Спонсорирано от:      Dreyfus Health Foundation

DHF, 205 East 64 Street, Suite 404

New York, NY 10021

E-mail: Postmaster@thf.org

http://www.thf.org

       Fax #  212-371-2776


 

Съдържание

 

NEWS/НОВИНИ

INTERNET INFORMATION

- How to Keep Your Blood Pressure under Control

MEDLINE  INFORMATION

Completed projects / Завършени проекти

- Prevention of Cerebrovascular Diseases in the Montana Region / Профилактика на мозъчно-съдовата болест  в регион Монтана

- Early Detection of Glaucoma  in Ten Villages in the Montana Region / Скрининг на населението на десет села в регион Монтана с цел откриване на глаукома

PROJECTS IN ACTION/ПРОЕКТИ В ХОД

- Prevention of Febrile Convulsions in Childhood / Фебрилни гърчове в детската възраст и профилактиката им

- Endemic Goiter Prevention in the Region of Troyan and Aprilzti / Ендемична струма и профилактиката й в региона на Троян и Априлци

- Standard Emergency Treatment Protocols / Алгоритми на поведение при спешни състояния

- A Better Diet for Better Health / По-добро хранене - по добро здраве

- Prospective Registration and Early Treatment of Stroke Patients in the Pleven Region / Проспективно регистриране и ранно лечение на болни с мозъчни инсулти от Плевенски регион

- Prevention of Recurrent Upper Respiratory Infections in Children through Vaccination / Профилактика на често боледуващи от ИГДП деца с противогрипна ваксина

- Screening of a Risk Group of Pregnant Women after Miscarriage, Still Birth or Pulmonary Thromboembolism for APL-A / Скриниране  на рискови групи бременни след спонтанни аборти,  мъртви раждания или белодробен тромбоемболизъм за доказване на APL-A

- Local Screening Program for Detection of Breast Cancer in Women with a Family History in Pleven / Локална скринингова програма за откриване на рак на млечната жлеза при фамилно обременени жени от гр. Плевен

- An Educational Program for Breast Self Examination for Early Detection of Female Breast Cancer in Pleven / Просветна програма за самоизследване на млечните жлези сред жените на гр. Плевен и региона с цел ранно откриване на рака на гърдата

- Is Obstruction of Lacrimal Gland Ducts in the Newborns Associated with Pollution in Rouse / Проверка на хипотезата за връзка между влошената екологична обстановка в Русе и увеличения брой новородени със запушени слъзни пътища

- Prolonging the Period of Breast-Feeding Through a Health Education Program before Delivery / Удължаване на кърменето чрез здравно-просветна програма, провеждана в пренаталния период

- Improvement of the Treatment of Patients with Asthma and Chronic Pulmonary Obstruction in the Region of Vidin  / Подобряване обслужването на болни с бронхиална астма и ХОББ в региона на гр. Видин

- Increasing the Number of Blood Donors in The Region of Lovetch / Увеличаване на кръводарителите в Ловешки регион

- Training Future Drivers to Give First Aid in Cases of Road Accidents / - Обучение на кандидат-водачи на МПС за оказване на първа помощ при автопроизшествия

- A glaucoma Program for the North-Western Region of Bulgaria/Регионална програма “Глаукома”

- Aid For Lonely Elderly People in the Region in Veliko Turnovo Not Covered by Home Social Patronage Services by Students at a Social Activities Department / Помощ за самотноживеещите възрастни хора в региона на Велико Търново, невключени в рамките на Домашен социален патронаж, осъществявана със съдействието на студенти от специалността “Социални дейности”

- Influence of Anti-flue Vaccine INFUVAC on the Morbidity and Temporary Incapacity for Work for Employees at the Bourgas Refinery / Влияние  на ваксинацията с  противогрипна ваксина Influvac върху заболеваемостта и временната нетрудоспособност в НЕК - Бургас

- Studying the Capacity for Compliance in Psychiatric Patients / Изследване на възможностите на пациентите в клиничната психиатрична практика

- Shortening the Period for Mountain Rescue Operations / Съкращаване на времето за оказване на долекарска помощ и транспортиране до лечебно заведение на търпящите бедствие в планината

- Health Education on AIDS, Drug Abuse and STDs / Здравно-просветна програма по въпросите на СПИН, наркомания и болести, предавани по полов път

 

News/Новини

 

На 20 ноември на посещение в Хемотрансфузионен център - Ловеч бяха финансовият директор на Здравна фондация “Драйфус” и координатор на програмите за Европа, координаторите за България д-р Аспарух Георгиев и г-жа Янка Цветанова. В срещата участваха д-р Милка Кирова - Национален център по клинична и трансфузионна хематология, представи-тели  на центъра от Плевен, лекари от ОРБ - Ловеч. На срещата д-р Ивелина Иванова, д-р Цеца Кирова и м.с. София Стоянова запознаха гостите с работата си по проекта “Повишаване на броя на кръводарителите в Ловешки регион”. Беше отбелязано, че проектът е много полезен като опит в работата с дългогодишни, нови и бъдещи кръводарители.

На 20 ноември в Плевен, в сградата на Втора поликлиника бе открит Център “Решаване на проблеми за по-добро здраве”, оборудван за провеждане на срещи, семинари и др. по проекти на програма “Решаване на проблеми за по-добро здраве на Здравна фондация “Драйфус” и Клуб “Отворено общество” - Плевен.

На 20 ноември на посещение в Русе бяха г-н Ленин Грос и -г-жа Янка Цветанова. По време на срещата с д-р Светослав Дачев, д-р Павел Бойчев и д-р Пламен Панайотов се обсъди работата по проектите им и бъдещите им планове.

От 20 до 23 януари в Плевен ще се проведе семинара за проследяване на работата по проекти в рамките на програма “Решаване на проблеми за по-добро здраве”. В работата ще участват Мадам Шийла Куин - председател на ”Action in International Medicine”(Англия), д-р Бари Смит - директор на Здравна фондация “Драйфус”(САЩ), г-н Ленин О. Грос - финансов директор и координатор на програмите за Европа, г-жа Делия Коладо - координатор за Централна и Южна Америка, г-н Махмуд Алкам - преподавател в Център за обучение и следдипломна квалификация на медицински кадри в Аманския университет и координатор на програма “Решаване на проблеми за по-добро здраве” (Йордания), д-р Хосе Густаво Сайяс - координатор на програма “Комуникации за по-добро здраве” (Ел Салвадор) и д-р Хосе Игнасио Панягуа - координатор на програма “Решаване на проблеми за по-добро здраве” (Ел Салвадор).

Разгледаха се следните проекти: “Програма ‘Астма’ и кислородолечение” - д-р Явор Иванов, Плевен; “Регионална програма за превенция на злоупотреба с наркотични вещества сред подрастващите” - доц. д-р Мария Александрова, Плевен; “Скринингова програма за ранно диагностициране на глаукома сред населението на 10 села в област Монтана” - д-р Милена Средкова, Монтана; “Скъсяване на времето за оказване на първа помощ в планината” - г-н Георги Златев, г-н Петко Панамски, Троян; “Логаритми на поведение при спешна състояния”, “Създаване на база данни за рискови групи болни към ЦСМП” и обучение на кандидат-водачи на МПС за даване на първа помощ при транспортни произшествия” - д-р Мая Джунова, Плевен; “Здравно-просветна програма по въпросите на СПИН, наркомания и болести, предавани по полов път” - г-жа Красимира Лазарова, Стара Загора; “Увеличаване на броя на кръводарителите в Ловешки регион” - д-р Ивелина Иванова, д-р Цеца Кирова, гр. Ловеч; “Локална скринингова програма за навременно диагностициране на рак на млечната жлеза у фамилно обременени жени” и “Локална просветна програма за самоизследване за навременно диагностициране на рак на млечната жлеза” - доц. д-р Ташко Делийски, д-р Румен Стоянов и д-р Георги Байчев - Плевен.

От 21 до 23 се проведе нов семинар с медицински сестри от Белене, Бяла Слатина, Велико Търново, Враца, Горна Оряховица, Русе, Плевен, Стара Загора и Харманли., които се обучават във факултет “Здравни грижи” на ВМИ - Плевен. По време на семинара те разработиха проекти, прилагайки методиката на Здравна фондация “Драйфус” - разрешаване на здравни проблеми с помощта на наличните финансови, кадрови и логистични ресурси. На края на семинара участниците представиха около 40 здравни проекта.

· Мадам Шийла Куин се срещна с медицинските сестри и отговори на техните въпроси.

· Важно!

В настоящия брой на бюлетина Ви предлагаме списък на чуждите периодични издания от 1991 година насам, с които разполага Централната медицинска библиотека на ВМИ - Плевен. Ако желаете да получите ксерокопие от статиите, включени в посочените издания, можете да направите заявка на адреса на програма “Комуникации за по-добро здраве”, включен на заглавната страница на бюлетина. За работещите по проекти доставянето на информация е безплатно, а останалите заплащат само материалите и пощенските разходи.

Очакваме Вашите въпроси, мнения и препоръки и заявки на адреса на програмата!

От   редколегията

 

 

INTERNET INFORMATION

 

How to Keep Your Blood Pressure Under Control

 

Many men don’t even think about their blood pressure. Well, maybe you do, when someone makes you mad or you get really upset about something. Aggravating events tend to cause a temporary rise in blood pressure. What we’re talking about here is something more serious: “hypertension,” or high blood pressure that remains elevated over time. This condition can be a symptom of something else going on in your body or, uncontrolled, it can signal problems to come. Keeping your blood pressure under control is tremendously important to your overall health.

High blood pressure is one of several factors associated with cardiovascular disease, which is the number one killer of Americans...both men and women. Cardiovascular disease claims more lives annually than all cancers combined, killing approximately one million people in the US each year. It disables countless others. High blood pressure is often silent —or without symptoms —until a major problem develops.

That’s why it’s essential to see your primary care physician for checkups on a regular basis. Such checkups can literally save your life. Your doctor can help you prevent high blood pressure or, at minimum, treat it at an earlier stage when it’s easier to manage. The lowdown on high blood pressure Blood pressure is the force of the flowing blood against the walls of the arteries. It’s measured in two numbers, for example, ‘140/90.’ The first number (140) is systolic pressure, the pressure when the heart contracts and pumps the blood through the body. The lower number (90) is diastolic pressure, the pressure between pumps, when the heart is resting. 120/80 is considered normal. You have high blood pressure (hypertension) if your blood-pressure reading is equal to or greater than 140/90 for extended periods of time. Elevated blood pressure means your heart is working harder than normal, putting both your heart and arteries under a greater strain. FACT: As many as 50 million Americans either have high blood pressure or are taking high blood pressure medication.

What causes high blood pressure? The cause of high blood pressure is unknown in 90% of cases. This is called “essential hypertension.” In secondary hypertension, a disease or other physical problem is behind the disease. Common causes are kidney or thyroid disease. Many factors are associated with high blood pressure, including genetics, age, race, stress, obesity, smoking, a high-salt diet, smoking, excessive consumption of alcohol, and a sedentary lifestyle.

What are the symptoms? High blood pressure can develop over many years with no noticeable symptoms. That’s why regular blood pressure checks are so important. Only when high blood pressure is severe do symptoms appear. Warning signs can include nosebleeds, racing or irregular heartbeat, headaches, and dizziness. It’s a mistake to conclude that you don t have high blood pressure because you don’t have any symptoms. Males are affected earlier. Men are more likely to develop high blood pressure than women in young adulthood and early middle age; thereafter, the incidence of high blood pressure is higher among women. In general, our blood pressure tends to rise as we get older — that’s true for both men and women. High blood pressure is serious business. Allowed to run unchecked, it can cause many health problems, including heart attack, stroke, kidney damage, and blindness.

On average, people with uncontrolled high blood pressure are: Seven times more likely to have a stroke. Six times more likely to develop congestive heart failure. Three times more likely to have a heart attack. How to keep high blood pressure under control If you are diagnosed with high blood pressure, it’s extremely important that you follow your doctor’s treatment guidelines to the letter. These guidelines include keeping your diet low in fat, reducing your salt intake, quitting smoking, and limiting your alcohol consumption. In addition, you should exercise regularly, keep your weight within normal bounds, and learn to manage stress (instead of letting it manage you).

Some recent research suggests that constant stress and pressure may predispose some men to continually elevated blood pressure later in life. Hey, what’s wrong with salt, anyway? Excessive salt can make high blood pressure worse. It causes water retention, which makes your heart work harder than it has to. The National High Blood Pressure Education Program recommends no more than 2,400 mg per day (the amount in about 1 teaspoon of table salt). On average, Americans consume 4,000 to 6,000 milligrams of sodium daily....

Have your blood pressure checked regularly. Your primary care physician can tell you how often. Stop smoking. Avoid excessive salt intake. Eat more fresh fruits, vegetables, and foods high in fiber...and less fat. Reduce stress on and off the job; master relaxation techniques. Be moderate in your drinking. Exercise regularly, and keep your weight within normal limits. If your doctor prescribes medication to lower your blood pressure, be sure to follow his or her directions exactly. The right first step... If you currently don t have a primary care physician, get one. If you have a physician but haven’t had a physical exam —including a blood pressure check —in some time, make an appointment to see your doctor as soon as possible. The preceding information was provided as a public service, compliments of: Rose Men’s Health Resource  Rose Medical Center  4567 East Ninth Avenue, Suite 020  Denver, Colorado 80220 USA  (303) 320-ROSE (7673)  The Medical Reporter Bay Area Health Resources Internet Health Resources

 

Medline information

 

TI:       Community-based hypertension control programs that work.

AU:     Kong-BW

SO:      J-Health-Care-Poor-Underserved. 1997 Nov; 8(4): 409-15

AB:     Hypertension is the number one public health problem in the United States, particularly among African Americans. Although the National High Blood Pressure Education Program, started in 1972, led the way to a substantial decrease in morbidity and mortality from this disease, the percentage of African American hypertensives whose conditions are detected, treated, and controlled continues to lag behind that of white hypertensives. Community-based programs at locations where people congregate-for example, churches, barbershops, beauty salons, firehouses, housing projects, and worksites-can play a valuable role in increasing the number of African American hypertensives who receive treatment. Physicians can be a potent force for the development of these programs by acting as consultants to define the scope and function of lay volunteers and by promoting these programs in a variety of other ways.

 

 

TI:       Higher education and income are related to a better Na:K ratio in blacks: baseline results of the Treatment of Mild Hypertension Study (TOMHS) data.

AU:     Ganguli-MC; Grimm-RH Jr; Svendsen-KH; Flack-JM; Grandits-GA; Elmer-PJ

SO:      Am-J-Hypertens. 1997 Sep; 10(9 Pt 1): 979-84

AB:     In the United States, blacks have higher rates of hypertension than whites. A possible contributing factor to this higher rate of hypertension could be dietary differences between blacks and whites relating to sodium and potassium intake, which in turn could be related to socioeconomic differences between blacks and whites. Baseline data from the Treatment of Mild Hypertension Study (TOMHS) was used to assess differences in the urinary excretion of sodium and potassium, and the Na:K ratio between black and white participants, and also to explore the relationship of socioeconomic status (SES) and urinary electrolyte excretion within each ethnic group. Participants were men and women ages 45 to 69 with stage I diastolic hypertension (DBP < or = 99 mm Hg). Level of education and annual household income were used as indicators of SES. Two overnight urine samples were collected and analyzed for Na and K at entry on 172 black and 710 white participants. Blacks had a significantly higher mean Na:K ratio than whites, 4.3 v 3.6 (P < .001). This was primarily due to higher urinary Na excretion in blacks than whites, 57.8 v 52.7 mmol/8 h (P = .05). Analysis by education and income level showed that higher levels of urinary Na and Na:K in blacks than whites was restricted to those with lower education and income levels. For higher education and income levels, blacks had slightly lower levels of urinary Na and Na:K than whites. Correspondingly, education and income levels were related to urinary Na and Na:K in blacks but not in whites. This suggests that lower SES blacks could benefit from interventions to reduce dietary Na and increase dietary K, which would decrease their urinary Na:K ratio and may make them less prone to developing hypertension.

 

 

TI:       A hypertension control program in Yu-Chi, Taiwan: preliminary results.

AU:     Lin-T; Chen-CH; Chou-P

SO:      J-Formos-Med-Assoc. 1997 Aug; 96(8): 613-20

AB:     The purpose of this study was to evaluate the feasibility and effectiveness of a community approach to hypertension control in both high risk and general populations in an agricultural district with limited medical and community resources. It was conducted in Yu-Chi district of Nan-Tou county in central Taiwan from 1993 to 1994. The study included blood pressure screening, follow-up, health education, village-based campaigns, and program evaluation after 6 months of intervention. Two villages each were randomly assigned to intervention and control groups. Intervention comprised visits by trained volunteers to measure blood pressure and body weight, and education related to hypertension. All residents 40 years of age and older were enrolled. A total of 471 residents from the intervention villages and 426 residents from the control villages completed the study. Overall, for the intervention and control groups, the knowledge and behavior related to hypertension improved significantly 6 months after the baseline survey. The improvement was greater in the subgroup of hypertensives in the intervention group than in the controls. The educational intervention also significantly improved the status of awareness, treatment, and the control of hypertension, and reduced blood pressure in the hypertensive subjects. We conclude that a hypertension control program that relies solely on limited community resources is feasible and effective.

 

 

TI:       Cigarette smoking and severe uncontrolled hypertension in inner city African Americans.

AU:     McNagny-SE; Ahluwalia-JS; Clark-WS; Resnicow-KA

SO:      Am-J-Med. 1997 Aug; 103(2): 121-7

AB:     PURPOSE: Although over the past 2 decades great strides have been made in increasing the awareness,detection, and treatment of hypertension (HTN), actual control of blood pressure is far from optimal. We hypothesized that current cigarette smoking, by acting as a marker for poor health related behavioral patterns, would be significantly associated with uncontrolled blood pressure (BP). PATIENTS AND METHODS: Over a 3-month period in 1994, all patients who presented to a public hospital medical walk-in clinic were screened, and had their BP measured if they had been prescribed BP medication within 1 year and were aware of their diagnosis of HTN. Patients were defined as controlled hypertensives if both systolic BP and diastolic BP were < or = 140/90 mm Hg. Severe uncontrolled hypertensives were those with either systolic BP > or = 180 mm Hg or diastolic BP was > or = 110 mm Hg. RESULTS: Of the 221 patients meeting all inclusion criteria (1 refusal), 86 had uncontrolled HTN (mean BP = 192/106 mm Hg), 130 were controlled (mean BP = 130/80 mm Hg), and 5 were not African American. Severe uncontrolled hypertensives, when compared with controlled hypertensives, were significantly more likely to be current (versus former) smokers (odds ratio [OR] = 4.17; 95% confidence interval [CI]: 1.8 to 9.5), and be less compliant with medications (OR = 2.33; 95% CI: 1.3 to 4.1). Age, gender, alcohol use, marital status, education, and comorbidity were not associated with HTN control. In an adjusted logistic regression model, both current and never-smokers when compared with former smokers were significantly more likely to have uncontrolled HTN in compliant patients (OR = 14.4; 95% CI: 3.3 to 63.3 and OR = 5.7; 95% CI: 1.5 to 21.7, respectively). In noncompliant patients, smoking status was not associated with uncontrolled HTN. CONCLUSION: In disadvantaged African-American patients who report good medication compliance, former smoking status is strongly associated with HTN control. Physicians may need to be especially vigilant of BP control in patients who smoke.

 

 

TI:       Hypertension awareness, treatment and control in the community: is the ‘rule of halves’ still valid?

AU:     Marques-Vidal-P; Tuomilehto-J

SO:      J-Hum-Hypertens. 1997 Apr; 11(4): 213-20

AB:     One of the cornerstones of the primary prevention of cardiovascular disease has been screening and early antihypertensive drug treatment of patients with high blood pressure (BP). Nevertheless, recent population studies have shown that awareness and management of high BP levels are far from optimal. In this study, we performed a search for publications providing frequencies of hypertension awareness, treatment and control in different populations. In men, the frequencies of awareness, antihypertensive drug treatment and BP control among all hypertensive patients varied between 23% and 93%, 5% and 89% and 5% and 87%, respectively. In women, the frequencies ranged between 28% and 97%, 6% and 97%, and 0% and 97%, respectively. The percentage of aware hypertensives who were under antihypertensive drug treatment varied between 47% and 95% in men and between 50% and 100% in women. The percentage of hypertensives who were under antihypertensive drug treatment varied between 47% and 95% in men and between 50% and 100% in women. The percentage of treated hypertensives achieving an adequate BP control varied between 29% and 95% in men and between 0% and 100% in women. Overall, women had a better awareness, treatment and control status for hypertension than men, and worse in developing countries than in industrialised countries. Hypertension awareness, treatment and control improved with time, together with the proportion of diagnosed hypertensive patients under treatment and the proportion of well controlled among treated hypertensive patients. We conclude that although the ‘rule of halves’ no longer applies for screening and treatment of hypertension in industrialised countries, it might still be valid for developing countries and for the effectiveness of antihypertensive drug treatment in all countries.

 

 

TI:       Drug compliance among hypertensive patients in Tabuk, Saudi Arabia.

AU:     Khalil-SA; Elzubier-AG

SO:      J-Hypertens. 1997 May; 15(5): 561-5

AB:     OBJECTIVE: To estimate the compliance rate and associated factors among a population of hypertensive subjects registered in hospitals and primary health care centres. DESIGN: A prospective study carried out on a sample of hypertensive subjects. METHOD: Compliance with treatment by the study sample was measured using the pill-counting method. The reasons for noncompliance are listed and the status of blood pressure control among compliant and noncompliant subjects is reported. RESULTS: The compliance rate was 53.0%. It was associated positively with male sex, and negatively with older age, symptoms of illness and drug side effects. The degree of blood pressure control was worse among noncompliant subjects. Reasons for noncompliance included the asymptomatic nature of hypertension, a shortage of drugs, side effects, forgetfulness and lack of health education. CONCLUSIONS: The compliance rate was low in this study and was accompanied by inadequate blood pressure control among noncompliant subjects. Disoriented behavior regarding hypertension and its medications was observed.

 

 

TI:       Prevalence and associated factors of hyper-tension: results from a three community-based survey, Jordan.

AU:     Jaddou-HY; Batiehah-AM; Ajlouni-KM

SO:      J-Hum-Hypertens. 1996 Dec; 10(12): 815-21

AB:     The aim of this study was to estimate the prevalence of hypertension, to determine its association with certain cardiovascular disease risk factors, and to evaluate level of hypertension awareness and control in an adult population in Jordan. The study used a cross-sectional population survey of a systematic sample of three communities. Data for the sample of 2299 adults, aged 25 years and older, were collected from September 1994 to September 1995. A total of 370 subjects or 16.1% were found to have hypertension. The prevalence rate was higher among women (17.1%) than men (14.4%). Logistic regression analysis indicated that hypertension was positively associated with gender, age, family history of hypertension, diabetes mellitus, and total serum cholesterol, but negatively associated with level of education. No association between hypertension and smoking was detected in this study. About one-half (48.6%) of hypertensives in this study were unaware of their diagnosis. Awareness of hypertension was positively associated with age and family history. More than one-third (36.5%) of those aware of their diagnosis did not achieve control of their hypertension. Hypertension appears to be a common public health problem in Jordan. Awareness and control of hypertension are far below optimal levels.

 

 

TI:      Correlates of controlled hypertension in indigent, inner-city hypertensive patients.

AU:     Ahluwalia-JS; McNagny-SE; Rask-KJ

SO:     J-Gen-Intern-Med. 1997 Jan; 12(1): 7-14

AB:     OBJECTIVE: To identify correlates of controlled hypertension in a largely minority population of treated hypertensive patients. DESIGN: Case-control study. SETTING: Urban, public hospital. PATIENTS: A consecutive sample of patients who were aware of their diagnosis of hypertension for at least 1 month and had previously filled an antihypertensive prescription. Control patients had a systolic blood pressure (SBP) < or = 140 mm Hg and diastolic blood pressure (DBP) < or = 90 mm Hg, and case patients had a SBP > or = 180 mm Hg or DBP > or = 110 mm Hg. MEASUREMENTS AND MAIN RESULTS: Control subjects had a mean blood pressure (BP) of 130/80 mm Hg and case subjects had a mean BP of 193/106 mm Hg. Baseline demographic characteristics between the 88 case and the 133 control subjects were not significantly different. In a logistic regression model, after adjusting for age, gender, race, education, owning a telephone, and family income, controlled hypertension was associated with having a regular source of care (odds ratio [OR] 7.93; 95% confidence interval [CI] 3.86, 16.29), having been to a doctor in the previous 6 months (OR 4.81; 1.14, 20.31), reporting that cost was not a deterrent to buying their

antihypertensive medication (OR 3.63; 1.59, 8.28), and having insurance (OR 2.15; 1.02, 4.52). Being compliant with antihypertensive medication regimens was of borderline significance (OR 1.96; 0.99, 3.88). A secondary analysis found that patients with Medicaid coverage were significantly less likely than the uninsured to report cost as a barrier to purchasing antihypertensive medications and seeing a physician. CONCLUSIONS: The absence of out-of-pocket expenditures under Medicaid for medications and physician care may contribute significantly to BP control. Improved access to a regular source of care and increased sensitivity to medication costs for all patients may lead to improved BP control in an indigent, inner-city population.

 

 

TI:       Effects of lisinopril or lisinopril/hydrochlorothiazide compared with adjusting of previous medication and intensifying non-pharmacological treatment in patients with mild to moderate hypertension.

AU:     Keinanen-Kiukaanniemi-S; Rasmusen-M; Pekkarinen-T; Pitkajarvi-T; Romo-M; Takala-J

SO:      Arzneimittelforschung. 1997 Feb; 47(2): 144-50

AB:     The objective of this study was to compare the effectiveness of three treatment methods available for treatment of previously medicated patients with mild to moderate hypertension. The comparison was made between adjusting or increasing previous medication and switching the previous drug treatment to lisinopril (CAS 76547-98-3) or lisinopril hydrochlorothiazide (CAS 58-93-5) therapy and in both of these treatment groups the effect of additional intensified health education was tested. An open, randomised, controlled multi-centre study lasting 36 weeks involving 189 doctors and 69 nurses was carried out in 155 centres of primary health care and occupational health care system in Finland. The study population consisted of 1156 patients, age 30-70 years, (mean DBP 95-115 mmHg in the last three to five measurements during follow-up). The number of patients achieving target pressure (DBP < 90 mmHg) at the end of the study, defined daily doses (DDD) of antihypertensive drugs and side-effects in different treatment groups were regarded as the main outcome measures of the study. After exclusions and drop-outs the final analysis was carried out with 900 patients, 419 women (46.6%) and 481 men (53.4%). Patients receiving lisinopril treatment achieved target pressure significantly more often (p < 0.001) than those continuing their previous or adjusted medication at 36 weeks (59.2 and 55.5% vs 40.3 and 42.7%). Only a small additional but statistically non-significant blood pressure lowering effect was achieved with intensified non-pharmacological treatment at weeks 12 and 24, but this difference had disappeared at week 36. The mean DDDs of different antihypertensive drugs did not differ between groups except for female patients on previous or adjusted medication not receiving health education, the mean DDD being significantly (p < 0.05) higher at weeks 24 and 36 in this group. The profile of adverse effects at the end of the study clearly favoured patients on lisinopril treatment except for cough which was reported in 18% of patients vs 10% in the control groups. 81 patients on lisinopril treatment were withdrawn from the study because of cough. The results showed that hypertensive patients with poor treatment control benefit from all three approaches. A greater proportion of patients on lisinopril treatment achieved target pressure and also experienced fewer side effects than those continuing on adjusted previous medication. Intensified personal health education given once a month during six months had only a small additional beneficial effect on reaching the target pressure and this effect was lost in three months after the health education period.

 

 

TI:      Pharmacists’ ability to influence outcomes of hypertension therapy.

AU:     Erickson-SR; Slaughter-R; Halapy-H

SO:     Pharmacotherapy. 1997 Jan-Feb; 17(1): 140-7

AB:     We measured the impact of pharmaceutical care on outcomes of antihypertensive therapy for patients with elevated baseline blood pressures who were attending an urban university-affiliated internal medicine clinic. The intervention group received education about hypertension, drug and nondrug management, and assistance to enhance compliance. The pharmacist made recommendations to physicians regarding phar-macotherapy. The control group received no such education, and interventions relating to pharmacotherapy were only physician initiated. Over an average follow-up of 5 months, significant-decreases in mean blood pressures were noted for the intervention group from baseline to final assessment (156.5/144.5 mm Hg systolic, p = 0.001; 91.6/86.9 mm Hg diastolic, p = 0.01), with insignificant changes in mean pressures in the control group (153.7/151.0 mm Hg systolic, p = 0.48; 90.4/87.8 mm Hg diastolic, p = 0.29). Comparing the groups, the change in diastolic pressures was insignificant (4.7 vs 2.6 mm Hg intervention vs control, p = 0.49), but the change in systolic pressure was more impressive (12.0 vs 2.7 mm Hg, respectively, p = 0.05). There was no significant difference in SF-36 Health Survey scores between groups. A significant decrease (p = 0.03) in the SF-36 physical functioning domain was seen in the intervention group, but no other significant changes in health-related quality of life scores. Pharmaceutical care contributed to improved blood pressure control in these patients.

 

 

TI:      Women’s cardiovascular health.

AU:     Sharp-PC; Konen-JC

SO:     Prim-Care. 1997 Mar; 24(1): 1-14

AB:     Significant coronary artery disease is uncommon in premenopausal women, but it is the leading cause of death among postmenopausal women. This article briefly discusses atherosclerotic disease in women, including the effects of menopause and estrogen, the role of cholesterol, hypertension, exercise and weight control, smoking cessation, and diabetes mellitus. The role of screening and testing for coronary artery disease and carotid artery stenosis is discussed. Recommendations for prevention and patient education are included in each section.

 

 

TI:       Are symptoms of anxiety and depression risk factors for hypertension? Longtudinal evidence from the National Health and Nutrition Examination Survey I Epidemiologic Follow-up Study.

AU:     Jonas-BS; Franks-P; Ingram-DD

SO:      Arch-Fam-Med. 1997 Jan-Feb; 6(1): 43-9

AB:     OBJECTIVE: To test the hypothesis that symptoms of anxiety and depression increase the risk of experiencing hypertension, using the National Health and Nutrition Examination I Epidemiologic Follow-up Study. DESIGN: A cohort of men and women without evidence of hypertension at baseline were followed up for 7 to 16 years. The association between 2 outcome measures (hypertension and treated hypertension) and baseline anxiety and depression was analyzed using Cox proportional hazards regression adjusting for hypertension risk factors (age; sex; education; cigarette smoking; body mass index; alcohol use; history of diabetes, stroke, or coronary heart disease; and baseline systolic blood pressure). Analyses were stratified by race and age (white persons aged 25-44 years and 45-64 years and black persons aged 25-64 years). SETTING: General community. PARTICIPANTS: A population-based sample of 2992 initially normotensive persons. MAIN OUTCOME MEASURES: Incident hypertension was defined as blood pressure of 160/95 mm Hg or more, or prescription of antihypertensive medications. Treated hypertension was defined as prescription of antihypertensive medications. RESULTS: In the multivariate models for whites aged 45 to 64 years, high anxiety (relative risk [RR], 1.82; 95% confidence interval [CI], 1.30-2.53) and high depression (RR, 1.80; 95% CI, 1.16-2.78) remained independent predictors of incident hypertension. The risks associated with treated hypertension were also increased for high anxiety (RR, 2.36; 95% CI, 1.73-3.23) and high depression (RR, 1.89; 95% CI, 1.25-2.85). For blacks aged 25 to 64 years, high anxiety (RR, 2.74; 95% CI, 1.35-5.53) and high depression (RR, 2.99; 95% CI, 1.41-6.33) remained independent predictors of incident hypertension. The risks associated with treated hypertension were also increased for high anxiety (RR, 3.24; 95% CI, 1.59-6.61) and high depression (RR, 2.92; 95% CI, 1.37-6.22). For whites aged 25 to 44 years, intermediate anxiety (RR, 1.62; 95% CI, 1.18-2.22) and intermediate depression (RR, 1.60; 95% CI, 1.17-2.17) remained independent predictors of treated hypertension only. CONCLUSION: Anxiety and depression are predictive of later incidence of hypertension and prescription treatment for hypertension.

 

 

TI:       Prevalence of hypertension and obesity among women over age 25 in a low income area in Karachi, Pakistan.

AU:     Akatsu-H; Aslam-A

SO:      JPMA-J-Pak-Med-Assoc. 1996 Sep; 46(9): 191-3

AB:     The prevalence of hypertension and overweight/obesity was studied among 151 women over age 25 in an underprivileged area in Karachi. Two blood pressure measurements were recorded and elevated readings were repeated after 2 days. Body Mass Index (BMI) was used to define overweight and obese. Waist hip ratio (WHR) was calculated to distinguish between the upper and lower body type obesity. The prevalence of hypertension was 17 percent (25 women), including 15 out of 21 subjects on anti-hypertensive medication who were still hypertensive. Forty-two percent were overweight and 8 percent were obese. Most of these overweight/obese women had an upper body type obesity, which is associated with increased cardiovascular risk. Possible suggested interventions include diet education and weight monitoring by the community health workers (CHWs) using an individualized weight card. These interventions can be added on to the already established primary health care (PHC) system addressing mother and child health (MCH) problems.

 

 

TI:      Awareness and treatment of arterial hypertension in Poland.

AU:     Krupa-Wojciechowska-B; Narkiewicz-K; Rynkiewicz-A

SO:     J-Hum-Hypertens. 1996 Sep; 10 Suppl 3: S25-7

AB:     In order to find out the general public’s opinion on blood pressure (BP) control in Poland a poll was conducted on a representative sample of 2080 randomly selected subjects. Overall 71% of the subjects were aware of their BP level. The awareness of BP level increased progressively with age and education level. Among those who were aware of their BP level, 21% had hypertension. Only 43% of hypertensives were treated on a regular basis. Cigarettes were smoked by 33% of the patients. Only 16% of the hypertensives used a low-salt diet, and only 31% tried to reduce animal fat in their diet. More than a half of the hypertensives did not adjust their lifestyle and daily habits to the disease. In conclusion, these results indicate that the prevention and treatment of hypertension in Poland should be urgently improved.

 

 

TI:      Hypertension control in multi-ethnic primary care clinics.

AU:     Pavlik-VN; Hyman-DJ; Vallbona-C

SO:     J-Hum-Hypertens. 1996 Sep; 10 Suppl 3: S19-23

AB:     The most recent JNC-V guidelines for hypertension treatment call for control of blood pressure (BP) to < 140/90 mm Hg, with increased emphasis on control of systolic pressure. To determine the extent and determinants of BP control in a large multi-ethnic, low-income clinic population of diagnosed hypertensives immediately prior to issuance of the new guidelines, we reviewed the medical records of 2925 patients sampled from a population of over 14,000 hypertensives following in a network of nine primary care clinics operated by the Harris County Hospital District in Houston, Texas. Variables extracted from the medical record included: systolic (SBP) and diastolic (DBP) blood pressure at the initial clinic visit, average of all BP readings in the 12 months prior to the chart review (the measure of current control), antihypertensives prescribed at the most recent visit, and patient sociodemographic variables. The mean age of the sample was 61.6 - 12.8 years, and 67% were female. Average 12-month SBP and DBP were 141 14.7 and 83.6  8.5 respectively. Forty-nine per cent of patients had SBP controlled to < 140 mm Hg, 79.5% had DBP controlled to < 90 mm Hg, and 46% of patients achieved the criterion of < 140/90 mm Hg. In logistic regression analysis, age, baseline BP, body mass index and ethnicity, but not gender, were associated with current control. After adjustment for other covariates, Hispanics and Black people were significantly more likely to be in poor control than whites (ORHISP = 2.05, 95%Cl = 1.57-2.70; ORBlack = 1.48, 95%Cl = 1.21-1.81). Twelve per cent of patients were not receiving any antihypertensive medication. Of the remaining, the majority (52%) were on monotherapy. In the monotherapy group, 45% had SBP > or = 140 mm Hg and 16% had DBP > or = 90 mm Hg. We conclude that the achievement of new treatment recommendations will require education of primary care providers in more aggressive titration of antihypertensive medications to

control SBP.

 

 

TI:      A 5-year follow-up of preventive approach to patients with essential hypertension.

AU:     Dukat-A; Balazovjech-I

SO:     J-Hum-Hypertens. 1996 Sep; 10 Suppl 3: S131-3

AB:     We examined the effect of a 4-5 week spa programme consisting of hypertension control education, physical education and smoking cessation on a long-term risk factor control. Two hundred and twenty hypertensive males underwent a 1 month training programme. At the end of the month, improvement had occurred in blood pressure (BP), heart rate (HR) exercise capacity, degree of obesity and serum cholesterol and triglycerides. At 5-year follow-up several parameters still showed improvement. The mean resting, exercise and recovery BP was lower than initial values as was the double product. The subjective and objective load tolerance during exercise had also improved. Half of the patients required less medication than initially to control their BP and in 80% of cases the BP was either the same or lower than initially. The mean heart size did not change from control values; 84% of patients felt that their general health improved. The mean triglyceride level was lower than at the start and the number of smokers had fallen from 33 to 21%. On the other hand several parameters showed disappointing results. The weight and serum cholesterol and risk factor score remained unchanged and mean resting HR actually increased. Only 10% were exercising regularly and 20% had a worsening of their BP. Thus intensive short term intervention studies may help reduce some cardiovascular risk factors temporarily but the long effect of this intervention in the control of risk factors is still limited.

 

 

TI:      Control of arterial hypertension in Spain, 1996

SO:     Rev-Esp-Salud-Publica. 1996 Mar-Apr; 70(2): 139-210

AB:     Arterial Hypertension remains a serious public health problem in Spain, given its high degree of prevalence (20% to 30% of individuals suffer from hypertension, the figure increasing with contributes to the main cause of death in the country, being cardiovascular disease. 15-20% of coronary caused deaths and 20-25% of cerebral vascular deaths of Spanish adults are attributed to arterial hypertension. The level of control, despite having improved, is still low (less than 30% of patients treated). Therapeutic observation does not exceed 50%. Costs are extremely high, close to 120,000 million pesetas per annum (pharmacological treatment comprising 10-20% of the figure). Despite the progress achieved in recent years, the above mentioned figures justify the need to continue promoting and combine activities designed to deal with the problem, such as those referred to in this report. The report is directed to health professionals involved in arterial hypertension work and is intended to achieve greater levels of prevention and control of such a serious problem in Spain. A team of Spanish experts describe updated and consensual issues relating to the criteria defining arterial hypertension in adults, children and pregnant women; refractory and accelerated/malignant hypertension and serious and emergency cases of hypertension; accurate measurement of blood pressure and measuring techniques (including MAPA);

diagnosis and control of hypertension (highlighting the role of Primary Medical and Hospital Services); pharmacological and non-pharmacological treatment objectives and programmes; hypertension considerations associated to special situations; as well as health education and patient compliance with therapy and bio-ethical, effectiveness, research and training issues.

 

TI:       Arterial hypertension in the adult population of Guadeloupe, and associated   factors in subjects of African origin.

AU:     Failde-I; Balkau-B; Costagliola-D; Moutet-JP; Gabriel-JM; Donnet-JP; Eschwege-E

SO:      Rev-Epidemiol-Sante-Publique. 1996 Oct; 44(5): 417-26

AB:     This study was designed to estimate the prevalence of hypertension in Guadeloupe, the French West Indies, and to evaluate the risk factors associated with hypertension in the largest ethnic group, that of African origin. Households were randomly selected using a two-stage systematic sample of districts and then of houses; all adults aged 18 years in the household were included. In total, 1043 men and women were studied. Blood pressure, plasma glucose concentrations and gamma-glutamyl transferase activity were measured, hypertensive treatment and lifestyle factors recorded. The prevalence of hypertension, age-standardized to the Guadeloupe population was 21% and 26% in men and women of African origin, 28% and 22% in those of Indian-origin and 18% and 16% for other origins. The vast majority of subjects were unaware of their hypertension (90% of men, 74% of women). After adjustment for age, factors associated with high blood pressure in the 826 adults of African origin were: obesity, hyperglycemia, low educational level and family history of hypertension and of stroke. Additional factors in women were alcohol consumption, gamma-glutamyl transferase activity, physical inactivity, occupational category and a retired status, even after adjustment for age. Measures must be taken to diagnose hypertension early, particularly in individuals of African and Indian origin. An effective education program is needed, with an emphasis on life-style factors associated with obesity: diet and physical activity.

 

 

TI:       Hypertension in the San Antonio Heart Study and the Mexico City DiabetesStudy: sociocultural correlates.

AU:     Hazuda-HP

SO:      Public-Health-Rep. 1996; 111 Suppl 2: 18-21

AB:     WE EXAMINED THE ASSOCIATION between sociocultural status (assimilation, modernization, and socioeconomic status) and blood pressure among people of Mexican origin living in San Antonio, Texas, and Mexico City. In San Antonio, higher levels of sociocultural status, especially education and structural assimilation, were generally associated with favorable blood pressure. In Mexico City, greater modernization had a consistently beneficial effect on blood pressure in women, but a consistently harmful effect in men. Higher education was associated with lower prevalence of hypertension and greater awareness, treatment, and control of hypertension in both sexes.

 

 

TI:       Diabetes mellitus and hypertension, clinical and epidemiological aspects in the population of La Plata.

AU:     Gagliardino-JJ; Olivera-EM; Barragan-H; Hernandez-RE

SO:      Medicina-B-Aires. 1995; 55(5 Pt 1): 421-30

AB:     The purpose of this study was to determine sociodemographic characteristics, habits, most frequent morbid associations and degree of compliance with the control and treatment of their illness in a population of diabetic and hypertense patients of the La Plata area. A representative sample (890 people) was selected through a home survey (413 housing units). The results obtained show that diabetic and hypertense people a) are in average older than the general population and that the percentage of sedentary habits among them is also higher; b) show multiple typical symptoms of the illness but do not identify them as such and consequently diagnosis is frequently haphazardous; c) have a higher frequency of association with other risk factors, intercurrencies and hospitalization; d) are treated mainly by giving priority to drugs over changes in their detrimental habits; e) tend to ignore those indications that prescribe a change in their habits and f) control their illness at an inadequate periodicity. Consequently, it would be advisable to emphasize the incorporation of education strategies into the treatment of these patients in order to give more importance to preventive and health promoting actions. Education programmes should include not only patients and their families but also members of the health team and the community in general.

 

 

TI:       Esmolol blunts the haemodynamic responses to tracheal intubation in treated hypertensive patients.

AU:     Sharma-S; Mitra-S; Grover-VK; Kalra-R

SO:      Can-J-Anaesth. 1996 Aug; 43(8): 778-82

AB:     PURPOSE: To compare the ability of different bolus doses of esmolol to blunt the haemodynamic effects of laryngoscopy and tracheal intubation in treated hypertensive patients. METHODS: In this randomised, double-blind placebo controlled study, 45 ASA II patients, treated for essential hypertension with drugs other than beta blockers, were divided into three groups of 15 patients each. Patients in different groups either received 20 ml normal saline (Group P), or 100 mg esmolol (Group E100) or 200 mg esmolol (Group E200) as a single bolus intravenous dose before laryngoscopy and intubation. Systolic, diastolic and mean arterial pressure and heart rate were monitored for up to 10 min following intubation and were compared with respective basal readings as well as across groups. RESULTS: Esmolol alone reduced systolic arterial pressure (P < 0.01 in Group E100 and P < 0.001 in Group E200) and heart rate (P < 0.001). Though there was an increase in arterial pressure and heart rate in the control group, esmolol 100 mg maintained arterial pressure and heart rate at levels comparable to basal values throughout the study (P > 0.05). Patients receiving esmolol 200 mg had lower values (P < 0.001) than their basal readings during most of the post-intubation study period. CONCLUSION: Esmolol 100 mg given as bolus, is effective as well as safe in blunting the haemodynamic responses to laryngoscopy and tracheal intubation in treated hypertensive patients.

 

 

TI:       Missed opportunities for the prevention of cardiovascular disease among British hypertensives in primary care.

AU:     Foss-FA; Dickinson-E; Hills-M; Thomson-A; Wilson-V; Ebrahim-S

SO:      Br-J-Gen-Pract. 1996 Oct; 46(411): 571-5

AB:     BACKGROUND: High-risk strategies for the prevention of cardiovascular disease (CVD) among hypertensive patients require knowledge of the prevalence and interaction of modifiable risk factors to ensure effective targeting of interventions. Comparatively little is known of risk-factor profiles and their modification among hypertensives in primary care. AIM: The present study was designed to explore relationships between patients’ knowledge of CVD risk factors, their perception of personal risk and health behaviours, and their use of lifestyle interventions. METHOD: A cross-sectional survey of 2676 men and women with mild to moderate hypertension (diastolic blood pressure 95-115 mmHg), and their general practitioners, recruited from 1044 general practices throughout the UK, was conducted. RESULTS: Levels of modifiable risk factors were high, although there was considerable variation by age and sex; most (98.5%) patients had at least one additional CVD risk factor. A lower standard of living was associated with a higher prevalence of ‘unhealthy’ behaviours. Out of those with a current lifestyle problem, 85% of obese patients, 59% of smokers, 47% of excess drinkers, 49% of those with dietary risk factors and 32% of inactive patients claimed to have adopted healthier behaviours within the past 3 months. Older subjects and those with a lower standard of living were less likely to acknowledge risks, and those who did were less likely to report improving their lifestyles. While 71% of patients recalled receiving lifestyle advice, the coverage and targeting of specific interventions was generally poor. Overall, 60% of the sample had received advice on weight control, 47% on diet, 38% on exercise, 38% on smoking and 36% on alcohol. Women and older people were less likely to be given relevant counseling, and there was no evidence of targeting with respect to subjects’ social class, level of hypertension or duration of diagnosis. CONCLUSION: Lifestyle interventions are welcomed and are viewed as helpful by patients receiving them. Potential health gains among high-risk hypertensives are being lost because of poor targeting and coverage of those at greatest risk.

 

 

TI:       Comparison of relaxation techniques, routine blood pressure measurements,    and self-learning packages in hypertension control.

AU:     Yen-LL; Patrick-WK; Chie-WC

SO:      Prev-Med. 1996 May-Jun; 25(3): 339-45

AB:     BACKGROUND: Even though the effectiveness of mediation and relaxation skills is controversial in blood pressure control, extensive field studies are limited. A national study targeting 50 communities randomly selected from northern Taiwan was conducted to test and compare the effectiveness of hypertension control incorporating three strategies. METHODS: Five hundred ninety hypertensives identified from 3,128 adults at a screening survey among the 50 communities were invited to participate in the study and were randomly assigned to three treatment modalities, (a) relaxation techniques training at home, (b) routine blood pressure measurement by a health professional, and (c) reading self-learning packages, or to a control group. RESULTS: After a 2-month intervention period, the three treatment groups showed a significant reduction in systolic blood pressure levels compared with the control group (11.0 mm Hg for group 1, 9.2 mm Hg for group 2, and 5.1 mm Hg for group 3). The relaxation group had the most significant reduction in systolic blood pressure levels, followed by the routine blood pressure monitoring group and the self-learning group. However, the effect of relaxation training at home was not significantly greater than routine blood pressure measurement by a health professional.

 

 

TI:      Risk factor management: the cardiologist’s perspective.

AU:     Jackson-G

SO:     Br-J-Clin-Pract-Symp-Suppl. 1996 Jan; 77A: 33-9

AB:     Risk factors are associated with disease and are not necessarily causative; as they are additive they should not be judged in isolation. Thus, ‘mild blood pressure’ does not imply a ‘mild’ risk in a cigarette-smoking, hypertensive diabetic. Cardiologists are usually fortunate, in that they see patients when there is already evidence of disease (ie, when secondary prevention is the issue, which is much less contentious than primary prevention). In the ‘whizz-bang’ specialty of cardiology, a balloon can remove in a matter of seconds what a lipidologist has toiled over for years. Attention to detail may not come easily in a stressful world: it is the detail of prevention that is likely to slow the progression of disease and induce regression rather than angioplasty or bypass surgery. In the presence of coronary artery disease, the essence of management is the team approach, the patient being the most important member of the team. Furthermore, the factors that need the most concentrated effort include cigarette smoking, hypertension, and hyperlipidaemia. As risk factors are additive, treatment of one should not make another one worse. Some drugs for hypertension can exacerbate hyperlipidaemia or impair glucose tolerance (eg thiazides), while ACE inhibitors can beneficially decrease insulin resistance in diabetes. Therapy must be tailored to the individual, but the overall prognostic benefits of drugs that might have slightly adverse metabolic profiles (such as beta-blockers) must not be ignored. Science is often a loser when faced with the power of marketing. When one risk factor (eg hypertension) is present, it is important to be vigorous in treating other factors (eg hyperlipidaemia) with general advice and support, as well as with specific drug therapy if indicated. There are two individuals that tend to lack education in risk factors—the patient and the cardiologist. The patient is a victim of poor investment in prevention, while the cardiologist is put off by a perceived lack of balance from the medical protagonists.

 

 

TI:       Trial of stress reduction for hypertension in older African Americans. II. Sex and risk subgroup analysis.

AU:     Alexander-CN; Schneider-RH; Staggers-F; Sheppard-W; Clayborne-BM; Rainforth-M; Salerno-J; Kondwani-K; Smith-S;Walton-KG; Egan-B

SO:      Hypertension. 1996 Aug; 28(2): 228-37

AB:     Our objective was to test the short-term efficacy and feasibility of two stress-reduction approaches for the treatment of hypertension in older African Americans, focusing on subgroup analysis by sex and by high and low risk on six measures of hypertension risk: psychosocial stress, obesity, alcohol use, physical inactivity, dietary sodium-potassium ratio, and a composite measure. The study involved a follow-up subgroup analysis of a 3-month randomized, controlled, single-blind trial conducted in a primary care, inner-city health center. Subjects were 127 African American men and women, aged 55 to 85 years, with diastolic pressure of 90 to 104 mm Hg and systolic pressure less than or equal to 179 mm Hg. Of these, 16 did not complete follow-up blood pressure measurements. Mental and physical stress-reduction approaches-the Transcendental Meditation technique and progressive muscle relaxation, respectively-were compared with a life-style modification education control and with each other. Both systolic and diastolic pressures changed from baseline to follow-up for both sexes and for high and low risk level (defined by median split) on the six measures of hypertension risk. Compared with education control subjects, women practicing the Transcendental Meditation technique showed adjusted declines in systolic (10.4 mm Hg, P < .01) and diastolic (5.9 mm Hg, P < .01) pressures. Men in this treatment group also declined in both systolic (12.7 mm Hg, P < .01) and diastolic (8.1 mm Hg, P < .001) pressures compared with control subjects. Women practicing muscle relaxation did not show a significant decrease compared with control subjects, and men declined significantly in diastolic pressure only (6.2 mm Hg, P < .01). For the measure of psychosocial stress, both the high and low risk subgroups using the Transcendental Meditation technique declined in systolic (high risk, P = .0003; low, P = .06) and diastolic (high risk, P = .001; low, P = .008) pressures compared with control subjects, whereas for muscle relaxation, blood pressure dropped significantly only in the high risk subgroup and only for systolic pressure (P = .03) compared with control subjects. For each of the other five risk measures, Transcendental Meditation subjects in both the high and low risk groups declined significantly in systolic and diastolic pressures compared with control subjects. Effects of stress reduction on blood pressure were found to generalize to both sexes and diverse risk factor subgroups and were significantly greater in the Transcendental Meditation treatment group. These effects (along with high compliance) even in individuals with multiple risk factors for hypertension clearly warrant longer-term investigation in this and other populations.

 

 

TI:       Design and baseline characteristics of a hypertension intervention program in a South African village.

AU:     Metcalf-CA; Hoffman-MN; Steyn-K; Katzenellenbogen-JM; Fourie-JM

SO:      J-Hypertens. 1996 Jan; 10(1): 21-6

AB:     The Mamre Hypertension Project was initiated in response to studies indicating that hypertension and cardiovascular disease were prevalent in a rural community of Mamre, located in the Western Cape, South Africa. A survey was done to collect baseline information on the prevalence of hypertension and other cardiovascular disease risk factors. The age-adjusted prevalence of hypertension in people aged 15 years or more was 13.9% in men and 16.3% in women. Of the hypertensive subjects, 27% were not aware of their hypertension, a further 14.4% were not on treatment, and only 16.8% had their blood pressure (BP) controlled at under 140/90 mm Hg. There was a high prevalence of smoking, heavy alcohol use (in men), obesity (in women) and physical inactivity. The survey results will be used to assess the impact of the intervention programme using a before and after design, and are being used to direct interventions. The intervention programme comprises a BP station catering primarily for people with hypertension, and a health education and promotion programme directed at the general community. The BP station screens for hypertension, monitors BP and compliance with medication in hypertensives, and encourages risk factor modification. Health promotion activities include a smoking cessation group and a weight reduction and exercise group. These are run by community volunteers with support from outside consultants. The effects of the programme will be assessed after 4-5 years.

 

 

completed projects/завършени проекти

 

 

Профилактика на Мозъчно-съдовата болест  в регион Монтана

 

д-р Камен Генадиев Каменов,ординатор в Неврологично Отделение на ОРБ-Монтана

 

ключови думи: МСБ = Мозъчно-Съдова Болест; ИБС = Исхемична Болест на Сърцето;  ХБ    = Хипертонична Болест;  КН    = Кръвно Налягане

 

България е страната с най-висока смъртност от МСБ в целия свят.1

“… нелекуваната артериална хипертония скъсява живота на болния с 10-20 години и в тази връзка хипертонията представлява водеща причина за смъртността сред възрастното население в страната - проф. Ч. Начев (1986)”.

В регион Монтана през последните няколко години рязко се увеличиха хоспитализациите, временната нетрудоспособност и смъртността причинени от МСБ. Това е изключително неблагоприятно - загубите от временна нетрудоспособност за болни лекувани в НО на ОРБ-Монтана, за 1996 са 30 трудогодини.2

Не може обаче да се изрази само с цифри човешките загуби:

- през 1993 г. от МСБ в НО на ОРБ-Монтана са починали 32 човека.

- през 1996 починалите са вече 78,

- през 1997 те са 87 !3

И това са починалите само в отделението, без починалите по домовете си.

За сега няма признаци, че нивата на заболеваемост и смъртност от МСБ в регион Монтана ще спаднат при запазване на сегашното статукво в здравеопазването. За това говори и възрастовата структура на населението в регион Монтана, представена в следната таблица:

 

0-7

8-14

15-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-99

8604

9359

7386

1369

1345

1521

1321

1614

1614

 

В същото време изход от тази ситуация има, защото:

а/ известен е основният рисков фактор: високото КН:

“Високото кръвно налягане е най-важният фактор за МСЗ, с риск за МСБ 4 пъти по-голям (в сравнение с хора с нормално кръвно налягане); рискът корелира със стойностите на кръвното налягане, най-вече с тези на диастолното кръвно налягане; увеличава се едновременно рискът от исхемичен и от хеморагичен мозъчен инсулт”.4

“Няколко фактора, които могат да бъдат контролирани, увеличават риска от исхемичен инсулт. Хипертонията е основният лечим рисков фактор … и нейното подобрено лечение може да бъде една от водещите причини за намаляване на инсултите”.5 

б/ тази ситуация вече е била успешно решена: “ R. Collins и сътр. (1990) осъществяват мета анализ на 14 рандомизирани изследвания с общ контингент, надхвърлящ 37 000 болни, лекувани повече от 5 години: намаляването на диастолното АН средно с 5-6 mm живачен стълб е осъществило редукция на мозъчните инсулти с 35-44%, а на ИБС - с 20-25%.”6

Реално направеното по проекта е както следва:

Цели:

а/ да се проучи процентът на хора с високо кръвно налягане, които нямат оплаквания = хората с най-голям и най-скорошен риск за заболяване от МСБ в регион Монтана;

б/ да бъдат проучени някои основни здравословни навици на изследваните, които навици също имат отношение към МСБ;

в/ да бъде предложено лечение на тези лица от изследваните, за които се установи, че са с високо КН;

г/ резултатите от проучването да бъдат доведени до знанието на отговорните държавни служители с цел да бъдат взети ефективни профилактични мерки за намаляване на МСБ в регион Монтана.

Време, място, подбор и брой на изследваните

Проучването е направено през периода юни-декември 1997 в регион Монтана: в градовете Монтана и Бойчиновци и в селата Смоляновци, Охрид, Каменна Рикса, Долно Белотинци, Говежда, Бързия.

Подборът на местата е напълно произволен, в проучването са включени, също без предварителен подбор, лица от всички възрастови групи. Единственото предварително изискване бе да не са прекарали /или поне да не знаят да са прекарали/ мозъчен инсулт или друга форма на МСБ.

При самото проучване преди измерването на КН се осигуряваха поне 15 минути почивка, без да се пие кафе или да се пушат цигари. При установяване на наднормени стойности на КН, ако лицето не се лекува с лекарства против високо КН, измерванията биваха повтаряни при спазване на горните условия.

При установяване на ХБ на съответното лице бяха предлагани допълнителни изследвания /ЕКГ, очни дъна, пълна кръвна картина / евентуално биохимия на кръвта/ и лечение.

Достоверност на резултатите:7

Изчисленията са направени при следните параметри:

-  достоверност на резултатите - 95%

-  допустимо отклонение в изчисленията  ± 5%,

-  при първоначално приемане, че 30% от популацията има високо КН

За тези параметри минимумът изследвани лица трябва да е 323, разделени в съответни пропорции в зависимост от възрастовата група и това дали са градски или селски жители.

На практика изследването е изчислено за 400 лица, т.е. достоверността е по-голяма, а отклоненията в изчисленията са по-малки.

Общо бяха изследвани 488 лица. За да се спази пропорцията и с това достоверността при изчисленията във възрастовите групи, където има повече изследвани от необходимото, по съвсем случаен подбор са отпаднали изследваните в повече.

А ето и самото разпределение по възрастови групи и по местоживеене.

 

 

Установени резултати и изводи от  тях:

1. От изследваните с високо КН горна граница на КН т  160 mm Hg и долна граница т 95 mm Hg) са 20 %.

2. С гранични стойности (140-159 за горната граница и/или 90-94 mm Hg  за долната граница на КН) са 14 % и

3. С нормални стойности са 62 %,

4. С ниско КН са 4 %.

 

 

Особено тревожни са данните за небрежността, с която хората се отнасят към факта, че имат високо КН: 41%  от незнаещите своето КН са със стойности над нормата; т.е. тук влизат лицата с гранична и истинска хипертония.

От взимащите лекарства против високо КН само 11 %  са с нормално КН, при 67% лечението е недостатъчно ефективно, а 21% дори не следят своето КН.

Всичко това показва висока степен на небрежност и на некомпетентност.

Прави впечатление, че масово се прилагат комбинирани лекарства за първоначално лечение на хипертонията; тази практика е масова и по селата, и в града /става въпрос за лекарствата Rethizid, Chlophadon и Trizidin/ .

При наличието на модерни монокомпонентни антихипертенсивни лекарства, с лесно схема на приемане, без значими странични ефекти /напр. Вазопрен, Енприл, Атенолол, Адалат ЕсЕл/, гореописаната практика изглежда остаряла и най-вече неудачна.

При установяване на ХБ на съответното лице бе предлагано лечение и при възможност - основният минимум изследвания.

Назначено лечение при новооткрита ХБ бе предложено на 32 пациенти.

За разлика от гореописаните тенденции на небрежност и незнание, тук прави впечатление фактът, че предложеното лечение бе прието с желание и само 2 души не пожелаха да се лекуват. Обяснението най-вероятно е в отделеното време за разговор с всеки от пациентите, както за сериозността на заболяването, така и за благоприятното въздействие на лечението върху качеството и продължителността на живота.

Лечението се състои както от немедикаментозни мерки /регулиране на физическата активност, на съня, на хранителните навици, спирани или поне намаляване на тютюнопушенето, умерена консумация на алкохол/, така и от лекарствено лечение.

Основният медикамент, използван при лечението при това проучване е българският “Вазопрен” /Vasopren/ на Софарма. Предимствата му са, че принадлежи към модерен клас лекарствени средства, удобните календарни опаковки, удобството да бъде приеман само веднъж или най-много 2 пъти дневно, ниската честота на странични ефекти, умерената цена.

Използваните други лекарства: Enpril, Atenolol, Propra-nolol,Furanthril, Adalat SL; Bellergamin, Relanium; Acetysal, Antistenocardini; Nitrolong, Isodinit.

Месечната сума, необходима за лечение на един новооткрит хипертоник, е обикновено от 3.000 до 10.000 лв., в зависимост от стадия на заболяването, и в повечето случаи не надвишава 6.000 лв. на месец.

От хората, получаващи вече лечение против ХБ, в 85 %! от случаите се наложи то да бъде коригирано по някакъв начин:

- с указание лекарството да се взима редовно, а не от време на време;

- увеличаване на дозата;

- сменяне на лекарството.Това говори за неефективността при лечението на високото КН и съвпада с /и е част от обяснението за/ високата честота на МСБ в региона.

Типичен пример за добро повлияване е мъж на 41 г., селски жител, знаещ че има високо КН и не лекуващ се въобще, защото “… няма значение, може си и така”. Установеното КН бе 205/120!  След не повече от 30 минути разговор с него той се съгласи да бъде изследван, бяха му дадени 10 дни болничен, за да може да се регулира постепенно КН. С прилагането на Вазопрен 2х10 мг., Нитролонг 3х20 мг. и на Реланиум по 5 мг. вечер, за около 2 седмици КН се стабилизира на 145/80 mm Hg, и сега същият човек е води нормален начин на живот, работоспособен е и, което е най-важно, има неколкократно намален риск за МСБ, ИБС и застойна сърдечна недостатъчност.

Проблемът, който обаче остава е, че като него има много голям брой хора, и ако те не бъдат диагностицирани и лекувани навреме, описаните неблагоприятни данни в увода на съобщението няма да се променят.

Важно за отбелязване са разходите за осъществяването на проекта до сега:

За 1 изследвано лице по проекта са изхарчени › 0.72 U.S.

Времето, което бе необходимо, е около 200 часа.

Тук влизат всички разходи: пътни, командировъчни, за апарат за кръвно налягане, слушалка, електронен бележник, хартия, пликове. Разбира се, хората с нормално КН са изисквали по-малко средства, горепосоченото е усреднената цена, независимо от КН.

Проучването е осъществено с цялостната методична и финансова помощ на Здравна фондация “Драйфус” - Ню Йорк.

***

1 “Едно компрометиращо първенство” проф. д-р Ч. Мерджанов, д.м.н.; българска, 1995, ISBN 954-07-0606-8; стр. 154

2 “Книга за решенията на ЛКК в НО на ОРБ - Монтана”

3 “Книга за починали болни в НО на ОРБ - Монтана”

4  “Neurolgie”, Nicolas Danziger, Sonia Alamovitch, френска, 1995, ISBN 2-908763-33-8, стр. 187

5  “Neurology in Clinical Practice”, Walter G. Bradley et al., американска, 1996, ISBN 0-7506-9743-1, стр. 993

6 “Едно компрометиращо първенство” проф. д-р Ч. Мерджанов, д.м.н.; българска, 1995, ISBN 954-07-0606-8; стр. 150

7  Изчисленията са направени от г-н Луис Барон, директор информационни системи, Здравна фондация “Драйфус”

 

 

Скрининг на населението на десет села в регион Монтана с цел откриване  на глаукома

 

Д-р Милена Средкова, Монтана

 

Глаукомата е социално значимо заболяване, тъй като е на първо място като причина за едноочна слепота. Поради особения си клиничен ход - постепенно начало, без или съвсем слаби симптоми, засягане неедновременно на двете очи, заболяването води до тежки и необратими увреждания на зрителния орган. Боледуват 1.5% от хората над 40-годишна възраст, а над 60-годишна те са 6-8%. Проявява се с дефекти в зрителното поле, увреждане на зрителния нерв, намалена зрителна острота.

 

Цел на проекта:

Скрининг на населението в 10 села в региона на Монтана за установяване на глаукома.

 

Необходимост от проучването:

В регион Монтана не се провеждат активно профилактични очни прегледи на селското население. Диагноза се поставя при преглед в Очен кабинет по повод оплаквания най-често  от намалено зрение, т.е. когато заболяването е в развит или напреднал стадий.

Дори с оплаквания от намалено зрение, повечето пациенти от селата не се насочват към очен лекар поради финансови затруднения за пътуване или ниска здравна култура.

 

Методи:

Изследване на зрителна острота, изследване и корекция на рефракцията, измерване на вътреочно налягане и офталмоскопия.

 

Средства:

Зрителна таблица, тонометър, офталмоскоп, локален анестетик, мидриатик, лигнинови тампони, дезинфектант, набор с корекционни стъкла.

 

Изследван контингент:

 

Населението над 40-годишна възраст в 10 села на региона.

Тази група съставлява 67.6% от общата популация в селата. В същата възрастова група се проявява и т.нар. пресбиопия. Това e възрастово обусловен процес на намаляване способността на окото да се приспособява за близко гледане. Може  да се приеме, че хората на тази възраст най-често  ще търсят лекарска помощ за коригиране на зрението. При прегледа им се извършва и измерване на вътреочно налягане и офталмоскопия.

 

План за работа:

1. Информиране на населението за предстоящите прегледи.

2. Място за работа - Селска здравна служба.

3. Преглед на желаещите.

4. Диагностично уточняване на проблемните пациенти.

Пациентите, при които е установено повишено вътреочно налягане, бяха насочвани към Очен кабинет - Монтана за допълнителни изследвания: денонощна крива, периметър, оглед  на камерния ъгъл.

5. Диспансеризация на глаукомно болните.

Всички пациенти с поставена диагноза глаукома се диспанзеризират към кабинета, което включва:

·      ежемесечен контрол на вътреочното налягане и започнатото лечение.

·      изследване на зрителното поле на 6 месеца.

·      изследване на  преднокамерния ъгъл на 6 месеца.

·      представяне на ТЕЛК.

6. Проследявяне и лечение на пациентите с установени други очни заболявания.

 

Реализация на проекта: 

Работата по  проекта започна през месец юни 1996 г. Чрез кметствата или селските здравни служби населението бе информирано за предстоящите прегледи. Досега са посетени 9 села и са извършени 626 прегледа. Към предвидените изследвания бе добавен тест на Ширмер за слъзната секреция.

 

 

Прегледите за едно посещение траеха средно 6 часа, при обхващане на около 30 пациента.

 

В хода на проучването освен повишено вътреочно налягане бе установена разнообразна очна патология: катаракта, съдови заболявания на очите, птеригиум и т.н. При тези пациенти също бе извършено диагностично уточняване и започнато лечение.

 

 

В проекта бе включен профилактичен преглед на 140 работника от завод в Монтана. Всички прегледани са до 60 г. възраст. При тях разпределението по възрастови групи е следното:

 

< 40 г.: 38 лица;

40-49 г.:64 лица;

50-59 г.:47 лица.

 

Установиха се следните заболявания:

Глаукома - 1

Катаракта - 2

Съдови заболявания - 10

Сухо око - 3

Други -2

 

Корекция за близо е дадена на 75 пациенти.

 

Висока е честотата на очната патология сред селското население, особено на социално значими заболявания като съдови заболявания на очите, глаукома, катаракта. Успешното им лечение зависи от навременното откриване и активно търсене. За целта е необходим комплект лесно преносима екипировка, транспорт за провеждащия прегледите лекар, евентуално и  медицинска сестра. Прегледите биха могли да се извършват и в почивни дни, или в работния график на екипа след съответно съгласуване с директора на здравното заведение.

Досегашната реализация на  проекта се осъществи с помощта на координаторите на програма “Решаване на проблеми за по-добро здраве” от КОО - Плевен и катедра по очни болести на ВМИ - Плевен. Транспортните разходи, офталмоскоп, тонометър и консумативи бяха осигурени от Здравна фондация”Драйфус” - Ню Йорк.

Набор с корекционни стъкла  бе осигурен със съдействието на проф. П. Василева -ДИБ “Св. Анна” - София.

 

 

projects in action/проекти в ход

 

Фебрилни гърчове в детската възрасти профилактиката им

 

д-р Първан Кръстев, Монтана

 

По предварителни данни около 1.4% от постъпилите на лечение деца в ДО на ОРБ гр. Монтана са с фебрилни гърчове. От тях около 30% постъпват за пореден път. Най-много са случаите във възрастта от 1-2 г., следва кърмаческата възраст, след 6 г. възраст не се срещат.

Температурата, при която възникват гърчовете, е била в 85% от случаите около 38.50, а само един е бил при температура 37.50. Около половината от децата са обременени с фебрилни гърчове. Почти еднакъв е броят на момичетата и момчетата около 2.5% от случаите на хоспитализираните в болница деца се падат на гърчовете, като половината от тях са свързани с висока температура. Тежките и продължителни гърчове, както и повтарящите се крият рискове от усложнения като белодробен оток, мозъчен оток и в по-далечен план епилепсия и ДЦП.

Голяма част от децата след напускане на стационара остават без наблюдение и профилактика. Малко от родителите знаят как да постъпят при повишаване температурата при различни заболявания, както и при фебрилен гърч. Това ни накара да разработим проект за образователна програма, чиято основна цел е запознаване на родителите на деца с фебрилни гърчове с начини за профилактиката им. Няколко са основните моменти:

1. Запознаване на обществеността в региона с проблема за фебрилните гърчове посредством средствата за масова информация.

2. Създаване на практически умения и навици за контрол на температурата посредством честото измерване и приемане на антипиретици на специална организирани групови срещи или други начини.

3. Създаване на умения за прилагане на антиконвулсивното средство DIASEPAM ректално под формата на разтвор в домашни условия.

4. Запознаване на обществеността чрез средствата за масова информация за резултатите от приложената програма.

5. Създаване на картотека и активно наблюдение на децата с фебрилни гърчове.

За целта  бяха издирени и проучени ИЗ на децата с гърчове, постъпили на лечение в ДО за периода 1993-1997 г. Необходимите за проучване данни бяха нанесени в статистическа карта. В регионалния вестник “Монтпрес” публикувахме статия за фебрилните гърчове в детската възраст По местното радио изнесохме беседа по същата тема и организирахме среща с някои от родителите на децата с фебрилни гърчове и ги запознахме с начини за профилактиката им. Заявихме изготвянето на библиографска справка по проблема.

 

 

Ендемична струма и профилактиката йв региона на Троян и Априлци

 

д-р Тодор Русев

 

Йоддефицитните заболявания представляват група болестни състояния, обусловени от екзогенен йоден дефицит. Тези заболявания имат ендемичен характер и могат да бъдат предотвратени чрез адекватен и системен йоден прием. Поради своята честота и разпространеност тези състояния са световен медико-санитарен проблем. По данни на СЗО 29% от населението в света (над 1.5 милиарда души) живеят в геоекологични области с йоден дефицит. От тях 655 млн. (12%) имат гуша. В България 3.8 млн. от населението живее в йоддефицитни райони, заемащи 1/3 от територията на страната. През последните години се отбелязва увеличаване на честотата на епидемичната струма. Един от ендемичните райони е Троянският. Прави впечатление значителният брой пациенти от този регион, консултирани и лекувани в Ендокринологична клиника при ВМИ - Плевен. Много от болните са с напреднали форми на заболяването. Едно клинико-епидемиологично проучване може в значителна степен да помогне за ефективната профилактика и лечение на заболяването.

Проведени са срещи с лекари и медицински сестри от училищата в региона. Дискутираха се проблемите на ендемичната струма и профилактиката й. Осъществи се проверка в търговската мрежа за наличието на йодирана готварска сол. Публикува се статия в печата за проблемите на йодния дефицит и необходимостта от профилактика. Проведе се перспективно рандомизирано клинично проучване при 417 деца на възраст 7 - 17 г. и 296 възрастни (18 - 60 г.) от гр. Троян. За ехографско изследване са насочени 65 от прегледаните, а за хормонално - 29. От гр. Априлци са изследвани 168 лица на възраст 19 - 65 г.   

Резултати:

При проучването в гр. Троян увеличение на щитовидната жлеза се установи при 16.7 от децата. В 86% от случаите струмата е от I-ва степен, а 77% от засегнатите са момичета. Заболявания на щитовидната жлеза се диагностицираха при 90 (30.4%) от възрастните. Предстои обобщаване и анализ на резултатите от проучването в гр. Априлци. По предварителни данни честотата на заболяването е по-висока от установената в гр. Троян. Установиха се и по-тежки форми, а трима от изследваните бяха оперирани поради заболявания на щитовидната жлеза.

За нашите проучвания получихме организационно съдействие от местните власти.

Работата по проекта изискваше обширен литературен обзор и приложение и усвояване на методики. Това води до повишаване на квалификацията на участващите в проекта и до подобряване на пряката им работа.

Чрез работата по проекта може да се постигне по-добро здраве и по-добро качество на живот за включените в целевата група поради ранното откриване на заболяването и възможността за профилактика.

 

 

Алгоритми на поведение при спешни състояния

 

д-р Мая Джунова, ЦСМП - Плевен

 

Работата по проекта досега премина през следните етапи:

1. Бяха изработени алгоритми на поведение при най-често срещани спешни ситуации, които бяха разпространени в Центъра и филиалите.

Бяха изработени табла със схеми на поведение, монтирани в Спешно приемно отделение и филиалите.

3. Изработена е компютърна програма “Спешни състояния”, която включва най-често срещани спешни състояния - симптоми, диференциална диагноза, изследвания, поведение.

4. Изработена е справочна програма “Лаборатория” и “Фармакология”.

5. Проведе се среща с директорите на общинските здравни заведения и директори на други центрове за популяризиране на идеята.

Предстои:

1. На срещата в Рибарица ни беше препоръчано да разширим програмата и за поведение при спешни състояния в детска възраст. Изработваме необходимите материали, които ще бъдат раздадени в СПО и филиалите.

2. Продължава работата по справочната програма “Фармакология”.

3. Предстои запознаването с идеята и разпространяването й в други центрове в страната.

Идеята за разработването на програма за унифициран диагностичен и лечебен подход в рискови ситуации възникна през 1995 г. Липсата на нормативни и методични указания за работата в новоизградените Спешни приемни отделения към Центровете, а също така и на традиция доведе до въпроса дали чрез въвеждането на стандартни схеми на поведение, които се използват в такива случаи в други страни ще подобри качеството на обслужване на спешно болен. От експресната диагностика и своевременното и адекватно терапевтично поведение в тези ситуации зависи качеството на оказаната помощ. Многообразието в клиничната симптоматика поставя пред лекаря трудни диагностични и терапевтични задачи, тъй като спешно болният е сложен, интердисциплинарен проблем, а лекарят, който трябва да го реши, е специалист в една определена област. Изработването на помощни материали - наръчници, табла, компютърна програма цели да се избягнат пропуски и да се съкрати доболничния период на обслужване на пострадалите.

 

 

По-добро хранене - по добро здраве

 

д-р Светла Пенкова

 

В рамките на проекта е направено следното:

1. Щандовете за здравословни храни в пет големи магазина в централната част на Плевен са снабдени с рекламни материали, рекламиращи здравословните храни.

2. Дават се безплатни консултации по здравословно хранене, оставен е телефон на разположение за всеки, който желае допълнителна информация за продуктите.

3. Изработена е специална листовка, рекламираща диетичните продукти и здравословното хранене.

4. Набира се група от пациенти с хиперлипидемия, атеросклероза и хипертония, с които ще се проведе лечебно хранене с постоянно намаляване на приеманите медикаменти.

 

 

Проспективно регистриране и ранно лечение на болни с мозъчни инсулти от Плевенски регион

 

доц. д-р М. Попова

 

В хода на изпълнението на набелязаните по проекта мероприятие е направено следното:

1. Създадени са 16 регистъра в бившия Плевенски окръг.

2. Изработена е документацията по проучването - 13 броя анкетни карти.

3. Проведен е семинар по проблемите на спешното лечение на инсултно болните.

4. Проведен е индивидуален разговор с невролозите от инсултните регистри.

5. Въведени са критерии за хоспитализация на инсултно болните.

6. Проектът стартира от 1.10.1997 г.

Програмата е актуална, реализуема, с практическа стойност. Проблемът е участъковите лекари, лекарите от ЦСМП и невролозите да станат съпричастни на проекта.

 

Профилактика на често боледуващи от ИГДП деца с противогрипна ваксина

 

д-р Магда Василева - зав. ДПО, ДКЦ - Варна

 

Беше уточнен броят на често боледуващите от ИГДП деца. Предвид неголямата сума, която беше събрана, се уточнихме само за контингент от социално слаби семейства. Според здравословното им състояние се изработи индивидуален план за всяко дете. Всички средства, които имахме - благотворителна акция, субсидия от фондация “Здраве” и фирма “Санита трейдинг” ни позволиха закупуването на 58 дози “Инфлувак”. Те бяха направени на деца от 6 м. до 18 г. за времето от октомври до края на ноември 1996 г. През октомври 1997 г. бяха обобщени данните от едногодишното ни наблюдение: 34 от децата не са боледували, 21 са боледували от един до три пъти от ИГДП без усложнения и при нито едно дете не се е наложила хоспитализация.

Постигнат е голям здравен, социален и икономически ефект, за което изказвам личната си и на сътрудниците ми благодарност към ръководството на фондация “Здраве” и клуб “Отворено общество” - Плевен.

 

Скриниране  на рискови групи бременни след спонтанни аборти,  мъртви раждания или белодробен тромбоемболизъм за доказване на APL-A

 

доц. д-р Зл. Янкова - ДУБББ, МУ гр. София

 

Проследена е бременна с две мъртви раждания, която след второто мъртво раждане е с клинични - рентгенови сцинтиграфски данни за белодробен тромбоемболизъм (БТЕ). По време на курс с индиректен антикоагулант е установена трета бременност. Изследвана е за антифосфолипиден синдром, доказва се наличието на такъв. Предшестващите мъртви раждания и БТЕ се свързват с него. От третия лунарен месец се започва ниско фракциониран хепарин (Фраксипарин) 0.3 мл. с.к. еднократно на 24 ч. при следене на тромбоцити, време на кървене, хемоглобин и т.н. Майката е на системен клиничен и ехографски контрол. Ражда нормално бебе и шест месеца след раждането не са установени отклонения при новороденото, тя е без отклонения при клиничен преглед и др. изследвания.

Формиран е екип от АГ - специалисти, клиницисти - по вътрешни болести, имунолози.

Разработен е метод за доказване на антифосфолипиден синдром - антикардиолипинови антитела. Привлечен е хемостезиолог за доказване на генетично обусловен хиперкоагулационен статус - АТ 3 дефицит, протеин С дефицит, протеин S дефицит и фактор V.

Поради скъпо струващите консумативи на този етап скринингът не можа да бъде разгънат. Началото ще се започне като клиничен скрининг и само при голямо подозрение за наличие на хиперкоагулационен статус ще се провеждат епизодични изследвания.

До трети триместер бременните с доказани патологични отклонения ще остават на антиагрегантна терапия. След влизането във втори триместер следва да се включи безвредният ниско-молекулен хепарин (Фраксипарин), който не променя времето на кървене и не преминава трансплацентарно (доказано е чрез изследване на кръвна концентрация у майката и плода).

 

 

Локална скринингова програма за откриване на рак на млечната жлеза при фамилно обременени жени от гр. Плевен

 

доц. д-р Т. Делийски, д-р Г. Байчев, Онкологичен център - Плевен

 

Ракът на млечната жлеза е най-често срещаното злокачествено заболяване при жените. Нарастването на честотата му в България следва световните тенденции, но във връзка с икономическите и социални проблеми на страната третирането му става все по-трудно поради големите разходи за лечение в напредналите стадии. В момента липсва национална скринингова програма за откриване на рисковите групи и ранна диагностика.

Алтернатива на такъв масов скринингов подход е провеждане на изследване на жени над 20 годишна възраст с фамилна обремененост, които са с най-голям риск да заболеят. Така броят на изследваните случаи ще бъде значително по-малък и в същото време ще бъде постигнат добър ефект на ранно диагностициране на заболяването.

Всичко това наложи необходимостта от създаване на локална скринингова програма за обхващане на фамилно обременени жени от гр. Плевен с оглед откриване и проследяване на високорисковите случаи с цел ранно диагностициране и лечение на заболяването.

Като първа стъпка бе оборудван и от 01.10.1997 г. функционира профилактичен мамологичен кабинет, като се инсталира и пряка линия за контакти. От досиетата в статистическото отделение при онкологичния център бе събрана информация за фамилно обременените жени от гр. Плевен. Подготвен бе и специален мамологичен фиш, в който се въвежда резултатът от прегледа и се осъществява по-нататъшното активно проследяване.

След направената литературна справка се състави и в момента се отпечатва брошура. Изготвена е беседа, която ще се изнася пред трудови колективи с преобладаващ женски състав. Като част от образователната програма, третираща проблема, бе изработен постер, който беше представен на Онкологични дни ’97 в София, 30-31 октомври и на Международен семинар по проблемите на злокачествените заболявания в Бистрица, 13-15 ноември 1997.

При реализирането на проекта имаме пълно съдействие от ръководството на Онкологичен център при ВМИ - Плевен, както и от колегите от поликлиничните и частните хирургични и гинекологични кабинети.

Независимо, че сме още в началото, е налице подчертан интерес от страна на жените, които са обект на проучването. Това ни дава основания да продължим по предварително начертания път, съзнавайки ползата от нашия труд за пациентите и обществото.

1. Подготвен е мамологичен фиш, с който ще се водят на учет прегледаните пациентки. По него след края на м. юни 1998 ще се отчетат резултатите от реализирането на програмата.

2. Оборудван е и от 1.10.1997 г. функционира профилактичен мамологичен кабинет, в който се преглеждат от четирима онкохирурзи жените, насочили се към нас, благодарение на програмата.

3. От досиетата в статистическото отделение на онкологичния център се събра информация за рисковите жени от гр. Плевен.

4. Съставена бе и в момента се отпечатва брошура със заглавие: “Рак на млечната жлеза - какво знаем за него?”, в която се акцентира на ролята на фамилната обремененост и се посочва телефон за консултация с нас.

5. Инсталирана е пряка телефонна линия за записване на пациентките, желаещи да получат консултация от онкохирург.

6. Подготвена е беседа по темата за женски трудови колективи от гр. Плевен.

Началните ни наблюдения показват подчертан интерес от страна на жените, които са обект на проекта. При работата си получаваме пълно съдействие от ръководството на Институтски онкологичен център - ВМИ - Плевен, както и от колегите ни от поликлиничните и частни хирургични и гинекологични кабинети в града.

 

 

Просветна програма за самоизследване на млечните жлези сред жените на гр. Плевен и региона с цел ранно откриване на рака на гърдата

 

д-р Румен Стоянов,  Онкологичен център, ВМИ - Плевен,

Хирургична клиника

 

Ракът на млечната жлеза (РМЖ) е най-често срещаната неоплазма при жените. Непрекъснатото нарастване на заболеваемостта от него е тенденция, която се наблюдава както у нас, така и в световен мащаб. Същевременно резултатите от лечението се подобряват и смъртността относително намалява, което е свързано главно с лечение на ранните (I и II А) стадии на заболяването. Напредналите случаи представляват тежък медицински и социален проблем, все по-трудно разрешим в условията на съпътстващата страната ни икономическа криза.

Липсата на национална скринингова програма за откриване на рисковите групи и ранна диагностика на РМЖ повишава ролята на самоизследването на гърдите (с оглед и палпация пред огледалото, под душа и в лежащо положение). Този лесно усвоим и финансово неангажиращ метод, макар и без претенции за голяма прецизност, поради възможността да се провежда ежемесечно, може да открие съмнителни лезии на гърдата преди да бъдат извършени предварителните прегледи от лекар и мамография.

В ежедневните си контакти с пациентки в клиниката и мамологичния ни кабинет се убеждаваме, че липсва информираност сред жените от гр. Плевен и региона относно начините за самостоятелно изследване на млечните жлези. С подготвянето и реализирането на просветна програма в тази насока (лични контакти, медицински изяви, нагледни материали) си поставихме за цел да подобрим ранната диагностика на РМЖ.

Работата по проекта започнахме в началото на м. юни 1997 г. със справка в достъпната ни литература по въпросите на само-изследването на млечните жлези и ролята му за ранната диагностика на рака на гърдата. Систематизирахме получената информация и се подготвихме за беседа по темата с женски трудови колективи в гр. Плевен и региона. Съставихме и отпечатахме цветна брошура и сега я разпространяваме сред жените на възраст над 20 години. Изготвихме и постер, който предоставихме на поли-клиничните и частни хирургични и гинекологични кабинети.

Осъществяваме проекти за 10 минутен видеофилм и 4 минутна радиолектория, които да обучат жените в самоизследване на млечните жлези.

В подготвените от нас материали (беседа, брошура, постер, видеофилм, радиолектория) посочваме телефони за контакти с жените,, желаещи да получат консултации от специалист-хирург. За целта инсталирахме пряка телефонна линия. Предстои за фамилно обременените пациентки да заработи и телефонен секретар. Оборудвахме профилактичен мамологичен кабинет, който започна да функционира в началото на м. октомври 1997 г. В него четирима висококвалифицирани мамолози от клиниката извършват прегледи на пациентките, насочили се към нас благодарение на програмата. Подготвихме и отпечатахме мамологичен фиш, с който ще диспансеризираме тези жени. По него след края на м. юни 1998 г. ще отчетем резултатите от реализирането на програмата.

В работата си по проекта получаваме пълно съдействие от страна на ръководството на Институтски онкологичен център - гр. Плевен, както и от колегите си в поликлиничните и частни хирургични и гинекологични кабинети. Радваме се и на подчертан интерес към самоизследването сред жените, които са обект на програмата. Наблюдаваме непрекъснато повишаване натовареността на профилактичния мамологичен кабинет. Това засилва увереността ни, че с реализирането на просветната програма ще подобрим ранната диагностика на РМЖ сред жените от гр. Плевен и региона. Получихме и първите покани да споделим с колеги извършеното до момента. На 31.10. и 01.11.1997 участвахме в организираните от Националния онкологичен център “Онкологични дни ’97" в гр. София. Доклад по проекта бе включен в програмата на онкологичен семинар с международно участие “Профилактика, скрининг и психосоциални проблеми при болни със злокачествени заболявания”, който се проведе в с. Бистрица от 13 до 15 ноември 1997.

 

 

Проверка на хипотезата за връзка между влошената екологична обстановка в Русе и увеличения брой новородени със запушени слъзни пътища

 

д-р Пенка Цонева - Русе

 

За да можем да отговорим на поставения въпрос, досега сме извършили следното:

1. Размножени (ксерографирани) чужди монографии по темата (проф. Е. Хелвестън - USA).

2. Търсят се контакти с фирми за внос или изработка на сонди за отпушване на слъзните пътища.

3. Събрани са данни за броя на децата със запушени слъзни пътища от 1981 г. до сега (липсват данни по време на възродителния процес).

4. Осъществена е връзка с колеги-педиатри за изпращане на деца със запушени слъзни пътища към специалист-офталмолог.

Съдействие по проекта ни е оказано от завеждащ Очно отделение, колеги от стационара и поликлиниките.

 

 

Удължаване на кърменето Чрез здравно-просветна програма, провеждана в пренаталния период

 

проф. д-р Н. Мумджиев, д.м.н.

 

1. Създаден е контакт с отдел “Здравна просвета” на ХЕИ и с тяхно съдействие е издадена брошура “Възможности за естествено хранене на детето”.

2. Започнато е изготвянето на сценарий за филм за естественото хранене.

3. Публикувани са статиите: “Отношението на българските педиатри към адаптираните и диетични млека” и “Захранване на кърмачето” в брошура “Рационално хранене в кърмаческа възраст, издава Нестле.

 

 

Подобряване обслужването на болни с бронхиална астма и ХОББ в региона на гр. Видин

 

д-р Иво Илиев, д-р Пешев - Видин

 

Бронхиалната астма и хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) са социално значими заболявания с нарастваща честота в региона поради демографската характеристика и глобалната тенденция към зачестяване на тези заболявания Точна статистика липсва поради липса на еднопосочност на действията на различните здравни звена и неприлагането от всички на консенсусните постановки за тях. Това влошава качеството на здравната помощ, качеството на живот на самите болни и неикономизиране на тяхното лечение. Ето защо при стартирането на нашия проект, изхождайки от консенсусите за БА и ХОББ, си поставихме следните цели:

1. Обхващане на нерегистрираните болни с БА и ХОББ от специализираните кабинети (пулмологичен и алергологичен) на бившия Видински окръг.

2. Възстановяване и поддържане максимална работоспособност и физическа активност на болните с БА и ХОББ.

3. Подобряване на качеството на живот на инвалидизираните от тези заболявания болни.

Проектът стартира като образователен и продължава като такъв за пациенти. Същевременно беше разширен като методичен за звената от ЦСМП.

Основно разчитаме на груповото обучение под форма на “Астма училище”. Целевата група, която редовно посещава сбирките и сътрудничи при реализиране на целите на проекта, е около 100 човека. Контролните прегледи се извършват в лекарски кабинет “Пулма”, като задължителните са два пъти годишно, а интермитентните - при нужда. Част от тези болни са снабдени с пикфлоуметри и контролът се осъществява с надомен мониторинг. Обикновено са болни с по-тежки степени на болестта, а някои от тях - преживели животозастрашаващ пристъп.

Отчита се, че пациенти от контролната група се стационират значително по-рядко от тези, контролирани от специализираните кабинети, на ОРБ - Видин. На значителна част от тях практически не се налага стациониране - 60 - 70 човека. Това ясно доказва, че при еднопосочност на действията на медицинския персонал, изхождайки от съвременните принципи на поведение, при тези болни се постига значителна степен на подобряване качеството на живот, намаляване на временната нетрудоспособност и икономизация на лечението им, а удоволетвореността ни от тези резултати е много по-голяма и ни мотивира за разширяване на дейността.

В представения проект имахме намерение да разширим дейността си в посока обхващане на нови групи болни в регионите на гр. Белоградчик и гр. Кула, както и създаване на нова целева група с ХОББ. Поради липса на финансови средства тези намерения засега не са реализирани, но с пристигането на субсидията от Здравна фондация “Драйфус” тази пречка е отстранена.

В работата си не срещаме съдействие от специализираните кабинети (пулмологичен и алергологичен), както и от ръководството на здравното заведение, които не споделят рационалните идеи на нашата дейност. Това обаче не е пречка да продължим нататък.

 

 

Увеличаване на кръводарителите в Ловешки регион

 

д-р Ивелина Иванова

 

В рамките на проекта бяха проведени следните мероприятия

1. Коледен концерт за кръводарителите по местното радио.

2. Изпращане на поздравителни картички за хората, които за първи път са дарили кръв. Кръводарителски партита, на едно от които имахме честта да бъдем посетени от д-р Бари Смит, г-н Ленин Грос и всички фасилитатори, участници в семинара в Рибарица през м. май 1997. Кръводарителска акция на 12 май 1997 г. в с. Васильово отново с представители на фондация “Драйфус”.

На всяка среща се правят снимки, които се събират за албума, подготвян в момента. По местната кабелна телевизия в края на м. октомври ще бъде пуснат филм с информация за пътя на дарената кръв. Изготвили сме и в момента се печатат брошури с информация за кръводаряването, за да информираме при наши срещи в училищата подрастващото поколение - евентуално бъдещите кръводарители - за нуждите ни от кръв.

През месец. ноември проведохме среща с представители от други центрове по кръводаряване с цел популяризиране на проекта.

В работата ни по проекта съдействие сме получавали и от БЧК - гр. Ловеч и най-вече от колегите, с които работим.

След срещи с ученици от СОУ “Т. Кирков” в Ловеч организирахме конкурс на тема “Дарете кръв”. Премираните рисунки бяха включени за рекламни календари,  издадени със съдействието на Здравна фондация “Драйфус”.

В момента обобщаваме резултатите от извършеното по проекта: брой кръводарители за 1997 година спрямо 1996 г. и брой на първичните дарители по месеци,за да сравним резултатите си с тези на другите центрове.    

 

 

Обучение на кандидат-водача на МПС за оказване на първа помощ при автопроизшествия

 

д-р Жени Папазова, д-р Николай Велчев

 

Своевременната и ефикасна първа помощ заедно с последвалата я квалифицирана медицинска помощ е от огромно значение за намаляване броя на загиналите при пътно-транспортни произшествия /ПТП/ и трайно инвалидизирани граждани.

Голям процент от пострадалите при ПТП загиват или остават инвалидизирани за цял живот поради неоказана адекватна първа помощ от самите водачи на МПС. Възниква проблемът за обучение на групи водачи за навременно реагиране при ПТП.

Целта на проекта е чрез подобряване качеството на оказаната долекарска и лекарска помощ да се доведе до намаляване на смъртността и инвалидизирането на пострадалите.

Извършено бе следното:

1. Разработване на план-програма за обучение на кандидат-водачи на МПС за оказване на първа помощ.

2. Разработване на лекционен материал за обучение.

3. Изнасяне на лекции по предвидения план пред кандидат-водачи на МПС.

4. Практически занятия с манекен по основните теми.

5. Инсталиране на пряк телефон с пътна полиция.

6. Курсове за квалификация на полувисш и среден медицински персонал и шофьори.

7. Изработване на табла за провеждане на образователна програма със съдействие на КАТ, СБА и БЧК и средни училища.

8. Разработване на листовки и брошури за онагледяване пред кандидат-водачи на МПС.

9. Изготвяне на учебен филм за даване на първа помощ при ПТП.

10. Изнасяне на лекции и практически занятия за първа помощ при автопроизшествия сред служителите на КАТ.

 

 

Регионална програма “Глаукома”

 

доц. д-р Чавдар Балабанов

 

От 01.09.1997 г. е разкрит специализиран консултативен глаукомен кабинет, намиращ се в Консултативна поликлиника на ВМИ - Плевен. Кабинетът работи 5 дни в седмицата по 6.5 часа и се обслужва от лекарите д-р Лидия Каменова - ординатор и д-р Диана Топалова - ст. асистент по график и от 1/2 бройка медицинска сестра.

Създадена е компютърна програма за база данни при регистриране на глаукомно болните.

Изготвен е информационен материал, който се раздава на глаукомно болните.

Проведен е еднодневен семинар на офталмолозите от Северозападното дружество на тема “Организация на обхващане и лечение на глаукомно болните в Северозападния регион.

Основен проблем за правилно функциониране на програмата е липсата на компютър за натрупване и обработване на данните. Съществен проблем е и диагностичната литература, която обаче струва много скъпо и на този етап можем и без нея.

 

 

Помощ за самотноживеещите възрастни хора в региона на Велико Търново, невключени в рамките на Домашен социален патронаж, осъществяваха със съдействието на студенти от специалността “Социални дейности

 

Стела Стоянова, асистент във Факултет “Обществено здраве”, кат “Социални дейности”, Великотърновски университет

 

Въведение

Демографските проблеми - застаряване и урбанизация засягат нацията като цяло, но последното десетилетие беляза Великотърновския регион като един от най-потърпевшите. Неизбежно следствие от набелязаните демографски тенденции, а и от икономическата криза е трудното справяне на населението с ежедневните битови и социални проблеми. Безспорен факт е, че в условията на криза са най-засегнати така наречените рискови популации на децата и старите хора. Целите, които си поставя този проект са свързани със самотноживеещите възрастни в региона. Демографските проблеми, които вече посочих, увеличиха чувствително броя им, а възможностите на Домашен социален патронаж поне засега са ограничени. Така че обстановката, в която започнах проекта, беше следната - значима част от нетрудоспособните поради възраст живеят сами (вследствие на смърт, емиграция или липса на близки); обичайна характеристика на положението им е и някакво заболяване, което допълнително ги затруднява; неизбежен факт е и социалната им изолация, която ги превръща в “общество в сянка”.

Професионалната ми ангажираност като преподавател в социалния факултет на Великотърновския университет предопредели и оформи задачите на проекта ми.

Целите, които си поставих:

1. Да установя какъв е броят на самотноживеещите възрастни в региона, невключени в Домашен Социален Патронаж чрез стандартни социални анкети, провеждани от студенти- III и IV курс “Социални дейности”.

2. Да организирам система от студентски посещения по домовете на самотноживеещите. Посещенията включват помощ в домакинството и разговор.

3. Периодично да отчитам резултатите от въздействието на тази система върху възрастните чрез анкети, сравняващи състоянието им преди и след студентската намеса.

4. Да съдействам за превръщането на този вид помощ в традиционна учебна практика за факултета.

Работа по проекта:

Проектът стартира през учебната 1996 1997 година. Първият му етап имаше чисто проучвателен характер - събрах данни за числеността на възрастните, необгрижвани от Домашен социален патронаж , ползвайки информация от РЦСГ и чрез социални анкети. Анкетирането се провеждаше от 42 студенти (II и IV курс); анкетата ползваше 72 въпроса, търсещи социалния статус и нуждите на възрастните, а броят на анкетираните е 83. На този етап имаше масово студентско участие - анкетирането им се стори приятно и интересно. Ентусиазмът спадна със започването на действителната работа по проекта. С нея се ангажираха 24 студенти, които посещаваха 44 от изследваните. Посещенията се осъществяваха един път през седмица. По време на тези визити бъдещите социални работници помагат в домакинството и по-важното е, че упражняват на практика уменията си, придобити на теория. В по-голямата си част през изминалата година формално създадените връзки прераснаха в неформални, почти приятелски взаимоотношения.

Възникналите през седмицата на посещението проблеми и въпроси обсъждахме по време на моите упражнения. Транспортни трудности през зимата ограничиха визитите в рамките на града, но като цяло проектът потръгна. За по-добра мотивация на работещите по проекта студенти помогна и възможността на базата на натрупания социален опит да защитят успешно семестриалните си задачи.

В началото на тази година конкретизирахме резултатите си, тествайки настроението на посещаваните. Студентите ползваха скала на настроението с три степени - ниско, добро и много добро, която да установи какво е състоянието на посещавания след намесата на студента. Броят на тестваните е 44, от тях 6 са се вместили в най-лявата част на скалата, 29 в средната и 9 в дясната.

 

       6                                 29                               9

__________ I____________________ I___________________

       ниско    І             добро                  I      много добро

 

Считам за успех малкия брой на регистриралите се в лявата част на скалата.

Бъдещата работа по проекта не си поставя за цел увеличаване броя на обгрижваните, тъй като разчитам и ще разчитам само на мотивираните студенти. За сметка на количеството ще наблегна на ефективността на създадените контакти. Предстои периодично отчитане на тази ефективност (по показания начин). За удачен период считам една учебна година.

Този тип практическа работа все още не е заложен в учебния план на специалността, но мисля, че придобитата популярност ще спомогне за администрирането на една вече работеща идея.

 

 

Влияние на ваксинацията с  противогрипна ваксина Influvac върху заболеваемостта и временната нетрудоспособност в НЕК - Бургас

 

Магда Иванова, Бургас

 

Получени са резултатите от статистическата обработка за 6 годишен период. Направен е анализ на временната нетрудоспособност като са изчислени показателите: честота, тежест и средна продължителност. Сравнени са резултатите по години преди и след ваксинацията с Influvac.

Според нас, като се ръководим от насоките на програма “Решаване на проблеми за по-добро здраве”, дадената тема изисква известно трениране и овладяване на принципите, заложени в програмата. В нашите условия може би самата програма ще изисква известна адаптация.

 

 

Изследване на възможностите на пациентите в кланичната психиатрична практика

 

д-р Пламен Панайотов

 

Проектът цели преодоляването на следния проблем: в хода на стандартното психиатрично интервю обикновено не се включва изследване на възможностите, уменията, ресурсите, успехите на пациента. Фокусираното към решенията интервю може да ги направи видими и използваеми.

От момента на финансирането до сега е извършено следното: набавяне на необходимите обучителни видео- и текстови обучителни материали от Дружеството на краткосрочните  терапевти в Република България - София; изготвени са и размножени въпросниците, по които се провежда фокусираното към решенията интервю, въпросниците за фолоу-ап оценъчното телефонно интервю и брошурата с описанието на програмата; набрана е пряката целева група и е проведена първата обучителна среща с нейните членове; проведени са първите шест фокусирани към решенията интервюта с клиенти (непряка целева група).

Обективни резултати ще бъдат получени с края на проекта; субективното общо мнение е, че пациентите приемат охотно този вид интервю.

Контактът с пациентите става по-лесен, сътрудничеството на терапията им се увеличава.

Ръководството на Диспансер по психични болести - Русе предостави помещението за провеждане на обучението и подкрепя проекта морално; Дружеството на краткосрочните терапевти оказа методична помощ и информационно осигури обучението; клуб “Отворено общество” - Русе предостави възможност за използване на компютърна техника за изготвяне на използваните материали.

По-доброто качество на живот на психиатричните пациенти следва да е пряка последица от изследването на техните ресурси и начините за използването им, но това предположение следва да бъде потвърдено или отхвърлено обективно със завършването на проекта.

 

 

Съкращаване на времето за оказване на долекарска помощ и транспортиране до лечебно заведение на търпящите бедствие в планината

 

Георги Златев, Троян

 

При анализа на нещастието, сполетяло туристическата група от гр. Кърджали на 02 и 03.12 1994 г., при което загинаха 8 човека, се установи, че основните причини след субективните са липсата на радиовръзка и специфичен транспорт с висока проходимост.

Районът, охраняван от спасителния отряд в гр. Троян , е най-трудният и недостъпен в Стара планина, а едновременно с това - най посещаваният целогодишно с цел туризъм, алпинизъм, ски-спорт и стопанска дейност.

Голяма част от посещаващите планината не се съобразяват с факта, че Стара планина е една преграда, която разделя две климатични зони в България и времето от хубаво и приятно за излет за броени минути се превръща в същински ад. Това създава предпоставки бедстващите планинари да търсят често помощта на ПСС в гр. Троян.

От особено значение за спасяване на живота и здравето на пострадалите в планината е съкращаването на времето за оказване на долекарска помощ и транспортирането им до лечебно заведение.

Значимостта на проблема е в това, че особено през зимата животът на бедстващите се решава в рамките на минути до час, а критичните звена са радиовръзката и транспортът.

За решаване на проблема с комуникациите ръководството реши набирането на средства да стане чрез издаването на подробна туристическа карта на Троянския балкан, съобразена с европейските стандарти, която да се ползва както за нуждите на спасителна служба, така също и от туристите, посещаващи района, стопански организации и горски стопанства. С набраните средства от рекламите на фирми и организации, разположени на обратната страна на картния материал и помощта на Здравна фондация “Драйфус” беше закупен съвременен радиотелефон, който е монтиран и работи успешно, но това е само едно малко звено от пълната програма за радиовръзка.

Картата е вече издадена и ще бъде пусната на пазара и от набраните средства ще продължим поетапното решаване на проблема с радиовръзката и транспорта. Самата карта решава някои комуникационни проблеми.

От няколко месеца към дейността на отряда проявява интерес и Швейцарската фондация “Интерасист”, а наш представител гостува на отряда по планинско спасяване в Кандерщег - Швейцария, с който бе сключен договор за подпомагане на отряда в гр. Троян.

Надяваме се, че в близките една до две години ще решим изброените проблеми и, отчитайки броя на пострадалите, на които е оказана навременна помощ и сравняване с предходните години в смисъл на проценти, да отчетем ползата от проекта “Съкращаване на времето за оказване на долекарска помощ и транспортиране до лечебно заведение на търпящите бедствие в планината”.

 

 

Здравно-просветна програма по въпросите на СПИН, наркомания и болести, предавани по полов път

 

Красимира Лазарова - Стара Загора

 

През 1997 година със средствата, получени чрез клуб “Отворено общество” - Плевен по програма “Комуникации за по-добро здраве” и с други средства беше разкрит Център за профилактика на СПИН, наркомания, болести, предавани по полов път и ресоциализация чрез психотерапия и социални дейности на вече заболелите лица в гр. Стара Загора. Центърът започна да работи през месец юни 1997 г. Към него има и разкрит телефон на доверие по проблеми, свързани с профилактиката и здравните ни познания по тези въпроси. Телефонната линия е истински модел за психотерапия чрез телефон и наистина след късните нощни часове този телефон е истински телефон на доверие, чрез който при двама непознати чрез методи на психотерапия се постига научаването на поведение при сексуални контакти, формира се ново отношение към рисковите дейности като хомосексуализъм, наркомания, проституция, промискуитет.

Съвременните динамични условия на живот предявяват все по-големи изисквания към човека. И макар че прогресът на културата, науката и техниката не оказва пряко неблагоприятно влияние върху личността, в него съществуват достатъчно универсални негативни фактори, влияещи на хората в България. Към тях може да бъде отнесено намаляването на личните контакти за сметка на общуването с технически средства. Това разширява нашите контакти, но снижава тяхното качество. Алиенацията се превръща в болест на съвременното общество. Нерядко преобладават утилитарните връзки над чувствените, емоционалните.

Наред с всичко това се създават условия за изпадане в стресови ситуации, психически кризи и дезадаптация. Тези състояния по същество не са обект на психиатрична намеса. При тях е необходима адекватна и компетентна психологична помощ. При така описаната ситуация ценен е много опитът на психологическата помощ чрез “телефон”. Възможностите на телефона - незабавен, анонимен и индиректен контакт са предпоставка за преодоляване на много вътрешни бариери, съществуващи при прекия контакт пациент - психотерапевт.

В редица случаи самото определяне на проблема, проявеното внимание и съчувствие са достатъчни потърсилият помощ човек да получи облекчение и да намери изход от трудната ситуация. Възможността за даване на психотерапевтична помощ, както и за кризисни интервенции обуслови интереса ни към този проблем: “ТЕЛЕФОН НА ДОВЕРИЕ ПО ВЪПРОСИТЕ НА НАРКОМАНИЯТА, СПИНА И БОЛЕСТИТЕ, ПРОДАВАНИ ПО ПОЛОВ ПЪТ”.

Чрез психотерапията като метод за лечение чрез “повлияване на емоциите, самооценката и оценката на другите и на начина на справяне на проблемите в живота” (А. Маслоу) бе организирана телефонната помощ в гр. Стара Загора. През деня дежуриха младежи, - доброволци на възраст от 15 до 25 години, предварително преминали обучителен курс с тема “Болести, предавани по полов път, СПИН и наркомания”, както и за психотерапевтичните методи, използвани в телефонната помощ.

Основната функция на телефонния сътрудник (психотерапевт) е създаване на ситуация, в която клиентът (приятелят) може да снижи своята защитеност и да погледне обективно своите реални мисли, чувства и конфликти. Много важно условие е работещият в “телефона”  а създаде атмосфера, в която абонатът се чувства безусловно приет, разбран и оценен като личност. Установеното отношение между клиента на телефона на доверие и специалиста на телефона в процеса на работа е катализаторът на измененията, облекчаващи израстването на пациента.

След преминал курс на обучение три месеца доброволците започват работа като телефонни сътрудници. Нощно време дежурят специалисти професионалисти - лекари, психиатри, психолози, венеролози, вирусолози, но независимо от техните квалификации, те основно са психотерапевти към телефонната помощ.

Изводите от ТЕЛЕФОНА НА ДОВЕРИЕ ПО ВЪПРОСИТЕ НА СПИН, НАРКОМАНИЯ И БОЛЕСТИТЕ, ПРЕДАВАНИ ПО ПОЛОВ ПЪТ са следните:

1. Добра ефективност на телефонната служба - от всички обаждания 41% са по темата.

2. Най-добрата ефективност по дни: петък - 51% по темата; четвъртък - 47% по темата - наркомания, СПИН и БППП; сряда - 43%; понеделник - 42%; вторник - 1%.

3. Разпределение по пол: 68% са мъжете и 32% жените.

При липса на зрително възприятие телефонният клиент като правило е склонен да идеализира в известен смисъл психотерапевта, да си го представя като по-компетентен, зрял, авторитетен и симпатичен, отколкото при пряк контакт. Това проявление на “ефекта на ограничената комуникация” е експериментално установен факт. Естествената представа съществено повишава ефективността на психотерапевтичното взаимодействие.

Програмата, с която се работеше на “телефона на доверие” беше одобрена от Централната лаборатория по СПИН в България, лично от проф. д-р Радка Аргирова, както и от МЗ.

Успоредно с телефонната помощ се започна активно работа с 50 души затворници от Старозагорския затвор, които бяха разделени на две групи. Два пъти седмично в продължение на 6 месеца започна работа с групи, като се ползваха знанията и уменията на психолози, венеролози, вирусолози в групата 0 като система за взаимна помощ.

Основната цел на групата в началото беше да се споделя информация както и чрез събеседване да се усвои всичко за болестите, предавани по полов път, СПИН и наркомания. Чрез 12 часа затворниците бяха запознати с болестите сифилис, хепатит В, гонорея, гонококция, фтириазис /полови въшки/, проказа и СПИН. Обсъждаха се теми “табу”, разглеждани бяха препятствията при взаимната помощ, както и самите процеси при взаимната помощ. Решиха се много индивидуални проблеми.

Важното е, че помагайки на някого с неговия индивидуален проблем, членовете на групата помагаха и на себе си. Всеки член на групата правеше асоциации със свои сходни проблеми Това е един от важните пътища, по който помагането в групи се превръща във взаимопомощ. Особено важно беше за водещите психолози и венеролози всички в групата да се чувстват комфортно. Беше дадена възможност както за индивидуална, така и за групова работа, така се използваха продуктивно и двата типа работа. Винаги в нашата работа имахме двама клиенти: групата и индивида. Бяхме направили и кутия за поставяне на въпроси. Всеки път тя беше препълнена. Когато беше поставян отделен проблем, водещите се опитваха да помогнат на клиента да го постави в групата. Мотото, което си избраха двете групи, беше: “Мисли преди да действаш, а не след това...”

Във втората част от работата с тези групи те бяха запознати с алкохолизъм, видове социални проблеми при алкохолната болест, наркомания, социални проблеми на наркоманите, както и имаха възможност да видят на екран истинска изповед на наркоманка. Един път седмично курсовете се запознаваха с видеофилми по темите, представени от ВМИ - Стара Загора и частни видеотеки, както и от Централната лаборатория по СПИН в България.

Всяка група включваше формални и неформални правила за работа.  повечето случаи правилата се създаваха от самите членове на групите. Постигаше се смислена дискусия, преодоляхме трудностите, свързани с отношенията между участниците в групата /темата за близостта/. Групите създадоха норми, които допринесоха за постигането на целите, а именно формиране на ново отношение към рисковите дейности и извода да се избягват случайни полови контакти и, че имунитет няма при болестите, предавани по полов път.

При двете групи бяха подредени витрини с издадени материали от нас, свързани с темата: Кои са най-честите венерически болести, как можем да се заразим с HIV, както и за пристрастяването към наркотиците. Във витрините имаше и плакати за известни дейци на културата, загинали от дрогата и СПИН.

И в двете групи се осъществи човешки контакт, посрещнаха се основните човешки потребности за социално общуване /например като курс “Здраве” в Старозагорския затвор.

На всички завършили курс “Здраве” бяха раздадени дипломи и сертификати за инструктори. Те покриха успешно тест със 70 въпроса.

Освен това през 1997 година активно работихме по програма за намиране на доброволци - младежи за активисти-инструктори чрез методи “ОБУЧЕНИЕ НА ВРЪСТНИК ОТ ВРЪСТНИК” или “ОБУЧЕНИЕ ОТ УХО НА УХО” или “ОБУЧЕНИЕ ОТ ЧОВЕК НА ЧОВЕК”,а понякога и чрез методи на психодрамата. И така в края на 1997 година имаме 150 души млади хора - учещи в средния горен курс от Старозагорските училища или студенти от Медицински факултет - Стара Загора - доброволни инструктори за болестите, предавани по полов път, СПИН и наркомания.

Огромното предимство на България е, че страната ни е сред осемте страни с най-ниско разпространение на вируса. Именно сега е времето спешно да се изработват програми за профилактика и контрол на СПИН.

На 19 септември 1997 г. със студенти - активисти организирахме голям концерт под надслов “С развлечение и рок без СПИН”. Концертът беше посетен от 900 младежи от средните училища, Тракийския университет, военнослужещи от Старозагорския гарнизон и дивизията строителни войски.

 

 

ПериодиЧни списаниЯ от фонда на Централна медицинска библиотека - ВМИ - Плевен

 


Acta Dermato-venerologica

1992 v.72

 

Acta Orthopaedica Scandinavica

1994 v.65

1995 v.66

1996 v.67

 

Acta Paediatrica

1994 v.83, Suppl. 393-406

1995 v.84, Suppl. 407-411

1996 v.85, Suppl. 412-416

 

American Heart Journal

1994 v.127-128

 

American Journal of Clinical Pathology

1994 v.101-102

1995 v.103-104

1996 v.105-106

1997 v.107-108

 

American Journal of Dentistry

1994 v.7

1995 v.8

1996 v.9

 

American Journal of Epidemiology

1993 v.137-138

1994 v.139-140

1995 v.141-142

1996 v.143-144

1997 v.145-146

1998 v.147-148

 

American Journal of Gastroenterology

1994 v.89

1995 v.90

1996 v.91

 

American Journal of Human Genetics

1992 v.50-51

1993 v.52-53

1994 v.54-55

American Journal of Medicine

1994 v. 96-97

1995 v. 98-99

1996 v.100-101

 

American Journal of Nephrology

1997 v.17

1998 v.18

 

American Journal of Obstetrics and Gynecology

1991 v.164-165

1992 v.166-167

1993 v.168-169

1994 v.170-171

1995 v.172-173

1996 v.174-175

1997 v.176-177

1998 v.178-179

 

American Journal of Ophthalmology

1998 v.125-126

 

American Journal of Pathology

1991 v.138-139

1992 v.140-141 missing v.140 1,2

1994 v.144-145 v.145 4,6 missing

1995 v.146-147

1996 v.148-149

1997 v.150-151

1998 v.152-153

 

American Journal of Perinatology

1991 v.8

1992 v.9

1994 v.11

1995 v.12

1996 v.13

 

American Journal of Psychiatry

1994 v.151

1995 v.152

1996 v.153

 

American Journal of Public Health

1993 v.83

1998 v.88

 

American Journal of Respiratory & Critical Care Medicine

Formerly - American Review of Respiratory Diseases

1992 v.145-146

1993 v.147-148

1994 v.149-150

1995 v.151-152

1996 v.153-154

1997 v.155-156

1998 v.157-158

 

American Journal of Roentgenology

1994 v.162-163

1995 v.164-165

1996 v.166-167 MI v.166/3

 

American Journal of Surgery

1991 v.161-162

1992 v.163-164

1993 v.165-166

1994 v.167-168

1995 v.169-170

1996 v.171-172

1997 v.173-174

1998 v.175-176

 

Analytica Chimica Acta

1994 v.297-299

1995 v.300-317

 

Analytical Biochemistry

1995 v.224-232

1996 v.233,234/2,235/1

 

Anesthesia and Analgesia

1994 v.78-79

1995 v.80-81

1996 v.82-83

 

Anesthesiology

1991 v.74-75

1992 v.76-77

1993 v.78-79

1994 v.80-81

Index v.72-80

1995 v.82-83

1996 v.84-85

 

Angiology

1994 v.45 No 6-12

1995 v.46

1996 v.47

1997 v.48 No 1-3

 

Annales de Chirurgie

1994 v.48

1995 v.49

1996 v.50

 

Annales de Dermatologie et de Venereologie

1992 v.119

1994 v.121

1995 v.122

1996 v.123

 

Annals of Internal Medicine

1994 v.120-121

1995 v.122-123 MI 123/10

1996 v.124-125

v.120/1S-2S v.121/1S-3S

v.122/2S-3S v.123/1S-3S

v.123/1S-3S v.125/1S-3S

Annals of Rheumatic Diseases

1994 v.53

1995 v.54

1996 v.55

 

Annual Review of Genetics

1994 v.28

1995 v.29

1996 v.30

 

Annual Review of Microbiology

1994 v.48

1995 v.49

 

Annual Review of Public Health

1994 v.15

1995 v.16

1996 v.17

 

Antimicrobial Agents & Chemotherapy

1994 v.38

1995 v.39 MI 39/9

1996 v.40

 

Archives de Pediatrie,

ex- Archives francaises de pediatrie

1994 v.1

1995 v.2

1996 v.3

 

Archives of Dermatology

1994 v.130

1995 v.131

1996 v.132

 

Archives of Medical Research

1992 v.23

1993 v.24 MI 24/2

1994 v.25 MI 25/4

1995 v.26

1996 v.27

 

Archives of Neurology

1994 v.51

1995 v.52

1996 v.53

 

Archives of Ophthalmology

1994 v.112

1995 v.113

1996 v.114

1997 v.115

 

Archives of Otolaryngology

1994 v.13

1995 v.14

 

Archives of Pathology and Laboratory Medicine

1994 v.118

1995 v.119

 

Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine

formerly AJDC - American Journal of Diseases of Children

1991 v.145 MI 3,4,5

1992 v.146

1993 v.147

new Titel - Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine

1994 v.148

1995 v.149

1996 v.150

1997 v.151

1998 v.152

 

Archives of Physical Medicine and Rehabilitation

1994 v.75

1995 v.76

1996 v.77

 

Arthroscopy

1990 v.6

1991 v.7

1992 v.8

1993 v.9

1994 v.10

1995 v.11

1996 v.12

 

Autoimmunity

1994 v.17-19

1995 v.20-22  MI v.22/1

1996 v.23-24

 

Balcan Journal of Clinical Laboratory

1998

 

Biomedical Reviews

1998

 

Blood

1992 v.79-80

1993 v.81-82, MI v.82 No 8

1994 v.83-84

1995 v.85-86

1996 v.87-88

1997 v.89-90

1998 v.91-92

 

Brain. A Journal of Neurology

1994 v.117

1995 v.118

1996 v.119

 

British Heart Journal- new Title  Heart

1994 v.71-72

1995 v.73-74

1996 new title

 

British Journal of Anaesthesia

1991 v.66-67

1992 v.68-69

1994 v.72-73

1995 v.74-75

1996 v.76-77

1998 v.80-81

 

British Journal of Dermatology

1992 v.126-127

1993 v.128-129

1994 v.130-131

 

British Journal of Haematology

1994 v.86-88

1995 v.89-91

1996 v.93-95

 

British Journal of Neurosurgery

1991 v.5

1992 v.6

1994 v.8

1995 v.9

1996 v.10

 

British Journal of Nutrition

1994 v.71-72

1995 v.73-74

1996 v.75-76

Index v.63-72 (1990-1994)

 

British Journal of Obstetrics and Gynaecology

1994 v.101

1995 v.102

1996 v.103

 

British Journal of Psychiatry

1994 v.164-165

1995 v.166-167

1996 v.168-169

 

British Journal of Radiology

1994 v.67

1995 v.68

1996 v.69

 

British Journal of Surgery

1994 v.81

1995 v.82

1996 v.83

1997 v.84

 

British Medical Journal

1991 v.302-303

1992 v.304, MI-305

1993 v.306-307

1994 v.308-309

1995 v.310-311

1996 v.312-313

1997 v.314-315

1998 v.316-317

 

Bulletin Hospital for Joint Diseases

1993 v.53

1996 v.55

1997 v.56

 

Bulletin of the Medical Library Association

1994 v.82

1995 v.83

1996 v.84

 

The Canadian Journal of Gastroenterology

1994 v 8 No 6,7

1995 v 9

1996 v 10

 

Cancer

1994 v.73-74

1995 v.75-76

1996 v.77-78

1997 v.79-80

1998 v.81-82

 

Cell

1994 v.76-79

1995 v.80-83

1996 v.84-87

 

Chest. The Cardiopulmonary and Critical Care Journal

1994 v.105 No 6 - 106

1995 v.107-108

1996 v.109-110

1997 v.111 No 1-5

 

Der Chirurg

1992 v.63

1994 v.65 MI No 1

1995 v.66

1996 v.67

1997 v.68

1998 v.69

 

Circulation

1992 v.85-86

1993 v.87-88

1994 v.89-90

1995 v.91-92

1996 v.93-94

1997 v.95-96

1998 v.97-98

 

Clinical Chemistry

1994 v.40

1995 v.41

1996 v.42

1997 v.43

1998 v.44

 

Clinical Genetics

1992 v.41-42

1994 v.45-46

1995 v.47-48

1996 v.49-50

1997 v.51-52

 

Clinical Infectious Diseases

1994 v.18-19

1995 v.20-21

1996 v.22-23

1998 v.26-27

 

Clinical Microbiology Reviews

1992 v.5

1994 v.7

1995 v.8

1996 v.9

1997 v.10

 

Clinical Orthopaedics and Related Research

1990 v..253,254,255,256,257,258,

259,260,262,263

1991 v.264,265,266,267,268,269,

270,271,272,273

1992 v.274,275,276,277,278,279,

280, 281, 282,283,284,285

1993 v.286,287,288,289,290,

292, 293, 294,295,296,297.  MI v.291

1994 v.298,299,300,301.

 

Clinical Otolaryngology and allied Sciences

1990 v.15

1991 v.16

1992 v.17

1994 v.19

1995 v.20

1996 v.21

 

Clinical Pediatrics

1994 v.33

1995 v.34

1996 v.35

 

Clinical Radiology

1994 v.49

1995 v.50

1996 v.51

 

Critical Care Medicine

1994 v.22

1995 v.23

1996 v.24

 

Current Awareness in Biomedicine, Oxygen Radicals

1996 v.9

 

Current Opinion in Neurology and Neurosurgery

1994 v.7

1995 v.8

1996 v.9

 

Deutsche Medizinische Wochenschrift

1994 v.119

1995 v.120

1996 v.121

 

Diabetes

1994 v.43

1995 v.44

1996 v.45

1997 v.46 MI 1,2

1998 v.47

 

Endocrinology and Metabolism Clinics of North America

1991 v.20

1992 v.21

1994 v.23

1995 v.24

1996 v.25

1997 v.26

1998 v.27

 

Environmental Health Perspectives

1998

 

Epidemiologic Reviews

1993 v 15

1994 v 16

1995 v 17

1996 v 18

1997 v 19

 

European Journal of Cancer Prevention

1994 v.3

1995 v.4

1996 v.5

 

European Journal of Clinical Investigation

1994 v.24

1995 v.25

1996 v.26

 

European Journal of Endocrinology

1994 v.130-131

1995 v.132-133

1996 v.134-135

 

European Journal of Public Health

1994 v.4

1995 v.5

1996 v.6

 

European Journal of Surgery. ex Acta Chirurgica Scandinavica

1994 v.160

1995 v.161

1996 v.162

 

European Neurology

1994 v.34 No 3-6,

Suppl.1,2,3

Forum Trends in Experimental and Clinical Medicine

1994 v.4 4-6

1995 v.5

1996 v.6

1997 v.7

 

Free Radical Biology and Medicine

1990 v. 8-9

1991 v.10-11

1992 v.12-13

1994 v.16-17

1995 v.18-19

1996 v.20-21

1997 v.22-23

 

Gaseta Medica de Mexico

1991 v.127

1992 v.128

1993 v.129

1994 v.130

1995 v.131

1996 v.132

1997 v.133

 

Gastroenterology

1991 v.100-101

1992 v.102-103

1993 v.104-105

1994 v.106-107

1995 v.108-109

1996 v.110-111

1997 v.112-113

1998 v.114-115

 

Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie

1997 v 45  No 1,2,3,11,12

 

Head and Neck

1990 v.12

1991 v.13

1992 v.14

1994 v.16

1995 v.17

1996 v.18

1997 v.19

1998 v.20

 

Health Education Quarterly

1994 v.21

1995 v.22

1996 v.23

 

Health Education Research

1994 v. 9

1995 v.10

1996 v.11

 

Health Promotion International

1994 v. 9

1995 v.10

1996 v.11

 

Heart, Formerly British Heart Journal

1996 v.75-76

 

Hepatology

1992 v.15-16

1993 v.17-18

1994 v.19-20

1995 v.21-22

1996 v.23-24

 

Human and Experimental Toxicology

1990 v.9

1991 v.10

1995 v.14

1996 v.15

 

Immunology

1994 v.81-83

1995 v.84-86

1996 v.87-89

 

Index Pharmacorum Bulgaricus

1998

 

International Journal of Epidemiology

1994 v.23

1995 v.24

1996 v.25

International Journal of Health Services

1994 v.24

1995 v.25

1996 v.26

 

Journal d’Economie Medicale

1994 v 12

1995 v 13

1996 v 14

 

Journal de gynecologie, obstetrique et biologie de la reproduction

1994 v.23

1995 v.24

1996 v.25

 

Journal of Allergy and Clinical Immunology

1994 v.93-94

 

Journal of Anatomy

1994 v.184-185

1995 v.186-187

1996 v.188-198

 

Journal of Autoimmunity

1994 v.7

1995 v.8

1996 v.9

 

Journal of Bone and Joint Surgery Am.Ed.

1990 v.72

1991 v.73

1992 v.74

1993 v.75

 

Journal of Bone and Joint Surgery Br.ed.

1991 v.73

1992 v.74

1993 v.75

1994 v.76

1995 v.77

1996 v.78

1997 v.79

1998 v.80

 

Journal of Cardiovascular Surgery

1994 v 35

1995 v 36

1996 v 37

 

Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism

1994 v.78-79

1995 v.80

1996 v.81

 

Journal of Clinical Microbiology

1992 v.30 MI 11,12

1994 v.32 MI 12

1995 v.33

1996 v.34

 

Journal of Clinical Nursing

1994 v.3

1995 v.4

1996 v.5

 

Journal of Clinical Pathology

1994 v 47

1995 v 48

1996 v 49

 

Journal of Clinical Pharmacology

1994 v 34

1995 v 35

1996 v 36 MI 2

 

Journal of Computer Assisted Tomography

1991 v.15

1992 v.16

1994 v.18

 

Journal of Experimental Medicine

1994 v.179-180  MI 179/1

1995 v.181-182

1996 v.183-184

 

Journal of Gerontology: Series A Biological & Medical Sciences

1994 v 49

1995 v 50 MI 6

1996 v 51 MI 3-6

 

Journal of Gerontology: Series B Psychological & Social Sciences

1995 v 50

1995 v 51

 

Journal of Health and Social Behavior

1994 v.35 MI No 4

1995 v.36

]996 v.37

 

Journal of Immunology

1994 v.152-153

1995 v.154-155 MI V.154 No 12

1996 v.156-157 MI V.156 No 6

1997 v.158-159

1998 v.160-161

 

Journal of Infectious Diseases

1991 v.163-164

1992 v.165-166

1993 v.167-168

1994 v.169-170, MI 170/2

1995 v.171-172

1996 v.173-174, MI 173/6

1997 v.175-176

 

Journal of Internal Medicine

formerly Acta Medica Scandinavica

1994 v 235-236

1995 v 237-238

1996 v 239-240

 

Journal of Medical Genetics

1994 v 31

1995 v 32 MI 12

1996 v 33

 

Journal of Medical Microbiology

1997 v.46

 

Journal of Nervous and Mental Diseases

1994 v 182

1995 v 183 MI 10

1996 v 184

 

Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry

1994 v.57

1995 v.58-59

1996 v.60-61 MI 60/6

 

Journal of Neuropathology and Experimental Neurology

1994 v 53 MI 4

1995 v 54

1996 v 55

 

Journal of Neurosurgery

1994 V 80-81

1995 V 82-83

1996 V 84-85    MI 84/4

1997 V 86-87

1998 v.88-89

 

Journal of Occupational Medicine

1994 v 36

1995 v 37

1996 v 38

 

Journal of Orthopaedic Trauma

1990 v.4

1991 v.5

1992 v.6

1993 v.7  MI 5

 

Journal of Parasitology

1998 v.184-186

 

Journal of Pathology

1994 v.172-174

1995 v.175-177

1996 v.178-180

 

Journal of Pediatric Surgery

1994 v 29

1995 v 30

1996 v 31

 

Journal of Pharmacology &

Experimental Therapeutics

1994 v 268-271

1995 v 272-275

1996 v 276-279

 

Journal of Physiology (Paris)

ex Journal de Physiologie

1994 v 88

1995 v 89

1996 v 90

 

Journal of Public Health Medicine

1994 v 16

1995 v 17

1996 v 18

 

Journal of Rheumatology

1994 v.21

1995 v.22

1996 v.23

1997 v.24

1998 v.25

 

Journal of the American Academy of Dermatology

1991 v.24-25

1992 v.26-27

1994 v.30-31

1995 v.32-33

1996 v.34-35

1997 v.36-37

1998 v.38-39

 

Journal of the American College of Cardiology

1991 v.17-18

1992 v.19-20

1993 v.21-22

1994 v.23-24

1995 v.25-26

1996 v.27-28

1997 v.29-30

1998 v.31-32

 

JAMA

1993 v.269-270

1994 v.271-272, MI v.271/21

1996 v.275-276

1997 v.277-278

1998 v.279-280

 

Journal of the American Society of Echocardiography

1993 v.6

1994 v.7

1995 v.8

1996 v.9

 

Journal of Trauma.

Injury, Infection and Critical Care.

1994 v 36-37

1995 v 38-39

1996 v 40-41

 

Journal of Urology

1994 v 151-152

1995 v 153-154

1996 v 155-156

 

Kidney & Blood Pressure Research

1996 v 19

1997 v 20

 

Lancet

1991 v 337-338

1992 v 339-340

1993 v 341-342

1994 v 343-344

1995 v 345-346

1996 v 347-348

1997 v 349-350

1998 v 351-352

 

Laryngoscope

1994 v 104

1995 v 105

1996 v 106

 

Mayo Clinic Proceedings

1994 v 69

 

Medical Decisin Making

1994 v.14

1995 v.15

1996 v.16

 

MEDLINE on Silver Platter

1991,1992,1993,1994,1995,

1996,1997,1998

 

Metabolism. Clinical and Experimental

1994 v 43

1995 v 44

1996 v 45

 

Molecular and Cellular Biology

1994 v.14

1995 v.15

1996 v.16

 

Muscle and Nerve

1994 v.17

1995 v.18

1996 v.19

 

Nephrology, Dialysis and Transplantation

1994 v 9

1995 v 10

1996 v 11

 

Nephron

1994 v.66-68

1995 v.69-71

1996 v.72-74

 

Neurocase

1995 v 1

 

Neurology

1994 v.44

1995 v.45

1996 v.46

1998 v.47

 

Neuropsychiatrie

1991 v.5

1992 v.6

1993 v.7

1994 v.8

 

New England Journal of Medicine

1993 v 328-329

1994 v 330-331

1996 v 334-335

1997 v 336-337

1998 v 338-339

 

Nursing Research

1994 v.43, MI 1,2

1995 v.44

1996 v.45

 

Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery

1994 v.10

1995 v.11

1996 v.12

1997 v.13

 

Ophthalmology

1991 v. 98

1992 v. 99

1993 v.100

1998 v.101

 

Der Orthopaede

1991 v.20

1992 v.21

1994 v.23

1995 v.24

1996 v.25

1997 v.26

1998 v.27

 

PC Magazine Bulgaria

1996 v.3

1997 v.4

1998 v.5

 

Pharmacology and Toxicology

1994  v.74-75

1995  v.76-77

1996  v.78-79

 

Physiological Reviews

1994 v 74

1995 v 75

1996 v 76

 

Postgraduate Medical Journal

1994 v.70

1996 v.72

 

La Presse Medicale

1994 v.23

1995 v.24 MI No 11,40

1996 v.25

 

Proceedings of the National Academy of Sciences

1994 v 91

1995 v 92

1996 v 93

 

Proceedings of the National Science Council of China

1994 v.18

1995 v.19 MI 3

1996 v.20 MI 4

1997 v.21

 

QMJ Monthly Journal of the Association of Physicians

1995 v.88 MI 1-6

1996 v.89

1997 v.90

1998 v.91

 

Quintessence Interna

1992 v.1

1993 v.2

1994 v.3

1995 v.4

1996 v.5

 

Reader’s Digest

1993,1994,1995

1996,1997,1998

 

Revista medica. Del instituto Mexicano del seguro social

1994 v.44

1995 v.45 MI 5

1996 v.46

1997 v.47

1998 v.48

 

Revue francaise gynecologie et d’ obstetrique

1994 v.89

1995 v.90

 

Revue du praticien - Monographie

1994 v.44

1995 v.45

1996 v.46

 

Sante Publique; Revue multidisciplinaire pour la recherche et l’action

1994 v.6

1995 v.7

1996 v.8 MI 2

 

Scandinavian Journal of Plastic & Reconstructive Surgery & Hand Surgery

1994 v.28

1995 v.29

1996 v.30

 

Schweizerische Medizinische Wochenschrift

1994 v.124

1995 v.125

1996 v.126

1997 v.127

 

Sociology of Health and Illness

1994 v.16

1995 v.17

1996 v.18

 

Spine

1992 v.17

1994 v.19

1995 v.20

1996 v.21

1997 v.22

 

Stroke

1992 v.23

1993 v.24

1994 v.25

1995 v.26

1996 v.27

 

Surgigal Clinics of North America

1991 v.71

1992 v.72

1994 v.74

1995 v.75

1996 v.76

1997 v.77

1998 v.78

 

Thrombosis and Haemostasis

1991 v.65-66

1992 v.67-68

1994 v.71-72

1995 v.73-74

1996 v.75-76

 

Toxicology and Applied Pharmacology

1994 v.124-129

1995 v.130

 

Transfusion Clinique et Biologique

1994 v.1

1995 v.2

1996 v.3

 

Ultrasound Quaterly

1993 v.11 2-4

1994 v.12 1

 

Unfallchirurgie

1992 v.18

1993 v.19

1994 v.20

1995 v.21

1996 v.22

 

Der Urologe - Ausgabe A

1991 v.31

1996 v.36

1998 v.38

Der Urologe - Ausgabe B

1991 v.31

1992 v.32

1994 v.34

1995 v.35

1996 v.36

1997 v.37

 

Zentralblatt fuer Arbeitsmedizin, Arbeitsschutz und Ergonomie. Mit

Beitraege zur Umweltmedizin

1994 v.44

1995 v.45

1996 v.46

 

Ангиология и съдова хирургия

1998

 

Андрология

1993 v.1

1994 v.2

1995 v.3

 

Анестезиология и интензивно лечение

1994 v.21

1995 v.22

1996 v.23

1997 v.24

1998 v.25

 

Българска кардиология

1998

 

Българска медицина

1993 v.1

1994 v.2

1995 v.3

1996 v.4

1997 v.5

1998 v.6

 

Българска неврохирургия

1994,1995

 

Български медици - Кой кой е в българската медицина

1998

 

Вестник оториноларингологии

1990 v 55

1991 v 56 MI 1,2,3

1997 v 62

 

Гитиена и санитария

1990 v 69

1991 v 70 MI 1,2,3,4,5

1997 v 78

 

Дерматология и венерология

1991 v 30 MI 4

1992 v 31 MI 3-4

1993 v 32

1994 v 33

1996 v 35

1997 v 36

 

Диагностичен и терапевтичен ултразвук

1993 v.1  MI No 4

1994 v.2

 

Държавен вестник

1991 v.113

1992 v.114

1993 v.115

1994 v.116

1995 v.117

1996 v.118

1997 v.119

1998 v.120

 

Ендокринология

1996 v.1 No2

1997 v.2

1998 v.3

 

Журнал неврологии и психиатрии

1990 v.90

1991 v.91 MI 1-5

1997 v.98

 

Инфектология

1991 v.28

1992 v.29

1993 v.30

1994 v.31

1995 v.32

1996 v.33

1997 v.34

1998 v.35

 

Клиническая медицина

1991 v.69  MI No 1,2,3,4

1994 v.72  MI No 1,2

1995 v.73

1996 v.74

1997 v.75

1998 v.76

 

Клинична и трансфузионна хематология

1994 v.30

1995 v.31

1996 v.32

1997 v.33

1998 v.34

 

Медицина труда и промишленая экология

1997 v.4

1998 v.5

 

Медицински преглед

1991 - 1998  

 

Нефрология, хемодиализа и трансплантация

1995 v.1

1996 v.2

1997 v.3

 

Онкология

1992 v.29

1993 v.30

1994 v.31

1995 v.32

 

Педиатрия

1991 v.30 MI No 6

1992 v.31

1993 v.32

1994 v.33

1995 v.34

1996 v.35

1997 v.36

1998 v.37

 

Пневмология и фтизиатрия

1991 v 26

1994 v.29

1995 v.30

1996 v.31

 

Проблемь туберкулеза

1997 v.75

1998 v.76

Психосоматична медицина

1993 v.1,1995 v.3,1996 v.4,1997 v.5

 

Радиационная биология. Радиоэкология

1990 v 30

1991 v 31 MI 1,2

1997 v 37

 

Ревматология

1994 v.2

1995 v.3

1996 v.4

1997 v.5

1998 v.6

 

Рентгенология и радиология

1976 - 1998 без прекъсване

 

Российский вестник перинатологии и педиатрии

   Вопрось охрань материнства и детства - старо заглавие

   1975 v 20

1990 v 35

1991 v 36 MI 1-4

1997 v 42

 

Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии

1997 v.7

 

Социална медицина

1993 v.1 N1

1994 v.2

1995 v.3

1996 v.4

1998 v.5

 

Спешна медицина

1994,1995

 

Судебно-медицинская экспертиза

1991 v.34  MI No 1,2

1994 v.37

1995 v.38  MI No 1

1996 v.39

1997 v.40

1998 v.41

 

Съвременна медицина

1997 v.48

1996 v.47

1995 v.46

1994 v.45

1993 v.44

1992 v.43

1991 v.42 MI No 3

 

Терапевтический архив

1991 V.63  MI No 1,2,3,4

1994 V.66  MI No 1,2,3,4

1995 V.67

1996 V.68

1997 V.69

 

Токсикологический вестник

1997 v.5

 

Урология

1997 v.2

 

Физикална курортна и рехабилитационна медицина-ех Курортология и

физиотерапия

1991 v.28

1995 v.33

 

Физиология человека

1990 v.16

1997 v.17

 

Форум медикус

1975,1976,1977,1978,1979,

1980,1981,1982,1983,1984,

1985,1986,1987,1988,1989,

1990,1991,1992,1993,1994,

1995,1996,1997,1998

 

Хигиена и здравеопазване

1991 - 1995 без прекъсване

 

Хирургия

1991 v.44 MI 6

1993 v.46 MI 2,6

1994 v.47 MI 1,2,3,4,

1995 v.48 MI 2

1996 v.49