Спонсорирано от:

 

Dreyfus Health Foundation 

DHF, 205 East 64 Street, Suite 404 

New York, NY 10021

Fax #  212-371-2776

E-mail: Postmaster@dhfglobal.org

Web page: http://www.dhfglobal.orgНОВИНИ

 

Предстоящо

 

Информация от интернет


Проекти от семинар Плевен – май 2002

Проекти от семинар Габрово, юни 2002

 


Проекти от семинар Варна, юни 2002


 

Новини

 

От 14 до 16октомври 2003 година в Русе се проведе семинар “Решаване на проблеми за по-добро здраве”, организиран от Здравна фондация “Драйфус” и Сдружение за по-добро здраве – Плевен, в сътрудничество с МБАЛ АД – Русе. Шестдесет и пет участници - медицински сестри, лаборанти, лекари, психолози и преподаватели, разработиха 62 проекта, целящи решаването на различни здравни проблеми: употреба и злоупотреба с психоактивни вещества, обучение на пациенти, ранна диагноза на ракови заболявания, превенция на вътреболнични инфекции, подобряване на сестринските грижи, социална интеграция на инвалиди, подобряване на икономическата ефективност на болничните грижи, права на пациентите, превенция на болести предавани по полов път и СПИН, увеличаване на броя на доброволните кръводарители и др.

Българският екип на програмата е особено благодарен на екипа от международни фасилитатори – Д-р Ян Соботка (Полша), г-жа Шийла Мърфи (Великобритания), д-р Даниел Левин (САЩ), г-н Махмуд Алкам (Йордания) и д-р Катаржина Брочек (Полша) за помощта, която оказаха на участниците при изработване на работещи проекти – до средата на месец ноември повечето от проектите бяха стартирани.

Специални благодарности и на д-р Минчо Вичев - директор на МБАЛ – Русе, на г-жа Евелина Ванкова - главна медицинска сестра на болницата и на д-р Пламен Панайотов – фасилитатор по програмата от Русе, за оказаната помощ при организиране на семинара и провеждането на срещата след него.

По време на семинара бе направена презентация на препарати, подходящи за поддържане на болнична хигиена и дезинфекция, производство на Хигиенно-медицинска индустрия – Велико Търново. Фирмата спонсорира и част от мероприятията по време на семинара.

Стартирани са следните проекти:

 • Обучение на медицински сестри за работа с компютър - Албена Спасова

 • Образователна програма за здравно осигурени пациенти относно подготовката за постъпване в болница – Анжела Щрос

 • Намаляване нивото на стрес при пациенти с анус претер - Аничка Алексиева-Андреева

 • Здравно-образователна програма за подрастващи по въпросите за предпазване ат СПИН – инфекция - Антон Антонов

 • Лечебно-оздравителна програма за деца с обеситас, хипертония и гръбначни изкривявания - Бисерка Петрова

 • Здравно-образователна програма за деца за вредата от тютюнопушенето - Василка Стайковска

 • Организиране занимания на деца, лекувани в Детско хирургично отделение - Вержиния Петрова

 • Здравно-образователна програма за превенция и ранна диагностика на рак на простатата - Веселина Цонева

 • Програма за намаляване на нозокомиалните инфекции в интензивно хирургично отделение - Вярка Георгиева

 • Информационно-образователна програма за осигуряване на помощ за хора с психични проблеми - Грета Георгиева

 • Консултативно-образователна програма за преодоляване на честите хоспитализации при шизофренно болни - Гьонюл Хайредин

 • Здравно-профилактична програма за трайни хигиенни навици и умения за деца от социално слаби и малцинствени семейства

 • Даниела Великова

 • Здравно-просветна програма за болни от хронична бъбречна недостатъчност за навременно включване на хемодиализа - Даниела Стоянова

 • Програма за намаляване на грешките в преданалитичния стадий в Център по кръводаряване - Деана Димова-Великова

 • Подобряване на планирането и отчитането на сестринските грижи - Детелина Маркова

 • Обучение на помощен персонал за извършване на качествена дезинфекция - Дияна Стефанова

 • Програма за намаляване и отказ от тютюнопушене за здравни работници - Душка Миланова

 • Подготовка информация и издаване на визитна картичка на МБАЛ Русе - Евелина Ванкова

 • Обучение на медицински сестри за обгрижване на пациенти с множествена склероза

 • Елена Панайотова - Здравно-просветна програма за болни с дискова херния - Еленка Александрова

 • Обучение на санитари за ефективна работа с дезинфектанти - Живка Гълъбова

 • Здравно-просветна програма за ученици относно вредата от злоупотреба с алкохол - Иванка Денкова

 • Здравно-информационна програма за влиянието на рентгеновите лъчи - Ирена Иванова

 • Увеличаване броя на безвъзмездните кръводарители сред младежите - Йорданка Младенова

 • Здравно-просветна програма за полово възпитание на подрастващи - Йорданка Касева

 • Здравно-просветна програма по въпросите на половото възпитание – Гюнсели Ниязи

 • Подпомагане на пушачите в процеса на отказване от тютюнопушене - Красимир Митов

 • Въвеждане на компютърна обработка на данните за използване на човешки ресурси и консумативи в операционно отделение - Красимира Герова

 • Обучение на майки на деца с астма за правилното използване на инхалатор - Красимира Георгиева

 • Здравно-просветна програма за подрастващи относно вредата от употреба на психоактивни вещества - Кристина Захариева

 • Информационна програма за клиентите на Дневен стационар на Диспансер по психични болести - Лилия Иванова

 • Здравно-просветна програма за подрастващи и родителите им относно вредата от употреба на психоактивни вещества - Мариана Филева

 • Преморбидна профилактика за ранна диагностика на тумори на млечната жлеза при жени от 30 да 50 години - Марийка Илиева

 • Обучение на медицински сестри от функционално отделение за разпознаване на ЕКГ при основните сърдечни заболявания - Мария Гецова

 • Здравно-образователна програма за 200 подрастващи относно вредата от тютюнопушенето - Милена Михайлова

 • Здравно-образователна програма за подрастващи относно опасностите от употребата на наркотици - Младен Христов

 • Програма за преодоляване на предоперативния стрес при деца на възраст от три да седем години - Наталия Пенкова

 • Здравно-образователна програма за значението на рационалното хранене за девойки на възраст 17-18 години - Нели Стоянова

 • Програма за подобряване ефективността на работния график на медицински сестри - Нина Минкова

 • Намаляване нивото на стрес при деца, постъпили на лечение в Детско отделение - Павлина Дилова

 • Здравно-образователна програма за родители относно разпознаване на белезите при употреба на наркотични вещества от децата им - Пенка Василева

 • Здравно профилактична програма за намаляване на зъбния кариес при деца от 3 до 6 години - Пепа Антонова

 • Повишаване мотивацията за участие в трудова и арт-терапия за психично болни - Петранка Василева

 • Здравно-образователна програма за пациенти с артериална хипертония - Петранка Гичева

 • Подобряване качеството на живот при трима младежи с кистична фиброза - Петранка Трофилова

 • Говорна рехабилитация за инсултно болни в домашни условия – Петранка Колева

 • Обучение на семействата на психично болни за намаляване на рехоспитализациите - Петя Несторова

 • Здравно-образователна програма относно очната хигиена за работещи с компютър в климатизирани помещения - Петя Стойкова

 • Рехабилитационна програма пациенти в трудоспособна възраст с мозъчен инсулт - Светла Илиева

 • Здравно-просветна програма за болни за обгрижване на колостомата в домашни условия - Севда Карахристова

 • Програма за адаптация на новоназначени медицински сестри в интензивно хирургично отделение - Севинч Ферад

 • Обучение на студенти за участие в здравно- просветни мероприятия по проблемите на превенция на зависимостите и зависимите поведения - Станислав Иванов

 • Програма за превенция на релапс при лекувани за зависимост от психоактивни вещества - Станислав Ив. Иванов

 • Обучение на майки на новородени относно грижите за бебето - Стефка Ламбева

 • Информационно-обучителна програма за трахеостомирани болни и техните близки за осигуряване на хигиенни грижи за канюлата и подобряване качеството на живот на болните - Стоянка Рачева

 • Здравно-образователна програма за майки от ромски произход за правилно хранене и обгрижване на децата - Татяна Драганова

 • Обособяване на детски кът във ІІ ДО – МБАЛ Русе АД - Татяна Атанасова

 • Здравно-просветна програма относно значението на ранната диагностика на рак на млечната жлеза - Татяна Малакова

 • Програма за организиране на времето, прекарано от пациенти в отделението по хемодиализа - Теодора Тодорова-Стоянова

 • Програма за разграничаване на действително спешните от рутинните клинични лабораторни изследвания - Тонка Георгиева Каракашева

 • Въвеждане на критерии за назначение на “cito” лабораторни изследвания - Цветелина Ангелова-Станчева

 • Програма за редовен контрол на диабета при 10 болни с диабет ІІ тип - Юлиян Стефанов

 • Здравно-просветна програма за превенция на диабетно стъпало при 10 диабетици - Димитринка Георгиева

 Предстоящо:

В края на януари 2004 година в София ще се проведе семинар за проследяване на работата по проекти от семинар “Решаване на проблеми за по-добро здраве”, проведен през юни 2003 година.

През месец април в Плевен ще се проведе нов семинар “Решаване на проблеми за по-добро здраве” със студенти по медицина и от медицински колежи.

 

 

Информация от интернет

 

Завършиха тестовете за токсичност на Tubercin, има готовност за клинични изпитания

 

Компанията “Трудно лечими заболявания” във Делрой Бийч, Флорида публикува в пресата съобщение, според което Tubercinฎ е преминал през необходимите тестове за токсичност, преди да се пристъпи към клинични изпитания, и ще се пристъпи незабавно към тестове за меланома, рак на белия дроб и на гърдата. Тестовете са проведени съгласно всички изисквания на Управление по продоволствията и лекарствените средства..

 

"Това са най-обещаващите досега резултати, що се отнася до Tubercinฎ , и с нетърпение очакваме още положителни резултати в най-близко бъдеще. Тестовете показаха, че той не е токсичен, и той е първата крачка по пътя към клинични изпитания с пациенти”, заявяват от компанията.

 

Компанията “Трудно лечими заболявания” притежава всички права на международния пазар, с изключение на Южна Корея. Туберцинът представлява имуностимулант, който е разработен за използване в онкологията, патентонван в САЩ под номер 6 274356. Уникалните му свойства, които го различават от другите противоракови препарати, са ясно формулирани в кратката анотация на патента: " въглехидратен комплекс, който представлява смес от нискомолекулярни полизахариди с арабиноманова структура, извлечени от Mycobacterium tuberculosis, който е много ефективен при лечението на пациенти с ракови заболявания, без да предизвиква странични ефекти.”

 

През последните десет години на пазара непрекъснато излизат противоракови препарати, но смъртността от рак в САЩ и Европа, както и в Азия непрекъснато нараства, и единственото успешно лечение се оказва хирургичното. Когато раковите клетки се разпространят в организма, в лечението се включва химиотерапия, лъчетерапия и имунотерапия. Те обаче имат и сериозни недостатъци: наред с раковите клетки те увреждат и нормалните клетки на организма. Химиотерапията и лъчетерапията не са подходящи при изтощени пациенти, особено за такива над 70 години. Досега са прилагани най-различни видове имунотерапия, без да се постигнат очакваните резултати. Когато обаче се използва Bacille Calmette-Guerin като активен неспецифичен имунотерапевтичен агент, прогнозата при раково болния се подобрява посредством симулативното въздействие върху имунната система.

 

Корейският професор Т.Х. Чунг (T.H. Chung) извлича въглехидратния комплекс туберцин от Mycobacterium tuberculosis, за да го използва като имуностимулант. Целта е да се стимулират Т-лимфоцитите на раково болния да започнат да произвеждат лимфокин. Това укрепва и засилва дейността на имунната система, облекчава болките и удължава живота на раково болните.

 

През последните години фармацевтичнана индустрия в напредналите страни започва да предлага на пазара т.н. противоракови ваксини (активна срецифична имунотерапия). Ваксините, които представляват бактериални екстракти, действат като адювантни средства, и в съчетание с автоложни и/или алогенни ракови клетки помагат за генериране на антитела на раковите клетки и улесняват Т-клетките да разпознаят и разрушат раковите клетки.

 

Лабораторната работа по модифицирането на автоложните или алогенни ракови клетки е изключително сложна. Търсят се начини за подсилване на имунотерапевтичните агенти, а туберцинът може да стане най-доброто адювантно средство. Междувременно той е подходящ за прилагане и при болни от СПИН, тъй като помага Т-клетките да устоят на HIV-вируса. Затова в момента усилията са съсредоточени в използването на туберцина при болни от СПИН.

 

Компанията е в състояние да произведе туберцин – като продукт с ниска себестойност за лечение на раково болни. Традиционното лечение може да бъде подпомогнато с неговото прилагане. Туберцин е завършен продукт, и е прилаган на раково болни пациенти в трети и четвърти стадий на терминален рак. Няма регистрирани странични действия през последните 14 години, и е удължен живота на много от пациентите. Презумпцията, базирана на клиничните проучвания, е възможността да се подсили имунната система, при което прилагането на химиотерапия при последните стадии на растежа на тумора няма да бъде възпрепятствано от общото влошено здраве на раково болния. ....Комбинирането на туберцин с другите методи на лечение е довело до удължаване на живота на пациентите.

При грижи за терминално болни съществува възможност туберцинът да се прилага и за контролиране на болката: според много от изследователите препаратът притежава свойството да притъпява болката в увредените нервни окончания.

Препаратът е патентован в Корея (1998), Япония (1998), САЩ (2001). В момента текат процедурите по патентоване във Великобритания, Франция, Германия, Италия и Испания.

 

 

Проекти от семинар Плевен – май 2002

 

Здравно-образователна програма за профилактика на глаукомата

Изабела Георгиева

 

I. Създадена е група от участници за осъществяване на проекта. Бяха включени три медицински сестри от Очна клиника, една сестра работеща в Глаукомен кабинет в I-ва клинична база на МБАЛ – Плевен, една лекарка работеща в Глаукомен кабинет и Началник Офталмологична клиника – доц. Балабанов.

II. Подготвена е и е дадена за печат здравно-образователна брошура за пациентите.

III. Подготвя се група от пациенти и техните близки за среща с екипа, работещ по проекта.

 

 

Оптимизиране на рехабилитационния процес на пациентите с изкуствена става

Кети Петрова Георгиева

 

Реализирането на проекта започна в срок. По стъпка I и стъпка II дейността се осъществи в срок. Предстои пълното реализиране на стъпка III и отчитане на резултатите след 6 месеца. Програмата е приложена и резултатите са отчетени от кинезитерапевт – Х. Аспарухова.

Критерият за подбора на целевата и контролната група е състоянието на изкуствената става и времето от поставяне на изкуствената става. То е минимум 3 месеца. Кинезитерапия с велоергометър започва след 3 месеца от поставяне на изкуствената става, ако състоянието на ставата позволява.

В I-вата група пациенти са включени шест болни – трима мъже и три жени с алопластика на колянна и тазобедрена става. На 3-ма от тях е приложена кинезитерапия с велоергометър, а на трима - не. Лечението е 10 процедури – курс кинезитерапия, в който е включен и велоергометър.

От измерванията преди и след провеждане на рехабилитационния курс се вижда, че при болните на които е приложена кинезетерапия с велоергометър има по-добър обем на движение. Градусите за флексия и екстензия на ставите се увеличават. При пациентите, на които е приложена кинезитерапия с велоергометър за флексия са с 30 – 40о повече на оперираните стави, отколкото при контролната група. За екстензия е постигнат по-добър обем на движение с 15 – 20о при пациенти, лекувани с велоергометър.

 

 

Осигуряване на дневен стационар за пациенти с остри психози

Евламбия Рачева

 

Дневният стационар е разкрит и започва дейността си на 08.07.2002 г. До 31.12.2002 г. през него са преминали 59 пациенти, от които само 1 е насочен към стационар за остри психози.

Стационарът е разположен в зала в Центъра за психично здраве. Болните се обслужват и лекуват от лекар, медицинска сестра и санитар.

До този момент проблемът с преходните и по-леки психози намери разрешение и дава много добри резултати.

 

 

Програма за здравословен начин на живот, съчетан с антидиабетно лечение при пациенти с новооткрит диабет

Цветелина Ц. Иванова

 

Уведомено е Ръководството за проекта.

Сформиран екип от 9 медицински сестри.

Определени са три работни групи пациенти.

Изготвени са помощни материали:

Графичен проект на брошура;

Запознахме пациенти с основните групи храни;

Обучение и боравене с ХЕ /хлебни единици/;

Запознаване с храни, повишаващи рязко кръвната захар.

Проектът стартира от м. 12 /декември/ 2002 г. и ще завърши м. 05 /май/ 2003 г.

Обучение на пациенти с диабет в случай, че са вегетарианци.

Информиране и вземане на превантивни мерки спрямо усложненията:

Хипогликемия

Хипергликемия

Поява на ацетон и др.

От стартирането на проекта са преминали 50 обучени пациента и 20 необучени пациента. С 20% намаляха броя на рехоспитализациите на обучените спрямо необучените пациенти.

 

 

Разширяване програмата за профилактика на туберкулозата като социално значимо заболяване сред населението на град плевен, с цел намаляване на случаите на новооткрити болни с активна ТБК

Йорданка Вълкова

 

Осъществяването на проекта бе подпомогнато от Началник отделението за туберкулозно болни д-р Емилия Лазарова и главен асистент д-р Павлина Глоговска.

Проектът бе обсъден и одобрен от същите лекари. Избрани бяха брошури с подробна и достъпна за населението информация за ТБК – пътища за предаване на заразата, профилактиката като основно средство за борба с туберкулозата.

Брошурите бяха отпечатани на цветна хартия с цел привличане вниманието на населението. Бяха разпространени в голяма част от училищата, частни фирми, пенсионерски клубове, ДКЦ-та. Приятно впечатление правеше интереса на пенсионерите в клубовете към брошурите.

ПРЕДСТОИ:

Отбелязване Световния ден на ТБК – 24.03;

Анализ на данните и междинна оценка 2002 – 2004 г.;

Анализ на данните и крайна оценка 2002 – 2004 г.

Резултатите от крайната оценка ще са измерение за ефекта от осъществяването на проекта.

 

 

Работата в терапевтичното общество – неразделна част от лечебния процес

Андрияна Чакалова

 

Намирането на работа при съвременните условия на психично болните наистина се оказва трудна задача. Проектът е за една година. Работата на болните в клиниката има дългогодишни традиции, които екипът от сестрите в отделението опитахме да продължим. Закупена е прежда и болните изработват мартеници. Със закупения радиокасетофон се подсигури работа на терапевтичното общество по музикотерапия, със занимателните игри се осигуриха развлекателни игри на болните.

По осигуряване работата на болни се направиха:

отпечатаха се листовки и се разлепиха на подходящи места;

ще бъдат публикувани материали във в. “Посоки”.

Контактът в Дирекцията “Бюро по труда” в началото не даде резултат. Дадено бе обещание за включване в дългосрочна Национална програма от Социални помощи към осигуряване на заетост към Министерството на труда и социалната политика. Оказа се, че няма организация, която да представлява психично болните. Ще се опитаме да създадем екип за организиране на социалните контакти и за защита интересите на болните. Включването на този проект може да стане към края на м. октомври.

 

 

Здравно-просветна програма за пациенти на лъчетерапия

Анелия Цветанова

 

Работата на проекта беше стартирана през м. септември 2002 г. В съответствие със стратегията на проекта бе извършено ретроспективно проучване относно влиянието на лечебното хранене, грижите за кожата и контрола на левкоцитите върху ефективността и качеството на лъчетерапевтичните процедури. За целта бяха обхванати сто пациента провели лъчетерапия за първи път в комплексното лечение на онкологичното си заболяване за период от една година. Статистическият анализ на получените данни сочи, че грижите за кожата и контрола върху левкоцитите имат съществена роля за възможността лъчелечението да се проведе в необходимият обем и оптимални времеви граници. Лечебното хранене не показа съществена статистическа значимост.

Работата продължава с подготовката на брошура “Грижи за кожата при лъчетерапия” и карта “Контрол на левкоцитите” за пациентите от дневен стационар. С помощта на дарения от Сдружението за по-добро здраве персонален компютър Toshiba-420 CDT бе изготвен макет на епикриза за пациентите на лъчетерапия в отделение Радиология на ОЦ Плевен.

 

 

Профилактика на отравянията в детска възраст

Стефка Кънчева

 

Последните години у нас и по света се очертава тенденция за нарастване броя на децата употребяващи алкохол и съответно увеличаване на броя на децата с алкохолни отравяния. Целта на проекта е да се повиши информираността на децата от училище “Христо Смирненски” гр. Плевен по проблема чрез изнасяне на лекции по темата.

Извършени дейности:

а/Сформиран е медицински екип от лекар и две медицински сестри;

б/ Информирано е ръководството на Детска клиника гр. Плевен и училищното ръководство на училище “Христо Смирненски” гр. Плевен за целите на проекта;

в/ Изготвена е анкета за установяване нивото на информираност на целевата група по проблема и е размножена в 400 екземпляра;

г/ Анкетата е проведена в 4-ти, 5-ти, 6-ти и 7-ми класове на училище “Христо Смирненски” гр. Плевен;

д/ При обработката на анкетата са взети под внимание въпросите, по които децата искат да получат информация.Те са застъпени в лекциите, които предстои да се изнесат;

е/ Набелязани са датите, на които ще се проведат лекциите, съобразно с училищната програма на учениците;

ж/ Осигурени са химикалки и тефтерчета, които ще се раздадат за стимулиране на децата при изнасянето на лекциите.

Предстоящи дейности:

а/ Провеждане на лекционният курс сред учениците от 4-ти, 5-ти, 6-ти и 7-ми класове в училище “Христо Смирненски”;

б/ Изготвяне и провеждане на анкета в кроя на лекционния курс;

в/ Обработка на анкетата и установяване ефекта от проведените лекции.

 

 

 

Изграждане на позитивно отношение към рентабилните здравни грижи при 40 мед.сестри и фелдшери, работещи в психиатричните клиники на МБАЛ – Плевен

Павлинка Жекова

 

ОБОСНОВКА НА ПРОЕКТА: Нерентабилни здравни грижи в психиатричните клиники на МБАЛ – Плевен поради неинформираност на мед.сестри, водеща до понижаване качеството на здравните грижи. Проблемът беше доказан чрез попълване на анкетна карта за проучване отношението на сестринските кадри към ценовата ефективност на сестринските грижи /прилагам анкетна карта/.

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Промяната на отношението на мед. сестри в позитивен аспект ще повиши качеството на здравните грижи и ще улесни процеса на успешно прилагане на рентабилните здравни грижи в условията на пазарна икономика и бъдеща конкуренция между лечебните заведения.

МЕТОДОЛОГИЯ:

Целева група: 40 мед. сестри и фелдшери работещи в психиатричните клиники на МБАЛ – Плевен.

В периода 01.11.2002 г. – 30.01.2003 г., т.е. в продължение на три месеца, екип от 2 мед. сестри, работещи в психиатрични клиники с образователно- квалификационна степен “бакалавър” по Здравни грижи и 1 външен консултант /мед.сестра-асистент в направление “Здравни грижи” – ВМИ – Плевен/, проведе 5 образователно-тематични срещи с целевата група и 1 практически семинар, който премина при висока активност от страна на участниците. Гост беше главната мед.сестра на МБАЛ-Плевен. Участниците получиха удостоверения за участие в мероприятията но изпълнение на проекта.

ОЦЕНКА: Чрез попълване след 1 година от целевата група на същата анкета ще разберем дали сме постигнали целта на проекта.

 

 

Неадекватен контрол на острата и хронична болка при пациенти лекувани в онкохирургична клиника, поради липса на здравно-просветна програма за тях и близките им

Вилияна Стоева

 

Работата по проекта стартира в началото на месец октомври 2002 г. проучване на достъпната литература за видовете обезболяване при онкологични заболявания.

Запознах ръководителя на клиниката и старшата медицинска сестра със същността на проекта, целите и задачите, които той си поставя.Привлякох в екипа д-р Р. Стоянов /ординатор в клиниката/ и д-р С. Симеонов /работещ в кабинета за контрол на хроничната болка/, които ми оказаха съдействие при съставяне на брошурата “Обезболяване при онкологични заболявания – информация за пациента” и анкетна карта за оценка качеството на живот на пациентите, които разпространих сред 50 болни и техните близки в клиниката.

 

 

Образователна програма сред пациентите провеждащи химиотерапия с цел оптимизиране на лечението и повишаване качеството на живот

Мелиана Ал Шаргаби

 

Работата по проекта стартира в началото на месец октомври 2002 г. със справка в достъпната ми литература по въпросите на грижите за пациенти на химиотерапия в амбулаторни условия и оценка на качеството на живот при тях.

Запознах ръководителя на клиниката и старшата медицинска сестра със същността на проекта, целите и задачите, които той си поставя. Привлякох в екипа д-р Р. Мичева /ординатор в клиниката/ и д-р Р. Стоянов – онкохирург, които ми оказаха съдействие при съставяне на брошурата “Химиотерапията – информация за пациента” и анкетна карта за оценка качеството на живот на пациентите, които разпространих сред 32 болни в клиниката. Направени са 500 брошури и още толкова анкетни карти.

 

 

Програма за ресоциализация на болните с множествена склероза

Мария Сънкова

 

Направих извадка на болните с М.S. лежали в клиниката. Засега в този списък са включени 56 човека. На по-голяма част от болните в този списък изпратих картички за Коледа и Нова Година.

Сега от се сформира група от 20 болни, които са изявили желание за участие в проекта. Желаещите могат да надминат цифрата 20, тъй като се проявява особено голям интерес от тяхна страна. Осигурено е обзавеждане на стая за провеждане на срещи на групата. Предвижда се съвместно празнуване на празници, здравни беседи, решаване на различни социални проблеми. Написана е също и брошура с образователна насоченост за болните с М.S., към която има подчертан интерес и която се разпространява сред всички регистрирани пациенти с MS.

 

 

Разкриване на сектор за лечение на жени, страдащи от зависимост

Александър Александров

 

Идеята за разработване на проекта произтече от обективната необходимост за лечение на млади момичета и жени със зависимост към алкохол или опиати. През последните години се очерта трайна тенденция все по-често да търсят терапевтична помощ жени с алкохолен или наркоманен проблем. Клиниката разполага с 25 легла, но те бяха предназначени единствено за лечение на болни – мъже. Смесването на двата потока, особено като се има предвид естеството на заболяването, е неуместно и крие известни рискове от нарушаване на режима. Поради това се изготви проект за отделяне на една стая, свързана със сервизни помещения, специално за жени.

Извършени дейности:

Обособи се една болнична стая с 5 легла, в която се настаняват лицата от женски пол, нуждаещи се от хоспитализация или амбулаторна детоксификация.

Оборудва се сервизно помещение - баня и тоалетна, предназначена болните.

Осигурени бяха някои медицински уреди за пряката ежедневна лечебна дейност:

апарати за измерване на кръвно налягане със медицински слушалки;

глюкомер за измерване нивото на кръвната захар. Това се налага, тъй като често постъпват пациенти с отклонения в кръвната захар и при вливане на глюкозни разтвори има опасност от развитие на усложнения;

неврологично чукче за снемане на неврологичен статус.

Работа по проекта ще продължи след пребазирането на клиниката до края на тази година.

 

 

Проекти от семинар Габрово, юни 2002

 

Правилно поведение при екзогенни отравяния

Димитър Димитров

 

Работата по проекта започна през месец юли 2002г. Сформиран бе екип по проекта в състав: ръководител на проекта - Димитър Димитров - медицински фелдшер -ЦСМП гр. Габрово, членове д-р Петър Бояджиев - токсиколог при МБАЛ гр. Габрово, д-р Веселин Димитров - Директор на ХЕИ – Габрово,

Иванка Русева - инспектор в ХЕИ - Габрово - отдел "Здравна просвета"

През месец юли 2002 год. беше изготвена анкетна карта на тема "Правилно поведение при някои по често срещани отравяния и ухапвания от змии и насекоми". През същият месец беше проведено анкетно проучване от екипа по проекта сред 100 души случайно подбрани пациенти.

Анкетата беше обработена и анализът на резултатите от нея показаха следното:

- 43 % от анкетираните са над 60 години, 22 % са от 30 до 40 години,

15 % са от 50 до 60 години, 16% са от 40 до 50 години , 4 % са до 30 години;

59 % от анкетираните са жени и 41% мъже;

29 % от анкетираните живеят в централната градска част на Габрово, 47 % живеят в квартали на Габрово, 21 % са от други населени места на област Габрово и 3 % са от друго населено място;

77% не познават всички пътища на проникване на отровата в човешкия организъм, 21 % дават отчасти верни отговори само 2 % дадоха напълно верни отговори.

Табл. 1 Отравяния в Габровска област за 2000 година

Показател

На население

Относителен дял %

Регистрирани в здравни заведения от общ тип

69.3/1000

2.50 %

Смъртност

69.1/1000

0.30 %

Табл. 1 Отравяния в Габровска област за периода от 01.07.2002 г.- до 30.06.2003 г.

Показател

На население

Относителен дял %

Регистрирани в здравни заведения от общ тип

47.3/1000

1.75%

Смъртност

45.1/1000

0.10%

 

В заключение може да се отчете, че целите на проекта са постигнати.

Повишена е информираността на населението от Габровски регион по проблема екзогенни отравяния.

Намален е броят на регистрираните случаи с отравяния в региона както и смъртността по тези причини.

За в бъдеще екипът по проекта ще продължи разпространението на изработените материали и периодично ще се правят медийни изяви по този въпрос.

 

 

Обучение на болни с бронхиална астма за правилно манипулиране с аерозолни медикаменти

Донка Георгиева

 

Цел на проекта бе да се намали честотата на пристъпите и хоспитализацията на лицата с бронхиална астма с обучение да манипулират правилно с аерозолните медикаменти.

След направената справка се установи, че за периода 2001 2002 год. са постъпили 42 новооткрити болни от Бронхиална астма.

Изработени бяха листовки и нагледни материали /табло/ . Сформирани бяха 6 групи от по 7 човека за обучение. На първото занятие се изнесе лекция за самото заболяване от лекар - специалист –“Какво представлява бронхиалната астма, как да се предпазваме от честите пристъпи, и по какъв начин да ги намалим”. През следващите занятия се извърши и практическото обучение на болните за правилното манипулиране с аерозолни медикаменти. Проверено бе и състоянието на болните, чрез функционално изследване на дишането.

В процеса на обучение се взе решение да се обучат и близките на по-трудно подвижните болни, които не могат да посещават занятията.

След направената проверка се установи, че 40% от обучените могат успешно да боравят с аерозолните медикаменти, като по този начин се намали честотата на пристъпите им и хоспитализацията в болницата.

Надяваме да се разшири дейността по проекта с помощта на персонала от хоспис “Здраве", които любезно ни съдействаха за успешното изпълнение на проекта.

 

 

Обучение на па пациенти с ХОББ и астма за правилно ползване на спирометър при домашни условия

Ирина Грозева

.

Изготвен е списък на пациенти на болницата , които през 2001 г. са били хоспитализирани 2-3 или повече пъти. Отпечатана е листовка с информация за тях и е разпространена чрез болницата и диспансерно отделение. Закупени са десет индивидуални спирометри и е стартирано обучение на 30 пациенти, които пожелаха да се включат в групите.

 

Брой пациенти

Брой хоспитализации преди обучението

1 6 души

3 пъти

10 души

2 пъти

4 души

4 пъти

 

За период от една година 9 от включените в групите за обучение пациенти са постъпили само един на лечение в болницата. В сравнение с предишни периоди подобрението е с 30 %.

 

 

Образователна програма за пациенти с белодробни заболявания, обясняваща необходимостта от бронхоскопия

 д-р Иво Станчев

 

Проектът стартира през месец август 2002 год. Организиран е екип от един лекар - бронхоскопист и четири медицински сестри. Закупен е образователен видеофилм, обясняващ процедурите на бронхоскопията. Координаторът на проекта е обучил медицинските сестри как да подготвят пациентите, на които предстои бронхоскопско изследване.

Отпечатана е образователна брошура за самото изследване. Екипът е разработил форма за "Информирано съгласие на пациента за извършването на бронхоскопия", от която са отпечатани 200 екземпляра. Провеждат се индивидуални разговори с пациентите за мотивирането им за провеждане на бронхоскопия и за обяснение на процедурите.

 

Период

Извършени бронхоскопии

м. юли 2001 - м. юли 2002 год.

135

м. юли 2002 - м. юли 2003 год.

163

 

Повишението на извършените изследвания е с 20,7 %.

 

Период

Брой разкрити белодробна ТБК и белодробен карцином в ранен стадий

м. юли 2001 - м. юли 2002 год.

43

м. юли 2002 - м. юли 2003 год.

52

Повишението е с 20,9 %.

 

 

Предотвратяване на инфекции сред персонала на Белодробна болница – Габрово

Любка Димитрова

 

През месец юли проектът бе представен на ръководството на болницата и бе сформиран екип в състав: ръководител на проекта - Л. Димитрова -главна медицинска сестра на Белодробна болница - Габрово, и членове д-р Н. Стаматова - председател на комисия по ВБИ, д-р Т. Трифонов - зам. председател на Комисия по ВБИ; Р. Иванова - старша медицинска сестра в отделение за интензивна и спешна терапия; Т. Димитрова - старша медицинска сестра I отделение; К. Драгиева - старша медицинска сестра КД Блок; И. Звездева - старши медицински лаборант.

През месец август 2002 год. екипът изготви анкетни карти за оценка знанията на персонала при работа с туберкулозно болни. През септември 2002 год. беше проведено анкетно проучване сред 90 души - 30 санитари и 60 медицински специалисти от болницата за проверка на знанията преди започване на проекта.

Резултатите и анализа от анкетните проучвания показват, че приложени към настоящия отчет.

През август и септември екипът изработи и стандарти за хигиенни грижи при туберкулозно болен и дезинфекция в болницата. Същите бяха съгласувани с Епидемиологичен отдел при ХЕИ - Габрово.

През октомври, ноември, декември 2002 год. и януари 2003 год. се проведе обучение на медицинските специалисти и запознаването им със стандартите.

През октомври 2002 год. и февруари 2003 год. се проведе теоретично и практическо обучение със санитарите на болницата по същия проблем.

През януари 2003 г. бяха закупени и монтирани коркови табла за всички звена, на които се поставиха санитарно-хигиенните изисквания за работа в болницата.

Размножени и предоставени бяха във всички звена Указания за санитарно-хигиенният режим.

През декември 2002 год. Бяха посетени Детска белодробна болница - Трявна и МБАЛ - Севлиево, където беше проведена среща с главните и старши медицински сестри в болниците. Същите бяха запознати със санитарно-хигиенните норми за работа с туберкулозно болни и им бяха предоставени указанията.

Пред юни 2003 г. беше проведено анкетно проучване сред 90 души персонал - 60 медицински специалисти и 30 санитари, за оценка на придобитите знания след проведеното обучение по проекта.

Резултатите от анкетното проучване и анализа са приложени.

В заключение може да се каже, че целите на проекта са постигнати. Предвижда се периодично обучение на медицинския и помощен персонал и за в бъдеще.

 

 

Образователна програма за профилактика на тютюнопушенето сред учениците от V до VIII клас на училище “Св. Св. Кирил и Методий” - Габрово

Нелвена Пенчева

 

Проектът стартира през юли 2002 год. с организационни мероприятия: закупуване на материали, подготовка на темите и съдържанието на отделните беседи, подготвяне на диапозитиви за по-добро онагледяване, изработване на брошура за вредността от тютюнопушенето и анкетните карти.

Бе уговорено с Директора на училището времето за провеждане на беседите. От септември 2002 год. до март 2003 год. се проведе образователната програма под формата на шест беседи сред учениците от V до VIII клас. Самата програма включваше:

Анкетиране на целевата група в началото на програмата;

Раздаване и обстойно разглеждане на брошурата, за
вредността от тютюнопушенето;

Запознаване с историята на тютюнопушенето и химическия
състав на вдишвания никотинов дим;

Разглеждане на вредното действие на тютюнопушенето
върху всеки един орган и система от човешкия организъм:

влияние върху сърдечно-съдовата система - увреждания;

влияние върху белите дробове - увреждания;

влияние върху жлезите с вътрешна секреция;

връзка с ракови заболявания;

влияние върху половата система;

влияние върху плода при бременност;

съдови болести;

влияние върху подрастващия не изграден организъм;

пасивно тютюнопушене.

Запознаване с основните цели и плана на действие към "Националната здравна стратегия 2001 - 2006 год." И "Националната програма за ограничаване на тютюнопушенето 2002 - 2005 год.";

Запознаване на учениците със статии по темата в печата: в."Форум медикус", в. "Труд", в. "100 вести" и други;

Разглеждане на излезли брошури по темата от други проекти;

Запознаване с "Ръководство за отказване от цигарите":

смъртност;

съвети;

етапи;

скъсване с навика;

симптоми на отказване;

как да ги контролираме;

преимущества при отказване от цигарите и изгоди;

никотинова дъвка - какво представлява и как се използва.

9. Анкетно проучване за оценка на знанията след проведената здравно —образователна програма.

По време на изпълнение на проекта, за да бъдат обучени "по-добре", "по-бързо", "по-лесно" и с "по-добри резултати", бяха използвани:

вербалният метод - базиращ се на речта, чрез която учащият се може да изгради представи за описаните процеси и явления на никотина върху човешкия организъм по слухов път;

метода на онагледяване - твърди се, че 90% от всички сведения за окръжаващата действителност човек получава с помощта на зрението; изследванията на психолозите показват, че пропускателната способност на системата "ухо-мозък" е от порядъка на 50 хил. бита/сек., а тази на системата "око-мозък" е 1 мил.бита/'сек. Тоест пропускателната способност на зрителният анализатор е 100 пъти по-голяма от тази на звуковия;

Метод на убеждението, чрез:

беседване;

дискутиране;

лекции;

експерименти.

Демонстрирах влиянието на 1 цигара върху сърдечно-съдовата система чрез измерване на пулса ми от ученик - преди и след изпушването й.

Бяха застъпени принципите за:

Достъпност: съответствие между съдържание, методи и възрастови особености на целевата група;

Нагледност: постъпките на отделните хора могат да служат, като образци на поведение. Възпитателната сила на примера се гради на стремежа - детето да подражава, това е израз на доверие и уважение.

"Не го гледай какво говори, а го гледай какво върши"

Съзнателност и активност: създаване на условия за свободни дискусии и спорове.

Програмата по проекта завърши с анализ на резултатите от анкетните карти, попълнени на "изхода" на проекта.

От анализа на анкетите се вижда, че:

Около 62% от семействата - родителите са пушачи и несъзнателно дават лош пример за подражание на децата си;

В процентно отношение броя на майките пушачи е приблизително равен на бащите пушачи, като най-често пушачи са и двамата;

Около 90% от учениците са опитвали да пушат;

63% от тях са запалили първата си цигара преди V клас;

3% от родителите /най-вече на учениците в VIII клас/ знаят, че децата им пушат и нямат нищо против;

52% от учениците знаят, че е вредно но не го вярват наистина, поради късния ефект от тютюнопушенето;

Почти 96% мислят, че могат да спрат да пуша, когато си поискат.

Като извод за постигнатите резултати от проекта, може да се каже, че:

1. 100% от учениците са запознати с вредното действие на тютюнопушенето върху всеки един орган и система от човешкия организъм.

100% знаят за бавното, но сигурно привикване към никотина, наподобяващо наркотичната зависимост при наркоманите и трудността при от казване на тютюнопушенето.

92% са запознати с последните статистики и мащабите на тютюнопушенето, начините за борба с него, както у нас така и по света.

93% от целевата група смята, че е имало полза от чутото по проблема, 6% смятат, че не могат да преценят и 1% - че няма полза.

В заключение мога да кажа, че бяха изпълнени всички заложени цели на проекта и бяха постигнати добри резултати.

 

 

Подобряване на комуникативните умения сред медицинските сестри, работещи с туберкулозно болни пациенти

Поля Дачева

 

При проследяване движението на болни преминали през ТБК отделение бе установено: за 2001г. са преминали 337 пациенти. От тях 128 са прекъснали лечението си по собствено желание, като това са 38% от общия брой. От тях 92 са постъпили повторно на лечение през същата година отново.

През 2002 година са преминали 44 9, а броя на незавършилите курса си на стационарно лечение/до пълно обезбациляване/ са 68 пациенти. Това са 15,1% от общия брой. След проведената през май 2003г. анкета сред 94 болни прави впечатление, че78 от тях са доволни от начина, по който са посрещнати и обслужени от персонала.

В резултат на проведените няколко лекции сред медицинските сестри и подготвената информация за болните с пълно обяснение за заболяването и лечението се отчита , че с 22,9% се е повишил броя на тези болни, които остават в Белодробна болница до завършване курса си на лечение.

 

 

Образователна програма за ролята на ранното откриване и лечение на остеопорозата при жени в трудоспособна възраст

Румяна Иванова

 

След подготвителния етап, през ноември 2002 бе стартиран втория етап от работата по проекта. До края на месеца бяха изготвени и разпространени две информационни брошури:"Остеопорозата -заболяване на цивилизацията" и "Профилактика на остеопорозата".

През декември 2002год и януари 2003год.се организираха и проведоха прегледите на още 16 жени от рисковата група.На нуждаещите се бе назначено лечение и дадени препоръки от специалист.

В края на април 2003г.проведохме анкета "Остеопороза - рискови фактори, профилактика и лечение", сред групата жени, обследвани по проекта. Резултатите от анкетата показаха , че 62% от жените са обърнали сериозно внимание на проблема и след участието си в образователната програма са много добре запознати с рисковите фактори и профилактиката на заболяването.

От проведените в процеса на работа индивидуални разговори с участничките в проекта направихме извода, че при голяма част от жените има твърдо убеждение за ползата от повече информираност по проблемите на здравето, от здравословен начин на живот и личната отговорност на човека за собственото му здраве.

 

 

Проекти от семинар Варна, юни 2002

 

Намаляване на травматизма в следствие на агресивното поведение сред 12-14 годишни деца

Събка Арабова

 

Проектът беше представен на директора и учителите в ОУ ”Капитан Петко войвода” в гр. Варна и беше потърсено тяхното съдействие за реализирането му. С цел намаляване на агресията сред децата бяха организирани алтернативни форми на заетост в свободното време. Закупени бяха топки за волейбол, баскетбол и футбол, които децата от VІ и VІІ клас използват активно всяко междучасие и извън часовете. Организирани бяха турнири по футбол и баскетбол. Сформира се група по карате.

Изготвена беше програма за здравно възпитание, включваща изработването и разпространението на писмени здравно-образователни материали, видеофилми, беседи и лекции. Всяко дете получи здравна брошура и седем листовки по темите на образователната програма. С помощта на видеотеката на ХЕИ-гр. Варна осигурихме прожекции на 11 видеофилма по важни здравни теми – пубертет и здраве, СПИН и полово-предавани инфекции, тютюнопушене, наркомании. Лекционният курс изцяло беше посветен на травматизма и начините за оказване на първа помощ при нараняване.

Постижение на проекта е намаляването на травматизма при децата на 12-14-годишна възраст с 50% през първия учебен срок в сравнение със същия период на предходната учебна година. При 78% от децата не са допуснати травми за цялата учебна година.

Успешното изпълнение на проекта беше възможно благодарение на съдействието на г-жа А. Величкова, г-жа Николова, г-жа Букова, г-жа Стойкова и г-жа Карова и на ентусиазираното участие на децата.

 

 

Програма за намаляване на затлъстяването сред учениците от І до VІІІ клас на ОУ “Н. Вапцаров” и ОУ “Софроний Врачански” – Варна

Н. Митева

 

В началото на учебната година е сформирана чрез скрининг целева група от 20 деца със затлъстяване, учещи в двете училища и желаещи да намалят теглото си. Направени са антропометрични измервания и е изчислен индекса на телесната маса.

От специалист-диетолог в училище е направена диета и примерно седмично меню за всяко дете. Проведени са дискусии за десетте правила за здравословно хранене. Всяко дете получи книжка със съвети за балансирано хранене за своята възраст. Изнесени бяха три лекции за рационалното хранене от лекар-специалист от отдел “Промоция на здравето” на ХЕИ-Варна.

Наред с това децата провеждат редовни занимания с физически упражнения, изготвени от преподавателите по физическо възпитание. Закупени са топки, гири и други пособия за повишаване на физическата дееспособност.

Теглото на децата в групата е проследено трикратно, като за период от девет месеца е постигнато намаляване средно с 4 кг и няма деца с увеличаване на телесната маса.

 

 

Намаляване на нивото на стрес при надарените деца от средно училище по изкуство “д. Христов” – Варна

Благойка Петкова

 

Проектът стартира през м. oктомври 2002 г. Училищното ръководство беше запознато с целите на проекта и оказа съдействие при реализирането им. За определяне степента на тревожност при децата се проведе тест. Методиката оценява нивото на стрес в три типа ситуации – свързани с училището и общуването с учителите, актуализиращи отношението към себе си и свързани с общуването. С резултатите от теста беше запознат училищния психолог и след подробен анализ се сформираха групи от учениците, показали високо ниво на стрес при трите ситуации.

Имайки предвид естеството на проблемите и заетостта на децата, най-удачна форма на работа беше индивидуалната консултация. Тя се провеждаше от училищния психолог и медицинската сестра. Подготвени бяха седем беседи, седем практически занятия и психо-физическа релаксация. Осигурени бяха аудио и видеокасети с подходящо съдържание и литература по проблема за контрол на стреса.

Проектът продължава и през настоящата учебна година с включване на нови ученици на възраст до 15 г. в групите за намаляване на стреса.

 

 

Здравно-образователна програма за подобряване информираността на подрастващите по сексуалните проблеми

Милена Йовчева

 

В проекта са включени 50 ученици от VІІІ клас на ПГТМД-Варна. Проведена беше анкета за установяване на изходното ниво на информираност по сексуалните проблеми. Организирано беше посещение в Музея на здравето, където беше изнесена беседа за анатомията на човешкото тяло. Ежемесечно с участието на специалисти от ХЕИ се провеждаха лекции по проблемите на пубертетното развитие, предпазването от полово-предавани инфекции и нежелана бременност. Осигурени бяха брошури и други здравно-образователни материали, които бяха предоставяни на участващите в програмата. Проектът приключи с провеждането на анкета за оценка на постигнатите резултати. Установено беше, че 80% от участниците в проекта показват добро ниво на здравни знания по проблемите на сексуалното здраве, с което е постигната основната цел на проекта.

 

 

Здравно-образователна програма за правилна диета и физически упражнения за деца със затлъстяване

Русинка Тодорова

 

Проектът стартира в началото на учебната година. Всички 600 деца бяха антропометрирани и се установи, че 88 са със затлъстяване ІІ и ІІІ степен. Сформирана беше група от 20 деца на различна възраст, но скоро след започване на заниманията със спортни дейности проектът обхвана 52 от децата с наднормено тегло поради големия интерес към закупения нов спортен уред – тренажор. Програмата за спортни занимания беше изготвена от двама лекари по спортна медицина. За всяко дете се изработи индивидуален лист за проследяване на теглото. Раздадена беше образователна брошура за правилното хранене в училищна възраст. Провеждаха се ежемесечни беседи за начина на хранене и за физическата активност, теглото се регистрираше всяко тримесечие, като специалист-диетолог даваше съвети за поддържане на постигнатото намаление. Постигната беше договореност с фирмата, осигуряваща закуски на децата в училище за предлагането на закуски с диетичен хляб и млечни продукти. През м.май се проведе анкетиране на учениците от целевата група, като над 85% от тях посочиха без грешка принципите на рационалното хранене. При антропометричните измервания в края на проекта при всички деца е постигната редукция на килограмите, като само 1 дете е без промяна в теглото и още 1 е увеличило теглото си.

 

 

Здравно-образователна програма “Не на дрогата” в професионална техническа гимназия – Варна

Радка Милева

 

Работата по проекта започна през м. октомври 2002 г. Програмата обхвана 52 ученици от ІІ и ІІІ курс на ПТГ-Варна. Проведена беше анкета за входящо ниво на информираност по проблемите на наркоманиите. Установи се, че 19 (36,5%) от участниците в целевата група имат опит с употреба на марихуана и общото ниво на информираност за здравните ефекти на психоактивните вещества не е добро. Два пъти месечно се провеждаха лекции, беседи със специалисти от Центъра за превенция на наркоманиите и ХЕИ, прожекции на видеофилми. Поставено беше информационно табло с материали по проблема. Направена беше пощенска кутия за въпроси по темата, на които се даваха отговори на таблото. Група от 25 ученици участвува в лектория за въздействието на психо-активните вещества върху човешкия организъм в Центъра за превенция на наркоманиите. Лекциите бяха изнесени от д-р Борислав Станчев. При приключване на проекта беше проведено анкетиране за оценка на резултатите. От учениците, споделили за опит с наркотични вещества при започване на проекта 12 (63,15%) искат да спрат употребата, а 4 (21,1%) са прекратили използването на дрога. Нито един от участниците в проекта не е склонен към преминаване на “твърди” наркотици.

 

 

Програма “Не на агресията в училище”

Станка Манолова

 

Високият травматизъм, дължащ се на повишена агресивност сред учениците в училище наложи търсенето и прилагането на подходящи образователни и възпитателни форми на въздействие. В ОУ “Ст. Михайловски" - Варна стартира проект, целящ чрез целенасочено здравно-образователно, педагогическо и психологическо въздействие върху децата от V и VІ клас да се постигне позитивна промяна в поведението, ограничаване на агресията и намаляване на свързания с нея травматизъм. Сформиран беше екип за работа по проекта, включващ медицинската сестра и педагогическия съветник, подпомагани от класните ръководители, родители и изградена лидерска група от ученици от VІІІ клас с авторитет сред по-малките ученици. С план-програмата бяха запознати класните ръководители на специално съвещание на Методичното обединение, като част от програмните дейности залегнаха в годишните планове на класните ръководители.

Сформирани бяха целева и контролна групи от по 15 ученици от VІ клас. Те участваха в ежемесечни здравни лекции и беседи по проблемите на травматизма и начините за оказване на първа помощ. Лекционният курс приключи с провеждането на анкета и оценка на практическите умения на децата, които показаха много добро усвояване на елементарни травматологични знания и умения. С целевата група беше създаден клуб “Аз общувам” за осъществяване на асертивен психотренинг. Два пъти месечно се провеждаха тренинги за създаване на умения за спокойно и разбиращо общуване. По инициатива на клуба и ученическия съвет се проведе Ден на приятелството в училище. Денят протече по предварително замислена програма, с анонимна поща по проблемите на агресията и насилието, дискусии за приятелството и общуването и при висока активност от страна на всички ученици.

През февруари 2003 г. се проведе и родителска среща на тема “Агресивното поведение – социална норма или социална патология”. Децата, включени в проекта често се обръщаха за консултации и съвет при конфликтни ситуации към педагогическия съветник и медицинската сестра.

Резултатите от проекта бяха оценени през м. май чрез анкета за отношението към насилието и агресията. Постигната е положителна нагласа у децата за спокойно и неагресивно общуване. За периода на проекта са допуснати 14 леки травми на горен и долен крайник. Само 4 от травмите са резултат от агресивно поведение. Постигането на по-добри резултати е възможно, но не трябва да се забравя многофакторната обусловеност на агресията сред подрастващите. Успешната реализация на проекта се дължи на добрата професионална квалификация на екипа и на желанието на учениците да участват в програмните дейности.

 

 

Профилактика на гръбначните изкривявания

Кохарик Куюмджиян

 

Проблемът за неправилното телодържание и гръбначните изкривявания в училищна възраст буди тревога - твърде голям е процентът на тези отклонения сред учениците. В моята практика на училищна мед.сестра съм наблюдавала, че при профилактичните прегледи се установява около 25-30% от учениците с гръбначни изкривявания.

Поради тяхното голямо значение за здравето и правилното развитие за децата необходимо е да бъдат взети сериозни мерки за ограничаването им, предпоставка за които е доброто им познаване и диагностициране.

За намаляване броя на учениците с гръбначни изкривявания избрах 65 ученици от първи клас при ОУ “Й.Йовков", които чрез образователна програма (лекции, листовки, видеофилми и др.) съвместно с учителя по физическо възпитание и класните ръководители за учебната 2002/2003 г. да не се допуснат повече от три нови случая на гръбначни изкривявания. Проектът бе представен и одобрен единодушно от директора и учителите.

На родителска среща на първокласниците, запознах и разясних новия проект, с който ще се занимавам през учебната година. Така си осигурих тяхното съдействие: участие и контролиране на поставените задачи. Раздадох листовки, в които се разяснява по-подробно проблема с гръбначните изкривявания.

До края на месец октомври 2002г. родителите представиха талони за проведен профилактичен преглед на децата от личните им лекари. Гръбначни изкривявания се установиха при само четири деца.

Тези ученици бяха включени в ЛФК група в училище, което се водеше от г-н Златев един път седмично. През останалото време децата изпълняваха упражненията в домовете си. За тази цел раздадох листовки на децата с указания за изпълняване на специалните за тази цел упражнения.

Веднъж месечно провеждах лекции пред първокласниците за гръбначните изкривявания и правилно телодържание. При тези беседи ги запознавах кои са причините и как да се предпазят от деформация на гръбначния стълб. За по-добро усвояване използувах нагледни материали (плакати, снимки и др.)

С останалите ученици в часа по физкултура, учителя отделяше време от часа (5-10мин.) за провеждане на специални упражнения за гръбначния стълб. Извънкласно се провеждаха много игри.

Специално внимание бе обърнато и на училищната мебел. Децата бяха подредени по масите и столовете според ръста.

През месец март прожектирах видеофилм за деформациите на гръбначния стълб, проведен бе и картинен тест. Учениците трябваше да оцветяват тези картинки, според заданието: тоест дали е правилна стойката или не.

Резултатите от теста показаха че децата правилно са усвоили материала.

Като последна стъпка от проекта, трябваше да се проведе повторен профилактичен преглед през месец май и да се види дали са постигнати поставените цели. От проведения профилактичен преглед се вижда, че само едно дете е придобило деформация на гръбначния стълб.

В заключение мога да кажа, че поставената ми цел в този проект е приключил успешно, тоест не са допуснати повече от 3 нови случаи с гръбначните изкривявания.