Справочник на витамините

Основна   литература
Балабански Л.  Хранене и диететика.
С., "Медицина и физкултура", 1988, 129-158.

Бошев Н. (ред.).   Биоконстанти на човека.
С., "Медицина и физкултура", 1986, 352-360.

Колотилова А.И., Е.П.Глушанков.  Витамины (химия, биохимия и физиологическая роль).
Л., Изд. Ленинград. ун-тета, 1976, 246 с.

Маркова М.  Справочник по профилактично хранене.
С., "Медицина и физкултура", 1990, 91-113.

Таблици за състава на българските хранителни продукти. С., "Медицина и физкултура", 1975, 349 с.

Handbook of vitamins. New York, Edit. L.I. Machlin, 1984.


Обратно към СЪДЪРЖАНИЕТО


© 1999 Проф. д-р Божидар Стефанов - bfspl@iname.com
Създадено на: 19.03.1999 | Последна промяна: 09.04.1999