Спонсорирано от:         Dreyfus Health Foundation

DHF, 205 East 64 Street, Suite 404

New York, NY 10021

E-mail: Postmaster@thf.org

http://www.thf.org

                                     Fax #  212-371-2776


НОВИНИ

   Срещи

ü      На 29 август в СОУ “Иван Вазов”- Плевен, се проведе среща , на която д-р Даниел Левин, директор на фондация “Мрежа за подпомагане на деца” представи дейността на фондацията в съседна Румъния и готовността на фондацията да подкрепи продължението на проект, ориентиран към деца в неравностойно положение: сираци, от социално слаби семейства или с един родител.

ü      От 1994 година насам в СОУ “Иван Вазов” са реализирани няколко проекта по програмата “Решаване на проблеми за по-добро здраве”. Изборът в училището да се направи оборудвана от фондация “Мрежа за подпомагане на деца” компютърна зала се дължи на работата и резултатите от проекта на г-жа Стела Кръстева. Проектът, разработен в рамките на семинар “Инициатива за по-добро здраве за Плевен”, целеше да се помогне на деца, загубили родител, да преживеят един труден период в живота си. Една от дейностите по проекта бе и компютърно обучение за децата.

ü      Сега, когато училището разполага с повече компютри, има повече възможности тези деца да бъдат компютърно ограмотени.

ü      Д-р Ян Соботка, координатор на Здравна фондация “Драйфус” за Европа и Близкия изток, говори за програмите на фондацията, както и какви възможности дава сътрудничеството с програмите на фондацията.

ü      Г-н Димитър Митев, директор на училището, и неговият екип показаха вече създадената компютърна зала, както и мястото за новата зала. Според г-н Митев, училището може да осигури обучението за децата.

ü      Компютрите бяха доставени през септември и кабинетът бе открит през октомври.

 

 

Семинари

Плевен: Семинар за проследяване на работата по проекти на медицински сестри

 

   На 29 август в хотел “Балкан” в Плевен бе проведен семинар за проследяване на работата по проекти на медицински сестри, участвали в семинари от 1998 година насам, на който бяха представени и обсъдени завършени проекти и такива в ход.

   Бяха обсъдени бъдещи дейности по проектите. Една от препоръките на медицинските сестри бе да се организират повече посещения по проектите.

 

Плевен: Семинар “Решаване на проблеми за по-добро здраве”

На 31 август бе открит нов семинар “Решаване на проблеми за по-добро здраве”, с насоченост към ранна диагностика на рака и палиативни грижи”

Участниците бяха приветствани от г-н Найден Зеленогорски, Кмет на Плевен, доц. Кунчо Игнатов, ректор на ВМИ - Плевен и д-р Пламен Керековски - Директор на РЦЗ - Плевен.

По-късно през първия ден на семинара се проведе пленарно заседание, на което за значението на ранното диагностициране на рака  говориха специалисти от онкологичния център в Плевен: д-р Георги Байчев (“Рак на гърдата”), д-р Славчо Томов (рак на маточната шийка”) и д-р Румен Стоянов (“Рак на колона”).

За ролята на медицинските сестри в палиативните грижи за раково болни кратка беседа изнесе мадам Шийла Куин - Великобритания.

През първите два дни на семинара ConvaTec - България представи продукти на фирмата. ConvaTec е и първата фирма, спонсорирала семинар по програмата “Решаване а проблеми за по-добро здраве” в България.

 

Участниците - медицински сестри и лекари от общи практики и болници от Плевенска, Габровска, Ловешка и Великотърновска област, работиха в пет групи с международните фасилитатори мадам Шийла Куин (Великобритания), д-р Ян Соботка  (Полша, регионален координатор на Здравна фондация “Драйфус”), д-р Даниел Левин (САЩ), г-жа Елона Илгиювиене (Литва), г-жа Шийла Мърфи (Великобритания), г-жа Памела Хойт - наблюдател (САЩ), и българските фасилитатори доц. Мария Александрова, д-р Анжелика Велкова, г-жа Янка Цветанова, д-р Калоян Стойчев, г-жа Дарина Крачунова, г-жа Поля Живкова  и г-жа Надя Димитрова.

 

   След семинара бяха стартирани следните проекти:

ü      Създаване на детски кът в детско отделение на МБАЛ “Тота Венкова” - гр. Габрово - Райна Генчева

ü      Превенция на суицидно поведение в младежка ученическа възраст в училищата в гр. Плевен - Янита Трифонова

ü      Програма за снижаване риска от инвалидизация вследствие на гръбначно-мозъчни травми по време на селскостопанска работа - Пепа Фердинандова

ü      Здравно-образователна програма за намаляване на честотата на хоспитализации с хипо- и хипергликемии при сред диабетиците - Весела Кънчева

ü      Организиране на скринингова програма за ранна диагностика на рак на гърдата и на маточната шийка - Валентина Бешева

ü      Организиране на специализирано обучение на новопостъпилите медицински сестри във ІІ неврологична клиника на МБАЛ-Плевен - Диана Арсова - Гъркова

ü      Здравно-образователна програма за ползата от ранна диагностика на рак на маточната шийка в една лекарска практика - д-р Емануил Манойлов

ü      Изработване на комплексна програма за борба с вътреболнични инфекции в интензивно отделение на неврохирургично отделение на МБАЛ-Плевен - Ерка Маринова

ü      Здравно-образователна програма за рисковите фактори при пациенти с исхемична болест на сърцето - Лидия Цонeва

ü      Намаляване на терапевтичните стоматологични заболявания чрез обучение на 60 деца /7-9 год./ в правилна хигиена на устната кухина - Лилия Йорданова

ü      Програма за обучение на ученици на възраст 15-18 год. в правила за предпазване от сексуално-трансмисивни инфекции- д-р Мариела Генова

ü      Здравно-образователна програма сред ОПЛ и населението на Плевен за ранната диагностика на рак на ларинкса- Катя Христова

ü      Просветно-обучителна програма за близките на болни от рак в терминален стадий - Пенка Манолова

ü      Скринингова програма за ранно откриване на слухови увреждания сред рисковите  новородени в МБАЛ – Плевен - д-р Силвия Мирчева

ü      Здравно-образователна програма за болни, прекарали инфаркт на миокарда - Стефка Ганева

ü      Здравно-образователна програма за профилактика на рак на маточната шийка сред пациентките на АГ кабинет на МБАЛ - Луковит - Стилияна Маркова – Микова

ü      Програма за скрининг за карцинома на ендометриума сред жени с повишен риск от Плевенска област - д-р Славчо Томов

ü      Здравно-образователна програма за необходимостта от профилактични гинекологични прегледи на жените от гр. Белене - Блага Любенова

ü      Здравно-образователна програма сред болните с язва на стомаха и дванадесетопръстника за намаляване на рецидивите на заболяванията и хоспитализациите в МБАЛ – Луковит - Ваня Костова

ü      Здравно-образователна програма за значението на правилен диетичен, двигателен и медикаментозен режим сред пациенти, прекарали инфаркт на миокарда и лекувани в МБАЛ - Луковит - Весела Йотова

ü      Организиране на психотерапевтична програма в Онкологичен център в МБАЛ – Плевен за жени, претърпели мастектомия - Владислава Янчева

ü      Организиране на екип за палиативни грижи по домовете на терминално и хронично болни в гр. Белене след изписването им от болница - Валерия Ганкова - Николова

ü      Обучителна програма за намаляване нивото на стрес сред пациенти, планиране за хирургична операция в МБАЛ- Габрово - Гергана Георгиева

ü      Здравно-образователна програма за необходимостта от профилактични гинекологични прегледи на жените от една лекарска практика в гр. Павликени -  д-р Евгени Петков

ü      Здравно-просветна програма за намаляване нивото на стрес сред пациентите, провеждащи химиотерапия в Отделение по вътрешни болести в МБАЛ - Габрово - Здравка Кючукова

ü      Образователна програма за правилен режим на хранене при новодиагностицирани пациенти с диабет - Калина Парашкевова

ü      Образователна програма за повишаване на сътрудничеството на 465 възрастни пациенти от една обща практика за редовно провеждане на профилактични прегледи - д-р Лидия Славчева

ü      Образователна програма за инвалидизирани пациенти от съдова хирургия за запознаване със социални програми за подпомагане - Маргарита Ташкова

ü      Програма за повишаване мотивацията на пациентите от една обща практика за явяване на профилактични прегледи с цел ранно диагностициране на онкологични заболявания - Маринета Петкова

ü      Здравно-образователна програма за правилен двигателен и хранителен режим за пациенти с диабет тип І - Нейла Макнин

ü      Програма за ранна диагностика на рак на гърдата и маточната шийка сред работничките от едно плевенско предприятие - Павлинка Ангелова

ü      Програма за намаляване на стреса сред пациенти, планирани за хирургична операция - Павлина Петрова

ü      Обучение на жените в Белене за самоизследване на млечната жлеза - Росица Иванова

ü      Образователна програма сред пациентите от една обща практика за ролята на редовните профилактични прегледи за ранно диагностициране на рак на млечната жлеза и маточната шийка -  д-р Юлия Иванова

 

 

София: Семинар “Решаване на проблеми за по-добро здраве”

От 3 до 5 септември в София се проведе семинар “Решаване на проблеми за по-добро здраве”. Той бе организиран в тясно сътрудничество с Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите и Столична Хигиенно-Епидемиологична Станция.

Приветствия към участниците бяха поднесени от изпълнителния директор на столичната ХЕИ, директора на Превантивен център д-р Захари Николов и проф. Радка Аргирова, директор на Националната лаборатория по ретровируси.

 

Участниците – лекари, медицински сестри, учители, социални работници и представители на неправителствени организации работиха по групи с международните фасилитатори мадам Шийла Куин (Великобритания), д-р Ян Соботка (Полша, регионален координатор на Здравна фондация “Драйфус”), д-р Даниел Левин (САЩ), г-жа Елона Илгювиене (Литва), г-жа Шийла Мърфи (Великобритания), и българските фасилитатори доц. Мария Александрова, д-р Анжелика Велкова, г-жа Янка Цветанова, д-р Камен Каменов и д-р Захари Николов.

Подготвени бяха следните проекти:

ü      Намаляване на нивото на запрашеност в класните стаи за предотвратяване на инфекции на дихателните пътища  - Александър Куков

ü      Програма за подобряване на адаптацията на новоприетите ученици в НГДЕК - София - Божидара Рачева

ü      Здравно-образователна програма за ученици /10-14год./ в НУК - Горна Баня по проблемите на наркоманиите - Будинка Лилянова

ü      Здравно-просветна програма за вредата от тютюнопушенето за 120 ученици /12-13 год./, техните учители и родители - Виолета Аврамова

ü      Информационно-образователна програма за 15 семейства за подпомагане на процеса на ресоциализация на участници в наркокомуната в Белмекен - Галина Петрова

ü      Здравно-образователна програма за повишаване на знанията на 30 ромски жени в Бургас относно запазването на репродуктивното и сексуално здраве -   д-р Галина Колибарова

ü      Програма за подпомагане на адаптиране на деца с проблеми към изискванията на общообразователното училище - Даниела Борисова

ü      Обучителна програма за 30 ученици от 9 клас за вредата от употребата на наркотици - Даниела Фурнаджиева

ü      Здравно-образователна програма за повишаване нивото на знания за запазване на репродуктивното здраве сред 150 деца на 12-16 години, техните родители и учители - Елена Василева

ü      Здравно-образователна програма за родителите “Вечери за връщане в училище” за ограничаване на опитите за ранна употреба на алкохол и цигари сред 150 деца на 7-11 години - Елена Спиридонова

ü      Здравно-образователна програма за намаляване на консумацията на храни с високо съдържание на въглехидрати сред деца от началния курс на 4 училища в община “Младост” - д-р Емилия Димитрова

ü      Здравно-информационна програма за семействата на 50 деца, експериментиращи с/употребяващи наркотични вещества за преодоляване на трудностите в общуването - Иглика Панова

ü      Здравно-образователна програма за полово предавани  инфекции сред младежи от техникум по електроника и автоматика - София -  д-р Ирина Хараланова

ü      Просветна програма за ограничаване броя на желаещите да запалят първата цигара сред 30 ученици /12-13 годишни/ за ресоциализация - д-р Йорданка Димитрова

ü      Просветно програма за вредата от цигари, наркотици и други психоактивни вещества сред 50 ученици на 14 годишна възраст от две основни училища - Лаура Москова

ü      Създаване на УЕБ - страница за ученици по проблема “Наркомании” - д-р Людмила Нейкова

ü      Програма за пълно, задължително и ефективно лечение на туберкулоза за бездомни младежи от гр. София - Маргарита Димитрова

ü      Психологическа подкрепа за деца със затруднена адаптация в сериозни житейски ситуации - Мария Йорданова

ü      Намаляване на нивото на тютюнопушене сред студенти от медицински специалности - д-р Марияна Вакарелова

ü      Здравно-просветно програма на тема “Безопасен секс” сред ученици от 10 клас в едно СОУ във Враца - д-р Нели Петкова

ü      Оформяне на зелен кът в VІ ОУ - София за почивка на децата в междучасията - Пенка Иванова -Рашкова

ü      Подобряване на механизмите за осигуряване на достъп до медицински и социални грижи на 20 наркомани в ремисия и с предстоящо лечение за хепатит В и С - Пламенка  Велчева

ü      Здравно-образователна програма за намаляване на насилието и агресията сред ученици от шестите класове в 144 СОУ - Росица Вергова

ü      Осигуряване на преходни работни места за пациенти с шизофрения - Румяна Стоянова

ü      Здравно-образователна програма за вредата от алкохола сред 150 ученици  от ІІ курс на техникума по туризъм в гр. Банкя - Светла Кирилова

ü      Образователна програма за учителите на началните класове на 68 СОУ по проблемите на превенция на тютюнопушенето - Теодора Матеева

ü      Програма за развитие на умения за поддържане на лична хигиена с 500 деца от І до ІV клас на две училища - Цвета Балева

ü      Образователна програма за основни знания за полово-трансмисивни инфекции за деца от средния курс на ОУ в Долни Лозен - Юлия Димитрова

ü      Изработване на здравно-образователен филм по проблема “Дрога” - Яна Тодорова

 

Съобщения

   Настоящият и миналите броеве на бюлетина можете да намерите и в Интернет на адрес www.livebg.net/psbh-digest  

   Очакваме вашите коментари и предложения на адрес  yapsbh@mbox.digsys.bg, или 5800 Плевен, ул.”Св. Климент Охридски” №1, ВМИ – Плевен, за Сдружение за по-добро здраве.

   В следващия брой можете

ü      да прочетете за посещения на проекти

ü      да намерите информация от Medline, свързана с проекти по програмата

ü      да научите какви мероприятия са предвидени по програмата за 2002 година.

Очакваме вашите материали, включително снимки и видеозаписи, които отразяват работата и резултатите от вашите проекти. За нас ще бъде удоволствие да ви помогнем да споделите вашия опит с други хора, които искат постигнат по-добро здраве.

 

 

NEWS

 

Meetings

On July 28th, 2001, there was a meeting at Ivan Vazov Comprehensive School in Pleven. Dr. Daniel Levine, Director of Children’s Help Net Foundation, presented the activities of the foundation in neighboring Romania, and the results achieved there. He expressed the willingness to support the continuation of a project targeting underprivileged children: orphans, with single parents, or from poor families.

Ivan Vazov School in Pleven has been the site of several PSBH projects since 1994, and all these projects have been completed. The choice of the school as the first site of for a computer room equipped by Children’s Help Net Foundation was made because of a PSBH project - that of Mrs. Stella Krasteva. Her project was one of the Pleven Initiative projects, and aimed to help children who had lost a parent manage in a difficult period in their lives. One of the many activities Mrs. Krasteva within the project was computer training for those children.

With more computers available now, these children will be given a better chance for learning computer skills.

Dr. Jan Sobotka, coordinator of DHF programs for Europe and the Middle East, spoke about the programs of DHF, and what advantages cooperation with PBSH programs offers.

Mr. Dimitar Mitev, Director of the school, and his team showed the existing computer room, and the room for the new computer class. According to his team, the school had the capacity to provide the training for these children.

 In September, the computers for the new room were provided, and the room was opened in October.

 

Follow-up Workshop for Nurses in Pleven (see picture)

ü      On August 29th, a follow-up workshop was held at the Balkan Hotel in Pleven. Nurses that had attended PSBH workshops since 1998. Projects in progress or completed were reported and discussed.

Future activities were discussed with the nurses participating in the workshop. One of the recommendations made by the nurses was to organize site visits to more projects.

ü      On August 31, a new workshop started, focused on early diagnosis of cancer and palliative care. (see picture)

The participants were greeted by Mr. Naiden Zelenogorski, Mayor of Pleven, Assoc. Prof. Kuncho Ignatov, Rector of University School of Medicine, Pleven, Dr. Plamen Kerekovski, Director of the Pleven Regional Health Center.

Later during the day, there was a plenary session, and talks on the importance of early diagnosis of cancer were presented by specialists from the Pleven Oncology Center: Dr. Georgi Baichev (Breast Cancer), Dr. Slavcho Tomov (Cervix Cancer) and Dr. Roumen Stoyanov (Colon Cancer).

Dame Sheila Quinn gave a talk on the role of nurses in palliative care for cancer patients on the following day.

During the first two days of the workshop, ConvaTec – Bulgaria presented the products of the firm. The firm is the first one to financially support a PSBH workshop in Bulgaria.

The participants - nurses and doctors from primary health care and hospitals in Pleven, Gabrovo and Veliko Turnovo regions were divided into five groups and worked with international facilitators - Dame Sheila Quinn (UK), Dr. Jan Sobotka (Poland, DHF regional coordinator), Dr. Daniel Levine (USA), Mrs. Elona Ilgiuviene (Lithuania), Mrs. Sheila Murphy (UK), Ms. Pamela Hoyt (USA, observer), and the local facilitators Assoc. Prof. Maria Alexandrova, Dr. Angelika Velkova, Mrs. Yanka Tzvetanova, Dr. Kaloyan Stoichev, Mrs. Darina Krachunova, Mrs. Polya Zhivkova and Mrs. Nadya Dimitrova.

   The following projects were implemented after the workshop:

ü      Improving adaptation of children to hospital environment - Mrs. Raina Gencheva

ü      Prevention and reduction of suicidal behavior in adolescents in Pleven -  Mrs. Yanita Trifonova

ü      Reduction of invalidating spinal traumas in agricultural workers - Mrs. Pepa Ferdinandova

ü      Health education for diabetic patients  - Mrs. Vessela  Kancheva

ü      A screening program for early detection of cervix cancer - Mrs. Valentina Besheva

ü      Training newly appointed nurses in a neurology ward - Mrs. Diana Arsova

ü      A screening program for early diagnosis of cervical cancer- Dr. Emanuil Manoilov

ü      A program to reduce nosocomial infections in an ICU - Mrs. Erka  Marinova

ü      An educational program for AMI patients - Mrs. Lidia  Tzoneva

ü      An educational program to reduce caries in and other dental problems in 60 children - Mrs. Lilia Yordanova

ü      Education on sexually transmitted infections for adolescents - Dr. Mariela Genova

ü      An educational program to improve early diagnosis of cancer of the larynx -  Mrs Katia Hristova

ü      Training the relatives of terminal cancer patients to improve pain control - Mrs. Penka  Manolova

ü      Early diagnosis of deafness in risk newborn children - Dr. Silvia Mircheva

ü      Education for AMI patients - Mrs. Stefka Ganeva

ü      Health education on the role of prevention and early detection of cervix cancer - Ms. Stiliana Markova

ü      A screening program for endometrial cancer in Pleven region for women at risk - Dr. Slavcho Tomov

ü      Organizing gynecological check ups in a general practice in Belene - Dr. Blaga Lyubenova

ü      Education of patients with duodenal ulcer on proper regimen - Mrs. Vanya Petrova

ü      Education for acute myocardial infarction patients - Mrs. Vessela Yotova

ü      Organizing a support group for women after mastectomy - Mrs. Vladislava Yancheva

ü      Organizing a group for palliative care in the home of patients - Dr. Valeria Gankova

ü      An educational program to decrease stress in preoperative surgical patients - Mrs. Gergana Georgieva

ü      Increasing the number of women turning up for regular gynaecological checkups - Dr. Evgeni Petkov

ü      An educational program to decrease  stress in patients undergoing chemotherapy - Mrs. Zdravka Kyuchoukova

ü      An educational program on proper dietary regimen for newly diagnosed diabetics - Mrs. Kalina Parashkevova

ü      An educational program to improve compliance with check-up examinations for 465 elderly patients in a general practice - Dr. Lydia Slavcheva

ü      An educational program for disabled patients to improve their knowledge on support available from social services - Mrs. Margarita Tashkova

ü      An educational program on the role of check ups in early diagnosis of cervix and prostate cancer - Mrs. Marineta Petkova

ü      An educational program for diabetic patients on proper dietary and exercise regimen - Mrs. Neila Maknin

ü      A program to organize check-ups for cervix and breast cancer among 500 women - employees of a factory in Pleven - Mrs. Pavlina Angelova

ü      An educational program to reduce stress in preoperative surgical patients - Mrs. Pavlina Petrova

ü      Training women to perform self breast examination - Mrs. Rositza Ivanova

ü      An educational program on the role of regular check ups for early diagnosis of breast and cervical cancer for the patients in one general practice - Dr. Yulia Ivanova

 

On September 3rd-5th, a new PSBH workshop took place in Sofia. The workshop was organized in close collaboration with the team of the Sofia Municipality Centre for Drug Abuse Prevention and the Sofia Hygiene and Epidemiology Station. (see picture)

The participants were greeted by the acting director of the Hygiene and Epidemiology Station, the Director of the Prevention Center Dr. Zahari Nikolov , and Prof. Radka Argirova –Director of National Retrovirus laboratory.

The participants were doctors, nurses, teachers, social workers, NGO activists from Sofia. Assisted by international facilitators - Dame Sheila Quinn (UK), Dr. Jan Sobotka (Poland, DHF regional coordinator), Dr. Daniel Levine (USA), Mrs. Elona Ilgiuviene (Lithuania), Mrs. Sheila Murphy (UK), and the local facilitators Assoc. Prof. Maria Alexandrova, Dr. Angelika Velkova, Mrs. Yanka Tzvetanova, Dr. Kamen Kamenov and Dr. Zahari Nikolov, they developed the following plans of action:

 

ü      Improving classroom environment to reduce respiratory infections - Mr. Alexander Panayotov

ü      A program to help newly admitted 14-year olds to the national school of classical languages in Sofia - Mrs. Bozhidara Racheva

ü      Increasing the level of knowledge of school children aged 10-13 on the harmful effect of drugs - Mrs. Budinka Lilyanova

ü      A program to reduce the numbers of new smokers among 100 children in a Sofia middle school - Mrs. Violeta Avramova

ü      A program to ensure social re-integration of 15 addicts who underwent treatment in community of former addicts - Mrs. Galina Dyankova

ü      An educational program to reduce abortion rates in Roma girls (14-18) in Bourgas - Dr. Galina Kolibarova

ü      A program to improve on the adaptation skills of 20 children with problems at school - Mrs. Daniela Borissova

ü      Organizing peer education on the risks of drug use for 30 students (aged 15) in a Sofia high school - Miss Daniela Fournadjieva

ü      An educational program to increase the level of knowledge to preserve reproductive health in one hundred children aged 12-16, attending  a middle school in Sofia - Mrs. Elena Vassileva

ü      An educational program for children aged 8-11 and their parents on the harmful effects of alcohol, nicotine and drugs - Mrs. Elena Spridonova

ü      An educational program for children aged 7-11 in four schools in Sofia, their teachers and parents to reduce the quantity of carbohydrate intake - Dr. Emilia Dimitrova

ü      An educational program for the parents of 50 adolescents taking or experimenting with drugs to improve on the family atmosphere and reduce the recurrence rate after a period of one year - Mrs. Iglika Panova

ü      A health educational program to raise the level of knowledge on sexually transmitted infections among 25 boys at a technical school in Sofia - Dr. Irina Haralanova

ü      An antismoking program for children age 12-13 in two schools in Pernik - Dr. Yordanka Dimitrova

ü      An educational program on the harmful effect of psychoactive substances among 150 children aged 14, attending two schools in Sofia - Mrs. Laura Moskova

ü      Designing a WEB page with information for adolescents on the risks of drug use and abuse - Dr. Lyudmila Neikova

ü      A social program to reduce tuberculosis and morbidity and death rates among homeless young people in Sofia - Mrs. Margarita Dimitrova

ü      Starting a support program for children at risk for suicide in a School in Sofia and their parents - Mrs. Maria Yordanova

ü      Reducing the rates of smoking among medical students - Dr. Mariyana Vakarelova

ü      Educational program on safe sex among high school students in a school in Vratza - Dr. Nelly Petkova

ü      Improving the school yard environment to prevent accidents and exposure to drugs - Mrs. Penka Rashkova

ü      A program to ensure collaboration between social and medical services to ensure treatment for hepatitis B and C for 20 drug addicts in remission - Mrs. Plamenka Velcheva

ü      A program for children aged 12 to reduce violence and aggressive behavior - Mrs. Rositza Vergova

ü      Providing temporary employment for schizophrenic patients - Mrs. Roumyana Stoyanova

ü      A health educational program to reduce alcohol consumption rates - Mrs. Svetla Kirilova

ü      Improving the skills of primary school teachers to carry out anti-smoking health education - Mrs. Teodora Mateeva

ü      Teaching basic hygiene to 500 primary school children (7-11) - Mrs. Tzveta Baleva

ü      An educational program on basics of sexual health for 12- year old children - Mrs. Julia Dimitrova

ü      Producing a health-educational film on the problems of drug abuse - Mrs. Yana Todorova

 

 

Announcements

   The Bulgarian Health Information Digest is also available on the Internet, at  www.livebg.net/psbh-digest

   Your comments and suggestions are most welcome.

   Please write to: yapsbh@mbox.digsys.bg , or to 1, St. Kliment Ochridski Str., University School of Medicine, 5800 Pleven, Association for Better Health.

 

 

 

   In the next issue, you can

ü      read about site visits to projects

ü      find Medline information related to PSBH/I projects

ü      find information about the PSBH/I program for 2002.

 

 

   Please send materials, pictures included, about your projects. We will be glad to help you share your experience with other people who want to achieve better health.

 

 

Обзор/Overview

Lung cancer: present state of the problem (Dr. Georgi Baichev, MD, DSc, Oncology Center – Pleven)

 

БЕЛОДРОБЕН КАРЦИНОМ - СЪВРЕМЕННО СЪСТОЯНИЕ НА ПРОБЛЕМА

Г.  Байчев

Онкологичен център, МБАЛ -Плевен

 

 

Abstract: Lung cancer is the most common cause of death from malignancy in the United States and Europe. Only 12.4% of the cases in Bulgaria are diagnosed in the early stages of the disease.

The aim of this review is to present the current understanding of the disease from diagnostic, therapeutic and prognostic point of view. Lung cancer is easier to prevent (smoking is the predominant risk factor) than to cure.

Key words: lung carcinoma, epidemiology, treatment

 

Белодробният рак (БР) е един от най-разпространените карциноми в човешката патология и е водеща причина за летален изход от онкологични заболявания при мъжете. Честотата на заболяването непрекъснато нараства, като в Европа е приблизително 135 000 новооткрити случаи годишно, 23 000 от които се жени. Карциномът на белият дроб се открива най-често на възраст между 40 и 70 години, с пик между 50-60 годишна възраст. В структурата на злокачествените заболявания в България през 1996 г. относителният дял на БР е 20,7% при мъжете и 3,7% от карциномите при жените. (1,3,6,)

Особено тревожен е факта за трайна тенденция през годината да умират повече пациенти от регистрираните новозаболели. Това изисква задълбочено интерпретиране на причините, защото тази статистика на практика дискредитира досегашните усилия у нас в борбата с рака на белия дроб. Анализът на ситуацията през 1996 г. сочи, че само 12,4% от пациентите се диагностицират в I и II стадий, а 14% от случаите се регистрират по смъртни актове, т.е. те имат преживяемост. В годината на диагностицирането умират 38% от новозаболелите, а до хирургическо лечение достигат едва 9% от случаите.

От етиологична гледна точка на първо място се приема ролята на канцерогенния ефект на тютюневия дим, като риска се увеличава пропорционално на количеството изпушени цигари. Установено е, че дължащата се на тютюнопушенето смъртност от БР е 65 000 екзитуса годишно при мъжете и около 27 000 при жените. (2)

Ранната диагностика, точно стадиране и изборът на оптимално лечение при болните с белодробен карцином понастоящем представляват определено предизвикателство за лекаря-онколог.

Клиничната картина варира и в много случаи напомня на други белодробни болести. Ето защо диагностицирането на БР без данните от образните методи и от комплекса инструментални и морфологични изследвания е невъзможно. Най-честите симптоми са кашлица, болка в гръдния кош, хемоптое и диспнея. При около 1/3 от случаите с БР първите прояви са свързани с метастазирането на основното заболяване (чернодробни, костни, мозъчни, надбъбречни и др.) или са проявата на паранеопластичния синдром. Само 6% от болните са без оплаквания по времето на установяването на диагнозата. (7)

При съществуващо съмнение за белодробен карцином следващата стъпка трябва да бъде морфологичното му доказване. Разликите в биологичната природа, протичане и прогноза налагат разграничаването на две големи клинични групи: (2,3,4)

1. Дребноклетъчен рак (small-cell lung cancer- SCLC). Около 25% от всички БР. Характеризира се с бърза туморна пролиферация и голяма фракция делящи се туморни клетки. Клинично се проявява с бърз растеж и кратък период на изява на симптомите. В ¾ от случаите се установяват екстраторакални метастази в момента на диагностицирането на основното заболяване.

2. Недребноклетъчен рак (nonsmall-cell lung cancer- NSCLC). Представлява  хетерогенна група съставена от различни хистологични видове. Най-чест от тях е спиноцелуларния карцином (30-35% от всички БР), който се разполага обикновено централно. Аденокарциномът (30-33%) и недиференцираният едроклетъчен карцином (10-15%) обикновено са с периферна локализация.

При групата на NSCLC преди определянето на лечебната тактика е особено важно точното стадиране на заболяването. Основните методи, които се използват за морфологично потвърждаване на диагнозата и локално и системно стадиране са:

- неинвазивни (образни): конвенционално рентгеново изследване, компютърна томография, и томография, ултразвуково изследване, различни радиоизотопни изследвания на белия дроб.

- инвазивни: бронхоскопия с биопсия, трансторакална перкутанна или трансбронхиална тънкоиглена аспирационна биопсия, плеврална пункция, торакоскопия, медиастиноскопия.

Стадия на заболяването се определя по TNM класификацията на UICC от 1987г. и нейната нова ревизия от 1997 г. Клиничният стадий се основава на предлечебните изследвания и определя операбилността на тумора, а след хирургичния (патоанатомичен) стадий се базира на анализа на тъканите взети при торакотомията и определя необходимостта от адювантно лечение и прогнозата (3,8)

Хирургичното лечение (лобектомия или пулмонектомия с лимфна дисекция на медиастинума) има най-големи шансове за успех при I и II стадий на NSCLC, когато тумора не е разпространен повече от бронхопулмоналните лимфни възли. При този тип карциноми в зависимост от стадия на заболяването самостоятелно или в различни комбинации се прилагат и лъче- и лекарствена терапия. Лъчетерапията подобрява локорегионалният контрол на заболяването и има добър палиативен ефект върху симптоматиката, но повлиява слабо преживяемостта на пациентите с локално авансирал нерезектабилен  NSCLC. Извън клиничните проучвания обикновено се назначава комбинирана химиотерапия, най-често цисплатина с етопозид, винкаалкалоиди, гемцитабин или таксани, при която се отчита степен на отговор от 25-50%. Независимо от тези резултати средната преживяемост на лекуваните пациенти все още остава ниска. (9)

Водещ терапевтичен метод при SCLC е комбинираното цитостатично лечение, като с палиативна цел може да се включва и лъчетерапия.

Прогностичните фактори, насочващи към добра прогноза са заболяване в ранен стадий, добър пърформанс статус, липса на загуба на телесна маса (< 5%), женски пол, възраст и хистологичен вид. При недребноклетъчния карцином се проучва значението на някои нови прогностични фактори, свързани с биологичната характеристика на тумора- невроендокринна диференциация, онкогени, растежни фактори и пролиферативна активност.

Независимо от въведените нови диагностични методи и съвременната оперативна техника (съдови и бронхиални протези, екстракорпорално кръвообращение, пластика на гръдна стена и др.), въпреки постиженията на лъчетерапията и новите химиотерапевтични препарати ранното откриване на заболяването е благоприятно за отделния индивид, но далечните резултати за популацията като цяло са все още песимистични. Пет годишната преживяемост след лечение на I / II стадий NSCLC в американски статистики варира от 22 до 61%, за III А стадий-от 9 до 25%,  а за    III В- от 3 до 8%, докато общата преживяемост у нас е едва около 1% (5,8).

За неблагополучията в борбата с белодробния рак в България съществуват обективни и субективни причини. В най-общи линии те могат да се сведат до следното:

- обективна причина е самата биология на заболяването. Белодробният карцином особено SCLC е високо агресивен, метастазира често и в почти всички органи и тъкани на човешкото тяло.

- липсата на ефективна първична профилактика. Така например нашия закон срещу тютюнопушенето е един от най-добрите в света, но е печално известно неговото спазване.

- въпреки известния скептицизъм, смята се че ежегодното извършване на белодробна рентгенография и цитологично изследване на храчка са задължителни при високорискови групи (мъже-пушачи на възраст над 45 години)

- ако всички специалисти, занимаващи се с това заболяване не са запознати с текущите световни стандарти и алгоритми, то пациентите може и да не получат най-добрите съответни лечебни подходи. От това следва, че приемането на международно признатите норми на добра клинична практика и участието в мултицентрични клинични проучвания е неотложна задача пред българската онкологична общност.

 

Книгопис:

1.      Кирова Г, С. Сергиева, Д. Дамянов и кол. Мястото и ролята на съвременните образни методи при диагностицирането и стадирането на белодробния карцином. Клинична онкология, 2000, 7, 1,  3 -17

2.      Петров Д.  Белодробен рак. В: Клинична хирургия, том II , Ст.Баев (ред.)  Знание ЕООД, Ст.Загора, 1998, 125 -132

3.      Тенев В, Д. Дамянов. Белодробен рак. В:Онкология 2001, И.Черноземски, Т.Шипков (ред.), Сиела, София, 2000, 304 -335

4.      American Thoracic Society / European Respiratory Society. Pretreatment evaluation of non-small cell lung Cancer. Am J Respir Crit Care Med, 1997, 156, 1, 320-32

5.      Bunn PA. To treat or not to treat NSCLC patients? Current perspectives. Oncology, 1999, 13, 9, supp. 4, 9-15

6.      Cancer incidence in Bulgaria - 1996. Oncology, 1998, 38, supp. I

7.      Ferguson MK. Diagnosis and staging of non-small cell lung cancer. Hemato Oncol Clin North Am, 1990, 6, 1033-68

8.      Keller SM. Multidisciplinary therapy of non-small cell lung cancer: a surgeon’s perspective. Bristol-Myers Squibb Comp, Princeton, 1998, 1-34

9.      Monnerat C, TL Chevalier. Chemotherapy for non-small-cell lung carcinoma, a look at the past decade. Ann Oncol, 2000, 11, 773-776

 

 

Medline Information

 

Colorectal Cancer: Early Diagnosis, Treatment and Prognosis

AU:     Ness RM, Holmes AM, Klein R, Dittus R

AD:     Department of Medicine, Indiana University School of Medicine and the Regenstrief Institute for Health Care, Indianapolis, USA.

TI:       Cost-utility of one-time colonoscopic screening for colorectal cancer at various ages.

SO:     Am J Gastroenterol. 2000 Jul. 95(7). P 1800-11.

MH:    Colonoscopy:*EC. Colorectal Neoplasms:*DI. Computer Simulation:*. Age Factors. Cost-Benefit Analysis. Mass Screening. Middle Age. Sensitivity and Specificity. Check Tags: Female..  Human..  Male..  Support, Non-U.S. Gov’t.

AB: OBJECTIVE: One-time colonoscopy has been recommended as a possible colorectal cancer (CRC) screening strategy. Because the incidence of colorectal neoplasia increases with age, the effectiveness and cost of this strategy depend on the age at which screening occurs. The purpose of this study was to investigate the age-dependent cost-utility of one-time colonoscopic screening. METHODS: We constructed a computer simulation model of the natural history of colorectal neoplasia. This model was used to compare the cost-utility of no screening and age-based strategies employing one-time colonoscopic screening (age ranges evaluated: 45-49, 50-54, 55-59, and 60-64 yr). RESULTS: We determined that one-time colonoscopic screening in men age <60 yr and in women age <65 yr dominates never screening and screening at older ages. For both sexes, one-time colonoscopic screening between 50 and 54 yr of age is associated with a marginal cost-utility of less than $10,000 per additional quality-adjusted life-year compared to screening between 55 and 60 yr of age. One-time colonoscopic screening between 45 and 49 yr of age is either dominated (women) or associated with a marginal cost-utility of $69,000/per quality-adjusted life-year (men) compared to screening between 50 and 54 yr of age. The marginal cost-utility of one-time colonoscopic screening is relatively insensitive to plausible changes in the cost of colonoscopy, the cost of CRC treatment, the sensitivity of colonoscopy for colorectal neoplasia, the utility values representing the morbidity associated with the CRC-related health states, and the discount rate. CONCLUSIONS: One-time colonoscopic screening between 50 and 54 yr of age is cost-effective compared to no screening and screening at older ages in both men and women. Screening in men between 45 and 49 yr of age may be cost-effective compared to screening between 50 and 54 yr of age depending on societal willingness to pay.

 

 

AU: Rhodes JM

AD:     Department of Medicine, University of Liverpool, Liverpool, UK. rhodesjm@liverpool.ac.uk

TI:       Colorectal cancer screening in the UK: Joint Position Statement by the British Society of Gastroenterology, The Royal College of Physicians, and The Association of Coloproctology of Great Britain and Ireland.

SO: Gut. 2000 Jun. 46(6). P 746-8.

MH:    Colorectal Neoplasms:*PC. Mass Screening:*OG/ST/TD. Gastroenterology: ED. Patient Selection. Randomized Controlled Trials. Risk Factors. Check Tags: Human.

 

 

AU: Glick S

AD:     Department of Radiology, MCP-Hahnemann University, Philadelphia, PA 19102, USA.

TI:       Double-contrast barium enema for colorectal cancer screening: a review of the issues and a comparison with other screening alternatives.

SO: AJR Am J Roentgenol. 2000 Jun. 174(6). P 1529-37.

MH:    Barium Sulfate:*DU. Colorectal Neoplasms:DI/*RA. Enema:*. Evidence-Based Medicine. Middle Age. Occult Blood. Risk Factors. Check Tags: Comparative Study..  Human..  Male.

 

 

AU: Gazelle GS, McMahon PM, Scholz FJ

AD:     Department of Radiology, Decision Analysis and Technology Assessment Group, Zero Emerson Pl, Suite 2H, Boston, MA 02114, USA. gazelle@nmr@mgh.harvard.edu

TI:   Screening for colorectal cancer.

SO: Radiology. 2000 May. 215(2). P 327-35.

MH:    Colonic Neoplasms:DI/*PC. Mass Screening:*/EC/MT. Rectal Neoplasms:DI/*PC. Adenomatous Polyps:PC. Cell Transformation, Neoplastic. Colonic Polyps:PC. Cost-Benefit Analysis. Incidence. Risk Factors. United States. Check Tags: Human.

AB: Colorectal cancer is the third most commonly diagnosed cancer and the second leading cause of cancer deaths in the United States. Fortunately, both the incidence and mortality associated with the disease have declined during the past 2 decades. This is likely due, at least in part, to improved efforts at screening and more aggressive removal of adenomatous polyps. However, colorectal cancer screening is still generally underutilized. This article reviews the current status and future outlook for colorectal cancer screening, including a discussion of risk factors for the disease, its anatomic distribution, proposed mechanisms of development from adenomatous polyps, rationale for screening, and screening options. Published literature concerning the cost-effectiveness of colorectal cancer screening is also summarized. The article concludes with a discussion of the emerging consensus regarding the importance of and approaches to screening.

 

 

AU: Woolf SH

TI:   Overcoming the barriers to change: screening for colorectal cancer

SO: Am Fam Physician. 2000 Mar 15. 61(6). P 1621-2, 1628.

MH:     Attitude:*. Colorectal Neoplasms:MO/*PC. Mass Screening:MT/*SN. Patients:*PX. Physicians:*PX. Barium Sulfate:DU. Colonoscopy. Enema. Knowledge, Attitudes, Practice. Occult Blood. Practice Guidelines. Sensitivity and Specificity. United States:EP. Check Tags: Human.CM: Comment on: Am Fam Physician 2000 Mar 15;61(6):1759-68

** Full text is available **

 

 

AU: Anderson J

AD:     Division of Gastroenterology, State University of New York at Stony Brook, USA.

TI:       Clinical practice guidelines. Review of the recommendations for colorectal screening.

SO: Geriatrics. 2000 Feb. 55(2). P 67-73; quiz 74.

MH:    Colonic Neoplasms:*PC. Mass Screening:*/AE/EC/MT/SN. Practice Guidelines:*. Rectal Neoplasms:*PC. Age Factors. Aged. Aged, 80 and over. Barium Sulfate:DU. Colonoscopy. Contrast Media. Costs and Cost Analysis. Decision Making. Enema. Incidence. Intestinal Polyps:PC. Middle Age. Occult Blood. Patient Compliance. Risk Assessment. Sigmoidoscopy. Survival Rate. Check Tags: Comparative Study..  Human.

AB: Data suggest that vigilant screening and polyp removal can help reduce mortality caused by colorectal cancer (CRC), the incidence of which increases with age. Although several screening methods are available, wide variation exists among them in accuracy, effectiveness of identifying cancerous lesions, potential complications, costs, ease of administration, and patient compliance. Moreover, a lack of direct evidence demonstrating the long-term benefits (compared with the costs and risks) of the individual screening methods complicates the decision of when and whether to screen. In 1994, an expert, multidisciplinary panel was convened to review the evidence and produce recommendations to help guide clinicians and patients with regard to CRC screening and surveillance. The resulting clinical practice guidelines, released in 1997, are examined.

** Full text is available **

 

 

AU:  Rae LC, Gibberd RW

AD: Health Services Research Group, University of Newcastle, NSW.

TI:       Survival of patients with colorectal cancer detected by a community screening program

SO: Med J Aust. 2000 Jan 3. 172(1). P 13-5.

MH:    Colorectal Neoplasms:*MO/*PC. Community Health Services:*. Mass Screening:*. Adult. Aged. Feces:CH. Follow-Up Studies. Middle Age. New South Wales:EP. Registries. Survival Analysis. Check Tags: Female..  Human..  Male.

AB: OBJECTIVE: To determine survival rates for people with colorectal cancer detected through Bowelscan, a community screening program. DESIGN: Survey of data from local medical practitioners, and comparison with data from State cancer registries. SUBJECTS AND SETTING: 249 people with colorectal cancer detected after faecal occult blood screening in north-eastern New South Wales, 1987-1996. Follow-up was in 1998-1999. MAIN OUTCOME MEASURES: Five-year survival rates and relative survival ratios. RESULTS: Five-year survival rates for the screen-detected cancer patients were 90% for those with Dukes’ stage A cancers, 75% for Dukes’ B, 52% for Dukes’ C and 0 for Dukes’ D (although one person with Dukes’ D cancer was living at four-year follow-up at the end of the study). Because of the higher percentage of Dukes’ A cases in the population whose cancer was detected through screening, the resulting five-year relative survival ratio was significantly better than for those recorded by New South Wales, South Australian and Queensland cancer registries: 0.82 (95% confidence interval, 0.74-0.90) compared to 0.59 (P < or = 0.001). CONCLUSIONS: The study supports the findings of three overseas randomised trials that screening reduces mortality from colorectal cancer. We estimate that screening 200,000 people would detect about 250 colorectal cancers and prevent as many as 55 deaths. CM: Comment in: Med J Aust 2000 May 15;172(10):516-8

 

 

AU: Castiglione G, Zappa M, Grazzini G, Rubeca T, Turco P, Sani C, Ciatto S

AD:     Presidio per la Prevenzione Oncologica, Azienda Ospedaliera Careggi, Florence, Italy. cspo@ats.it

TI:       Screening for colorectal cancer by faecal occult blood test: comparison of immunochemical tests.

SO: J Med Screen. 2000. 7(1). P 35-7.

MH:    Adenoma:*DI. Colorectal Neoplasms:*DI. Hemagglutination Tests:*MT. Latex Fixation Tests:*MT. Mass Screening:*MT. Occult Blood:*. Aged. Middle Age. Check Tags: Comparative Study..  Female..  Human..  Male..  Support, Non-U.S. Gov’t.

AB: OBJECTIVE: To compare two immunochemical faecal occult blood tests based on reversed passive haemagglutination (RPHA) or latex agglutination (Hdia) in a population based screening setting. METHOD: Hdia was interpreted according to three positivity thresholds: 100, 150, or 200 ng of haemoglobin/mg of specimen solution. A total of 5844 subjects were recruited into the study, from 17432 invited subjects aged 50-70. RESULTS: Positivity rates were 3.3% for RPHA, Hdia100 3.5%, Hdia150 2.5%, Hdia200 2.0%. Among subjects complying with the diagnostic work up, colorectal cancer (CRC) was detected in 19 subjects (17 RPHA positive, 16 Hdia100 positive, 15 Hdia150 positive, 14 Hdia200 positive) and high risk adenoma/s in 41 subjects (28 RPHA positive, 32 Hdia100 positive, 29 Hdia150 positive, 25 Hdia200 positive). The prevalence of screen positive CRC in the population was for RPHA 2.9 per thousand, Hdia100 2.7 per thousand, Hdia150 2.6 per thousand, Hdia200 2.4 per thousand. The prevalence of screen positive high risk adenomas in the population was for RPHA 4.8 per thousand, Hdia100 5.5 per thousand, Hdia150 5.0 per thousand, Hdia200 4.3 per thousand. CONCLUSION: Hdia100 was as sensitive as RPHA for cancer and high risk adenomas. As Hdia is less technically complex than RPHA, it is a valid alternative to the latter, provided that full automation of the development procedure is available. Increasing the positivity threshold of Hdia up to 150 or 200 ng of haemoglobin/mg of specimen solution is not advisable as the increase in specificity is too small to justify the corresponding decrease in the detection of screen positive cancers in the population.

 

 

AU: Rawl SM, Menon U, Champion VL, Foster JL, Skinner CS

AD: Indiana University School of Nursing, Indianapolis 46202, USA.

TI:   Colorectal cancer screening beliefs. Focus groups with first-degree relatives.

SO: Cancer Pract. 2000 Jan-Feb. 8(1). P 32-7.

MH:    Attitude to Health:*. Colorectal Neoplasms:*PC. Family:*PX. Knowledge, Attitudes, Practice:*. Mass Screening:MT/*PX. Adult. Focus Groups. Health Services Accessibility:ST. Nursing Methodology Research. Check Tags: Female..  Human..  Male..  Support, Non-U.S. Gov’t.

AB: OBJECTIVES: The purpose of this paper is to describe the perceived benefits and barriers to colorectal cancer screening reported by first-degree relatives of colorectal cancer patients. MATERIALS AND METHODS: In this study, the authors used focus groups to identify perceived benefits and barriers to colorectal cancer screening among parents and children of colorectal cancer patients. Four focus groups were conducted with relatives of colorectal cancer patients seen at two university medical centers in the Midwest. The groups ranged in size from five to eight members each and were stratified by gender. RESULTS: Four benefits of colorectal cancer screening were identified by participants: finding colorectal cancer early, decreasing the chances of dying from colorectal cancer, freedom from worry about colorectal cancer, and reassurance that one was cancer-free. Four main barriers were identified that applied to all four types of colorectal cancer screening or to colorectal cancer screening in general. These included inadequate public awareness of colorectal cancer, inconsistent recommendations from healthcare providers, concerns about the efficacy of screening tests, and embarrassment. Barriers unique to each screening test also were identified. CONCLUSIONS: Understanding individual beliefs about the benefits and barriers to colorectal cancer screening will allow clinicians and researchers to develop effective interventions to increase screening. Results from the focus groups have been used to develop an instrument to measure benefits and barriers to colorectal cancer screening, which now needs to be tested with more culturally and socioeconomically diverse groups.

 

 

AU:  Scheitel SM, Ahlquist DA, Wollan PC, Hagen PT, Silverstein MD

AD:     Division of Community Internal Medicine, Mayo Clinic Rochester, Minn 55905, USA.

TI:       Colorectal cancer screening: a community case-control study of proctosigmoidoscopy, barium enema radiography, and fecal occult blood test efficacy.

SO: Mayo Clin Proc. 1999 Dec. 74(12). P 1207-13.

MH:    Barium Sulfate:*DU. Colorectal Neoplasms:*DI/MO/*PC/RA. Mass Screening:*MT. Occult Blood:*. Proctoscopy:*. Sigmoidoscopy:*. Aged. Case-Control Studies. Confounding Factors (Epidemiology). Enema. Minnesota:EP. Sensitivity and Specificity. Check Tags: Female..  Human..  Male..  Support, Non-U.S. Gov’t..  Support, U.S. Gov’t, P.H.S..

AB: OBJECTIVE: To examine the effectiveness of screening proctosigmoidoscopy, barium enema radiography, and the fecal occult blood test (FOBT) in decreasing colorectal cancer mortality in a community setting. PATIENTS AND METHODS: In this population-based case-control study, cases comprised 218 Rochester, Minn, residents who died of colorectal cancer between 1970 and 1993. Controls were 435 age- and sex-matched residents who did not have a diagnosis of colorectal cancer. Screening proctosigmoidoscopy, barium enema radiography, and FOBT results were documented for the 10 years prior to and including the date of diagnosis of fatal colorectal cancer in cases and for the same period in matched controls. History of general medical examinations and hospitalizations was also recorded. RESULTS: Within the 10 years prior to diagnosis, the percentages of cases vs controls with at least 1 screening proctosigmoidoscopy were 23 (10.6%) of 218 cases vs 43 (9.9%) of 435 controls; at least 1 screening barium enema radiographic study was done in 12 (5.5%) of 218 vs 25 (5.7%) of 435. Within 3 years prior to diagnosis, the percentages of cases vs controls with at least 1 screening FOBT were 27 (12.4%) of 218 vs 44 (10.1%) of 435. Adjusted odds ratios were 1.04 (95% confidence interval [CI], 0.21-5.13) for proctosigmoidoscopy (distal rectosigmoid cancers only), 0.67 (95% CI, 0.31-1.48) for barium enema radiography, and 0.83 (95% CI, 0.45-1.52) for FOBT over the above time periods. CONCLUSION: In this case-control study within a community setting, a colorectal cancer-specific mortality benefit could not be demonstrated for screening by FOBT, proctosigmoidoscopy, or barium enema radiography. Screening frequency was low, which may have contributed to the lack of measurable effects.

 

 

AU:     Fabre D, Faliu B, Grosclaude P, Gaston-Jeanzac F, Couaillac JP, Machelard-Sauvage M

AD: Laboratoire d’analyses mяedicales, Centre Hospitalier Gяenяeral, Cahors.

TI:       [Participation factors in a occupational health colorectal cancer screening program]

SO: Sante Publique. 1999 Dec. 11(4). P 527-38.

MH:    Colorectal Neoplasms:*DI. Mass Screening:*UT. Occupational Health Services:*UT. Patient Acceptance of Health Care:PX/*SN. Aged. Analysis of Variance. France. Health Behavior. Knowledge, Attitudes, Practice. Middle Age. Socioeconomic Factors. Check Tags: English Abstract..  Female..  Human..  Male.

AB: A colorectal cancer screening campaign by Hemoccult test was carried out from January 1993 to December 1994 in collaboration with the company doctors of employees ages 45 and older in the companies of the Lot department of France. Of the 1311 employees to whom the test was offered, 811 actually had the test done, representing a rate of participation of 61.9%. Participation varied from 48.1% to 72.7% depending on the company doctor, and was higher for large companies. Managers participated less than other employees. People who never visit a dentist, who had not seen their doctor for over a year or who never give blood participated less than others. Thus, even though company doctors can play a true role by favouring the participation of general employees, their action is limited by the weak participation of people who already have little contact with the health care system.

 

 

Prostatic Cancer: Early Diagnosis, Treatment and Prognosis

AU:     Laguna Pes MP, Guinda Sevillano C, Zazo Romojaro A, Domяinguez J, Garcяia Luzяon A, Borrego Hernando J, Gimeno Collado A

AD:     Servicio de Urologяia, Hospital General La Mancha-Centro, Alcяazar de San Juan, Ciudad Real, Espa~na.

TI:       [Clinical usefulness of free PSA/total PSA ratio in the early diagnosis of prostatic cancer]

SO:     Arch Esp Urol. 2000 May. 53(4). P 333-41.

MH:    Prostate-Specific Antigen:*BL. Prostatic Neoplasms:*BL/*DI. Aged. Predictive Value of Tests. Prospective Studies. Sensitivity and Specificity. Time Factors. Check Tags: English Abstract..Human..Male..Support, Non-U.S. Gov’t.

AB: OBJECTIVES: To determine the clinical utility of free/total PSA ratio and PSA density in the early diagnosis of prostate cancer (patients with serum PSA between 4 and 10 ng/ml) and to determine the differences, if any, in the free/total PSA ratio in patients with cancer and those with benign prostatic hyperplasia (BPH). METHODS: A prospective and descriptive study was conducted on 61 patients with low grade obstructive symptoms and total serum PSA between 4 and 10 ng/ml (group 1), and 42 patients who underwent prostate surgery and had an anatomopathologically confirmed diagnosis of BPH (group 2). Free and total PSA were determined, as well as prostate volume by transrectal US, in all cases. Prostate biopsy was performed in all patients with a total PSA value between 4-10 ng/ml. The sensitivity, specificity, positive and negative prognostic values of free/total PSA ratio and PSA density were analyzed. RESULTS: The mean age of the patients in group 1 was 67.7 years and 68.3 years in group 2. The mean prostate volume by US was 55.2 and 47.1, respectively (n.s.). The mean total PSA was 6.39 ng/ml for group 1 and 5.73 ng/ml for group 2 (n.s.). No significant difference was found between the mean free PSA values of both groups. However, the free/total PSA ratio and PSA density were significantly different (p < 0.000). In group 1 (total PSA 4-10 ng/ml), prostate biopsy was positive in 32.8% of the patients. In this group of patients, there were no significant differences in the parameters analyzed. Application of different cutoffs for both tests showed a higher clinical utility for the 0.24-0.30 range. CONCLUSIONS: At similar mean prostate volume and mean total PSA, significant differences were found in the free/total PSA ratio and PSA density of patients submitted to surgery for BPH and those with a total PSA value of 4-10 ng/ml. However, these results were not observed when patients with PSA of 4-10 ng/ml were analyzed for presence or absence of evidence of malignancy in the prostate biopsy. EM: 0010

 

 

AU: Brewster DH, Fraser LA, Harris V, Black RJ

AD:     Scottish Cancer Intelligence Unit, NHS in Scotland, Information and Statistics Division, Edinburgh, Scotland, UK. David.Brewster@isd.csa.scot.nhs.uk

TI:       Rising incidence of prostate cancer in Scotland: increased risk or increased detection?

SO: BJU Int. 2000 Mar. 85(4). P 463-72; discussion 472-3.

MH:    Prostatic Neoplasms:DI/*EP. Age Distribution. Aged. Aged, 80 and over. Incidence. Middle Age. Prostate-Specific Antigen:BL. Residence Characteristics. Risk Factors. Scotland:EP. Survival Rate. Transurethral Resection of Prostate:SN. Check Tags: Human..Male.

AB: OBJECTIVE: To assess the extent to which the increasing incidence of prostate cancer in Scotland can be explained by increased detection, particularly through transurethral resection of the prostate (TURP) and use of the prostate-specific antigen (PSA) test. Subjects and methods This population-based study was confined to men resident in Scotland and aged > or =50 years. Temporal trends were examined in age-specific and age-standardized incidence, mortality and TURP rates, and PSA testing rates during 1981-1996. Also analysed were the geographical variations in age-standardized incidence and mortality rates during two distinct periods, 1984-1986 (before PSA testing) and 1994-1996 (after PSA testing). Finally, incidence rates and relative survival at 5 years were calculated by age group and 5-year periods of diagnosis during 1968-1992. RESULTS: The incidence of prostate cancer in men aged > or = 50 years increased from an age-standardized rate of 142.0 per 100 000 in 1981 to 240.9 in 1996, with the steepest increase occurring between 1992 and 1993. The mortality rate increased similarly until 1993, but was relatively stable thereafter, falling slightly in 1996. In 1981-1988, incidence rates were closely correlated with TURP rates (r = 0.98, P<0.001). In 1989-1996, incidence was closely correlated with PSA testing rates (r = 0.98, P<0.001). By 1994-1996, incidence rates varied substantially between Scottish mainland health boards (range 167.7-303.0 per 100 000), with much less variation in mortality rates (90.7-110.0). Relative survival has increased recently in all age groups although, in the era before PSA testing, survival was reasonably stable despite increasing incidence. CONCLUSION: Although there may have been a true increase in risk, much of the observed increase in the incidence of prostate cancer in Scotland between 1981 and 1996 has been caused by increased detection, leading recently to considerable variation among different areas of the country. The extent to which this represents the early diagnosis of tumours which would eventually cause symptoms or be life-threatening, or detection of latent disease which would never have become symptomatic, is not clear. There is no evidence so far that the increased incidence is associated with any substantial reduction in mortality.

 

 

AU:     Bussemakers MJ, van Bokhoven A, Verhaegh GW, Smit FP, Karthaus HF, Schalken JA, Debruyne FM, Ru N, Isaacs WB

AD:     Urology Research Laboratory, University Hospital Nijmegen, The Netherlands. M.Bussemakers@hetnet.nl

TI:   DD3: a new prostate-specific gene, highly overexpressed in prostate cancer.

SO: Cancer Res. 1999 Dec 1. 59(23). P 5975-9.

MH:    Chromosomes, Human, Pair 9:*. Gene Expression Regulation, Neoplastic:*. Prostate:*ME. Prostatic Neoplasms:*GE/SU. Transcription, Genetic:*. Base Sequence. Chromosome Mapping. Exons. Introns. Karyotyping. Molecular Sequence Data. Reference Values. Restriction Mapping. Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction. RNA, Messenger:GE. Check Tags: Human..Male..Support, Non-U.S. Gov’t.

AB: Prostate cancer is the most commonly diagnosed malignancy and the second leading cause of cancer-related deaths in the Western male population. Despite the tremendous efforts that have been made to improve the early detection of this disease and to design new treatment modalities, there is still an urgent need for new markers and therapeutic targets for the management of prostate cancer patients. Using differential display analysis to compare the mRNA expression patterns of normal versus tumor tissue of the human prostate, we identified a cDNA, DD3, which is highly overexpressed in 53 of 56 prostatic tumors in comparison to nonneoplastic prostatic tissue of the same patients. Reverse transcription-PCR analysis using DD3-specific primers indicated that the expression of DD3 is very prostate specific because no product could be amplified in 18 different normal human tissues studied. Also, in a sampling of other tumor types and a large number of cell lines, no expression of DD3 could be detected. Molecular characterization of the DD3 transcription unit revealed that alternative splicing and alternative polyadenylation occur. The fact that no extensive open reading frame could be found suggests that DD3 may function as a noncoding RNA. The DD3 gene was mapped to chromosome 9q21-22, and no homology of DD3 to any gene present in the computer databases was found. Our data indicate that DD3 is one of the most prostate cancer-specific genes yet described, and this makes DD3 a promising marker for the early diagnosis of prostate cancer and provides a powerful tool for the development of new treatment strategies for prostate cancer patients.

 

 

AU:  Cellini N, Luzi S, Morganti AG, Mattiucci GC, Smaniotto D, Racioppi M

AD:     Cattedra di Radioterapia, Universitяa Cattolica del S. Cuore, Policlinico A. Gemelli, Roma, Italy. ncellini@rm.unicatt.it

TI:   Economic and organizational aspects in the management of prostate cancer.

SO: Rays. 1999 Jul-Sep. 24(3). P 460-71.

MH:    Prostatic Neoplasms:DI/*EC/TH. Combined Modality Therapy:EC. Costs and Cost Analysis. Mass Screening:EC. Neoplasm Staging:EC. Prostate-Specific Antigen:AN. Radiotherapy:EC. Surgical Procedures, Operative:EC. Check Tags: Human..Male.

AB: In the last decade a rapid increase in the incidence of prostate cancer was observed. The reasons for this increase are associated to the progressive population aging, especially in the developed countries as well as to the growing number of identified cases with the widespread use of prostate specific antigen. A number of aspects of the disease are still to be considered in depth: the natural history of the disease in patients with early diagnosis, the potential costs of screening programs in financial, social and psychologic terms, the effectiveness and especially cost-effectiveness of different treatments and follow-up for local and advanced forms. Because of the long natural history of prostate cancer and the effectiveness of hormonal treatments used as salvage after failure of primary therapy, the differences in survival among the various therapeutic options, from radical prostatectomy to radiotherapy, or simple clinical control in selected cases are probably minor. This is the reason why future clinical studies should necessarily be based on multidimensional evaluations, taking into account the clinical outcome as well as the quality of life and costs of the different treatment modalities examined.

 

 

AU: Schroder FH, Alexander FE, Bangma CH, Hugosson J, Smith DS

AD: Department of Urology, Erasmus University, Rotterdam, The Netherlands.

TI:   Screening and early detection of prostate cancer.

SO: Prostate. 2000 Aug 1. 44(3). P 255-63.

MH:    Mass Screening:*MT. Prostatic Neoplasms:*DI/MO. Age Factors. Informed Consent. Randomized Controlled Trials. Time Factors. Check Tags: Human.. Male..Support, Non-U.S. Gov’t.

 

 

AU:   Ito K, Yamamoto T, Kubota Y, Suzuki K, Fukabori Y, Kurokawa K, Yamanaka H

AD:     Department of Urology, Gunma University School of Medicine, Maebashi, Japan.

TI:       Usefulness of age-specific reference range of prostate-specific antigen for Japanese men older than 60 years in mass screening for prostate cancer.

SO: Urology. 2000 Aug 1. 56(2). P 278-82.

MH:    Mass Screening:*SN. Prostate-Specific Antigen:*BL/DU. Prostatic Neoplasms:*BL/DI/EP. Age Distribution. Aged. Biopsy. Follow-Up Studies. Japan:EP. Middle Age. Reference Values. Retrospective Studies. ROC Curve. Check Tags: Human..Male.

AB: OBJECTIVES: To investigate the age-specific reference range of prostate-specific antigen (PSA) in Japanese men older than 60 years of age by analyzing the receiver operating characteristic (ROC) curve. Several reports have noted that many clinically serious cancers are missed by raising the cutoff value of the age-specific PSA reference range for men older than 60 years. METHODS: We studied 6744 individuals who had undergone mass screening for prostate cancer in Gunma Prefecture from 1994 to 1998. PSA determination was the first step of the mass screening in all subjects. Digital rectal examination and transrectal ultrasonography (TRUS) were performed in all except in a fraction of patients. Subjects with an abnormal PSA level or abnormal digital rectal examination or TRUS findings underwent TRUS-guided systematic sextant biopsies. Patients older than 60 years of age were grouped according to their age at 5-year intervals, and the cutoff value of the age-specific PSA reference range was calculated for each age group by analyzing the ROC curve. RESULTS: The diagnostic efficiency of the age-specific PSA reference range was optimal with cutoff values of 3.0, 3.5, 4.0, 4.0, and 7.0 ng/mL in subjects 60 to 64, 65 to 69, 70 to 74, 75 to 79, and older than 80 years of age, respectively. By using the age-specific PSA reference range as determined by the ROC curve, the sensitivity, specificity, and efficiency increased to 92.4%, 91.2%, and 84.3%, respectively. When the standard PSA reference range was used for the diagnosis, the sensitivity, specificity, and efficiency was 89.1%, 92.4%, and 82.3%, respectively. All of the cases of prostate cancer detected by using the age-specific PSA reference range with the cutoff point based on the ROC curves were clinically significant. CONCLUSIONS: The age-specific PSA reference range cutoff value in this setting demonstrated better diagnostic efficiency than the standard cutoff value of PSA and the age-specific PSA reference range determined by the 95% confidence interval. It appears likely to be a useful diagnostic index for the first step of mass screening in Japanese men.

 

 

AU:     Hugosson J, Aus G, Becker C, Carlsson S, Eriksson H, Lilja H, Lodding P, Tibblin G

AD:     Departments of Urology and Internal Medicine, Sahlgrenska University Hospital, G]oteborg, Sweden.

TI:       Would prostate cancer detected by screening with prostate-specific antigen develop into clinical cancer if left undiagnosed? A comparison of two population-based studies in Sweden.

SO: BJU Int. 2000 Jun. 85(9). P 1078-84.

MH:    Prostate-Specific Antigen:*BL. Prostatic Neoplasms:BL/*DI/EP. Aged. Aged, 80 and over. Cohort Studies. Disease-Free Survival. Mass Screening:MT. Middle Age. Risk Assessment. Risk Factors. Sensitivity and Specificity. Sweden:EP. Check Tags: Comparative Study..Human..Male..Support, Non-U.S. Gov’t.

AB: OBJECTIVE: To assess the risk of over-diagnosing and over-treating prostate cancer if population-based screening with serum prostate-specific antigen (PSA) is instituted. PATIENTS AND METHODS: From a serum bank stored in 1980, PSA was analysed in 658 men with no previously known prostate cancer from a well-defined cohort from Gяoteborg, Sweden (men born in 1913); the incidence of clinical prostate cancer was registered until 1995. From the same area, and with the same selection criteria, another cohort of 710 men born in 1930-31, who in 1995 accepted an invitation for PSA screening, was also analysed. RESULTS: Of men born in 1913, 18 (2.7%) had died from prostate cancer and the cumulative probability of being diagnosed with clinical prostate cancer was 11.1% (5.0% in those with a PSA level of < 3 ng/mL vs 32.9% in those with a PSA level of > 3 ng/mL, P < 0.01). The mean lead-time from increased PSA (> 3 ng/mL) to clinical diagnosis was 7 years. The prostate cancer detection rate in men born in 1930-31 was 4.4% (22% among those with increased PSA levels) and 30 of 31 detected cancers were clinically localized. CONCLUSIONS: Screening and sextant biopsies resulted in a lower detection rate (22%) than the cumulative risk of having clinical prostate cancer (33%) in men with increased PSA levels, indicating that under-diagnosis rather than over-diagnosis is the case at least with ‘one-time’ screening. Even if the stage distribution in screening-detected cancers seems promising (and thus may result in reduced mortality) it is notable that screening 67-year-old men will result in treatment a mean of 7 years before clinical symptoms occur and only one in four men anticipated to develop prostate cancer will die from the disease within 15 years. Large randomized screening trials seem mandatory to further explore the benefits and hazards of PSA screening.

 

 

AU:     Horninger W, Reissigl A, Rogatsch H, Volgger H, Studen M, Klocker H, Bartsch G

AD:     Department of Urology, University of Innsbruck, Anichstrasse 35, A-6020, Innsbruck, Austria. wolfganghorninger@uibk.ac.at

TI:   Prostate cancer screening in the Tyrol, Austria: experience and results.

SO: Eur J Cancer. 2000 Jun. 36(10). P 1322-35.

MH:    Prostate-Specific Antigen:*BL. Prostatic Neoplasms:BL/*DI/EP. Age Distribution. Aged. Austria:EP. Incidence. Mass Screening:MT. Middle Age. Prospective Studies. Retrospective Studies. Check Tags: Human..Male.

AB: This article summarises the experience and results of different prostate carcinoma screening projects using total prostate specific antigen (PSA) and per cent free PSA as the initial test. Of the 21078 volunteers 1618 (8%) had elevated PSA levels. Of these men 778 (48%) underwent biopsies; 197 (25%) biopsies were positive for prostate carcinoma and 135 (17%) underwent radical prostatectomy. 95 were found to be organ-confined. A PSA cut-off of 2.5 ng/ml in men aged 45-49 years and of 3.5 ng/ml in men aged 50-59 years resulted in an 8% increase in the detection rate of organ-confined disease. 284/2272 men (13%) had elevated PSA levels and prostate carcinoma was detected in 62 men (3%). All patients underwent radical prostatectomy and histological examination revealed organ-confined tumour in all but 8 men. 98/340 men (29%) had biopsies positive for carcinoma; 28 of these patients (29%) had carcinoma that originated in the transition zone only. In the retrospective study, receiver operating characteristic curve analysis showed that by using a per cent free PSA of less than 18% as a biopsy criterion, 37% of the negative biopsies could be eliminated although 94% of all carcinomas would still be detected. In the first prospective study, 106/158 men (67%) with elevated PSA levels below 10.0 ng/ml were further evaluated and 37 (35%) prostate carcinomas were detected. By using a per cent free PSA of <22% as a biopsy criterion, 30% of the negative biopsies could be eliminated although 98% of the carcinomas would still be detected. In the second prospective study, 120/465 men (26%) with total PSA levels between 1.25 and 6.49 ng/ml and a per cent free PSA<18% were further evaluated and 27 (23%) were found to have prostate carcinomas. Receiver operating characteristic curve analysis for PSA transition zone (TZ) density showed that by using a PSA transition zone density of >22 ng/ml/cc as a biopsy criterion, 24.4% of negative biopsies could be avoided without missing a single carcinoma. In the prescreening era the incidence of T1a Grade 1 and 2 carcinomas was 3.1% and the incidence of T1a and T1b Grade 3 carcinoma was 2.3% whereas in the years after the establishment of PSA-based screening the incidence was 4.6 and 1.03% respectively. The rate of organ-confined tumours increased from 28.7% in 1993 to 65.7% in 1997. In this evaluation a new approach, to proceed with a prostate biopsy based upon the individual risk of having prostate cancer rather than a single PSA cut-off point was developed. High total PSA levels, PSA density and PSA transition zone density correlated significantly with high Gleason scores, capsular penetration, a high percentage of cancer in the prostatectomy specimen and a high cancer volume. In this evaluation all of the 95 patients with PSA levels below 3.99 ng/ml who underwent radical prostatectomy showed clinically significant, organ-confined prostate cancer with negative surgical margins. The results of this evaluation suggest that older men have larger tumour volumes compared with younger men with the same PSA levels. These data suggest that PSA-based screening with low PSA cut-off values increase the detection rate of clinically significant, organ confined and potentially curable prostate cancer. Per cent free PSA and PSA transition zone density provide an additional diagnostic benefit over total PSA.

 

 

AU: Neal DE, Leung HY, Powell PH, Hamdy FC, Donovan JL

AD:     School of Surgical Sciences, Medical School, University of NE2 4HH, Newcastle upon Tyne, UK. d.e.neal@ncl.ac.uk

TI:   Unanswered questions in screening for prostate cancer.

SO: Eur J Cancer. 2000 Jun. 36(10). P 1316-21.

MH:    Prostatic Neoplasms:*DI/ET/TH. Cost of Illness. Forecasting. Mass Screening:MT. Middle Age. Prognosis. Prostate-Specific Antigen:BL. Prostatectomy:MT. Risk Factors. Time Factors. Check Tags: Human..Male.

AB: Prostate cancer fulfils some of the conditions required of a disease that might be managed by population screening. In a cohort of 50- to 60-year-old men, carrying out a rectal examination and prostate specific antigen (PSA) test will detect clinically suspicious areas within the prostate in approximately 5%, and approximately 10% will have a raised PSA. We are however unsure which of the prostate cancers that are known to be present in approximately 30-40% of men aged over 60 years will be detected. Eventually after such screening, around 4% of men with an otherwise normal prostate will be found to have prostate cancers. The use of rectal examination may increase the number of tumours found, but will reduce compliance. The use of free/total PSA ratios will reduce the number of unnecessary biopsies at the expense of missing some tumours. Of more concern, we remain uncertain how effective aggressive local treatment is in altering the natural history of the disease. The risk of a 50-year-old man with a 25 year life expectancy of having microscopic cancer is 42%, of having clinically evident cancer is 9.5%, and of dying of prostate cancer 2.9%. Only a small proportion of cancers known to be present become clinically evident: more men die with prostate cancer than of it. Screening will identify some men with cancer who will not benefit from treatment. It is unclear whether screening would be followed by a reduction in morbidity and mortality. Recent data suggest a screening effect has been observed in the USA with: an increase in incidence, a decrease in men with distant metastases. The small decrease in mortality recently observed (many times smaller than the increase in incidence) may be confounded by inappropriate ‘attribution’ of cause of death, the detection of men with better prognosis distant metastatic disease responsive to hormonal ablation and changes in social factors such as diet. Future changes may incorporate molecular markers that might aid identification of men best treated aggressively because of a risk of progression. Tests to identify genetic pre-disposition may also allow targeted screening. New treatments and early chemoprevention or dietary strategies will again shift the ground on which these arguments are being rehearsed. The most urgent evidence required concerns the effectiveness of treatment strategies.

 

 

AU: Mettlin C

TI:       Screening and early treatment of prostate cancer are accumulating strong evidence and support

SO: Prostate. 2000 May 15. 43(3). P 223-4.

MH:    Androgen Antagonists:*TU. Antineoplastic Agents, Hormonal:*TU. Mass Screening:*. Prostatic Neoplasms:DI/DT/MO/*PC. Prostate-Specific Antigen:AN. Survival Analysis. Check Tags: Human..Male. CM: Comment on: Prostate 2000 May 15;43(3):215-22 RN: EC 3.4.21.77 - Prostate-Specific Antigen; 0 - Androgen Antagonists; 0 - Antineoplastic Agents, Hormonal

 

 

AU:     Ito K, Kubota Y, Suzuki K, Shimizu N, Fukabori Y, Kurokawa K, Imai K, Yamanaka H

AD:     Department of Urology, Gunma University School of Medicine, Maebashi, Japan.

TI:       Correlation of prostate-specific antigen before prostate cancer detection and clinicopathologic features: evaluation of mass screening populations.

SO: Urology. 2000 May. 55(5). P 705-9.

MH:    Mass Screening:*. Prostate-Specific Antigen:*BL. Prostatic Neoplasms:*BL/*DI. Adult. Aged. Aged, 80 and over. Middle Age. Time Factors. Check Tags: Human..Male.

AB: OBJECTIVES: Although prostate-specific antigen (PSA) has become the reference standard for prostate cancer diagnosis, few reports have examined the long-term changes in PSA values before the diagnosis of prostate cancer in a large number of subjects. We investigated serial PSA levels and related values before prostate cancer diagnosis in a mass screening population and analyzed the values in an attempt to discover some values useful in clinical diagnostic science. METHODS: We performed mass screening for prostate cancer in 9671 subjects from 1986 to 1998. The initial screening method was measurement of prostatic acid phosphatase from 1986 to 1991 and measurement of PSA from 1992 to 1998. As a result, 303 cases of prostate cancer were diagnosed. For all the cases diagnosed before 1991, we measured the serum PSA value in preserved frozen serum. RESULTS: The prostate cancer detection rate was 3.1% among all subjects observed during the 13-year period. By measurement of the PSA level using frozen serum during the pre-PSA era, we found that 62% of patients demonstrated a PSA abnormality for more than 1 year (average 2.8) before prostate cancer diagnosis. Prostate cancer that was diagnosed within 1 year after a PSA value became abnormal was not associated with bone metastasis. Concerning the relationship between PSA velocity (PSAV) and clinical stage, the proportion of Stage B cancer was 86% in the subjects whose PSAV level before diagnosis was 0.18 ng/mL/yr or less and it was only 29% in those with PSAV levels of 4.5 ng/mL/yr or more. Only 3 (3.5%) of 86 patients with prostate cancer with PSAV levels of 4.4 ng/mL/yr or less had bone metastasis, and 2 of those 3 patients had poorly differentiated adenocarcinoma. CONCLUSIONS: Although a total of 62% of patients had an abnormal PSA level more than 1 year before prostate cancer diagnosis, no patients with prostate cancer who were diagnosed within 1 year after the PSA level became abnormal had bone metastasis. Among patients who have undergone mass screening twice or more, a clinically useful indicator of the lack of bone metastasis would be a period between the detection of PSA levels of 4.1 ng/mL or more but not more than 10 ng/mL and prostate cancer diagnosis of less than 1 year and a diagnosis of well or moderately differentiated adenocarcinoma or a PSAV of 4.4 ng/mL/yr or less and a cancer diagnosis of well or moderately differentiated adenocarcinoma.

 

 

AU: Volk RJ, Spann SJ

AD:     Department of Family and Community Medicine, Baylor College of Medicine, Houston, TX 77030, USA. bvolk@bcm.tmc.edu

TI:   Decision-aids for prostate cancer screening [see comments]

SO: J Fam Pract. 2000 May. 49(5). P 425-7.

MH:    Knowledge, Attitudes, Practice:*. Mass Screening:*UT. Patient Education:*MT. Patient Participation:*. Prostatic Neoplasms:*PC. Decision Making. Check Tags: Human..Male. CM: Comment in: J Fam Pract 2000 May;49(5):418-24

 

 

AU: Schapira MM, VanRuiswyk J

AD:     Department of Internal Medicine, Medical College of Wisconsin, Clement J. Zablocki Veterans Affairs Medical Center, Milwaukee 53295-1000, USA. mschap@mcw.edu

TI:       The effect of an illustrated pamphlet decision-aid on the use of prostate cancer screening tests

SO: J Fam Pract. 2000 May. 49(5). P 418-24.

MH:    Health Education:*MT. Knowledge, Attitudes, Practice:*. Mass Screening:*UT. Pamphlets:*. Prostatic Neoplasms:*PC. Aged. Aged, 80 and over. Decision Making. Middle Age. Patient Acceptance of Health Care. Statistics, Nonparametric. Wisconsin. Check Tags: Human..Male..Support, U.S. Gov’t, Non-P.H.S..

AB: BACKGROUND: Prostate cancer screening with serum prostate-specific antigen (PSA) and digital rectal examination (DRE) continues to increase. Our goal was to test the effect of a prostate cancer screening decision-aid on patients’ knowledge, beliefs, and use of prostate cancer screening tests. METHODS: Our study was a randomized controlled trial of a prostate cancer screening decision-aid consisting of an illustrated pamphlet as opposed to a comparison intervention. We included 257 men aged 50 to 80 years who were receiving primary care at a Department of Veterans Affairs Hospital in Milwaukee, Wisconsin. The decision-aid provided quantitative outcomes of prostate cancer screening with DRE and PSA. We subsequently evaluated prostate cancer screening knowledge, beliefs, and test use. RESULTS: The illustrated pamphlet decision-aid was effective in improving knowledge of prostate cancer screening tests: 95% of the experimental group were aware of the possibility of false-negative test results compared with 85% of the comparison group (P <.01). Ninety-one percent of the experimental group were aware of the possibility of a false-positive screening test result compared with 65% of the comparison group (P <.01). However, there was no difference in the use of prostate cancer screening between the experimental (82%) and comparison (84%) groups, (P >.05). CONCLUSIONS: When used in a primary care setting, an illustrated pamphlet decision-aid was effective in increasing knowledge of prostate cancer screening tests but did not change the use of these tests. CM: Comment in: J Fam Pract 2000 May;49(5):425-7.

 

 

AU: Weinrich SP, Reynolds WA Jr, Tingen MS, Starr CR

AD: College of Nursing, University of South Carolina, Columbia, USA.

TI:   Barriers to prostate cancer screening.

SO: Cancer Nurs. 2000 Apr. 23(2). P 117-21.

MH:    Attitude to Health:*. Mass Screening:*PX. Patient Acceptance of Health Care:*. Patient Education:*. Prostatic Neoplasms:NU/*PC. Adult. Aged. Middle Age. Questionnaires. Check Tags: Human..Male..Support, U.S. Gov’t, P.H.S..

AB: The revised prostate cancer screening guidelines of the American Cancer Society recommend that men be informed of the risks associated with prostate cancer screening. However, there are no published studies on men’s fear of impotence and its impact on prostate cancer screening. In addition, little is known about barriers to prostate cancer screening when the two main barriers of cost and lack of knowledge are eliminated. This study reports the association between barriers and free prostate cancer screening after a prostate cancer education program. All men were called 1 month after a prostate cancer education program and asked: “What would (or did) make it hard for you to get your prostate checkup done?” A total postbarrier score was created to measure how many barriers each man indicated. The following barriers were significant in predicting participation in prostate cancer screening: “put it off,” “doctor hours not convenient,” “didn’t know kind of doctor,” “didn’t know where to go,” and “refuse to go.” Fear of impotence was not a significant barrier. Suggestions for reducing barriers to prostate cancer screening are given.

 

 

AU: Smith DS, Carvalhal GF, Schneider K, Krygiel J, Yan Y, Catalona WJ

AD:     Division of Urologic Surgery, Department of Surgery, Washington University School of Medicine, St. Louis, Missouri, USA.

TI:       Quality-of-life outcomes for men with prostate carcinoma detected by screening.

SO: Cancer. 2000 Mar 15. 88(6). P 1454-63.

MH:    Carcinoma:DI/*PX/RT/TH. Mass Screening:*. Prostatic Neoplasms: DI/*PX/RT/TH. Quality of Life:*. Age Factors. Aged. Aged, 80 and over. Analysis of Variance. Antineoplastic Agents, Hormonal:TU. Attitude to Health. Chi-Square Distribution. Cohort Studies. Cross-Sectional Studies. Cryosurgery:AE. Follow-Up Studies. Middle Age. Prostatectomy:AE. Sex Disorders:ET. Treatment Outcome. Urination Disorders:ET. Check Tags: Human..Male..Support, Non-U.S. Gov’t.

AB: BACKGROUND: There is limited information on outcomes of prostate carcinoma treatments given to screened patient populations for whom cancer is usually detected at an earlier stage. METHODS: The authors conducted a cross-sectional evaluation of quality-of-life outcomes for men with prostate carcinoma detected in screening studies at a university center. Of 2234 men diagnosed with prostate carcinoma between 1989 and 1997, 74% responded to the questionnaire. Primary management included radical prostatectomy (76%), radiotherapy (11%), observation (7%), hormonal therapy (4%), and cryoablation (2%). Main outcome measures included validated measurements of quality of life, urinary and sexual functioning, and bother (36-item RAND Health Survey, UCLA Prostate Cancer Index). RESULTS: After controlling for demographic factors, differences among treatment groups were found for all general quality-of-life outcomes, with increased impairment in men who underwent hormonal therapy (all P values <0.05). Urinary and sexual function and bother were also significantly related to treatment. However, among men followed for > or =12 months, only 9% reported a moderate or major problem with urinary control. Sexual functioning was a moderate or major problem following treatment for 58% treated with prostatectomy, 48% treated with radiotherapy, 64% treated with hormonal therapy, 45% treated with cryoablation, and 30% managed with observation. Approximately one-third of the men younger than 70 years who underwent radical prostatectomy maintained adequate sexual functioning posttreatment. CONCLUSIONS: Up to 6 years after diagnosis, the majority of men with prostate carcinoma detected by screening were bothered by their current sexual function, regardless of treatment. In contrast, most men were not bothered by their current urinary function. Copyright 2000 American Cancer Society.

 

 

AU: Uchida K, Takeshima H, Akaza H, Ono Y

AD:     Department of Urology, Institute of Clinical Medicine, University of Tsukuba, Ibaraki, Japan. k-uchida@md.tsukuba.ac.jp

TI:       Screening for prostate cancer using prostate-specific antigen alone as a first-line checkup parameter: results of the health checkup system.

SO: Jpn J Clin Oncol. 2000 Feb. 30(2). P 95-100.

MH:    Mass Screening:*. Prostate-Specific Antigen:*AN. Prostatic Neoplasms: *DI/IM/US. Aged. Diagnosis, Differential. Middle Age. Physical Examination. Primary Health Care. Rectum:PA. Sensitivity and Specificity. Check Tags: Human..Male.

AB: BACKGROUND: The incidence of prostate cancer in Japan is not very high but it is the most increasing malignant tumor form. To decrease the mortality from cancer, detection of early cancer and early treatment are most effective. As a primary screening for prostate cancer, measurement of serum prostate-specific antigen(PSA) added to the health checkup system has not been assessed. METHODS: Among males who received a health checkup during a 30-month period, serum PSA levels were measured in males who desired prostate cancer screening. The cut-off value for PSA was 4.0 ng/ml. Males with serum PSA levels exceeding this value were referred for further screening by digital rectal examination (DRE) and transrectal ultrasonography (TRUS). In secondary screening, in all males with PSA levels of 10.0 ng/ml or more and in males in whom PSA levels were within the gray zone (4.0-10.0 ng/ml) and either DRE or TRUS showed abnormal findings, systematic prostate sextant needle biopsy was performed. RESULTS: Of 24528 males who received a health checkup, 1125 (4.6%) underwent prostate cancer screening. In 60 (5.3%) of these males, PSA levels exceeded the cut-off value. In 34 of 50 males who received further screening, prostate biopsy was performed. Seventeen males were diagnosed as having prostate cancer. Detection rates of prostate cancer were 1.53% (17/1125) in males overall and 2.1% (17/819) in males > or =50 years old. In 16 of 17 males, clinically localized cancer was suggested. In 12 of these patients, radical prostatectomy was performed. No lymph node metastasis was detected in any patient. CONCLUSIONS: These results suggest that prostate cancer screening using PSA as a primary screening parameter during general health checkups is very useful for efficiently detecting early-stage prostate cancer.

 

 

AU: Brawer MK

AD:     Northwest Prostate Institute, Northwest Hospital, Seattle, Washington 98133, USA. mbrawer@nwhsea.org

TI:   Screening for prostate cancer.

SO: Semin Surg Oncol. 2000 Jan-Feb. 18(1). P 29-36.

MH:    Mass Screening:*. Prostate-Specific Antigen:*AN. Prostatic Neoplasms:*DI/PC. Life Expectancy. Middle Age. Physical Examination. Prognosis. Rectum. Risk Assessment. Check Tags: Human..Male..Support, Non-U.S. Gov’t.

AB: Screening for prostate cancer has shown great promise in its ability to detect prostate cancer at a curable stage; however, significant problems exist with respect to our knowledge of its impact on prostate cancer mortality. For the properly informed patient with at least a 10-year life expectancy, it would seem that early detection efforts utilizing digital rectal examination (DRE) and serum prostate-specific antigen (PSA) determination are beneficial. Considerable controversy abounds about early detection and screening and will continue until definitive proof of decreased prostate cancer mortality as a result of effective early detection and treatment regimens is demonstrated. Until then, all men with at least a 10-year life expectancy should be counseled as to the potential benefits and risks. The salient literature is reviewed and commentary made as to the benefits of screening methods that can be invoked as well as their limitations and potential liabilities. Copyright 2000 Wiley-Liss, Inc. Refs: 106

 

 

AU:     Bratt O, Damber JE, Emanuelsson M, Kristoffersson U, Lundgren R, Olsson H, Grяonberg H

AD: Department of Urology, University of Lund, Sweden. ola.bratt@nvs.ltskane.se

TI:       Risk perception, screening practice and interest in genetic testing among unaffected men in families with hereditary prostate cancer.

SO: Eur J Cancer. 2000 Jan. 36(2). P 235-41.

MH:    Prostatic Neoplasms:*GE/PC/PX. Adult. Aged. Attitude to Health. Genetic Predisposition to Disease:PX. Genetic Screening:MT/PX. Middle Age. Pedigree. Risk Factors. Sweden:EP. Check Tags: Human..Male..Support, Non-U.S. Gov’t.

AB: Approximately 5-10% of prostate cancer cases are caused by dominantly inherited susceptibility to the disease. Although advances have been made in research concerning the genetic mechanisms of hereditary prostate cancer, little is known about the psychological consequences for men at high risk of developing the disease. The aims of the present study were to examine risk perception, interest in genetic investigations, cancer-specific worry, and screening practice among unaffected men, aged 40-72 years old, with a pedigree consistent with hereditary prostate cancer and an estimated lifetime risk of prostate cancer of 35-45%. A questionnaire was sent by mail to 120 subjects, of whom 110 responded. Most of the men (n = 90, 82%) worried about having an inherited susceptibility to prostate cancer, and 34 (31%) claimed that worry about prostate cancer affected their daily life (3 (3%) fairly much, 31 (28%) slightly). As many as 40% of the study subjects perceived their lifetime risk of prostate cancer as 67% or more. Perceived high risk was associated with symptoms of depression and with cancer worry affecting daily living. Two-thirds of the men aged 50 years old or more were regularly screened for prostate cancer. Subjects with high levels of cancer-specific stress, as measured by the avoidance subscale of the Impact of Event Scale, were less likely to opt for screening. Almost all of the men (94%) were interested in presymptomatic genetic testing (84 (76%) “definitely yes” and 20 (18%) “probably yes”). We conclude that hereditary susceptibility to prostate cancer has significant psychological consequences although it rarely causes psychiatric morbidity. The present study underlines the importance of giving thorough, repeated information to men at high risk of prostate cancer.

 

 

Завършени проекти от семинар “Инициатива за по-добро здраве - Русе”

Здравно-възпитателна програма за безнадзорните деца, преминаващи през приюта на БЧК-Русе

Рашо Раднев

Приключи изпълнението на програмата. Съгласно нея през 2000 г. са преминалите през приюта безнадзорни деца и са проведени 24 беседи и разговори по 7 здравни теми, 1 викторина с безнадзорни деца и деца в риск, 2 конкурса за детска рисунка – за деца над 7 години “Болна кукла” и от 7 до 14 години – “Живот без лекарства”.

През месец ноември миналата година бе проведена тематична вечер, посветена на здравето. Наградите за участниците във викторините и конкурсите са осигурени от Областният комитет на БЧК. В изнасянето на беседите и в организирането на другите форми на работа, освен служителите и доброволците, се включиха представители на ХЕИ “Отдел Проф. и промоция на здравето”, медицинските работници от БЧК.

У намиращите се в приюта деца са формирани основните хигиенни навици, същите участват в закалителни процедури под ръководството на доброволци от БМЧК.

Нов момент в работата по изпълнение на проекта и програмата (за здравното възпитание на уличните деца и изграждането на елементарни хигиенни навици) внесе създаването на Дневен център за деца към Приюта за безнадзорни. Той функционира от 01.12. 2000 г. и дава възможност за разширяване дейността по проблема, както за групови, така и за индивидуални форми на работа. От друга страна уличните възпитатели, които са и членове на екипа за изпълнение на проекта, периодично се срещат с безнадзорни деца на местата за обичайното им пребиваване и наред с другите дейности разясняват изискванията за санитарния минимум, раздават хигиенни материали – сапун, носни кърпи, четки и пасти за зъби, дамски превръзки. Изготвена е и се раздава (обсъжда) диплянка “Десет здравни съвета”, в която в популярна стихотворна форма се разясняват изискванията към личната хигиена и се мотивират децата да постъпват в Приюта, или да ползват услугите на Дневния център – работното време на Центъра, вид на здравните и хигиенни услуги, работното време на лекарския кабинет. Новите моменти наложиха провеждането на втори обучителен семинар с екипа. Сега от посещаващите дневния център деца, 30% идват само за санитарно-хигиенни услуги – къпане, изпиране, обезпаразитяване, медицински преглед.

Основно помощ ни бе оказана от: Областен  комитет на БЧК – хигиенни материали, щатните служители; от ХЕИ – специалисти, листовки, диплянки; от граждани – хигиенни материали.

От стартирането на проекта до сега през различните форми на здравна просвета и овладяване санитарния минимум са преминали общо 74 безнадзорни деца. За 2 месеца членове на екипа са насочили към Дневния център 29 безнадзорни и деца в риск (баня – 18, пране – 11, обезпаразитяване –9, лекарски преглед – 6 деца, лекарства – 4. Общият брой на услугите е по-голям, тъй като едно дете е ползвало няколко вида помощ.)

Положителният опит от изпълнението на проекта е възприет от ръководството на Приюта за безнадзорни деца. Програмата, методите и формите на работа са използвани като модел в дейността на персонала през 2001 г.

 

Програма за запознаване на сътрудниците от “Телефона на доверието” със съвременни психотерапевтични и консултативни методи

Рашо Раднев

Изпълнението на проекта бе удължено поради финансови затруднения и от междувременно настъпили промени в статута, организацията на работа и състава на екипа на “Телефона на доверието”.

Независимо от това, планираните мероприятия са проведени, с което са постигнати и поставените цели на проекта.

Приключи обучението по “Фокусиране на решенията, кратка терапия.” Под ръководството на д-р Пл. Панайотов – психиатър, психотерапевт, основната част от телефонните сътрудници овладяха метода. За два месеца методът е приложен на 17 обадили се в “Телефона на доверието”, нуждаещи се от психологична помощ. След неколкократни терапевтични беседи с тях, девет са споделили, че са решили проблема си или че състоянието им се е облекчило.

Осигурихме специализирана литература и справочници за телефонните сътрудници, които те ползват за самостоятелна работа. На ежемесечните квалификационни семинари под различни форми се прави проверка на степента на овладяване на материалите. “Екип от трима сътрудници на “Телефона на доверието” разработват проект “Детски телефон на насилието” (продължение с друго финансиране) за подготовка на сътрудници за работа с деца, подложени на насилие. Основната помощ, която получихме при осъществяването на проекта, бе от Обл. К на БЧК- Русе, който ни предостави зала за семинарите, технически средства за обучение. НК на БЧК осигури специализирана литература по психологическа първа помощ, средства за телефонните сътрудници.

Предвидените в проекта цели са изпълнени. Изпълнението на проекта даде възможност на телефонните сътрудници да получат достъп до методи, които са новост в индиректната психотерапия и за което не бяха предвидени нито средства, нито време и специалисти.

Проектът постави начало и провокира познавателния интерес у телефонните сътрудници самостоятелно да повишават квалификацията си. Очертава се нарастване броят на успешните разговори с обаждащи се в “Телефона на доверието”

 

Completed Projects from “Rousse Initiative for Better Health” Workshop

 

Teaching basic hygiene to homeless children visiting the Bulgarian Red Cross Orphanage in Rouse

Rasho Radnev

All the children visiting the orphanage were included in the program. The training was organized by the staff, who were aided by volunteers, Red Cross activists, and medical professionals from the Health Promotion Department in Rouse. Brochures were prepared and distributed, talks and competitions were organized, and prizes were given to winners. The program helped improve the skills and knowledge of children concerning basic hygiene.

In December 2000, a day center was opened for street children. Individual and group sessions were organized, and the staff of the center made sure they reached the children in the street and handed them not only brochures but also hygienic materials – soap, tissues, tooth pastes and brushes, hygienic pads, etc. This is part of the program to motivate the children to stay at the center or visit it, and use the facilities. Medical check-ups were also provided.

The Red Cross, Hygiene&Epidemiology Station in Rouse, and citizens of Rouse supported the implementation of the project.

Results achieved: 74 children have visited the center, and for only two months 29 children at risk were directed to the center and used the facilities or services offered (bath, washing of clothes, medical checkup, etc.)

The activities organized in the process proved worthwhile, and have been continued after the completion of the project.

 

Training the staff of green line phone in Rouse to use new methods

Rasho Radnev

The project took longer than planned due to financial and organization problems.

The activities planned were realized, and the staff were trained by a psychiatrist (Dr. Plamen Panayotov), to apply the ability-focused interview approach.

For two months, 17 people called to seek psychological help. After a couple of conversations with them, 9 of them declared they had solved their problems, or at least the problems have become more manageable.

Specialized literature and reference books were provided for the green-line staff, workshops were organized and their skills evaluated.

A team of three people have prepared a new project – a continuation of the PSBH project and funded by another organization. The new project aims at training staff to work with children subject to violence. Literature, workshops, etc. were provided by the national and local committees of the Bulgarian Red Cross.

Results: the project has achieved its goals, and more people seek psychological help. The staff had a chance to get training in new methods applied in indirect psychological help, which would not have happened otherwise, and were motivated to improve their qualification.

 

 

Проекти, представени на семинар Плевен - август 2001

 

Споразумение между ОПЛ, завеждащите отделенията, сестрите и лабораторния екип на МБАЛ - Кнежа за рационалното използване на реактивите за биохимични изследвания

Антоанета Лукановска

Осъществено:

Регулярно проследяване и отчитане на междинните резултати.

Постигнатите резултати бяха анализирани и оценени.

Биохимичните изследвания за разглеждания шестмесечен период от 01.06.2000 до 01.11.2000 бяха съпоставени с тези от същия период на 1999. Установено бе снижаване на биохимичния дял общо за болницата с 5,73 %.

Проведени бяха допълнителни срещи и разговори със завеждащите отделенията и със старшите сестри с цел инициативата да се поддържа активна, както и за подобряване на нивото на сътрудничеството между отделните сектори в болницата и за осигуряване на висока степен на приемственост между ОПЛ и стационара.

Трудностите с бързото реализиране на проекта произтичат в голяма степен от хроничността на заболяванията и от необходимостта за продължително проследяване на състоянието на пациентите, нуждаещи се от биохимични изследвания, предимно на кръвната захар, на протромбиновото време, на хемоглобина.

 

Предстои:

Продължаване на наблюдението и след приключването на проекта с цел доближаване и постигане на заложените при старта 10 % намаление на биохимичните изследвания.

 

Подобряване на сестринските грижи за инсултно болните от град Тетевен

Красимира Дойнова

Цели:

1. Недопускане на нито един случай на декубитус при новоприетите болни в неврологично отделение на болницата в Тетевен.

2. Излекуване на вече наличните при стартирането на проекта декубитални рани при болните в Неврологично отделение на болницата в град Тетевен за период от 1 до 4 седмици.

3. Информиране на близките на болните за пораженията от декубитуса.

4. Постигане на удовлетвореност при пациентите и персонала.

Осъществено:

1. Отпечатани са брошури за програмата за недопускане на рани от залежаване.

2. Направени са фотографии на декубитални рани в различна степен.

3. Закупени са консумативи, лекарства за профилактика и лечение на декубитус.

4. Посетени по домовете са пациенти с декубитални рани и техните близки са обучени как да се справят и тях и как да не допуснат повторната им поява.

5. Направени са досиета на всичките 10 пациенти с декубитални рани, като са отчетени и размера, и тежестта на тези рани.

 

 

Здравно образователна програма за профилактика на социално значимите заболявания  и намаляване на заболеваемостта с временна нетрудоспособност сред работещите в ЕООД “Тролейбусен транспорт” гр. Плевен  (за 1 год.)

Мариана Михайлова

Цел: Намаляване на заболеваемостта с временна нетрудоспособност с 10% за 1 година.

Осъществено:

1.      Листовки за здравословен начин на живот.

2.      Масови профилактични прегледи.

3.      Ежедневно проследяване състоянието на хронично болните.

4.      Поставени противогрипни ваксини.

5.      Планирано ползване на платения годишен отпуск.

6.      Подобрени условия на труд.

Целта на проекта е постигната: заболеваемостта с временна нетрудоспособност е намалена с 15% за една година.

 

Обучение за работа с персонален компютър на медицински сестри в МБАЛ - Габрово

Нели Тодорова

Цел на проекта: Да бъдат обучени за работа с компютър 40 медицински сестри за период от 5 месеца

Осъществено до момента:

1. Проучени са възможностите за сформиране на курс и за използване на базата на Технически Университет - Габрово.

2. Организирани са учебни групи от медицински сестри, обучени по одобрена програма 3 х 4 часа седмично, 40 часа общо, с полагане на изпит.

3. Анкетирани са участниците в курса относно удовлетвореността им от обучението.

Резултати:

Обучени са 71 медицински сестри за 7 месеца: 95 % от обучените дават отлична оценка на курса, а 36 % от обучените имат възможност да прилагат уменията си за работа с компютър в ежедневната си сестринска практика.

По настояване на участниците в курса предстои да се организира курс по английски език.

 

 

Подобряване качеството на живот на болните със злокачествени кожни образования чрез здравно образователна програма и индивидуален подход за преодоляване страха от заболяването

Поля Живкова

Сформиран е екип за работа по проекта.

Разработена е образователна листовка за причините, естеството и начините за предпазване от кожните тумори.

Адаптиран е специфичен въпросник за оценка качеството на живот на пациенти с кожни тумори.

Листовките са разпространени сред общопрактикуващите лекари.

Обхванати са  всички пациенти посетили кабинета.

Трудности: невъзможност за оценка качеството на живот поради прехвърляне проследяването на пациента към общопрактикуващия лекар.

Планове: разпространяване на листовките и в селските здравни участъци.

 

 

Образователна програма за повишаване информираността на гражданите в Стара Загора по въпросите на донорството с цел да се увеличи броят на потенциалните донори с 20% за 3 години.

Радка Ковачева

Изготвен е работен план от координатора на проекта - двама лекари и един журналист. Публикувани са две интервюта с водещи специалисти в областта на трансплантацията в местната преса.

Проведена е анкета сред 100 лица за информираността и отношението им към трансплантацията. 

Подготвена образователна листовка “Смъртта подава ръка на живота”.

Предстои повторна анкета след три месеца и съпоставяне на резултатите.

 

 

Разрешаване на проблеми на хора с неравностойно социално положение чрез обучение за прилагане на самостоятелни сестрински грижи в здравни заведения - хоспис

Румяна Петрова

Създадена е необходимата организация съгласно съществуващата нормативна база  и екип от специалисти за реализиране на проекта и е осъществена първата стъпка за обучение на подходящи кадри. Обучени са млади хора в  неравностойно социално положение за работа .

Потърсена е обществена и институционална подкрепа.

Работата по проекта продължава, с крайно отчитане на резултатите за първата година - май 2002 г.

 

 

Здравно образователна програма сред 50 хипертоници (50-70год.) в с. Рибен за профилактика на мозъчносъдови болести  (1г.)

Силвия Ванчева

В началото на проекта 01.07.2000 г. сред целевата група е измерена средна стойност на RR 180/110.

Разпространени са покани и анкетни карти, проведена е радиобеседа, издадени брошури “Как да се предпазим от МСБ” и “За да се предпазим от МСБ, трябва да поставим под контрол RR”. Изготвени са дневници за самоконтрол, както и табло и кът в здравната служба.

В специализирана програма “ХСБ ХС”(консултация с кардиолог, ПКК, холестерол, триглицериди) са включени 42 души.

В края на проекта средната стойност на RR  е 155/90. Няма случаи на инсулт сред разгледаната група.

 

 

Профилактична програма за борба с нерационалното хранене и тютюнопушене сред хипертониците от еднолична медицинска практика в с. Староселци, за срок от 2 години

Снежана Богданова

За едногодишния период от стартирането на проекта: юли 2000/юли 2001 са проведени 5 срещи с диспансерната група и 1 радиолектория. Тематиката на профилактичната програма бе поднесена под формата на беседи, лекции, видеофилми, литературно-музикална програма и рисунки: “Плодовете и зеленчуците - наши приятели”, в които участваха децата от ЦДГ “Здравец”. Беше направена изложба от плакати “Спрете тютюнопушенето”, нарисувани от учениците от ОУ “Христо Ботев”. От отдел “Промоция на здравето” - ХЕИ град Плевен любезно ни бяха предоставени брошури “50 начина да устоите на подтика за пушене”, “Затлъстяване”, “Как да не пушите, без да напълнеете ?”. Подготвена бе брошура “Наднорменото тегло - проблем с разрешение”, “Заедно ще успеем по-добре” и дневник за контрол на телесното тегло и на кръвното налягане, които, заедно с таблетки “TABEX”, бяха раздадени (само за пушачи) на диспансеризираните лица.

 

 

 

Таблица1:Инсулти по години

Година

Брой инсулти

От тях сред хипертоници

Съотношение инсулти при хипертоници/общ брой инсулти

1996

17

10

10/17

1997

16

9

9/16

1998

12

6

6/12

1999

9

5

5/9

2000

6

3

3/6

 VІІ 2001

4

1

¼

 

 

Таблица 2: Инсулти сред хипертониците по възраст и пол

Година

Брой

В активна трудова възраст

65 години +

1999

 

 

общо: 5

мъже: 3

жени: 2

2

2

-

3

1

2

2000

 

 

общо: 3

мъже: 1

жени: 2

1

-

1

2

1

1

до VІІ 2001

 

 

общо: 1

мъже: -

жени: 1

-

-

-

1

-

1

 

 

Таблица 3: Диспансерна група на хипертониците при стартиране на проекта

 

Брой

Пушачи

С наднормено тегло

Съчетаващи двата фактора

Жени

47

2

19

1

Мъже

23

8

10

4

Общо

70

10

29

5

 

 

Таблица 4: Диспансерната група след стартиране на проекта

 

С намалено тегло

С намаляване на пушенето

С намаляване на кръвното налягане

Мъже

2

3

4

Жени

5

-

7

Общо

7

3

11

 

Постигнати резултати в края на годината:

През 2000 и през шестмесечието на 2001 няма случаи на инсулт сред мъжете в активна трудова възраст, на фона на по-малката заболеваемост от инсулт през тази година в сравнение с 1999.

 

 

Програма за повишаване на познанията относно сексуалното здраве и полово преносимите инфекции при учениците от СОУ “Емилиян Станев”

Стелка Коева

Осъществено:

1. Бяха определени прицелните групи: учениците от 10 класове: две групи от по 134 човека.

2. Бяха осигурени входните и изходните анкети. Проведена бе входната анкета.

3. Бе проведена практическата работа с прицелните групи, като бяха изнесени знания за анатомията и за физиологията на половата система, за методите на предпазване от нежелана бременност и от полово преносими инфекции, за отклонения в сексуалното поведение и за потребността от здравна информация.

4. Проведена бе изходната анкета.

5. Бяха обработени и анализирани резултатите от анкетите.

Изводи:

1. Учениците са повишили нивото на знанията си за анатомията и физиологията на половата система, за средствата за предпазване от нежелана бременност и за някои от полово преносимите инфекции (гонорея, СПИН).

2. Знанията на учениците за отклоненията в сексуалното поведение и за някои от полово пренасяните инфекции са се повишили, но все още не са достатъчни.

3. Използването на по-интересни и съвременни методи за обучение и поднасянето на по-изчерпателна здравна информация в бъдеще ще допринесе за изграждането на нова сексуална култура сред подрастващите.

 

 

Образователна програма за профилактика на фебрилните гърчови състояния при децата до 2-годишна възраст в гр. Враца.

Цветелина Симеонова

Целта на проекта е намаляване на фебрилните гърчове при деца до 2г. с 50%.

Изготвени са листовки, които се раздават на майките в отделение новородени към МБАЛ гр. Враца. закупени са термометри  и антипиретични свещички, които се дават на социално слаби родители на новородени деца.

През 1999г. в Детско отделение са приети 20 деца с диагноза; състояние след фебрилен гърч. До края на месец август няма прието дете с такава диагноза, родено след стартиране на проекта, т.е. целите на проекта до момента са реализирани. Проектът приключва през 2002 година..

 

 

Здравно-възпитателна програма за профилактика на затлъстяванията чрез рационално хранене и активен двигателен живот сред учениците от СОУ “Христо Ботев” в град Никопол

Вероника Владимирова

Проектът стартира на 15.09.2000 и ще завърши през месец юни 2002 (две учебни години).

Извършено по проекта:

1. Той бе обсъден със завеждащия отдел “Просвета” на община Никопол, с директора и с учителския колектив.

2. Извършени са антропометрични измервания в началото и в края на учебната година.

3. По програмата са провеждани тематични единици във връзка с рационалното хранене.

4. Отпечатана е брошура за ученика “Как да победим излишните килограми” ?

5. Закупени са книги по тематиката за училищната библиотека.

 

При учениците с наднормено тегло се е повишил интереса към спортната дейност и се наблюдава тенденция към понижаване на наднормените килограми.

През настоящата учебна година ще продължи проследяването на показателите за физическо развитие и обучението по рационално хранене на учениците. Ще бъде направен опит да се измери индекса на телесната маса.

 

 

Обучаване на шофьорите от ЦСМП в град Плевен как да оказват първа помощ на пострадали при пътно-транспортни произшествия

Виолета Василева

 

Осъществено:

1. Информиран е Директора на ЦСМП в град Плевен и е потърсено неговото съдействие за осъществяването на проекта.

2. Сформиран е екип от 6 човека: 4 лекари, 1 фелдшер и 1 медицинска сестра.

3. Сформирана бе прицелната група: 45 шофьори на линейки, като същите бяха информирани за целите на проекта.

4. Екипът изработи учебна програма.

5. Отпечатани бяха два вида листовки за оказване на първа помощ.

6. Направен бе информационен кът с нагледни материали в лекционната зала.

7. Изготвена бе анкетна карта за проучване на мнението на шофьорите в началото на курса.

8. Направени бяха снимки по учебната програма.

Съдържание на учебната програма:

    - лекция 1: “Осигуряване на дишането и на сърдечната дейност”

    - лекция 2: “Спиране на външни кръвотечения”

- лекция 3: “Превръзки на рани”

    - лекция 4: “Шиниране на крайник при наличието на или при съмнение за счупване”

    - лекция 5: “Бързо извеждане на пострадал от МПС и имобилизация на цялото тяло със spinal board”

    - практически занимания: март - април 2001

    - теоретичен и практически изпити в края на програмата

 

 

Намаляване на честотата на зъбния кариес сред 150 деца на възраст от 6-10 години от СОУ “Христо Смирненски” в град Искър чрез медикаментозна флуорна профилактика и обучение в подържане на добра устна хигиена” (за 2 години)

Яна Глоговска

 

Осъществено:

Анализ на питейната вода, среща с родителите и с класните ръководители на участващите в проекта деца, както и инструктаж на тези деца как правилно да си мият зъбите.

Издаване на брошура “Заедно ще победим кариеса”, стартиране на флуорната профилактика.

Получено дарение от фирма “Арома” - град София в размер на 150 пасти и четки за зъби и на 100 опаковки флуорни таблетки от фирма “Панацея 2001” - град София.

Закупени са дъвки, отпечатани са поздравителни картички за Коледа и заедно с пастите и с четките те бяха раздадени на децата.

Беседа с децата на тема “Кои храни са полезни и кои са вредни за зъбите”.

Направи се инструктаж за правилното миене на зъбите.

Закупени са пасти и четки за зъби за предстоящата викторина.

Предстои:

Анкета с родителите доколко децата са усвоили правилата за миенето на зъбите.

Викторина с децата за придобитата стоматологична култура.

Отчитане на кариесната редукция в края на учебната 2001/2002.

 

 

Projects reported at the PSBH follow-up workshop for nurses:
Pleven, August 2001

 

Agreement between the GPs, Heads of wards, the nurses and the laboratory team of the Hospital in Kneja concerning the proper use of the reagents of biochemical exams

Mrs. Antoaneta Lukanovska

Up to now we have implemented a follow-up and an analysis of the intermediate results - the biochemical tests for the six-month period from June 01, 2000 till November 01, 2000 have been compared with the results from the same period of 1999, and a decrease of 5.73 % in the expenses for biochemical tests (as compared to the total budget of the hospital) has been found.

The program was continued, with further discussions with and between the different participants in it.

The major difficulties rise in cases of chronic diseases, which impose a continuous follow-up of vital biological markers, such as blood sugar level, INR, Hb, etc.

Plans for the future: reduction by 10 % of the biochemical tests in our hospital through an optimized examination and treatment plan for our patients.

 

 

Prevention and rehabilitation program for children with spinal column deformities in the first grade in the town of Levski

Mrs. Kichka Simeonova

At the beginning of the 1999/2000 school year, a check-up was made to assess the children from the first grades. Eight children were diagnosed with improper posture, and 2 children were diagnosed with spinal column deformities.

During the whole school year remedial gymnastics was organized. Brochures were prepared and given to parents and children. A competition was organized among the children and winners got prizes.

The end-of-school year examination showed improvement in the physical status of the children with improper posture and with spinal column deformities

No new cases of such deformities were found.

The project will be continued, and the activities realized are to become routine practice for the team.

 

 

Improvement of the nurse care for patients with stroke in the town of Teteven

Mrs. Krasimira Doinova

The primary objectives were to prevent decubital ulcers in the newly diagnosed patients, admitted for treatment in the Neurological Ward of the hospital in Teteven, and to cure, for a period of 1 to 4 weeks, the decubital ulcers in bed-ridden patients with stroke treated in their homes.

The additional objectives were to train each the relatives to take care of patients with decubital ulcers, and raise the level of satisfaction among relatives and medical staff.

Brochures on decubital ulcer prevention were made, a target group of 10 patients was selected, and the patients were assessed. Disposables and medicines were provided.

Home visits were paid, and relatives were trained.

The aims of the project were achieved: none of the patients included got ulcers, and complications were avoided.

 

 

Health educational program for cardiovascular disease prevention and reduction of  temporary disability for work among the workers in the trolley bus company in Pleven

Mrs. Mariyana Michailova

The objective was to reduce the temporary disability for work by 10 % for one year.

We managed to:

ü      provide check-ups for all employees (300 persons);

ü      organize follow-up for employees with hypertension and chronic diseases;

ü      create and distribute leaflets concerning general rules of healthy lifestyles;

ü      organize follow-up on a daily basis for those with chronic diseases;

ü      provide for (with the financial assistance of the director of the company) anti-flue  vaccines for all employees;

ü      ensure that each employee used their paid leaves for the year

ü      improve the working conditions.

The data on temporary disability for work before and after the implementation of the project was analyzed one year after the project was implemented.

Results: the goal has been achieved: the temporary disability for work was reduced by 15 % for one year.

 

 

Computer training for the nurses in the Gabrovo Regional Hospital

Mrs. Nelly Todorova

The goal of the project was to train 40 nurses for 5 months.

Results achieved so far:

ü      courses were organized in collaboration with the Technical University in Gabrovo;

ü      the training sessions took place 3 times a week, 4 hours each;

ü      end-of- course exams took place;

ü      an inquiry was made to measure the level of satisfaction from the training program.

Results:  71 nurses were trained for 7 months. Of them, 95 % were satisfied with the program, and 36 % of the trainees have the opportunity to apply their new skills in their everyday practice.

Plans for the future: English language courses will be organized for the nurses.

 

 

Health educational program to prevent cerebrovascular disease in 50 persons with arterial hypertension (aged 50 to 70) in the village of Riben

Mrs. Silvya Vancheva

A target group was formed, and the risk factors assessed. The average blood pressure was 180/110 mmHg. Lectures on risk factors were broadcasted on the local radio, and brochures were given to each of the group.

Diaries for self-control were introduced. we prepared an informational board and bought 2 sphygmomanometers.

Forty-two of the patients were included in a program “Hypertensive heart disease” and were seen by a cardiologist, and were sent for full blood count, cholesterol and the triglyceride levels tests.

By the end of the project the average value of the blood pressure in the target group had dropped to 155/90 mmHg, and no strokes occurred.

 

 

Health educational program to reduce weight and smoking in hypertensive patients registered for follow-up in the village of Staroseltsi

Mrs. Snezhana Bogdanova

The two-year program was started in July 2000. A team and a target group were formed.

Five meetings were organized, and a talk on the problem was broadcasted on the local radio. Videos, musical programs and pictures were used (the pictures were made by the children from the local kindergarten, and an antismoking poster was prepared by the children from the middle school. Brochures on smoking and obesity were provided thanks to the Health Promotion Department of the Hygiene and Epidemiology Center in Pleven. We prepared the brochures “Overweight - problem with a solution”, “Together we will achieve more”, as well as a diary for self-control on body weight and blood pressure. Smokers were provided with special tablets (TABEX”).

 

Table 1: Number of Strokes (1996-2001)

 

Year

Total No of strokes

Strokes in hypertensive persons

Ratio of strokes in hypertensive patients/ total No of strokes

1996

17

10

10/17

1997

16

9

9/16

1998

12

6

6/12

1999

9

5

5/9

2000

6

3

3/6

Till July 2001

4

1

1/4

 

Table 2: Strokes in hypertensive persons

 

Year

Number

In active age

65 years +

1999

 

 

total: 5

male: 3

female: 2

2

2

-

3

1

2

2000

 

 

total: 3

male: 1

female: 2

1

-

1

2

1

1

Jan-Jul 2001

 

 

total: 1

male: -

female: 1

-

-

-

1

-

1

 

 

Table 3: The group of hypertensive patients at the beginning of the project

 

 

Number

Smokers

With overweight

With both factors

Females

47

2

19

1

Males

23

8

10

4

Total

70

10

29

5

 

 

Results, achieved by the end of the year: during the whole 2000 and during the first half of 2001 there were no cases of stroke among the men in working age, and the morbidity from stroke was less as compared to the 1999.

Table 4: The group the hypertensive patients at the end of the project:

 

 

With weight reduction

With cigarette smoking reduction

With blood pressure reduction

Male

2

3

4

Female

5

-

7

Total

7

3

11

 

 

Health eduction on STIs among students attending Emiliayan Stanev Comprehensive School in Veliko Turnovo

Mrs. Stelka Koeva

The target group of 268 students (age 17) was selected, and the level of knowledge on STIs was measured. The level was assessed at the end as well.

Ativities included: study of the anatomy and physiology of the reproductive system, prevention of pregnancy and STIs, sexual behaviour, and the role of information on the problem.

Results: the analyses of the inquiries showed that:

ü      the students had increased their level of knowledge on the issues approached;

ü      though they knew more about sexual behavior, the level was not satisfactory;

ü      using modern methods of teaching in that field in the future would yield better results.

 

 

Educational program among young mothers to prevent febrile seizures in children aged under two years in Vratza

Mrs. Tzvetelina Simeonova

The aim is to reduce the number of cases with febrile seizures among children under 2 by 50%.

A brochure with instructions how to prevent such seizures was prepared and given to all mothers at the maternity ward. Thermometers and antopyretic suppositories were given to low-income mothers.

Results: in 1999, 20 children were seen at the emergency center in Vratza. After the project was started, no such seizures were diagnosed in children born after the project was started. The final results will be assessed after the completion of the project in 2002.

 

        

A program to prevent obesity among students in a school in Nicopol

Mrs. Veronica Vladimirova

The project was started in September 2000 and will be completed in June 2002 (two school years). So far:

ü      the project was discussed with the local education authorities, the director of the school and the teachers

ü      the children were weighed at the beginning and end of the school year

ü      talks were organised on rational diet

ü      a brochure “How to get rid of the kilos we do not need”

ü      books on proper diet were bought for the school

Results: overweight children have showed increased interest in sports, and a tendency to reduce weight.

Follow-up and plans: overweight children are more interested in sports and have lost weight. The program is to continue for another school year. Stress will be laid on proper diet, and the children will be assessed at the end of the school year in June 2002.

 

 

Training ambulance drivers from to give first aid in road accident (see picture)

Mrs. Violeta Vassileva

The director of the center was informed about the project plan and a team of 4 doctors, one feldscher and a nurse was formed. Forty-five ambulance drivers were included in the target group.

The theoretical program for the course included: restoration of breathing and cardiac function, hemostasis, wound dressing, immobalizing an extremity, taking victims out of a crashed vehicle and immobilizing using a spinal board. Two brochures with insrtructions on giving first aid were prepared, and given to the drivers.

Practical training was organized, and participants passed final theoretical and practical examinations.

 

 

Reduction of dental caries in 150 primary school children in Iskar (see picture)

Mrs. Yana Glogovska

Drinking water was analysed, and the teaching staff and parents were introduced to the goals of the project. Dental check-ups were organized. The children were given basic knowledge of proper oral hygiene - brushing of teeth, proper eating habits.

Fluoride tablets are provided and given to the children.

Aroma Cosmetics Sofia donated 150 tooth pastes and brushes, and 100 packs of fluoride tablets were provided by “Panacea – 2001” Ltd - Sofia.

Plans: to organize a competition with prizes, carry out an enquiry to find what the effect of the program is, and organize an end-of-project dental check-up in May 2002.