Справочник на витаминитеСправочникът съдържа кратки данни за всички известни 21 водноразтворими, мастноразтворими витамини и витаминоподобни вещества.
Отразено е тяхното значение, физиологична роля, симптоми на хипо- и хипервитаминоза и дневни потребности. Представено е съдържанието им в различни хранителни продукти. Приложени са таблици на референтните стойности за среднодневен прием на витамини и на съдържанието им в кръвта. Описани са основните правила за запазване на водноразтворимите витамини.


Към СЪДЪРЖАНИЕТО


© 1999 Проф. д-р Божидар Стефанов - bfspl@iname.com
Създадено на: 19.03.1999 | Последна промяна: 09.04.1999