, чието подобряване се цели и др. Представени бяха следните проекти:

 

·    Намаляване на повторните опити за самоубийство във възрастта от 10 до 18 години в град Плевен чрез сформиране на специализиран екип за работа с тези деца - д-р Василий Михайлов

·    Допълнителна образователна програма за 50 студенти от Педагогическия Институт в град Плевен за повишаване на техните знания относно сърдечно-съдовите и мозъчно-съдовите заболявания за период от 6 месеца -д-р Ирина Джикова

·    Образователна и практическа програма за увеличаване със 100% на ранно откритите деца със слухови увреждания под 4 годишна възраст в град Плевен с цел започване на навременна рехабилитация с тях  - г-жа Иванка Радева

·    Образователна и практическа програма с родителите на 120-те деца, посещаващи детски ясли “Щастливо детство” и “Латинка”, както и със самите деца, за постигане на 20% снижение на заболеваемостта сред тези деца за период от 1 година - г-жа Денка Мачева

·    Здравно-образователна програма за ограничаване разпространението на ехинококозата сред жителите на град Плевен -д-р Жени Бошнакова

·    Разработване и приложение на едногодишна здравно-образователна програма за намаляване с 25% на употребата на наркотични вещества сред учениците на възраст от 12 до 15 години в СГПЧЕ и СОУ “Иван Вазов” в град Плевен - д-р Цецка Данчева и д-р Цветелина Виткова

·    Подобряване на ефективността на лабораторната диагностика в доболничната помощ в град Плевен при 10-те най-често срещани инфекциозни процеси -  д-р Радко Велков

·    Подобряване на етиологичната диагностика и лечение на извънболничните пневмонии в Плевен чрез въвеждане на микробиологична диагностика на най-често срещаните причинители - д-р Павлина Глоговска

·    Намаляване с 20% на броя на повикванията на ЦСМП - Плевен от страна на 50 болни от бронхиална астма от град Плевен в разстояние на 1 година чрез въвеждане на цитологична диагностика при тяхното диагностично уточняване - д-р Йордан Йорданов

·    Проучване на връзката между тютюнопушенето и някои астма-подобни симптоми при 300 ученици на възраст 15 - 16 години и при 300 ученици на възраст 17 - 18 години в град Плевен -  д-р Стела Вулова

·    Създаване на кабинет “Менопауза, хормонално-заместителна терапия и профилактика” - д-р Аспарух Георгиев

·    Програма за реинтеграция на инвалидите с частична загуба на зрение от град Плевен. -д-р Маргарита Кирилова Симеонова

·    Профилактика на психосоматичните заболявания сред 180 деца от 1-ви до 8-ми клас в град Плевен - г-жа Стела Кръстева

·    Програма за профилактични прегледи веднъж годишно при мъже над 50 години от град Плевен за постигане на 20% увеличение на ранно откритите случаи на рак на простатната жлеза - д-р Николай Колев

·    Увеличаване на социалната интеграция на преминали курс на лечение зависими от наркотици в град Плевен - г-н Валентин Иванов

·    Програма за подобряване качеството на живот при 10 болни с хронична дихателна недостатъчност в град Плевен посредством продължително кислородолечение в домашни условия - д-р Цаня Попова

·    Програма за повишаване на степента на чувствителност по проблемите на наркоманията и СПИН сред учениците от елитните училища от град Плевен  -г-жа Галя Маринова

·    Програма за създаване и внедряване на нова организация на работното място при 5 общопрактикуващи лекари в град Плевен чрез използване на специализиран софтуер - д-р Диана Неделчева

·    Едногодишна просветна и скринингова програма за откриване на рак на маточната шийка при 20,000 жени в регион Плевен - д-р Славчо Томов

·    Създаване на единен регистър и провеждане на системна профилактика при 400 - 1,000 пациенти от Плевен,  болни от миокарден инфаркт, от други форми на ИБС или с висок сърдечно-съдов риск с цел намаляване на сърдечно-съдовата заболеваемост при тях с 20% за период от 2 години - д-р Фредерик Григоров

·    Просветна и скринингова програма за рак на млечната жлеза при жени над 30 години в регион Плевен  - доц. Ташко Делийски, д-р Румен Стоянов, д-р Георги Байчев

·    Едногодишна психо-консултативна и психо-терапевтична програма за намаляване с 25% на опитите за употреба и на самата употреба на наркотични вещества сред учениците на възраст от 15 до 18 години в СОУ “Иван Вазов” и СГПЧЕ в град Плевен - г-ца Даря  Генова

·    Образователна програма за профилактика, рехабилитация и лечение на болните с хронична обструктивна белодробна болест в регион Плевен - д-р Пламен Павлов

·    Подобряване качеството на живота при 100 пациента с артериална хипертония и при 100 пациента с хронична сърдечна недостатъчност посредством създаване и внедряване на  програма за здравно-просветна работа с тях - д-р Фредерик Григоров

·    Подобряване на качеството на живота при болните от бронхиална астма в регион Плевен посредством създаване на информационна структура за събиране и разпространяване на данни за дните с неблагоприятни атмосферни условия -д-р Елена Петкова

·    Намаляване с 20% на броя на травмите при 700 деца в начална училищна възраст в СОУ “Иван Вазов” в град Плевен за период от 1 година чрез внедряване на нагледна здравно-образователна програма - г-жа Ваня Пелкова

·    Програма за комплексна профилактика при 60 деца от град Плевен с фамилна обремененост за атеросклероза чрез понижаване на еластиновата и колагеновата деструкция на артериалната стена - д-р Георги Николов

·    Определяне на икономическата целесъобразност от приложението на масов скрининг за рак на простатната жлеза сред мъжете над 50 годишна възраст от град Плевен чрез скриниране на рандомизирана група от 150 такива мъже от град Плевен - д-р Румен Коцев

·    Оказване на специализирана и квалифицирана помощ на зависимите от наркотици и на експериментиращите и злоупотребяващи с психоактивни вещества в регион Плевен чрез създаване на младежки превантивен център в град Плевен - д-р Иво Духленски

·    Обучение в принципите на здравословно хранене на 50 деца с наднормено тегло на 14 годишна възраст от СОУ “Иван Вазов” в град Плевен - д-р Мариела Генова

·    Снижаване с 25% на заболеваемостта от остри респираторни инфекции сред 30 деца на възраст от 2.5 до 3.5 години в детска ясла “Дружба” чрез подобряване на физическата им дееспособност и чрез коригиране на неправилното телодържание - г-жа Райна Георгиева

·    Изследване на мнението на потребителите на здравни услуги в градовете Русе, Габрово, Бургас и Смолян относно силните и слабите страни на полученото обслужване с цел неговото подобряване - д-р Пламен Панайотов

·    Мотивиране на студенти и по-добро обхващане на младежи в здравно-образователни програми за промоция на здравето - д-р Анжелика Велкова

·    Профилактика на хипертония и сърдечно-съдови заболявания чрез ранна диагностика на артериосклерозата в училищна възраст - доц. Митка Петкова 

·    Ранна диагностика на вродено изкълчване на тазобедрената става при новородени в Русе и Плевен - д-р Пенчо Чобанов, д-р Христо Тодоров, д-р Пенчо Косев

·    Регионална програма за ранна диагностика и лечение на глаукома - доц. Чавдар Балабанов, д-р Лидия Каменова, д-р Димитър Тодоров

·    Подобряване на обмена на информация между общо-практикуващи лекари  и диагностичните звена чрез използване на нови информационни технологии г-н Благовест Бечев

·    Подобряване на обучението по неврология за медицински сестри - доц. Марина Попова, д-р Велчева, д-р Ваня Бенкова

·    Подобряване на грижите за тежко болните в гинекологично отделение -г-жа Жени Денева

·    Организиране на грижи за социално слаби възрастни хора - г-жа Румяна Кирчева

 

 

PSBH in Bulgaria: January - April 1999

 

     March 1st 1999

 

     This day is celebrated in a special way in Bulgaria: everybody gets a red-and-white martenitza, a token of wish for health. International and local PSBH facilitators visited “Happy Childhood” day creche in Pleven. Mrs. Elisaveta Bocheva, whose project from the January 1998 PSBH workshop at the Nursing Faculty at the Medical University in Pleven, aimed at improving conditions for adaptation of newly admitted children (aged 1-3), reported she had completed it. She compared the length of adaptation of children before and after the implementation of the project. As a result from one simple change- permitting the parents to stay with the child at the creche until she/he gets used to the new environment, the adaptation period had been shortened by two weeks. Parents of all children said that letting them stay with their kids helped them avoid problems that accompany a difficult period in the life of their children. Everybody enjoyed the songs and dances performed by the kids for the holiday.

     There is something quite specific about the creche, too. Children with hearing damage are also admitted to the creche, and rehabilitation is provided. A team of doctors, rehabilitation specialists and the staff of the creche take care of these children. The director of the  creche, Mrs. Goranova, and the rehabilitation specialist Mrs. Radeva were unanimous in their opinion that those children are given better chances to integrate into society: they are not in company of the other 50 kids for only two hours, during which time they undergo hearing and speech rehabilitation procedures.

      

     March 2nd, 1999

 

     The team visited an exhibition under the title “Together against Drugs”. It was organized by the National and Pleven Drug Prevention Associations,  the Regional Police Department, Open Society Fund - Sofia, Open Society Club - Pleven, the Municipality of Pleven and the Museum of Natural History in Pleven. Pleven is the second place where the exhibition was on display for two months.

     Many of the exhibits have been provided by Assoc. Prof. Maria Alexandrova, the coordinator of the regional adolescent drug abuse prevention program. Students from all the middle and high schools in Pleven (about 20,000) had the chance to go and learn more about drugs: special videos are on show, the devastating effects of drugs on the body and mind are demonstrated in a fashion so as to reach the students. Heart-breaking death letters of drug-victims are on display, together with materials that are targeted to satisfy the curiosity of the children - one of the reasons which makes children experiment with drugs.

          The  exhibition is expected to raise the awareness of not only the adolescent population: there are also materials teaching parents how to recognize a drug problem,  and help their children manage it.

          This exhibition is one of the many events within the Regional Adolescent Drug Abuse Prevention Program, which started back in 1995. Pleven has definitely benefited from the program: compared with other towns of the same size, Pleven is well ahead in the struggle against adolescent drug abuse.

     The exhibition has now become part of the exhibits of the Pleven historical museum, and can be shown in other places upon request. So far, it has been in the towns of Sevlievo and Lovetch, and future sites include Gabrovo, Tryavna and Veliko Turnovo.

    

     March 3rd,1999

 

     On the National Holiday of Bulgaria, a PSBH follow-up workshop took place in Pleven. The international facilitators - Dame Sheila Quinn of AIM, (UK), Dr. Alex Papilaya (Indonesia), Mr. Mahmoud Alkam (Jordan), Dr. Jan Sobotka (Poland) and Mr. Lenin Gross 0f DHF (USA) and 39 and nurses who participated in the January’98 and November’98 PSBH were divided into four groups. The progress made since the previous workshops was reported. The project status reports will be published in the January -April issue of the Communications for Better Heath Digest. Most of the projects have started small, but they have potential beneficiaries that add up to tens of thousands of people, to justify what Dame Sheila  Quinn’s said at the end of the workshop: ”The key word in a nurse’s work is ’care’”.

     Progress on the following projects was reported:

 

·    Continuous postgraduate qualification for nurses who have worked at an outpatients’clinic for more than three years - Mrs. Evgenia Dimitrova, Pleven

·    Improving the quality of life of patients with Melanoma malignum through an educational program and individual approach - Mrs. Polya Zhivkova, Pleven

·    Osteoporosis prevention program for women aged 45-55 - Mrs. Keti Georgieva, Pleven

·    Health educational program for tuberculosis patients in the village of Vinishte, Montana Region - Mrs. Petya Tzvetanova

·    Health educational program for diabetes type II patients registered at the second policlinic in Pleven to improve their quality of life - Mrs. Vanya Petrova

·    Green line for information on HIV infection - Dr. Irina Djikova, Pleven

·    Improving the training of nursing students to work with an electrocardiograph - Mrs. Margarita Todorova, Pleven

·    Shortening the time to detect rheumatoid factor in the serum of patients with rheumatoid arthritis through the introduction of a more sophisticated method - Mrs. Reni Tzekova, Pleven

·    Arterial hypertension control on an outpatient basis through an educational program - Dr. Diana Nedelcheva, Second Policlinic, Pleven

·    Improving nursing and general care for stroke patients discharged from hospital - Mrs. Krassimira Doinova, Teteven

·    Improvement of the quality of pre-state examination practice of students at the faculty of nursing by training senior nurses - Dr. Mariela Kambourova, Pleven

·    Building practical skills for first-year nursing students - Mrs. Tzvetana Angelova, Pleven

·    Optimizing the process of registering patients at the Second Policlinic in Pleven - Mrs. Veneta Toshkova

·    Improving the process of diagnosing atypical pneumanias in Pleven - Dr. Pavlina Glogovska

·    Improving the care for newborns in Mezdra - Mrs. Valentina Marinova

·    Improving the level of satisfaction of students and trainers at the faculty of nursing - Mrs. Makretta Draganova

·    Nurses’ diagnosis and training senior nurses and tutors to apply it - Mrs. Daniela Sabeva, Veliko Turnovo

·    Monitoring asthma children in the home - prof. Nickola Moumdjiev, Pleven

·    Improvement of nursing care for institutionalized children and prematurely born babies by improvement of processing clothes and bed clothes  - Mrs. Isabella Georgieva

·    Healt educatinal program for tuberculosis patints and their families - Mrs. Teodora Ivanova, Omourtag

·    Health education to improve dental health in preschool age children - Mrs. Petranka Nacheva, Veliko Turnovo

·    Training nursing students for applying nurses’diagnosis - Mrs. Maria Taskova

·    Introducing family planning and reproductive health in the training program of midwife students - Mrs. Tonka Popova, Pleven

·    Reduction of caries incidence and dental anomalies in preschool age children - Mrs. Vassilka Rousseva, Pleven

·    A program to build communication skills for nursing students in teaching patient care - Mrs. Tinka Penova, Pleven

·    Setting up a day-care center at the children’s clinic to reduce stress - Mrs. Darina Krachounova, Pleven

·    Improvement of intensive care for gynaecological patients - Mrs. Zheni Bozhinova

·    Health education on sexually transmitted diseases for students aged 15-16 in two schools in Lovetch - Mrs. Diana Ivanova

·    An educational program to improve motivation for learning of student nurses - Mrs. Natasha Mitrova

·    Reducing the risk of transmissive infections for nurses at the Second Surgical Clinic in Stara Zagora - Mrs. Slava Rousseva, Dr. Valentin Stoyanov

·    A training program to improve fitness of overweight/physically unfit medical students - Dr. Stanislav Vitanov, Pleven

·    Improving the quality of food for children aged 1-3 prepared at a baby-food centre in Belene - Mrs. Rositza Alexieva

·    Improving the motivation of employees of the Medical University in Pleven to turn up for medical check-ups - Mrs. Rositsa Dimitrova

·    Setting up a green line telephone for consulting oncological patients - Mrs. Zdravka Radoslavova

·    Raising the level of knowledge of health promotion in third-year medical students - Dr. Stella Georgieva, Pleven

·    Optimizing the conditions for adaptation of newly admitted children (aged 1-3) at a creche in Pleven -  Mrs. Elissaveta Bocheva

·    Prevention from bulding an addiction in adolescents experimenting with drugs - Mrs. Pavlina Zhekova, Pleven

·    Reduction of the period of working disability in patients with law jaw fractures through an educational program - Mrs. Anelia Dimitrova, Pleven

·    Prevention of hearing damages in army soldiers and officers during shooting exercises- Mrs. Lidia Encheva, Pleven

·    Setting up a consultiong room for functional diagnostic procedures at the childrens outpatients department - Mrs. Nadya Dimitrova, Pleven

    

     March 4th to 6th, 1999

 

     A PSBH/CCI Workshop took place in Pleven. - “PLEVEN INITIATIVE FOR BETTER HEALTH”. The Mayor of Pleven, Mr. Roumen Petkov and the Rector of the Medical University in Pleven Assoc. Prof. Kouncho Ignatov addressed the participants and wished them success in their efforts to make Pleven a pioneer in this program. With the help of the international facilitators Dame Sheila Quinn of AIM, (UK), Dr. Alex Papilaya (Indonesia), Mr. Mahmoud Alkam (Jordan), Dr. Jan Sobotka (Poland) and Mr. Lenin Gross 0f DHF (USA), Dr. Christopher Rose, Mr. Mark Rose, Ms. Sarah Trute of AIM ( UK), and the local PSBH team - Dr. Asparouh Georgiev, Chairman of Open Society Club, Assoc. Prof. Maria Alexandrova, Assoc. Prof. Gena Grancharova, Dr. Kamen Kamenov, Dr. Yavor Ivanov, Dr. Anjelika Velkova, Dr. Milena Sredkova and Mrs. Yanka Tzvetanova, 38 protocols were prepared. Most of them target the ten major health problems, identified for Pleven.: prevalence of socially relevant lung diseases, deterioration of women’s health, socially relevant vascular diseases, need for prevention of adolescent substance abuse and related complications, need of protection of children’s health, need for health promotion and healthier environment, need of better care for the elderly, problems of organizing general practices, need for prevention, early diagnosis and treatment of glaucoma, need of better care for the disabled, need of early diagnosis of breast, cervical and prostate cancer. Some projects are related to two or more of these health problems. During the workshop, possible linkages between projects were identified, and further efforts will be needed to identify other people, institutions that can help to solve these problems.

 

     April 28th, 1999

 

     A meeting was organized in Rousse by the Open Society Clubs in Pleven and Rousse. The aim of this meeting was to bring together people who want to solve health or health-related problems. The Regional Governor Mr. Jordan Borissov and the Mayor of Rousse Mr. Dimitar Kalchev took part in the discussions.

     Mr. Lenin O. Gross presented the Programs of the Dreyfus Health Foundation, and how they have developed and what results have been achieved in countries where the Problem Solving for Better Health Program is active. In Bulgaria, much has been achieved: there are 117 completed/active projects, and 12 regional programs are active. Dr. Jan Sobotka (PSBH Coordinator for Poland) and Mr. Paul Florea (Vice President of Andrea Foundation, Romania) also presented results achieved by the program in their countries.

     During the discussions, representatives of the medical community formulated the priorities of a future program in Rousse. Health and health related problems that need solution were: cerebrovascular disease, environmental pollution as related to respiratory disease, children’s health, health of the elderly, glaucoma and cataract, diabetes, psychosocial rehabilitation, drug abuse, postgraduate qualification of medical professionals, health insurance problems, problems associated with hemodialysis, liver disease, trauma, accidental poisonings, osteoporosis, cancer.

     Within a Rousse Initiative for Better Health Program, solving these problems will require the active and dedicated participation of both the health professionals and the community as a whole.

 

     April 29th, 1999

 

     A PSBH/CCI follow-up workshop took place in Pleven. Together with the international facilitators - Mr. Lenin O. Gross (DHF), Dr. Jan Sobotka and Mrs. Dagmara Baraniewska (Poland), Mrs. Anna Pitu and Mr. Paul Florea (Roumania) and the local PSBH team (Dr. Asparouh Georgiev, Assoc. Prof. Maria Alexandrova, Dr. Yavor Ivanov, Dr. Kamen Kamenov, Dr. Anjelika Velkova and Mrs. Yanka Tzvetanova, participants discussed the problems they had to solve implementing their projects. The progress reported included identifying target groups, organizing teams, studying the literature, designing health education materials and programs, initial evaluation of parameters whose improvement is sought by the activities planned. Further linkages had been identified between project leaders, and fund raising reported. Progress was reported on the following projects within the PLEVEN INITIATIVE FOR BETTER HEALTH program:

 

·    A program to decrease repeated suicide attempts in children aged 10 to 18 in Pleven - Dr. Vasilii Mihailov, MD

·    An additional educational program for 50 students from the Pleven Institute for Primary School Teachers in Pleven on cardiovascular and cerebro-vascular diseases - Dr. Irina Jikova, MD

·    A program to provide timely diagnosing and rehabilitation for children with hearing damage - Mrs. Ivanka Radeva

·    Educational and practical program with 120 children from two crиches in Pleven and their parents to decrease morbidity rate -Mrs. Denka Macheva

·    Health-educational program to decrease echinococcosis because of street dogs in Pleven- Dr. Jeni Boshnakova, MD

·    Health-education to reduce drug use in two schools in Pleven -  Dr. Tsetska Dancheva, MD, Dr. Tsvetelina Vitkova, MD

·    Improvement of the quality of the outpatient laboratory diagnosis for the 10 most common infectious diseases in Pleven - Dr. Radko Velkov, MD

·    Improvement of diagnosing and treatment for pneumonia in Pleven through implementation of microbiological diagnosis for the most commonly encountered pathogens - Dr. Pavlina Glogovska, MD

·    Introduction of cytological sputum smear test  to decrease the number of emergency calls in bronchial asthma patients - Dr. Jordan Jordanov, MD

·    Anti-smoking program for 600 adolescents  - Dr. Stella Voulova, MD

·    Establishment of “Menopause, hormone replacement therapy and prevention” consulting room - Dr.Asparouh Georgiev, MD

·    Social reintegration for partially blind people - Dr. Margarita

     Simeonova, MD

·    Prevention of the psycho-somatic diseases in children with one parent  - Mrs. Stela Krasteva

·    Screening for timely diagnosing of  prostate cancers - Dr.Nickolay Kolev, MD

·    Social reintegration of drug addicts after treatment -Mr. Valentin Ivanov

·    Long-term oxygen therapy in the home for patients with chronic respiratory failure - Dr. Tsanya Pencheva Popova, MD

·    Raising awareness on drug addiction and HIV in adolescents - Mrs. Galia Marinova

·    Designing and implementation of working place organization for general practitioners though the use of specialized software - Dr.Diana Nedelcheva, MD

·    One-year educational and screening program for the detection of cervical cancer - Dr. Slavcho Tomov, MD

·    Starting a standardized register for patients with myocardial infarction, other forms of ischemic hearth disease or with increased cardiovascular risk to reduce  cardiovascular morbidity - Dr. Frederick Grigorov, MD

·    Educational and screening program for timely diagnosis of breast cancer - Assoc. Prof. Tashko Deliiski, MD, D.Sc., Dr. Roumen Stoyanov, Dr. Georgi Baichev

·    Psychotherapy for adolescents to prevent drug abuse - Miss Daria Genova,

·    Educational program for prevention, rehabilitation and treatment of the patients with chronic obstructive disease in Pleven region -  Dr. Plamen Pavlov, MD

·    Improvement of the quality of life  of patients with hypertension and chronic heart failure through creation through health-education - Dr. Frederick Grigorov, MD

·    Improvement of the quality of life for the patients with bronchial asthma by broadcasting of data about the days with unfavorable meteorological conditions - Dr. Elena Petkova, MD

·    Health education to decrease of traumas among primary school children - Mrs. Vanya Pelkova

·    Complex preventive treatment for children with familial predisposition for atherosclerosis through decrease of the elastin and collagen destruction of the arterial wall -  Dr.Georgi Nickolov, MD

·    Reduction of costs for treatment by a mass screening program for early detection of prostate cancer among men over 50 years of age - Dr.Roumen Kotsev, MD

·    Establishment of a prevention center to provide specialized and qualified assistance for adolescents who use, abuse or experiment with drugs - Dr. Ivo Douhlenski, MD

·    Education on wholesome nutrition for overweight children - Dr. Mariela Genova, MD

·    Reduction of acute respiratory infections in children aged 2.5 - 3.5 years by improvement of their physical activity and correction of eventual incorrect posture - Mrs. Raina Georgieva

·    Investigation of health care quality as assessed by the patient - Dr. Plamen Panayotov, MD

·    Engaging medical students in health promotion programs to increase their motivation for studies and reaching younger population - Dr. Anjelica Velkova

·    Prevention of hypertension, ischemic heart disease and early diagnosis of atherosclerosis in school-age children - Assoc. Prof. Mitka Petkova

·    Early diagnosis of congenital hip-joint dislocation in newborns in Rousse and Pleven - Dr. Pencho Chobanov , Dr. Pencho Kossev  and Dr. Christo Todorov

·    Regional program for early diagnosis and treatment for glaucoma - Assoc. Prof. Chavdar Balabanov, Dr. Todorov, MD, Dr. Kamenova, MD

·    Information exchange between GPs and diagnostic centers by using modern information technologies - Mr. Blagovest Bechev

·    Improvement of training nurses in neurological diseases- Assoc. Prof. Marina Popova, Dr. Velcheva, MD, Dr. Benkova, MD

·    Improvement of care for patients at the clinic of obstetrics in Pleven - Mrs. Zheni Deneva

·    Organizing nursing care for poor elderly people and setting up homes to provide social and nursing assistance - Mrs. Roumyana Kircheva-Mechenska

 

 

medline information

 

hormonal replacement therapy to prevent osteoporosis

 

TI:    [Preoccupation women have and should have in watching their health]

AU:   Hollis-RS

SO:   Ginecol-Obstet-Mex. 1997 Jun; 65: 243-6

AB:   The American College of Obstetricians and Gynecologists, since its beginning established three main objectives: 1. Education of physicians, 2. Education for patients, 3. To improve health care for women. The time has confirmed that through its programs the following has been reached: 1. Diminution in maternal mortality, 2. Diminution in newborn mortality, 3. Diminution in cervical cancer. The following is recommended: Exercise, adequate diet, evaluation tests, early diagnosis, hormonal therapy when recommended by the physician, for a prolonged, healthier, and more productive life.

 

 

TI:    The menopause and the pharmaceutical industry.

AU:   Dukes-MN

SO:   J-Psychosom-Obstet-Gynaecol. 1997 Jun; 18(2): 181-8

AB:   Since 1975, pharmaceutical firms specializing in the endocrine field have made a vigorous attempt to develop a large market in estrogens for the long-term treatment of postmenopausal women. The success of the contraceptive ‘pill’ had demonstrated the commercial attractiveness of developing products for an essentially healthy population. The scientific challenge was to demonstrate the value of such treatment, e.g. in countering osteoporosis; another problem was the generally poor compliance observed when patients receive drugs other than for the relief of acute conditions. Techniques used included the selective emphasis to physicians of those research findings pointing to the value of hormonal replacement, the development of direct approaches to the public to stimulate interest in a treatment which might prolong life or delay some parts of the ageing process (‘feminine forever’), and the creation of intermediary institutes to undertake selective research and influence opinion.

 

 

TI:     [A physiopathological overview of climacteric and menopause]

AU:   Aranda-Gallegos-JE; Barron-Vallejo-J; Ortega-Diaz-R; Pereyra-Quinones-R; Kably-Ambe-A

AD:   Clinica de Infertilidad-Endoscopia y Embarazo de Alto Riesgo, Mex., D.F.

SO:   Ginecol-Obstet-Mex. 1998 Jun; 66: 253-8

AB:   Today, million of woman in the world lived enough to experience the menopause ant it’s seculae. In the last few years the research of the events associated with this age has gained enormous attention. Hormonal replacement therapy has been shown to reduce the incidence of cardiovascular disease, osteoporosis and other complications in postmenopausal woman. In this paper we review the endocrinology of the menopause, benefits and risks of hormonal replacement therapy, Prescription choices, compliance and health care professional attitudes are too analysed.

 

 

TI:     Megatrials of hormonal replacement therapy.

AU:   Wren-BG

AD:   Sydney Menopause Centre, Royal Hospital for Women, Randwick, New South Wales, Australia.

SO:   Drugs-Aging. 1998 May; 12(5): 343-8

AB:   Despite the fact that estrogen replacement therapy has been demonstrated to be of great value to postmenopausal women, many patients are still reluctant to use it. This is primarily because of fears that sex hormone therapy increases the risk of developing uterine and breast cancer. Because retrospective epidemiological studies have failed to clarify the issue for breast cancer, ambitious prospective trials have been initiated to determine the role of hormones in the development of breast cancer and cardiovascular disease. The main studies have been the Women’s Health Initiative, the Postmenopausal Estrogen/Progestin Intervention (PEPI) Trial, the Heart and Estrogen-Progestin Replacement Study (HERS), the Women’s International Study of long Duration Oestrogen after Menopause (WISDOM) and the Million Women Study. Only the PEPI Trial has been completed. It showed a substantial benefit for women using hormone replacement therapy, but was insufficiently powerful to determine whether such therapy affected the incidence of breast cancer. Despite the immense costs involved and the considerable time that must elapse before results are published, it is imperative that these major prospective studies are completed, analysed and published. Only then can physicians advise their patients in an appropriate manner.

 

 

TI:     [Risk/benefit profile of hormone replacement therapy in postmenopause. From research to practice]

AU:   Terzian-E

AD:   Laboratorio di Farmacologia Clinica, Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, Milano.

SO:   Ann-Ist-Super-Sanita. 1997; 33(2): 189-93

AB:   The menopause has been transformed from a marginal subject to a central event of medical interest. The gap between evidence derived from epidemiological research and clinical practice seems to be wider in post-menopausal area than in other fields. Most of the evidence were obtained from observational epidemiological studies and only in part from randomized clinical trials. Current results suggest that hormonal replacement therapy may represent a useful treatment and probably a preventive tool. Nevertheless, given the side effects and the risks involved, greater attention should be given to the individual choices of the women.

 

 

TI:    [Sex hormones and osteoporosis: a physiological perspective for prevention and therapy]

AU:   da-Silva-JA; Porto-A

AD:   Servico de Medicina III e Reumatologia, Hospitais da Universidade de Coimbra.

SO:   Acta-Med-Port. 1997 Oct; 10(10): 689-95

AB:   Estrogen deficiency is the main cause of post-menopausal osteoporosis and hormone replacement therapy is consensually regarded as the first line choice for its prevention. Hormone-replacement has also been shown to prevent bone loss associated with rheumatoid arthritis (RA) and corticotherapy. The rationale for its use in RA is reinforced by evidence of beneficial effects on disease activity. Estrogens also have bone-protective effects in males. C-19 progestagens seem to potentiate the skeletal effects of estrogens whereas C-21 derivatives appear to have no significant influence. Progestagens may be particularly useful in the prevention of steroid-induced osteopenia. Testosterone is an effective treatment for male osteoporosis associated with hypogonadism and is also promising in the treatment of osteoporosis in aged eugonadal males. The association of this hormone potentiates the effects of estrogens on bone mineral density in post-menopausal women. However, anabolic androgens have been preferred in this condition, due to a lower androgenizing effect. They represent a valid therapeutic alternative, particularly in cases of cortical osteoporosis with low bone turnover and in the aged and frail. In general, the different modalities of hormonal therapy clearly deserve a higher degree of preference in the treatment and prevention of osteoporosis than common present practice in our country. It is time to reassess this matter, clear unfounded fears and reinforce the physiological and scientific foundations of our therapeutic options for osteoporosis.

 

 

TI:    Effects on bone mass after eight years of hormonal replacement therapy.

AU:   Eiken-P; Nielsen-SP; Kolthoff-N

AD:   Department of Clinical Physiology, Hilleroed Sygehus, Denmark.

SO:   Br-J-Obstet-Gynaecol. 1997 Jun; 104(6): 702-7

AB:   OBJECTIVE: The purpose of this randomised double-blind placebo-controlled study over two years followed by a six year open controlled extension phase was to investigate the effects of hormonal replacement therapy (HRT) both continuous combined HRT and sequential HRT) versus no treatment on lumbar spine bone mineral density (L-BMD) and distal forearm bone mineral content (F-BMC). Further, bone mineral density of the proximal femur, lateral spine, and distal forearm was studied after eight years. DESIGN: Prospective study of normal, early postmenopausal women, initially in a double-blind, placebo controlled study, subsequently an open, controlled investigation. SETTING: Clinical physiology unit of a general second degree referral hospital. SAMPLE: Seventy-three normal, early postmenopausal women (HRT n = .47; placebo/untreated n = 26). METHODS: Dual photon absorptiometry, dual X-ray absorptiometry, single photon absorptiometry. MAIN OUTCOME MEASURES: HRT resulted in a significantly (P < 0.001) higher mean L-BMD after eight years, when it was 12.1% higher than the mean initial value and 14.8% higher than the mean bone mineral density of the untreated group. L-BMD increased by 14.6% in women receiving continuous combined HRT compared with 11.1% in those on sequential HRT but intergroup differences were not statistically significant. Mean F-BMC measured with SPA decreased in the HRT group and in the placebo/untreated group by 0.2% and 14.8% (P < 0.001), respectively. However, after eight years mean F-BMC was 14.5% higher in the HRT group than in the placebo/untreated group. The study showed after eight years for all regions of the distal radius and ulna a significantly higher bone mineral density value compared with the placebo/untreated group (P < 0.001). An especially large effect of HRT was found on the bone mineral density of the vertebral body of the 3rd lumbar vertebra (L3), this one, measured by lateral scanning, being 18.7% higher than that of the placebo/untreated group. For the proximal femur, only the bone mineral density of Ward’s triangle was significantly higher in the HRT group than in the placebo/untreated group. CONCLUSION: Eight years of treatment with HRT resulted in a significant, substantial gain of bone mineral density in the lumbar spine. The distal radius, ulna and Ward’s triangle showed a significantly higher bone mineral density in the HRT group compared with the placebo/untreated group.

 

 

TI:    [Lipoprotein(a) and the cardiovascular risk during estrogen-progestin replacement therapy in postmenopause]

AU:   Porcelli-A; Calleri-L; Gallello-D; Taccani-C; Surico-N

AD:   Cattedra di Clinica Ostetrica e Ginecologica, Facolta di Medicina e Chirurgia—Novara, Universita degli Studi, Torino.

SO:   Minerva-Ginecol. 1997 Jan-Feb; 49(1-2): 39-42

AB:   A homogeneous group of 37 patients, aged between 52 and 61 years was considered in relationship to the metabolic response during hormonal replacement therapy (HRT). A free endocrinological-metabolic pathology control group, formed by 40 patients, who were not treated with any therapy, was also considered. Study-trial was comprehensive of a 123 months follow-up, with some periods of study at 0, +6, +12 months. Metabolic responses of lipoprotein(a) and apolipoprotein A and B during the different follow-up steps were determined. Total and fractioned cholesterol and triglycerides were also determined. Significant correlations were shown between Lipo(a) and Apo B and also between Lipo(a) and LDL in both groups considered Lipoprotein(a) was determined by ELISA methodic and turbidimetric methodic. The aim of our study was to verify the importance of the new markers of the atheromatous risk. The reduction of lipoproteins middle value observed in the HRT group shows a little, but however present, estrogens action to the Lipo(a) itself. This fact testifies to the benefit of the use of HRT in post-menopause also as reg ards an evaluated cardiovascular risk inhibition.

 

 

TI:    Mammography in women undergoing hormone replacement therapy. Possible effects revealed at routine examination.

AU:   Rand-T; Heytmanek-G; Seifert-M; Wunderbaldinger-P; Kreuzer-S; Schneider-B; Wolf-G

AD:   Department of Radiology, Ludwig Boltzmann Institute for Radiology Tumor Diagnosis, University of Vienna, Austria.

SO:   Acta-Radiol. 1997 Mar; 38(2): 228-31

AB:   PURPOSE: A retrospective study of screen-film mammographs was performed in 960 postmenopausal women to evaluate the possible effects of hormonal replacement therapy on the breast parenchymal pattern. MATERIAL AND METHODS: Screen-film mammographs of 754 women (mean age 51.4 years) who had undergone hormonal replacement therapy (estrogen, gestagen; mean duration 2.4 years) were compared with findings in 206 women who had not received hormonal replacement therapy (mean age 52.3 years). Mastopathic changes were analyzed according to a 4-grade scale and the incidence of circumscribed lesions (such as fibroadenomas, cysts and malignancies) was further evaluated. RESULTS: In the treated women we found moderate mastopathic changes in 47.2%, intermediate changes in 2.4%, and extensive proliferations in 0.7%. For the untreated women the corresponding figures were 33.5%, 4.8%, and 1.4%. In the treated patients fibroadenomas were apparent in 3.9%, cystic lesions in 3.3%, and malignant lesions in 1.4%. In the untreated women fibroadenomas were evident in 11.6%, cystic lesions in 7.2%, and malignant lesions in 2.4%. CONCLUSION: Mastopathic changes might increase under hormonal replacement therapy. However, the higher incidence of circumscribed lesions in the untreated women might be due to the higher number of symptomatic women who sought examination. We also speculate as to whether the increased density of the breast parenchyma in the treated women might cause a higher number of mammographically undedectable lesions.

 

 

TI:    Body weight, body fat distribution, and hormonal replacement therapy in early postmenopausal women.

AU:   Gambacciani-M; Ciaponi-M; Cappagli-B; Piaggesi-L; De-Simone-L; Orlandi-R; Genazzani-AR

AD:   Department of Obstetrics and Gynecology Piero Fioretti, University of Pisa, Italy.

SO:   J-Clin-Endocrinol-Metab. 1997 Feb; 82(2): 414-7

AB:   Body weight was measured, and body fat distribution was determined by dual energy x-ray in early postmenopausal women given either oral calcium (500 mg/day; control group; n = 12) or hormonal replacement therapy (HRT), a combination of estradiol valerate (2 mg/day for 21 days) with cyproterone acetate (1 mg/day in the last 10 days of the treatment cycle; n = 15). There were no differences in basal body weight or body fat distribution in the two groups before the study. In the control group, a significant (P < 0.05) increase in body weight (from 61.8 +/- 2.1 to 63.3 +/- 1.9 kg after 12 months) paralleled a slight, but significant (P < 0.05), increase in total body fat mass (from 23.8 +/- 2.2 to 24.7 +/- 2.2 kg), with an increase in fat in the trunk (from 10.2 +/- 0.4 to 11.3 +/- 0.4 kg; P < 0.01) and arms (from 2.4 +/- 0.5 to 2.7 +/- 0.2 kg; P < 0.05). These findings demonstrate a shift to a prevalent central android fat distribution after 12 months of observation in untreated postmenopausal women. Conversely, in the HRT group, total body bone mineral showed a significant (from 1089 +/- 28 to 1106 +/- 29 mg/cm2; P < 0.05) increase after 12 months, with no significant increase in body weight (from 62.2 +/- 1.6 to 62.7 +/- 1.6 kg), and no modifications in trunk (from 10.0 +/- 0.2 to 9.8 +/- 0.3 kg) and arm (from 2.43 +/- 0.2 to 2.5 +/- 0.1 kg) fat, but a significant increase in leg fat (from 7.1 +/- 0.3 to 8.3 +/- 0.4 kg; P < 0.05). The present results suggest that HRT can counteract at least in part the postmenopausal increase in body weight and body fat and prevent central body fat distribution after menopause.

 

 

TI:    Different effects of oral and transdermal hormonal replacement on prostacyclin and thromboxane A2.

AU:   Viinikka-L; Orpana-A; Puolakka-J; Pyorala-T; Ylikorkala-O

AD:   Department of Clinical Chemistry, University of Helsinki, Finland.

SO:   Obstet-Gynecol. 1997 Jan; 89(1): 104-7

AB:   OBJECTIVE: To elucidate the mechanism of cardiovascular protection of hormone replacement therapy (HRT) by comparing the effect of oral and transdermal HRTs on the production of antiaggregatory, vasodilatory prostacyclin, and its endogenous antagonist, thromboxane A2. METHODS: Oral estradiol (2.0 mg/d) plus norethisterone acetate (1.0 mg/d) (n = 13) or transdermal estradiol (50 micrograms/d) plus medr-oxyprogesterone acetate (10 mg/d) as 12-day courses at 4-week intervals (n = 13) were given to postmenopausal women. Urinary excretion of the metabolites of prostacyclin, ie, 6-ketoprostaglandinF1 alpha and 2,3-dinor-6-ketoprostaglandinF1 alpha, as well as those of thromboxane A2, ie, thromboxane B2 and 2,3-dinor-thromboxane B2, were measured by radioimmunoassays, after purification by extraction and high performance liquid chromatography, before and during the sixth and the 12th treatment cycles. RESULTS: Oral HRT stimulated excretion of thromboxane B2 from 3.4 +/- 0.7 ng/mmol creatinine to 4.5 +/- 1.5 (mean +/- standard deviation, P < .05) and that of 2,3-dinor-thromboxane B2 from 16.6 +/- 8.0 ng/mmol creatinine to 26.2 +/- 10.7 (P < .01), and thus led to the dominance of thromboxane A2. No changes in prostanoids occurred during transdermal HRT. CONCLUSIONS: The effects of various HRTs on prostanoids may significantly differ.

 

 

TI:    Fluctuations of lipid and lipoprotein levels in hyperlipidemic postmenopausal women receiving hormone replacement therapy.

AU:   Weintraub-MS; Grosskopf-I; Charach-G; Eckstein-N; Ringel-Y; Maharshak-N; Rotmensch-HH; Rubinstein-A

AD:   Department of Internal Medicine C and The Timit Institute of Reproductive Endocrinology, The Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University, Israel.

SO:   Arch-Intern-Med. 1998 Sep 14; 158(16): 1803-6

AB:   BACKGROUND: Fluctuations in lipid and lipoprotein levels are encountered quite often in hyperlipidemic patients. We examined the possibility that lipid and lipoprotein levels fluctuate due to the different effects of estrogen and progestogen in postmenopausal hyperlipidemic women receiving combined hormonal replacement therapy. METHODS: In an open-label study conducted during 3 consecutive hormonal cycles (3 months), levels of fasting total cholesterol, triglycerides, and low (LDLC)- and high-density lipoprotein cholesterol (HDLC) were determined in 36 postmenopausal hyperlipidemic women on day 13 of conjugated equine estrogen (1.25 mg/d) therapy and on day 25 after 12 days of receiving estrogen plus medroxyprogesterone acetate (5 mg/d). RESULTS: While receiving estrogen and combined therapies, means +/- SD total cholesterol levels increased from 6.50 +/- 0.97 mmol/L (251 +/- 37 mg/dL) to 6.88 +/- 1.42 mmol/L (266 +/- 54 mg/dL) (P<.001); LDLC levels, from 4.05 +/- 1.14 mmol/L (156 +/- 44 mg/dL) to 4.62 +/- 1.36 mmol/L (178 +/- 52 mg/dL) (P<.001). Mean +/- SD HDLC cholesterol levels decreased from 1.44 +/- 0.32 mmol/L (55 +/- 12 mg/dL) to 1.29 +/- 0.28 mmol/L (50 +/- 10 mg/dL) (P<.001); triglyceride levels, from 2.23 +/- 1.03 mmol/L (197 +/- 91 mg/dL) to 2.06 +/- 1.04 mmol/L (182 +/- 92 mg/dL) (P<.001). CONCLUSIONS: Hyperlipidemic postmenopausal women receiving combined sequential estrogen and progestogen replacement therapy demonstrate very significant fluctuations in their lipid and lipoprotein levels. These fluctuations depend on the hormonal phase, ie, estrogen alone or combined with progestogen.

 

 

TI:    Combined versus sequential hormonal replacement therapy: a double-blind, placebo-controlled study on quality of life-related outcome measures.

AU:   Bech-P; Munk-Jensen-N; Obel-EB; Ulrich-LG; Eiken-P; Nielsen-SP

AD:   Frederiksborg General Hospital, Psychiatric Institute, Hillerod, Denmark.

SO:   Psychother-Psychosom. 1998 Jul-Oct; 67(4-5): 259-65

AB:   BACKGROUND: To compare combined and sequential hormonal replacement therapies to each other as well as placebo in patients suffering from the postmenopausal syndrome. Clinical outcomes were measured concerning both the specific postmenopausal symptoms (using the Kupperman scale) and health or well-being dimensions (using subscales of the General Health Questionnaire and specific depression and anxiety scales). METHODS: A prospective randomized double-blind study over 12 months of 105 normal early postmenopausal women in the setting of a general hospital. RESULTS: Both hormone replacement therapies were superior to placebo on the Kupperman scale (sweating, hot flushing, myalgia and vertigo). The psychic symptoms on the Kupperman scale were psychometrically invalid. However, psychic symptoms as measured by the Beck Depression Inventory and the General Health Questionnaire were significantly improved by the hormonal replacement therapies. No differences were observed when combined therapy was compared to sequential therapy. CONCLUSION: One-year treatment with hormonal replacement therapy is superior to placebo in measuring the somatic and psychic symptoms of the menopausal syndrome. No differences were found in this respect between combined and sequential replacement therapy.

 

 

TI:    Ultrasonographic measurement of endometrial thickness during hormonal replacement therapy in postmenopausal women.

AU:   Affinito-P; Palomba-S; Pellicano-M; Sorrentino-C; Di-Carlo-C; Morgera-R; Arienzo-MP; Nappi-C

AD:   Department of Gynecology and Obstetrics, University of Naples Federico II, Italy.

SO:   Ultrasound-Obstet-Gynecol. 1998 May; 11(5): 343-6

AB:   The objective of this study was to measure endometrial thickness by transvaginal ultrasonography during two regimens of hormonal replacement therapy (HRT) in postmenopausal women and to compare these data with endometrial histology. Transvaginal ultrasonographic evaluation of endometrial thickness and endometrial biopsy were performed in 80 postmenopausal women before and after 6 months of HRT (between the 24th and the 28th day of the cycle). The group was randomized so that 40 women (Group A) were treated with a continuous sequential regimen consisting of 5 micrograms/day of estradiol continuously and 5 mg/day of medrogestone from the 17th to the 28th day of the cycle; and 40 women (Group B) were given continuous administration of 50 micrograms/day estradiol and 5 mg/day medrogestone. Prior to therapy, there was no significant difference in mean endometrial thickness between the groups. After 6 months of therapy, endometrial thickness was significantly increased in comparison with basal values in both groups. The mean value was significantly higher (p < 0.001) in Group A (8.5 +/- 3.7 mm) than in Group B (3.6 +/- 1.3 mm). In Group A, endometrial thickness was < or = 4 mm in 16.7% of patients and < or = 8 mm in 69.5% of patients. In Group B, 91% of patients had an endometrium of < or = 4 mm. In both groups, the thickness of the atrophic endometrium was less than that of the other histological types of endometrium (4.1 +/- 0.3 mm for Group A and 3.5 +/- 1.2 mm for Group B). In Group A, the difference in mean endometrial thickness between the proliferative and secretory endometrium was not statistically significant. In both groups, the transvaginal ultrasonographic measurement of endometrial thickness of < or = 4 mm had a high sensitivity for detecting atrophic endometrium (83.3% for Group A and 93.7% for Group B).

 

 

TI:    Is hormone replacement a risk factor for ischemic stroke in women with factor V Leiden mutation?

AU:   Meschia-JF; Biller-J; Witt-T; Greist-A; Rhinehart-SN

AD:   Department of Neurology, Mayo Clinic Jacksonville, Fla 32224, USA. meschia.james@mayo.edu

SO:   Arch-Neurol. 1998 Aug; 55(8): 1137-9

AB:   OBJECTIVE: To describe a patient with multifocal cerebral ischemia whose only identified potential risk factors were use of postmenopausal hormone replacement and heterozygosity to factor V Leiden mutation. DESIGN: A case report. SETTING: A tertiary care center. PATIENT: A 51-year-old woman taking hormone replacement (0.625 mg/d of estrogen alternating with 10 mg/d of medroxyprogesterone) presented with a generalized tonic-clonic seizure. She had persistent multifocal non-enhancing lesions on magnetic resonance imaging of the brain. A stereotactic biopsy of the brain performed to exclude gliomatosis cerebri was consistent with cerebral ischemia. An extensive evaluation to uncover the cause of stroke revealed only heterozygosity to factor V Leiden mutation. MAIN OUTCOME AND RESULTS: Hormonal replacement was discontinued and the patient had no recurrent ischemic strokes. CONCLUSIONS: Postmenopausal hormonal replacement may be a risk factor for ischemic stroke in women with the factor V Leiden mutation. Ongoing trials of hormonal replacement provide an opportunity to test this hypothesis.

 

 

TI:    Pattern of bone loss in surgical menopause: a preliminary report.

AU:   Chittacharoen-A; Theppisai-U; Sirisriro-R; Thanantaseth-C

AD:   Department of Obstetrics and Gynaecology, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand.

SO:   J-Med-Assoc-Thai. 1997 Nov; 80(11): 731-7

AB:   The objective of our study was to assess bone mineral density between surgical menopausal women without hormonal replacement and perimenopausal women. This randomized study group included fifty surgical menopausal women and fifty perimenopausal women. Both groups were assessed in body height, body weight and body mass index. The bone mineral density of the distal radius, midradius, femoral neck, lumbar spine and total body in both groups was determined by dual energy X-ray absorptiometry (DEXA). Data analysis was used ANOVA test and rate of bone loss equation. Both groups were similar with respect to body height, body weight and body mass index. As compared with the values in perimenopausal group, bone mineral density of the surgical menopausal group was significantly lower at distal radius, midradius, femoral neck, lumbar spine, and total body (0.267 vs 0.312 g/cm2, 0.609 vs 0.692 g/cm2, 0.762 vs 0.930 g/cm2, 0.980 vs 1.153 g/cm2, and 1.029 vs 1.141 g/cm2). In the postmenopausal period less than 9 years, the estimated rate of bone loss at the lumbar spine and the distal radius were higher than the other sites (3.05, 2.70 per cent/year). While the postmenopausal period more than 9 years, the estimated rate of bone loss at the femoral neck was higher than the other sites (2.70 per cent/year). Pattern of bone loss in the surgical menopause is responsible for type I osteoporosis in the first 9 years postmenopause and type II osteoporosis in the after 9 years postmenopause. Prevention of bone loss in the surgical menopausal women should be instituted immediately after surgery.

 

 

TI:    Pattern of bone loss in surgical menopause: a preliminary report.

AU:   Chittacharoen-A; Theppisai-U; Sirisriro-R; Thanantaseth-C

AD:   Department of Obstetrics and Gynaecology, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand.

SO:   J-Med-Assoc-Thai. 1997 Nov; 80(11): 731-7

AB:   The objective of our study was to assess bone mineral density between surgical menopausal women without hormonal replacement and perimenopausal women. This randomized study group included fifty surgical menopausal women and fifty perimenopausal women. Both groups were assessed in body height, body weight and body mass index. The bone mineral density of the distal radius, midradius, femoral neck, lumbar spine and total body in both groups was determined by dual energy X-ray absorptiometry (DEXA). Data analysis was used ANOVA test and rate of bone loss equation. Both groups were similar with respect to body height, body weight and body mass index. As compared with the values in perimenopausal group, bone mineral density of the surgical menopausal group was significantly lower at distal radius, midradius, femoral neck, lumbar spine, and total body (0.267 vs 0.312 g/cm2, 0.609 vs 0.692 g/cm2, 0.762 vs 0.930 g/cm2, 0.980 vs 1.153 g/cm2, and 1.029 vs 1.141 g/cm2). In the postmenopausal period less than 9 years, the estimated rate of bone loss at the lumbar spine and the distal radius were higher than the other sites (3.05, 2.70 per cent/year). While the postmenopausal period more than 9 years, the estimated rate of bone loss at the femoral neck was higher than the other sites (2.70 per cent/year). Pattern of bone loss in the surgical menopause is responsible for type I osteoporosis in the first 9 years postmenopause and type II osteoporosis in the after 9 years postmenopause. Prevention of bone loss in the surgical menopausal women should be instituted immediately after surgery.

 

 

TI:    Improving compliance with hormonal replacement therapy in primary osteoporosis prevention.

AU:   Vestergaard-P; Hermann-AP; Gram-J; Jensen-LB; Kolthoff-N; Abrahamsen-B; Brot-C; Eiken-P

AD:   Osteoporosis Clinic, Aarhus University Hospital, Denmark.

SO:   Maturitas. 1997 Dec 15; 28(2): 137-45

AB:   OBJECTIVES: To evaluate whether introduction of treatment alternatives would improve compliance with hormonal replacement therapy (HRT) as primary osteoporosis prevention in women not tolerating the first line osteoporosis prevention schedule. MATERIAL AND METHODS: Follow-up in four hospitals participating in the Danish Osteoporosis Prevention Study. A total of 706 peri- and postmenopausal women aged 45-57 years between 3 and 24 months from last menstrual bleeding took part, 489 women were randomised to HRT and 217 received HRT by personal choice. A total of 135 (19%) women were hysterectomised. HRT was given as oral or transdermal oestradiol supplemented with progestogen. If the initial treatment allocation was not acceptable several alternatives were available in a pragmatic approach. RESULTS: Compliance with first treatment schedule was lower in women with intact uterus (at 5 years: 48.3 +/- 2.4% compliance) than in hysterectomised (64.7 +/- 5.8%, P < 0.001 in a Cox analysis) but did not differ after the introduction of HRT alternatives (67.0 +/- 2.9 vs 77.8 +/- 5.9, P = 0.12). Compliance decreased with increasing age at treatment start (RR = 1.11, P < 0.001) in women with intact uterus but not in hysterectomised women (P = 0.96). Headache/migraine was more frequent among women with intact uterus on oral sequential oestrogen plus progestogen than among hysterectomised women receiving oral continuous oestrogen (RR = 11.3, P < 0.01). CONCLUSIONS: It seems possible to maintain a high HRT compliance by a pragmatic approach including offering alternative HRT formulations to women not tolerating the primary HRT. Further research into long-term compliance with HRT and cost-benefit is warranted.

 

 

TI:    Miscellaneous and experimental agents.

AU:   Reginster-JY

AD:   Unite d’Exploration du Metabolisme Osseux et du Cartilage ArticulaireUniversite de Liege, Belgium.

SO:   Am-J-Med-Sci. 1997 Jan; 313(1): 33-40

AB:   Current therapeutic approaches to postmenopausal bone loss or established osteoporosis vary widely among the different regions of the world. Because no treatment of osteoporosis has unequivocally demonstrated full prevention of the appearance or the recurrence of axial or peripheral fractures so far, many investigational compounds are being developed. Anabolic steroids act mainly as inhibitors of bone resorption with very few, if any, effects on bone formation. Because of the high occurrence of signs of virilization and the weak effects on bone structure, the risk/benefit ratio in osteoporosis should be considered at least problematic. If ongoing large-scale trials confirm the expected benefits of estrogen antagonist/agonists on the skeleton and confirm no cardiovascular risk to postmenopausal women with optimal uterine safety, these substances are likely to become the most prominent alternative to hormonal replacement therapy after the menopause. Additional studies are requested to evaluate the potential benefit of growth hormone or insulin-like growth factors in treatment of osteoporosis. Ipriflavone acts predominantly as an inhibitor of bone resorption. To confirm the efficacy of ipriflavone on the prevention of vertebral fractures and its effects on bone mineral density in women with postmenopausal established osteoporosis, a large multicentric European study is being conducted. Treatment with parathyroid peptides induces a significant gain in bone mass, mainly in the axial skeleton. Long-term studies that compare peptides, doses, and regimes are needed to better understand the exact position of parathyroid peptides as treatment of osteoporosis. Prolonged administration of strontium to postmenopausal osteoporotic women resulted in a decoupling between bone resorption and formation that yielded a significant increase in the lumbar spine bone mineral density of treated subjects. In the view of these promising results and of the excellent tolerance of strontium during preliminary trials, additional investigations of this compound in prevention and treatment of osteoporosis should be promptly initiated. Several other compounds have been punctually suggested for treatment of osteoporosis or are at very early stages of development. Finally, besides pharmacologic approaches to the treatment of osteoporosis, hip fractures may also be reduced by the use of hip protectors.

 

 

TI:    Effects of cyclical etidronate therapy on bone loss in early postmenopausal women who are not undergoing hormonal replacement therapy.

AU:   Pouilles-JM; Tremollieres-F; Roux-C; Sebert-JL; Alexandre-C; Goldberg-D; Treves-R; Khalifa-P; Duntze-P; Horlait-S; Delmas-P; Kuntz-D

AD:   CHU Toulouse, Hopital Purpan, France.

SO:   Osteoporos-Int. 1997; 7(3): 213-8

AB:   This study was carried out to investigate the effectiveness and tolerability of cyclical etidronate therapy in the prevention of bone loss occurring in early postmenopausal women who are not undergoing hormone replacement therapy (HRT). A total of 109 Caucasian women aged 45-60 years were treated with etidronate 400 mg/day or placebo for 14 days followed by calcium supplementation 500 mg/day for 77 days. Ninety-one women completed the 2 years of the study. After 2 years, the estimated difference between the two groups as regards lumbar spine bone mineral density (BMD) was 2.53% (SEM 1.07%; p = 0.01); BMD of the hip and wrist were not significantly different between treatment groups. A clear reduction in bone turnover was obtained as evidenced by a significant decrease in serum alkaline phosphatase level and in urinary N-telopeptide/ creatinine ratio in the etidronate group; the difference between the two groups was -12% +/- 3.2% for serum alkaline phosphatase level (p = 0.019) and -22.9% +/- 13.7% for the urinary N-telopeptide/creatinine ratio (p = 0.047). There was no statistically significant difference between the two groups in terms of the serum osteocalcin levels and urinary hydroxyproline/ creatinine and calcium/creatinine ratios. Etidronate was generally well tolerated and its adverse event profile was similar to that of placebo. The results of this study indicate that cyclic etidronate therapy can prevent trabecular bone loss, with no deleterious effect on cortical bone, in the first 5 years of menopause and that it has a very high safety margin.

 

 

TI:    [Effects of hormone replacement therapy in bone resorption, in post-menopausal women]

AU:   Villaseca-P; Arteaga-E; Campusano-C; Lopez-JM; Rojas-A; Nazar-G; O’Brien-A

AD:   Departamento de Endocrinologia, Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Catolica de Chile.

SO:   Rev-Med-Chil. 1996 Dec; 124(12): 1439-46

AB:   BACKGROUND: The effects of different therapies on bone loss rate can be measured using biochemical markers of bone resorption such as urinary hydroxyproline. AIM: To study the effects of hormone replacement therapy on urinary hydroxyproline in postmenopausal women. PATIENTS AND METHODS: Eighty three postmenopausal women without hormone replacement therapy, 54 postmenopausal women receiving hormone replacement therapy and 16 premenopausal women (considered as the control group) were studied. Hydroxyproline was measured in an early morning urine sample, after one day of diet without meat or gelatin. RESULTS: Urinary hydroxyproline in premenopausal women was 33.7 +/- 7.9 mg/g creatinine. The figure for postmenopausal women with hormonal replacement therapy was 33.7 +/- 5.9 mg/g creatinine. Postmenopausal women without replacement therapy had an urinary hydroxyproline of 47.4 +/- 8.5 mg/g creatinine, significantly higher than that of premenopausal and supplemented women. In 21 postmenopausal women, hydroxyproline was measured before and after three months of replacement therapy, values decreased 35.5 +/- 11% in this period and there was a direct correlation between initial values and the degree of reduction (r = 0.69, p < 0.001). CONCLUSIONS: Postmenopausal women receiving hormone replacement therapy have a urinary hydroxyproline excretion similar to that of premenopausal women.

 

 

TI:    Bone loss in oophorectomized Thai women.

AU:   Taechakraichana-N; Limpaphayom-K; Jaisamrarn-U; Poshy-achinda-M

AD:   Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.

SO:   J-Med-Assoc-Thai. 1997 Jun; 80(6): 384-90

AB:   This prospective analysis was done in 95 postmenopausal women to observe bone loss rate between 59 natural and 36 surgical menopausal women with or without hormonal replacement therapy (HRT). Bone mass measurement was performed at lumbar spines (L1-L4) and hip by dual energy X-ray absorptiometer at 0, 6 and 12 months. The results revealed that in the non-HRT group there was significant faster bone loss rate of lumbar spines (LS) and hip (H) of the surgical group at 12 months (Natural group: LS = -1.11%, H = +2.38%; Surgical group: LS = -4.51%, H = -0.66%, P < 0.05). However, there was no significant difference in bone changes of lumbar spines and hip between natural and surgical group with HRT at 12 months (Natural: LS = +2.0%, H = +4.06%; Surgical: LS = +0.62%, H = +2.28%, P > 0.05). This observation showed that without HRT oophorectomized women had greater magnitude of bone loss than women who entered menopause naturally.

 

 

TI:    Endometrial sonographic and histologic findings in women with and without hormonal replacement therapy suffering from postmenopausal bleeding.

AU:   Granberg-S; Ylostalo-P; Wikland-M; Karlsson-B

AD:   Department of Obstetrics and Gynaecology, University Hospital, Goteborg, Sweden.

SO:   Maturitas. 1997 May; 27(1): 35-40

AB:   OBJECTIVES: To evaluate, in women with postmenopausal bleeding, the effect of hormonal replacement (HRT) therapy on the endometrial thickness as measured by transvaginal sonography in relation to endometrial histology. METHODS: 1110 women with sequential/progestin treatment (E + P) (n = 202), with Estriol treatment (n = 149) or without HRT (n = 759) and postmenopausal bleeding were examined by transvaginal sonography (TVS) prior to curettage, with special reference to the relation of endometrial thickness to its histopathology. RESULTS: The distribution of endometrial pathology was different in those women with E + P and Estriol compared with those without HRT. Endometrial pathology was found most frequently in women with an endometrium exceeding 8 mm in thickness. Furthermore, the incidence was found to increase with increasing endometrial thickness in all treatment groups. Atrophy was found significantly more often in women without HRT. Hormonal effects on the endometrium were found significantly more often in women with E + P and Estriol. Endometrial hyperplasia was found most commonly in women with Estriol in the thickness group 5 8 mm (P < 0.001) as compared to those with HRT and without HRT. Endometrial cancer occurs most in women without HRT, in those women with an endometrium exceeding 8 mm in thickness as compared both to the E + P (P < 0.001) group and to the Estriol (P < 0.001) group. Endometrial cancer did not occur in any woman (with E + P, Estriol or without HRT) with an endometrial thickness of < or = 4 mm. CONCLUSIONS: TVS is of value for excluding endometrial pathology in women with HRT and postmenopausal bleeding. The distribution of endometrial findings and histopathological diagnosis in women with abnormal postmenopausal bleeding was different in women with E + P than in women without HRT. Furthermore, the cut-off for excluding endometrial abnormalities is the same in both groups i.e. < or = 4 mm.

 

 

TI:    Effects on bone mass after eight years of hormonal replacement therapy.

AU:   Eiken-P; Nielsen-SP; Kolthoff-N

AD:   Department of Clinical Physiology, Hilleroed Sygehus, Denmark.

SO:   Br-J-Obstet-Gynaecol. 1997 Jun; 104(6): 702-7

AB:   OBJECTIVE: The purpose of this randomised double-blind placebo-controlled study over two years followed by a six year open controlled extension phase was to investigate the effects of hormonal replacement therapy (HRT) both continuous combined HRT and sequential HRT) versus no treatment on lumbar spine bone mineral density (L-BMD) and distal forearm bone mineral content (F-BMC). Further, bone mineral density of the proximal femur, lateral spine, and distal forearm was studied after eight years. DESIGN: Prospective study of normal, early postmenopausal women, initially in a double-blind, placebo controlled study, subsequently an open, controlled investigation. SETTING: Clinical physiology unit of a general second degree referral hospital. SAMPLE: Seventy-three normal, early postmenopausal women (HRT n = .47; placebo/untreated n = 26). METHODS: Dual photon absorptiometry, dual X-ray absorptiometry, single photon absorptiometry. MAIN OUTCOME MEASURES: HRT resulted in a significantly (P < 0.001) higher mean L-BMD after eight years, when it was 12.1% higher than the mean initial value and 14.8% higher than the mean bone mineral density of the untreated group. L-BMD increased by 14.6% in women receiving continuous combined HRT compared with 11.1% in those on sequential HRT but intergroup differences were not statistically significant. Mean F-BMC measured with SPA decreased in the HRT group and in the placebo/untreated group by 0.2% and 14.8% (P < 0.001), respectively. However, after eight years mean F-BMC was 14.5% higher in the HRT group than in the placebo/untreated group. The study showed after eight years for all regions of the distal radius and ulna a significantly higher bone mineral density value compared with the placebo/untreated group (P < 0.001). An especially large effect of HRT was found on the bone mineral density of the vertebral body of the 3rd lumbar vertebra (L3), this one, measured by lateral scanning, being 18.7% higher than that of the placebo/untreated group. For the proximal femur, only the bone mineral density of Ward’s triangle was significantly higher in the HRT group than in the placebo/untreated group. CONCLUSION: Eight years of treatment with HRT resulted in a significant, substantial gain of bone mineral density in the lumbar spine. The distal radius, ulna and Ward’s triangle showed a significantly higher bone mineral density in the HRT group compared with the placebo/untreated group.

 

 

TI:    Mammography in women undergoing hormone replacement therapy. Possible effects revealed at routine examination.

AU:   Rand-T; Heytmanek-G; Seifert-M; Wunderbaldinger-P; Kreuzer-S; Schneider-B; Wolf-G

AD:   Department of Radiology, Ludwig Boltzmann Institute for Radiology Tumor Diagnosis, University of Vienna, Austria.

SO:   Acta-Radiol. 1997 Mar; 38(2): 228-31

AB:   PURPOSE: A retrospective study of screen-film mammographs was performed in 960 postmenopausal women to evaluate the possible effects of hormonal replacement therapy on the breast parenchymal pattern. MATERIAL AND METHODS: Screen-film mammographs of 754 women (mean age 51.4 years) who had undergone hormonal replacement therapy (estrogen, gestagen; mean duration 2.4 years) were compared with findings in 206 women who had not received hormonal replacement therapy (mean age 52.3 years). Mastopathic changes were analyzed according to a 4-grade scale and the incidence of circumscribed lesions (such as fibroadenomas, cysts and malignancies) was further evaluated. RESULTS: In the treated women we found moderate mastopathic changes in 47.2%, intermediate changes in 2.4%, and extensive proliferations in 0.7%. For the untreated women the corresponding figures were 33.5%, 4.8%, and 1.4%. In the treated patients fibroadenomas were apparent in 3.9%, cystic lesions in 3.3%, and malignant lesions in 1.4%. In the untreated women fibroadenomas were evident in 11.6%, cystic lesions in 7.2%, and malignant lesions in 2.4%. CONCLUSION: Mastopathic changes might increase under hormonal replacement therapy. However, the higher incidence of circumscribed lesions in the untreated women might be due to the higher number of symptomatic women who sought examination. We also speculate as to whether the increased density of the breast parenchyma in the treated women might cause a higher number of mammographically undedectable lesions.

 

 

TI:    Combined versus sequential hormonal replacement therapy: a double-blind, placebo-controlled study on quality of life-related outcome measures.

AU:   Bech-P; Munk-Jensen-N; Obel-EB; Ulrich-LG; Eiken-P; Nielsen-SP

AD:   Frederiksborg General Hospital, Psychiatric Institute, Hillerod, Denmark.

SO:   Psychother-Psychosom. 1998 Jul-Oct; 67(4-5): 259-65

AB:   BACKGROUND: To compare combined and sequential hormonal replacement therapies to each other as well as placebo in patients suffering from the postmenopausal syndrome. Clinical outcomes were measured concerning both the specific postmenopausal symptoms (using the Kupperman scale) and health or well-being dimensions (using subscales of the General Health Questionnaire and specific depression and anxiety scales). METHODS: A prospective randomized double-blind study over 12 months of 105 normal early postmenopausal women in the setting of a general hospital. RESULTS: Both hormone replacement therapies were superior to placebo on the Kupperman scale (sweating, hot flushing, myalgia and vertigo). The psychic symptoms on the Kupperman scale were psychometrically invalid. However, psychic symptoms as measured by the Beck Depression Inventory and the General Health Questionnaire were significantly improved by the hormonal replacement therapies. No differences were observed when combined therapy was compared to sequential therapy. CONCLUSION: One-year treatment with hormonal replacement therapy is superior to placebo in measuring the somatic and psychic symptoms of the menopausal syndrome. No differences were found in this respect between combined and sequential replacement therapy.

 

 

TI:    Hormonal therapy increases arterial compliance in postmenopausal women.

AU:   Rajkumar-C; Kingwell-BA; Cameron-JD; Waddell-T; Mehra-R; Christophidis-N; Komesaroff-PA; McGrath-B; Jennings-GL; Sudhir-K; Dart-AM

AD:   Baker Medical Research Institute, Prahran, Australia.

SO:   J-Am-Coll-Cardiol. 1997 Aug; 30(2): 350-6

AB:   OBJECTIVES: This study investigated the effects of hormonal therapy on large arterial properties. BACKGROUND: Arterial stiffness is an emerging risk marker for coronary heart disease and is potentially modifiable. Postmenopausal use of hormonal therapy is associated with a lower risk of coronary heart disease. METHODS: Total systemic arterial compliance (SAC) and pulse wave velocity (PWV) were determined in 26 premenopausal and 52 postmenopausal women, 26 of whom were taking hormonal therapy. RESULTS: Arterial compliance was greater in the premenopausal group (mean +/- SEM 0.57 +/- 0.04 arbitrary compliance units [ACU]) than in the postmenopausal group not taking hormonal therapy (0.26 +/- 0.02 ACU, p = 0.001). Postmenopausal women taking hormonal therapy had a significantly increased total SAC compared with women not taking hormonal therapy (0.43 +/- 0.02 vs. 0.26 +/- 0.02 ACU, p = 0.001). PWV in the aortofemoral region in the premenopausal women was 6.0 +/- 0.2 vs. 8.9 +/- 0.3 m/s (p < 0.001) in untreated postmenopausal women. However, postmenopausal women taking hormonal therapy had a significantly lower PWV than those not taking hormonal therapy (7.9 +/- 0.2 vs. 8.9 +/- 0.3 m/s, p = 0.01). Eleven postmenopausal women had their hormone replacement therapy withdrawn for 4 weeks, resulting in a significant decrease in SAC and a significant increase in aortofemoral PWV. CONCLUSIONS: The increased SAC and decreased PWV in women receiving hormonal therapy suggest that such therapy may decrease stiffness of the aorta and large arteries in postmenopausal women, with potential benefit for age-related cardiovascular disorders. The reduction of arterial compliance with age appears to be altered with hormonal therapy.

 

 

prostate cancer management

 

 

TI:    [Therapeutic options in advanced cancer of the prostate]

AU:   Schmid-HP; Bitton-A

AD:   Clinique urologique, Hopital de l’Ile Berne.

SO:   Schweiz-Rundsch-Med-Prax. 1997 Oct 29; 86(44): 1734-9

AB:   Drug therapy modalities in locally advanced and metastatic carcinoma of the prostate are primarily palliative. Therefore, the goal of systemic therapy is prevention or palliation of complications, such as pain, obstructive symptoms and bleeding. Thus far, there seems to be no survival benefit from hormonal treatment. The first step is always withdrawal of male sex hormones by means of orchiectomy or administration of LH-RH analogues, 70 to 80% of the patients respond favorably. Orchiectomy and LH-RH analogues are considered equal with regard to effectiveness and side effects, however, in the latter case an antiandrogen must be administered during the two weeks prior to start of treatment to prevent the flare-up phenomenon. Estrogens are rarely used anymore, because they can cause cardiovascular complications. In asymptomatic patients, the question remains to be answered if androgen withdrawal should be performed immediately at the time of diagnosis or delayed in case of possible symptoms. Antiandrogen agents block directly the androgen receptors in the prostatic cell. However, monotherapy with antiandrogens is not yet an established procedure. Instead, since 5% of circulating androgens are of adrenal origin, antiandrogens are combined with either orchiectomy or LH-RH analogues for total androgen suppression. The benefit of such a combined androgen suppression could not be proven conclusively and might be minimal at best. Novel modalities of hormonal therapy like intermittent androgen suppression are currently being investigated. In most cases, tumor progression after hormonal therapy is due to hormone-refractory cell lines. Cytotoxic chemotherapy is largely ineffective in treating prostatic cancer. Commonly used chemotherapeutic substances lead to temporary remission in 10 to 20% of the patients at most. External beam irradiation or Strontium-89 therapy are useful in palliation of painful bone metastases.

 

 

TI:    Serum chromogranin A: early detection of hormonal resistance in prostate cancer patients.

AU:   Wu-JT; Astill-ME; Liu-GH; Stephenson-RA

AD:   Department of Pathology, University of Utah Health Science Complex, Salt Lake City 84132, USA.

SO:   J-Clin-Lab-Anal. 1998; 12(1): 20-5

AB:   We monitored both chromogranin A (CgA) and neuron specific enolase (NSE) in serial serum specimens from 14 patients with prostate cancer (CAP patients) showing resistance to hormonal treatment. Elevated serum CgA was detected in 10 out of these 14 patients (71%) during treatment, and an early appearance of elevated serum CgA was found in 6 of 14 (43%) of these patients when serum tPSA levels were still in the normal range. If patients with radical prostatectomy were not included, the percentage of patients showing an early appearance of elevated serum CgA would have been much higher. Elevated serum CgA levels also were found in patients not subject to hormonal therapy. Serial specimens from two out of three prostate cancer patients, randomly selected, contained elevated serum CgA. Serum NSE was not detectable in any of the serial specimens we studied, suggesting that CgA, not NSE, should be used as a marker for neuroendocrine differentiation. We also compared the serum CgA in random serum specimens between patients with BPH (benign prostate hyperplasia) and with prostate cancer in the concentration range of serum tPSA between 3-15 ng/mL. Although serum CgA concentrations in BPH patients overlapped considerably with those levels in patients with prostate cancer, levels > 100 ng/mL should suggest prostate cancer. The early appearance of elevated serum CgA allows an early change of therapy to be made and can lead to the effective prevention of any further development of metastases.

 

 

TI:    Effect of combined transient androgen deprivation and irradiation following radical prostatectomy for prostatic cancer.

AU:   Eulau-SM; Tate-DJ; Stamey-TA; Bagshaw-MA; Hancock-SL

AD:   Stanford University Medical Center, Department of Radiation Oncology, CA 94305, USA.

SO:   Int-J-Radiat-Oncol-Biol-Phys. 1998 Jul 1; 41(4): 735-40

AB:   PURPOSE: To evaluate whether transient androgen deprivation improves outcome in patients irradiated after radical prostatectomy for locally advanced disease, persistent or rising postoperative prostate specific antigen (PSA), or local recurrence. METHODS AND MATERIALS: Records of 105 consecutive patients who were treated with pelvic irradiation after radical retropubic prostatectomy between August 1985 and December 1995 were reviewed. Seventy-four patients received radiation alone (mean follow up: 4.6 years), and 31 received transient androgen blockade with a gonadotropin-releasing hormone agonist (4) androgen receptor blocker (1) or both (24) beginning 2 months prior to irradiation (mean follow-up 3.0 years) for a mean duration of 6 months. Two of these patients were excluded from further analysis because they received hormonal therapy for more than 1 year. Patients received a prostatic fossa dose of 60-70 Gy at 2 Gy per fraction; 48 patients also received pelvic nodal irradiation to a median dose of 50 Gy. Survival, freedom from clinical relapse (FFCR), and freedom from biochemical relapse (FFBR) were evaluated by the Kaplan-Meier method. Biochemical relapse was defined as two consecutive PSA measurements exceeding 0.07 ng/ml. RESULTS: At 5 years after irradiation, actuarial survival for all patients was 92%, FFCR was 77%, and FFBR was 34%. FFBR was significantly better among patients who received transient androgen blockade before and during radiotherapy than among those treated with radiation alone (56 vs. 27% at 5 years, p = 0.004). FFCR was also superior for the combined treatment group (100 vs. 70% at 5 years, p = 0.014). Potential clinical prognostic factors before irradiation did not differ significantly between treatment groups, including tumor stage, summed Gleason histologic score, lymph node status, indication for treatment, and PSA levels before surgery or subsequent treatment. Multivariate analysis revealed that transient androgen deprivation was the only significant predictor for biochemical failure. CONCLUSION: This retrospective study of irradiation after radical prostatectomy suggests that transient androgen blockade and irradiation may improve freedom from early biochemical and clinically evident relapse compared to radiotherapy alone, although more prolonged follow-up will be needed to assess durability of impact upon clinical recurrence and survival rates.

 

 

TI:    The fate of 10-year clinically recurrence-free survivors after definitive radiotherapy for T1-3N0M0 prostate cancer.

AU:   Johnstone-PA; Powell-CR; Riffenburgh-R; Bethel-KJ; Kane-CJ

AD:   Radiation Oncology Division, Naval Medical Center, San Diego, California 92134-5000, USA. pajohnst@snd10.med.navy.mil

SO:   Radiat-Oncol-Investig. 1998; 6(2): 103-8

AB:   We recently reported the outcome of 168 patients treated with pelvic lymphadenectomy and definitive radiation therapy. This report is a subanalysis of those patients (pts) who were clinically without evidence of disease (NED) 10 years after a negative staging pelvic lymphadenectomy and definitive radiation therapy for prostate cancer. One hundred of our original cohort of 168 patients had at least ten year follow-up. 76 patients had pathologically negative lymph nodes and had not received hormonal therapy. Forty-two N0 patients with sufficient follow-up were alive and clinically NED 10 years post-operatively. Distribution by disease stage at diagnosis was: Stage A2: 12 pts; Stage B: 19 pts; Stage B2/C: 6 pts; Stage C: 5 pts. Median follow-up was 13.3 years, with a minimum follow-up of 10 years. Of the 42 patients clinically NED at 10 years, 5 pts died subsequently without PSA data, remaining clinically NED a median of 13 y 3 m postoperatively; 37 patients were alive and without evidence of disease off all therapy at 10 years post-operatively. Bone scans were performed on 8 of the 9 patients with PSA over 4.0 ng/ml or on hormonal therapy. These revealed a single patient with diffuse but asymptomatic bone metastases. Ultrasound-guided sextant biopsies were performed on one 78-year-old patient with elevated PSA 19 years post-operatively, revealing an asymptomatic local recurrence. Patients who survive clinically NED for 10 years have a low likelihood of clinical failure, even in the presence of PSA values between 4.0 and 10 ng/ml. In these patients, PSA trends are of greater utility than absolute values.

 

 

TI:    Effect of androgen deprivation therapy on local symptoms and tumour progression in men with metastatic carcinoma of the prostate.

AU:   Smith-JA Jr; Janknegt-RA; Abbou-CC; de-Gery-A

AD:   Department of Urologic Surgery, Vanderbilt University, Nashville, TN 37232-2765, USA. joseph.smith@mcmail.vanderbilt.edu

SO:   Eur-Urol. 1997; 31 Suppl 3: 25-9

AB:   OBJECTIVE: To evaluate and compare the effects of medical or surgical castration combined with either nilutamide (Anandron) or placebo on symptoms of local tumour progression in men with carcinoma of the prostate. METHODS: The results from twin, randomised, prospective, placebo-controlled trials were analysed. 434 patients received nilutamide 300 mg/day for 1 month and 150 mg thereafter, and 434 received a matched placebo from either the day of orchidectomy or the first leuprolide injection. Before treatment, and at months 1, 3, 6 and every 6 months thereafter, urinary obstruction and tumour volume were evaluated. Data on adverse or intercurrent events affecting the urological system were documented. RESULTS: Before treatment, urinary obstructive symptoms and tumour volume were similar in both treatment groups. After treatment, improvement in urinary obstructive symptoms accompanied a decrease in prostate volume. The majority of men in both treatment groups reported an improvement in obstructive voiding symptoms. However, total adverse events secondary to local symptoms were significantly less frequent in the nilutamide-treated patients (20%) compared with the placebo-treated patients (35%). Only a small percentage of men in both treatment groups had disabling local symptoms and only 2% experienced problems with incontinence. CONCLUSIONS: Local symptoms from primary tumour growth are relatively common in patients with metastatic carcinoma of the prostate and are favourably influenced by hormonal therapy. In these trials, the problems resulting from local tumour progression were significantly fewer in the group treated with castration plus nilutamide compared with the group treated with castration plus placebo.

 

 

TI:    Adjuvant therapy for prostate cancer patients at high risk of recurrence following radical prostatectomy.

AU:   Andriole-GL

AD:   Division of Urology, Washington University School of Medicine, St. Louis, Mo., USA.

SO:   Eur-Urol. 1997; 32 Suppl 3: 65-9

AB:   OBJECTIVE: To identify which patients with prostate cancer are at high risk for local or distant recurrence after radical prostatectomy. METHODS: Review of data from several historical and contemporary series of patients undergoing radical prostatectomy. RESULTS: Patients with high-grade disease (i.e., Gleason score > or = 8), positive margins, and seminal vesicle invasion have relatively high risks of biochemical and clinical failure if no adjuvant therapy is given. Use of radiation therapy may improve local control rates for a subset of these patients (i.e., those with positive margins) but appears to have little impact on the later development of metastatic disease or of prostate cancer death. Hormone therapy may delay the onset of failure for other patients with ‘high-risk’ disease but there are few data to support its widespread use. CONCLUSIONS: Enhanced ability to predict which patients with high-risk prostate cancer will fail locally after radical prostatectomy is needed. Such patients should then be enrolled in a randomized study of postoperative adjuvant radiation therapy. Similarly, patients predicted to be at high risk for distant failure should be enrolled in trials evaluating conventional and ‘novel’ forms of hormonal therapy (i.e., potency sparing regimens) to determine whether such therapy delays the time to biochemical or clinical progression without compromising the patient’s quality of life.

 

 

TI:    Treatment with a luteinizing hormone-releasing hormone analogue after successful orchiopexy markedly improves the chance of fertility later in life.

AU:   Hadziselimovic-F; Herzog-B

AD:   University Clinics, Basler Children’s Hospital, Basel, Switzerland.

SO:   J-Urol. 1997 Sep; 158(3 Pt 2): 1193-5

AB:   PURPOSE: Infertility has been considered a principal complication associated with cryptorchidism. A particularly high incidence of cryptorchid boys lack the priming effect during the first 3 months of life due to low concentrations of gonadotropins and testosterone (inadequate perinatal stimulation of the testes, which causes infertility). This condition causes impaired transformation of gonocytes into fetal spermatogonia. More pronounced hypogonadotropic hypogonadism results in fewer germ cells. Most importantly, cryptorchid boys with fewer than 0.2 cells per tubular cross section have a high probability of being infertile in adulthood, regardless of whether the condition is unilateral or bilateral and despite apparently successful orchiopexy. MATERIALS AND METHODS: To counteract the paucity of priming hormones, cryptorchid patients with unilateral or bilateral cryptorchidism and a severe paucity of germ cells were treated with a low dose of the luteinizing hormone-releasing hormone analogue buserelin after successful orchiopexy. We analyzed the spermiograms of these patients, who are now young adults, and compared them to those of 23 other men who also had cryptorchidism with a comparable severe paucity of germ cells but who had not received hormonal treatment after successful orchiopexy. RESULTS: Patients who received hormonal therapy after orchiopexy had significantly improved spermiograms compared to those in the control group. Treatment with buserelin increased the number of spermatozoa, improved motility and increased the number of normal forms of spermatozoa. CONCLUSIONS: The luteinizing hormone-releasing hormone analogue buserelin, administered as a nasal spray every other day for 6 months following successful orchiopexy, appears to have a long lasting, positive effect on germ cells. Consequently, the prognosis of fertility has been greatly enhanced in patients treated with buserelin.

 

 

TI:    Localized prostate cancer: overview of surgical management.

AU:   Richie-JP

AD:   Division of Urology, Brigham and Women’s Hospital, Boston, Massachusetts 02115, USA.

SO:   Urology. 1997 Mar; 49(3A Suppl): 35-7

AB:   OBJECTIVES: To provide an overview of surgical management for localized prostate cancer as an introduction to treatment modalities for the First International Conference on Neoadjuvant Hormonal Therapy for Prostate Cancer. METHODS: I performed a literature review on survival rates for radical prostatectomy based on published data and meta-analysis. RESULTS: Based on a meta-analysis of all published literature up to 1993, survival rates were superior for radical prostatectomy compared to radiation therapy at both 10 and 15 years. Nerve-sparing modifications in the technique of radical prostatectomy have resulted in potency rates of 60% to 70%. CONCLUSION: Modifications in surgical technique have significantly decreased fear of urinary incontinence and markedly reduced the problem of postoperative impotence. Survival rates for radical prostatectomy for clinically localized disease are superior to other modalities of treatment.

 

 

TI:    Enhancing the efficacy of radical prostatectomy in locally advanced prostate cancer.

AU:   Altwein-JE

AD:   Department of Urology, Hospital Barmherzige Bruder, Munich-Nymphenburg, Germany.

SO:   Urol-Int. 1998; 60 Suppl 2: 2-10; discussion 35

AB:   Locally advanced prostate cancer patients comprise those with iatrogenic capsular injury, extracapsular extension resulting in positive surgical margins following radical prostatectomy, and tumors with lymph node metastases, thus representing stage T3,N0,M0 or T1-4,N1-2,M0 disease. Parameters can be combined, as shown below, in a nomogram to predict advanced prostate cancer: if, for example, stage T2c is coupled with a PSA of 16 ng/ml and a high Gleason grade, the patient will have an approximately 70% likelihood of having extracapsular extension; then again, if the Gleason score is known from biopsies and a PSA of 10-20 ng/ml is given, then a stage T2c prostate cancer patient with a Gleason of 7 will have a 39% probability of having positive lymph nodes. The following therapeutic considerations may be used to enhance the chance of eradicating advanced disease through radical prostatectomy: (1) Neoadjuvant hormonal therapy helps downsize the tumor and may eventually reduce the number of positive margins by almost 50%. However, it is a moot point if this will lead to a prolonged survival period. (2) Technical refinements on radical prostatectomy may be achieved through the principle of wide extension excision, a modification of current apical dissection procedures, which involves the use of panoramic magnifying loupes, and an examination of resection margins during surgery using repetitive frozen sections. (3) If positive (not simply ‘equivocal’ as defined by Epstein) margins are found, radical prostatectomy alone is not curative. Among the various options available is postoperative irradiation with or without adjuvant hormonal therapy. The latter should probably be reserved for patients with extracapsular extension, a high Gleason score or positive lymph nodes. Hormonal therapy may be used continuously or intermittently. The value of adjuvant treatment is currently being tested in phase-III trials. (4) Hormonal therapy may be commenced at the time of biochemical or clinical progression, although it is not clear whether this modality is inferior to adjuvant forms of treatment. Technical expertise in radical prostatectomy accumulated at major institutions can be used to the advantage of patients with locally advanced prostate cancer. In this regard, results of ongoing phase-III trials testing various options including this procedure are eagerly awaited.

 

 

TI:    [Indications and results of exclusive radiotherapy in early prostatic adenocarcinoma]

AU:   Bey-P

AD:   Departement de radiotherapie, centre Alexis-Vautrin, Vandoeuvre-les-Nancy, France.

SO:   Cancer-Radiother. 1997; 1(5): 431-8

AB:   Prostate adenocarcinoma incidence are rising rapidly, especially in early stages. Even if some of these carcinomas may be latent or slow growing either spontaneously or under hormonal therapy, most patients 75 years old or less presenting a localized tumor, T1b-c, T2, T3, N0, M0, whatever the grading, will require treatment with curative intent: radical prostatectomy, external beam radiation therapy (ERT) and/or brachytherapy. After ERT limited to the prostate or including seminal vesicles and/or pelvic lymph nodes, the overall survival and the survival without clinical evolution at 5, 10 and 15 years are good. However survival rates without biochemical evolution are about 30% lower and 70% or less at 5 years for the more favorable group (T < or = T2a and Gleason < 7 and PSA < 10 ng/mL). Brachytherapy alone yields good results for the same favorable group. In the unfavorable group (T > or = 2c and Gleason > or = 7 and PSA > or = 20 ng/mL), adjuvant hormonal therapy improves survival. Conformal radiation therapy allows an increase in dose to the tumor by about 15% without increasing complications. It can increase the biological remission rate in the intermediate group (T < or = 2a or Gleason > or = 7 or PSA > or = 20 ng/mL).

 

 

Семинар за проследяване на работа по проекти от 3 март, 1999 година: завършени проекти и проекти в ход

 

Следдипломна квалификация на медицинскитЕ  сестри, работили повече от три години в Поликлиника

 

Евгения Димитрова, Плевен

 

Според новите тенденции на ПМП медицински сестри ще работят в условия на по-голяма самостоятелност и е необходимо да се повиши тяхната квалификация, за да могат те адекватно да отговарят на повишените изисквания на обществото към тях.

Повишаването на квалификацията на медицински сестри ще доведе до:

1. Придобиване на нови знания относно новостите при решаване на проблемите за по-добро здраве - здравословен начин на живот, борба със СЗЗ и т. н.

2. Възстановяване на стари, необходими знания, загубени поради спецификата на работа в поликлиника.

3. Създаване на интерес и възможност за професионално развитие на медицински сестри, за да се подобри отношението им на удовлетвореност от професионалната им реализация.

Това ще повиши мотивацията на медицински сестри за по-добра и по-качествена работа, а това води до намаляване на конфликтните ситуации в поликлиниката между пациентите и здравните специалисти и до повишаване на качеството на обслужване на населението. А това ще повиши доверието на пациентите в районната поликлиника и ще направи медицинските специалисти, работещи в нея конкурентноспособни, което е особено важно в условията на пазарната икономика.

С КАКВО? Всичко това би могло да се постигне с разработването на програма за квалификационни курсове, които включват:

1. ТЕОРИЯ - включване в програмата за СДК на МК - Плевен

2. ПРАКТИКА - 5 дни.

- 1 ден - обучение в МК - Плевен, което включва:

а) обучение в дозиране на инсулин с инсулинова писалка

б) демонстрация на различни реанимационни техники на мулаж

в) обучение за работа с ЕКграф

г) учебен филм;

- 1 ден - противошокова зала + скенер

- 3 дни - практика в КАРИЛ.

Тези курсове могат да се осъществят със съдействието на ръководството на ВМИ - Плевен; МК - Плевен; Институтска болница - Плевен, ЦСМП - Плевен и Първа поликлиника - Плевен

ОЦЕНКА: За да се оцени ефективността на програмата трябва да се извършат следните дейности:

1.Анкета на медицински сестри, работещи в Първа поликлиника за необходимостта от непрекъсната СДК.

2.Анкета за качеството на медицинското обслужване сред пациентите преди провеждането и след завършването на образователната програма.

3.Анкета за качеството на работата на медицински сестри сред лекарите преди и след програмата.

4.Анкета след края на курсовете на медицински сестри, участващи в програмата за нейната ефективност.

5.Обработка и съпоставяне на резултатите и направените изводи от анкетите.

6.Други измерители са:

а) брой на медицински сестри, можещи да работят с новите апаратури в поликлиниката

б) брой на медицински сестри, можещи да работят пълноценно в 3 и повече звена на поликлиниката.

 

 

Подобряване на качеството на живот на болните с melanoma malignum чрез здравно-образователна програма и индивидуален подход за преодоляване страха от заболяването

 

Поля Живкова

 

След обсъждане на проекта с лекаря по отношение на индивидуалната клинична оценка в психичен, физичен и социален план е избран и адаптиран за българския пациент (с помощта на психолог) пациент въпросник за оценяване на качеството на живот. Изработена е листовка с указания при какви промени в състоянието си болният трябва да дойде в кабинета независимо от посочената дата е изготвена. Целта е да се търси оптималното подобряване на качеството на живот с помощта на лекаря и сътрудничество от страна на пациента.

 

 

Програма за профилактика на остеопорозата при жени от 45 до 55 години

 

Кети Георгиева

 

По програмата до този момент е осъществено проследяването на жените в рисковата група.

Провежда се хормонално заместителна терапия на подбраните жени.

Предложена е програма за правилно хранене на жените, изготвена от д-р Кованджиева - ендокринолог и програми за двигателна активност сред тези жени - за начинаещи и за напреднали. Двигателните програми са изработени от кинезитерапевт Десева.

Предвидените мероприятия до този момент са изпълнени. Проведени са и разяснителни срещи с трудови колективи с преобладаващ женски състав. Направена е реклама по местните медии.

Предстои проследяване на състоянието на жените. Оформяне на резултатите - в края на третата година. В хода на проекта се включват и допълнителен брой жени, нуждаещи се от профилактика.

Предстои откриването на втори кабинет за менопауза. Имаме желание дейността по този проект да стане традиция.

 

 

Анкетна телефонна линия 37182 “СПИН - консулт

 

д-р Ирина Джикова

 

1. Разкрита е анонимна телефонна линия 37182,която работи в дните вторник и четвъртък от 17-18.30 ч. в салона на клуб “Отворено общество” във Втора поликлиника - Плевен.

2. Поместена е информация за естеството на проекта във в. “Посредник”, съобщения за съществуването на такъв телефон по КТ “Евроком” и радио Плевен +”, материали за СПИН - в. “Плевенска медицина”, репортажи за 1 декември по двете кабелни телевизии на гр. Плевен.

3. Разпространени са стикери и брошури.

В бъдеще ще продължи работата на телефонната линия, като се разшири броят на участниците.

 

 

Подобряване на теоретическата и практическата подготовка на студентите в медицински колеж - Плевен при обучение за работа с електрокардиограф

 

Маргарита Тодорова

 

Програмата стартира на 21.ХI.1998 г. Запознати са 6 преподаватели с групи от по 10 студенти. Проведена е теоретична лекция за ЕКГ и упражнения по нов методически план. Използван е входящ тест. Изготвен е график за практически упражнения в отделение за функционална диагностика (ОФД) за III и IV семестър. Подготвя се за издаване наръчник с най-често срещаните ЕКГ патологии.

Предстои снабдяване на студентите с наръчника и използването му в базите на ВМИ - Плевен - I-во и II-ро Вътрешно отделение и ОФД.

От проекта ще се ползват 50 студентки, а в бъдеще и всички студентки от II курс, пациентите и техните близки (360 бр.)

 

 

Въвеждане на ускорен метод за откриване на ревмАтоиден фактор в серуми на болни с ревмАтоиден артрит

 

Рени Цекова

 

Целта на проекта е въвеждането на нов съвременен метод за диагностициране на ревматоидния артрит. Той е второто по честота възпалително ставно заболяване. Ранното откриване на ревматоиден фактор в серум на болен ще подпомогне клиницистите при различаване на ревматоидния полиартрит от ревматоидната треска, при която той липсва.

Мястото на провеждане е ВМИ - Плевен, катедра “Микробиология”.

До този момент са изследвани 67 пациенти. Резултатите са значително скъсяване на времето за провеждане на изследването, намаляване на икономическите разходи за едно изследване и възможност от индивидуално провеждане на пробите.

В рамките на проекта ще позволят да бъдат изследвани около 300 пациенти вместо предвидените 100.

 

 

Контрол на артериалното налягане при хипертоници в диспансерни условия

 

д-р Диана Неделчева, кардиолог, Плевен

 

Идеята на проекта бе създаване на програма с ясни практически цели, обхващаща пациенти с артериална хипертония (АХ). Целта на програмата е обучението им в правилно измерване на артериалното налягане (АН) и адекватен медикаментозен контрол в домашни условия с оглед ограничаване на повишения сърдечно-съдов риск. Нашето желание бе с цената на минимални разходи да им се предостави възможност за нормален професионален и семеен бит.

1. Формира се група от 100 наблюдавани пациенти, по-голямата част от тях (63 души) в трудоспособна възраст.

2. Осигурихме за всеки от групата анероидни  манометри за измерване на АН в домашни условия.

3. Набави се извън предвидения бюджет прецизен живачен сфигмоманометър за контролното измерване на АН в групата.

4. На всички пациенти изготвихме карти за частично лекарствено заплащане по лечението на АХ за сметка на общинския бюджет.

5. Събра се и се обогатяваше непрекъснато наличната медицинска информация за заболяването от личните амбулаторни карти, епикризи, картите - направления за обслужен болен от ЦСМП и данните от самите пациенти за клиничния ход на заболяването.

6. На всички участници се разясни целта на проекта, индивидуалния подход към проблема им и се изиска абсолютно съдействие по време на изпълнение на програмата.

7. Административното ръководство на поликлиниката се запозна с проекта и осигури зала за комплексна работа с групата.

8. Оцени се сърдечно-съдовия риск на всеки пациент чрез лабораторни и инструментални изследвания.

9. Изработиха се индивидуални комплекти рекламни материали с информация по проблема АХ и съвети за хигиенно-диетичен режим, препоръки за проследяване на АН, правилата при лечение на АХ, алгоритми за поведение за овладяване на хипертоничните кризи в домашни условия, възможни усложнения при лечението на хипертоничните кризи.

10. Изработиха се дневни карти за нанасяне на отчетеното АН, предприетия допълнителен медикаментозен прием, евентуалните хоспитализации, брой на допълнителните визити при лекаря и срока на временната нетрудоспособност.

11. Окомплектова се набор от рекламни материали, съдържащи информация за най-често използваните медикаменти за лечение на АХ, страничните им действия и лекарствени взаимодействия, рискът от самолечението.

12. Подготвиха се диплянки, съдържащи популярна информация и статистически данни за рисковите фактори за възникването на АХ, хода на заболяването, принципите в лечението и предпазване от развитие на усложнения и ранна инвалидизация. С това в пациентите се постигна разбирането, че проблемът им е здравно значим и приемайки нашия по-нестандартен подход, те сами ще успеят да контролират заболяването си с цената на по-малко лични и обществени разходи.

13. Попълниха се специални “карти - здравен проблем”, съдържащи медицински данни за заболяването и служещи за информация на личния лекар, който обслужва конкретния болен.

14. Кардиологичният кабинет, в който индивидуално се работеше с отделния болен, се оборудва с рекламни материали и плакати, илюстриращи различни аспекти от лечението на АХ.

15. Пациентите разполагаха с 12 часова телефонна връзка с координатора в рамките на работната седмица.

16. Пациентите с обостряне на заболяването бяха взети на лечение в условията на домашен стационар (т. е. чест клиничен лекарски и сестрински контрол и безплатни рецепти) до стабилизиране на състоянието им или евентуална хоспитализация.

17. Работата с пациенти включваше:

индивидуален подход:

- при ежемесечната визита на болния в кардиологичния кабинет, включваща пълен клиничен преглед и регистриране на АН, контрол на телесната маса, разговор за настъпили влошавания, евентуална преоценка на терапията и разбор на медикаментозния самоконтрол, осъществен от болния;

- двукратно годишно се извършваха лабораторни и инструментални контроли на наблюдаваните параметри;

- при впечатления за психоемоционална нестабилност и затруднено вграждане от хроничното заболяване АХ, тези пациенти се насочваха за консулт с психолог;

- участниците в групата с по-висока честота на хипертоничните кризи демонстрираха прецизността на измерваното АН и се дискутираше адекватността на предприетите от тях мерки за самоконтрол на АН в тези ситуации;

- веднъж годишно се анализираха междинните резултати от следените в индивидуалните здравни карти медицински показатели.

групова работа:

- групата се раздели на две подгрупи (лица с АХ в трудоспособна възраст и такива в пенсионна възраст) с оглед на по-лесна комуникация и разлика в проблема - протичане, специфика в лечението, социален статус и адаптиране;

- проведоха се 4 работни срещи с лекции по различните аспекти на правилно измерване на АН; дискусия по зададени въпроси; споделяне от 3-4 пациенти в края на заниманието трудностите и проблемите, възникнали при диагностицирането, уточняване на лечението, грешки при овладяване на хипертоничните кризи, поведение на екипите на ЦСМП при посещение в дома, отношение на семейството и колегите към здравния им проблем; нестандартен и непопулярен подход към АХ (гладолечение, пълен отказ от медикаментозно лечение);

- от двете групи се излъчиха два отбора, които получиха инструкции за достъпна литература по разискваните проблеми;

- изработиха се тестове за проверка на придобитите знания и умения за самоконтрол на заболяването с награди за участниците;

- състоя се томбола между представителите на двата отбора, най-отличилите се участници бяха наградени;

- една от работните срещи се записа на аудиомагнетофон, за да ползва други пациенти с аналогичен проблем, направи се снимков материал за работата на едната от групите;

- изработи се видеокасета, която се размножи, за да се разпространява безплатно сред новорегистрираните пациенти с АХ.

18. Работа с лекарите в мрежата - проведоха се 4 срещи с терапевти от доболничната помощ, на които се изнесе актуализирана медицинска информация по новостите в диагностицирането, лечението, диетиката, социалния подход при лица с АХ.

19. Отчитане на резултатите - по предварително изготвените за това критерии се установи рязко намаляване честотата на хипертоничните кризи, хоспитализации, възникване на усложнения и временна нетрудоспособност. Статистически данните се различават с 1.7 до 2.3%от аналогичните в литературата.

 

 

Оптимизиране работата на регистратурата на Втора поликлиника чрез подобряване на информираността на гражданите

 

д-р Александрова, В. Тошкова

 

Непрекъснато нарастващият обем на информация увеличава времето за обслужване на пациентите на регистратурата. Това наложи изнасянето на информацията навън на информационно табло. По достъпен начин пълна и точна информация за медицинските прегледи и услуги, място и номер на кабинета, времето за провеждане и последователността на прегледите.

По този начин спестяваме времето на пациентите, намалява се времето за обслужване и чакането по опашките.

Промените в първичната здравна помощ създават нови проблеми. На всеки етап - нови решения и участници.

Предстои провеждане на анкета за проучване мнението на пациентите за удовлетвореност от информацията на таблото.

 

 

Подобряване на диагностиката при атипични пневмонии в Плевенски регион

 

д-р Павлина Глоговска

 

Набрани са и са обобщени епидемиологични данни за заболеваемостта от атипични пневмонии при пациенти, постъпващи в клиниката по белодробни болести. Постигната е договореност с лекарите - епидемиолози от ХЕИ - Плевен. Разработен е алгоритъм за селекция на пациентите със съмнение за атипична пневмония.

Епидемиологичните данни за Плевенски регион са съпоставени с данни за уточнените диагностично случаи в клиниката. Анализът на резултатите показва, че липсва насоченост за този вид пневмонии при лекарите от първичната здравна помощ.

Подготвен е фиш за критериите и характеристиката на тези заболявания и е проведена работна среща с лекарите от Втора поликлиника по проблема. Установен е и контакт с лекари от други звена на доболничната помощ. Закупени са диагностични тестове за доказване на тези заболявания, като е внедрена лабораторна методика за диагностика, като е проверена надеждността й с контролни материали.

 

 

Сестринска диагноза и нейното прилагане от старшите медицински сестри и наставниците в ОРБ - гр. Велико Търново

 

Даниела Събева

 

За реализирането на проекта проведох среща - разговор с ръководството на Медицински колеж и главната медицинска сестра на ОРБ - гр. Велико Търново. На тази среща присъстващите бяха запознати с целите на проекта и начина на реализиране. Подготвен бе материалът, който трябваше да се раздаде на лицата, включени в проекта - старшите медицински сестри и наставниците.

До този момент е реализирана първата част от обучението - теоретично запознаване с материала. Предстои практическа работа по клиничните бази и наблюдение на съвместната работа между медицинските сестри от III-ти курс, които в момента са на преддипломен стаж и техните наставници.

Като проблем може да се посочи фактът, че лицата, включени в проекта нямат педагогическа подготовка относно работата си като наставници. За тази цел към проекта са включени допълнително лекции с педагогическа насоченост.

 

 

Мониториране на астматично болни деца в домашни условия

 

проф. д-р Никола Мумджиев

 

Уточнява се  подлежащия за включване в проекта контингент. Малкият абсолютен брой на диспансерно наблюдаваните по повод на бронхиална астма деца на възраст от 7 до 15 години в гр. Плевен и съответната много ниска честота на бронхиалната астма спрямо литературните данни обоснова необходимостта от допълнително проучване с оглед на формиране на подходяща група за проспективно наблюдение.

Честотата на бронхиалната астма по данни от диспансеризацията за бившия Плевенски окръг е 1.39%и 0.79%за гр. Плевен.

Изработени са анкетни карти, включващи въпроси за уточняване наличието на симптоми, характерни за заболяването бронхиална астма. Анкетирани са общо 2897 деца във възрастта 7 - 14 години, от които 4.38%съобщават за диагностицирана от лекар бронхиална астма, а 8.47%за преживян астматичен пристъп.

От децата с коректно диагностицирана бронхиална астма е сформирана група за проспективно наблюдение на принципа на доброволното участие и потвърдено съгласие за сътрудничество.

Стартирана е и здравно-просветна програма.  С повечето от децата и техните родители, дали положителни отговори на въпросите от анкетната карта, даващи основание да се приеме наличието на бронхиална астма като много вероятно, е провеждано събеседване по проблема “бронхиална астма” и давани препоръки за профилактика. Разработени са здравно-просветни материали за повишаване общомедицинските познания по проблема “бронхиална астма”.

За групата, подходяща за проспективно наблюдение са разработени и въведени дневници за регистриране на състоянието на болните и ефекта от “профилактичната терапия”, а също и индивидуална карта за астматично болно дете.

Поради трудностите в доставката и закупуването на ВЕД- метрите (март 1998 г.) на приемлива средства цена, мониторирането с индивидуални ВЕД- метри започна в по-късни от предвидените срокове и обхвана 25 деца с чести пристъпи на бронхиална обструкция. Децата, респективно техните родители, са във фаза на обучение за правилна техника на ползване на ВЕД- метрите, за правилно провеждане на “профилактичната терапия” и изработване на индивидуален план за поведение при бронхиална астма по време и извън пристъп, както и за оздравяване на битовата среда.

 

 

Подобряване на грижите за децата, отглеждани в ДМД - гр. Плевен чрез въвеждане на топлинна обработка на бельото с апарат тип “Каландър

 

Изабела Георгиева

 

Събрани и анализирани бяха данните за процента на кожни заболявания и цената на лечението при тези деца за изминалата 1998 г. След съгласуване на действията с ръководството на ДМД и представители на фонд “Щастливо детство” и др. беше събрана голяма част от необходимата сума за закупуване на апарат тип “Каландър” , след което той бе закупен и монтиран.

Беше назначена работничка от наличния персонал за работа с апарата. От края на месец януари 1999 г. апаратът е пуснат в експлоатация. Предстои проследяване на резултатите.

 

 

Здравно-просветна програма за профилактика на туберкулозата при болни и техните семейства

 

Теодора Иванова, гр. Омуртаг

 

Мероприятията по проекта се провеждат в Общинска болница - гр. Омуртаг в пневмофтизиатрично отделение.

Досега са проведени: анкета с 20 болни от туберкулоза; беседи с болните и техните семейства; изработени са листовки, брошури и анкетни карти. Предстои тяхното раздаване на болните и близките им. Крайният резултат от проекта, а именно намаление на заболеваемостта от туберкулоза с 20% ще се отчете в края на 1999 г., но в момента се наблюдава по-голяма мотивираност на болните относно тяхното лечение и предпазване на близките им от заразяване.

Това са мероприятия по първи етап на проекта. Проектът може да се разшири и на втори етап да се включи и разпространение на здравно-просветни материали сред здрави лица, лекции по местната кабелна телевизия и др.

Досега не са срещнати трудности. Получена е подкрепа от Директора на Общинската болница в гр. Омуртаг и Завеждащ отделението.

 

 

Здравна профилактична програма за утвърждаване на стоматологични навици на децата в предучилищна възраст

 

Петранка Начева

 

Информирани са участниците в проекта - директор и медицинска сестра в ЦДГ “Евгения Кисимова” - гр. Велико Търново, директор, завеждащ отдел “Детска стоматология”, детски стоматологичен екип - стоматолог и медицинска сестра при РСП, педагози, родители”.

Проведени са профилактични прегледи на децата и са запознати с десетте правила на миене на зъбите.

Прожектирани са диафилми по темата.

Подготвих анкета за родители, която предстои да се размножи и разпространи, както и брошури.

Предстои закупуване и раздаване ежедневно на флуорни таблетки.

 

 

Намаляване на кариозността и ортопедичните аномалии при деца в предучилищна възраст

 

Василка Русева

 

Децата от ЦДГ “Слънце” вече са в състояние самостоятелно да мият зъбите си. Ежедневно приемат флуорни таблетки. Прегледите се провеждат от д-р Мариянова. Ще бъдат необходими допълнително количество флуорни таблетки, за да се проведе профилактичния курс до края.

За да се проведе тригодишния профилактичен курс на прием на флуорни таблетки са необходими допълнителни финансови средства за закупуване на още флуор и за организиране на “Ден на здравето”.

 

 

Провеждане на здравно-образователна програма “Сексуално здраве” с учениците от деветите класове в училищата в гр. Ловеч

 

Диана Иванова

 

Проведени са предварителни срещи и разговори с хората, включени в проекта, като важно условие за изграждане на тяхната лична мотивация. Привлечените в подкрепа на проекта са директори на училища, учители, педагогически съветници, училищни здравни работници. Привлечени са и активисти доброволци - ученици за работа по програмата. Осигурени са разнообразни здравно-просветни материали: брошури, плакати, видеофилми, презервативи.

Със съдействие на комисията за борба с противообществените прояви и на отдел “Здравна просвета” при ХЕИ е сформиран екип от специалисти - АГ, кожно-венеролог. Подготвени са лекции. Със съдействието на директорите в някои училища са регламентирани часове за предстоящо провеждане на беседи по темата. По-активно засега се работи в две училища - Природо-математическата гимназия и Ветеринарно-медицинския техникум. В тях са разкрити агит-табла на здравна тема. В Природо-математическата гимназия е открит клуб “Здраве”. Предстои издаване на училищен вестник със здравна тематика.

Продължавам да работя в тази насока, търсейки съмишленици в своята работа. Около 22 май, обявен за Световен ден в памет на жертвите от СПИН имам идея да бъдат организирани конференция или викторина на тази тема.

 

 

Професионално-образователна програма за поВИШАВАНЕ на мотивацията на новоприетите студенти в Медицински колеж - ВМИ - гр. Плевен

 

Наташа Митрова

 

Подготвени са анкетни карти с цел уточняване конкретното състояние на проблема.

Проведени са разговори с утвърдени в професията медицински сестри за участие в срещи с новоприетите студенти, на които да популяризират професията на медицинската сестра.

Определен е състав на група от третокурсници - студенти, които да съдействат в провеждането на срещите и анкетите, за обработка на анкетни карти и отчитане на резултатите от тях.

Конкретната работа с новоприетите студенти започна от 10 март 1999 г.

В края на учебната година - месец юни 1999 г. ще се направи етапна оценка на ефекта от дотогава извършената работа.

 

 

Намаляване на риска от трансмисивни инфекции сред медицинските сестри на II-ра хирургична клиника на УБ - гр. Стара Загора

 

д-р Валентин Стоянов, гл. м. с. Слава Русева

 

Повишено бе вниманието на епидемиологичния режим. Проведена бе образователна програма - разработени бяха редица протоколи за ежедневната работа на медицинските сестри. Частично бе въведена затворена система за вземане на кръв (ЗСВК).

След март 1998 г. в резултат на взетите мерки не е регистрирано заболяване  от вирусен хепатит сред медицинските сестри от II-ра ХК и медицинските сестри на УБ - гр. Стара Загора.

Проследени бяха близките на починалите болни от вирусен хепатит, а също и на оперираните болни, премирали през II-ра ХК. Не се регистрира заболяване от вирусен хепатит.

В момента в УБ тече програма - превантивна профилактика на вирусен хепатит сред населението от региона.

Направена бе имунизация на персонала от УБ. Целият персонал бе изследван и за носителство на австралийски антиген.

Предлагаме на вниманието на ръководството ежегодно да организира профилактични изследвания на персонала - особено в хирургичен сектор за носителство на австралийски антиген.

Системата ще се популяризира сред болните в другите градове. Да се обмени информация за положителните и отрицателните моменти при работа със ЗСВК . Проектът ще тече две години. Ще се направи проучване за заболеваемостта и на медицинските сестри от Хирургична клиника, ВМИ - гр. Пловдив и II-ра ХК - УБ - гр. Стара Загора.

 

 

Организиране на медицински контрол при раздаването на храната в Детска млечна кухня - гр. Белене

 

Росица Алексиева

 

Изготвени са и  раздадени брошури, чрез които се разяснява как правилно да се хранят децата. Въведе се нова група за хранене в Детска млечна кухня, която включва месно-зеленчуково пюре, което до момента не се приготвяше.

Обхванати са 32 деца за наблюдение. От тях 10 са с наднормено тегло - 31% от наблюдаваните деца.

Създадена е картотека, където се отбелязва теглото на децата.. На всеки три месеца се следи теглото им.

Договорено е предоставянето допълнително оборудване на Детска млечна кухня с хладилен шкаф, пасатор. С помощта на Община Белене ще се подобри качеството на храната. Предстои среща с родителите на необхванатите деца.

Сега децата, които се хранят в Детска млечна кухня, са 208, с  20 деца повече отколкото преди стартирането на проекта.

 

 

Оптимизиране на условията за адаптация на децата в детска ясла “Щастливо детство” в гр. Плевен

 

Елисавета Бочева

 

След обсъждане на проекта с колектива и получаване на разрешение от ХЕИ за временно присъствие на родителите в детското заведение през адаптационния период се сформира екип за изпълнението му. Проведена бе анкета с родителите на ново-постъпилите деца, както и среща на персонала с родителите по здравословни проблеми на децата през адаптационния период. Изнесени са и лекции от участъковия лекар и педагога по проблемите на адаптацията. С персонала бе проведена дискусия на тема “Критерии за добро детско заведение”. За всяко дете се водеше адаптационна карта.

От тримесечно наблюдение е установено, че средно 10 деца от общо около 60 са имали проблеми с храненето, физиологичните нужди, говора и участието в педагогическите ситуации.

През следващите 3 седмици се увеличава броя на децата, които започват да осъществяват контакт с персонала и другите деца, хранят се с апетит и поемат повече храна, участват с желание в педагогическите ситуации. Родителското присъствие скъси адаптационния период с две седмици, а това бе и главната цел на проекта.